online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A magyar-roman biogazdalkodasi együttmüködés múltjaról, jelenlegi helyzetéröl és tavlatairól

politikatudomány



felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A Gazdasagi és Monetaris Unió kialakulasa és szerepe a regionalis politikaban.
A gazdasagi vilagvalsag és a politikai-tarsadalmi következményei
A magyar-roman biogazdalkodasi együttmüködés múltjaról, jelenlegi helyzetéröl és tavlatairól
 
bal also sarok   jobb also sarok

A magyar-román biogazdálkodási együttmüködés múltjáról, jelenlegi helyzetéröl és távlatairól



A Magyarországon 1983-ban alapított Biokultúra Egyesület fontos feladatának tekintette a határon túli magyar bioszervezetek, a Biokultúra Egyesület helyi csoportjainak összefogását, támogatását. Erdélyben Kolozsváron dr. Veress Éva professzor asszony szervezésével már 1990-ben megalakult és azóta sikeresen müködik az itteni biokultúra csoport. Ezt követöen sorban alakultak a csoportok Erdélyben Marosvásárhelyen, Radnóton, Kovásznán, Szászrégenben, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredán, Sepsillyefalván, Koltón, Nyárádremetén, Homoródszentmártonban, a Felvidéken Dunaszerdahelyen, Zelezovcén, Délvidéken Szabadkán és 2001-ben Gomboson. A csoportok közül némelyik önálló jogi személyiségü szervezetté alakult át, mellyel tevékenységük lehetösége kiszélesedett. (Marosvásárhelyi Biokertész Csoport és a szintén Marosvásárhelyi Biokultúra Egyesület, a kovásznai Biokultúra Egyesület)

A Biokultúra Egyesület helyi csoportjai tevékenységeinek eredményeképpen is 1997-ben megalakult a romániai biogazdálkodók egyesülete, a Bioterra.


A Bioterrával megalakulása óta kitünö a kapcsolatunk. 1999-ben a Sebök Péter professzor meghívására az akkori Biokultúra Egyesület elnöke, Frühwald Ferenc és az alelnökök, dr. Solti Gábor és dr. Roszik Péter itt az Állatorvosi Egyetemen az egyetem vezetöinek, tanárainak tartottak elöadásokat az európai uniós és magyarországi ökogazdálkodási helyzetröl. Akkor még sokan értetlenül, elutasítóan fogadták ezeket az új gondolatokat. Köszönet illeti ma is Avram Fitiu tanár urat, aki talán egyedül értékelte segítökészségünket, felhívta a nagyrészt idösebb és tekintélyesebb, nagyobb beosztású tanártársainak figyelmét az ökogazdálkodás Romániában való elterjedésének hasznosságára. Még ebben az évben, 1999 öszén Sitkén a VI. Alginit Nemzetközi Szimpóziumon átadtuk a Bioterra elnökének, Albert Imrének az akkor frissen megjelent magyarországi ökogazdálkdási rendeletet. Ez szolgált mintául a romániai ökotörvénynek. Ez is a Bioterra érdeme.


Ugyanekkor a Biokultúra Egyesület vezetösége úgy döntött, hogy a Bioterra, a romániai biogazdálkodás elindításának ösztönzéséül két év idötartamra a Biokontroll Hungária ellenörzö szervezet ingyen ellenörzi a Bioterra gazdálkodóit, szaktanácsadással segíti felkészíteni a helyi ellenöröket. Úgy érezzük, hogy ez is nagyrészt hozzájárult az elsö önálló romániai ellenörzö szervezet megalakulásához.


A hatékonyabb tevékenységük elösegítése érdekében 2000. szeptember 22-23. között a Biokultúra Egyesület a Bioterra szervezésében megrendezte az egyesület Külhoni Helyi Csoportjainak I. találkozóját a kolozsvári Református Diakónia Központban.

A résztvevök másnap szakmai programként Nádaskóródon Fitiu Avram biokertészetét nézték meg, illetve Nádasmente faluban a kalotaszegi népviseletben gyönyörködtek.


A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány alapító okiratában is szerepel, hogy "kapcsolatokat tart hasonló, ökogazdálkodást folytató hazai és külföldi alapítványokkal, szervezetekkel, intézményekkel". A határon túli ökoszervezetekkel való kapcsolattartás, együttmüködés az alapítvány kuratóriumi tagjainak (dr. Solti Gábor, Bodnár György) több mint tíz évre visszanyúló elkötelezett tevékenységének folytatása, kiteljesítése. A kurá-torok, még mint a Biokultúra Egyesület elnöke, alelnöke, szoros kapcsolatos épített ki a felvidéki, erdélyi, délvidéki ökoszervzetekkel, öket rendszeres támogatásban részesítették (könyvek, folyóiratok, konferenciákra térítésmentes meghívás, szaktanácsadás, elöadások stb.).

Az alapítvány már 2001-ben kidolgozta az "Ökogazdálkodás a határon túli magyar gazdák jövöje" c. stratégiai programtervezetét. Az elvégzett munkákról évente beszámoló készült és évente aktualizáltuk a programot.

E tevékenység keretében az alapítvány munkatársai elöadásokat tartottak Romániában az ökológiai gazdálkodás feltételrendszeréröl, a gazdálkodásra történö átállás lehetöségeiröl, az ökogazdálkodás környezetvédelmi jelentöségéröl. Ennek eredményeként Székelyderzsen, a Nyárád-mentén, Marosvölgyben és a Partiumban több száz gazda állt át az ökológiai gazdálkodásra.

Az alapítvány folyamatosan átadta az erdélyi partnereknek azokat az ismeretanyagokat, tapasztalatokat, melyeket Magyarország az Európai Uniós csatlakozás során szerzett.

A szakmai ismeretátadás keretében az alapítvány a kiadványaiból térítésmentesen több száz példányt adott át az erdélyi partnereknek. Ezen kívül rendszeresen eljuttattuk a magyarországi mezögazdasági lapokat a partnerszervezeteinknek.

Az alapítvány 2003 októberében a Bioterra meghívására 10 napos szakmai tanulmányúton vett részt, mely során tanulmányoztuk a romániai (erdélyi, bukovinai) ökogazdaságokat, és tapasztalatcserét folytattunk az ökogazdálkodás szakembereivel, szaktanácsadást adtunk a meglátogatott gazdáknak.

Az alapítvány által szervezett csoportban helyt kaptak tapasztalt, illetve fiatal agrárszakemberek, ökogazdák, ösztöndíjas támogatásként egyetemi hallgatók is.


2004. szeptember 6-15. között az alapítvány egy hasonló, magyarországi programmal segítette a határon túli civil ökoszervezeteket, illetve az ökogazdálkodás területén oktató, illetve gazdálkodó személyeket. Romániából az alábbi civil szervezetek vezetöi, illetve tagjai vettek részt a programban:

Bioterra, a romániai biogazdálkodók egyesülete

Marosvásárhelyi Biokertész Csoport Egyesület

Az alapítvány ellátta a Bioterrának a magyar szerveknél benyújtott pályázatainak (pl. Nemzeti Kulturális Alapprogram) pénzügyi lebonyolítását.


Az alapítvány 2005. május 26-28. között megrendezte a Kárpát-medencei ökogazdálkodási (bio) szervezetek I. találkozóját Piliscsabán, az alapítvány székhelyén. A találkozón a Kárpát-medence nyolc országából öt országból 17 szervezet képviseltette magát.


2006. május végén az alapítvány kuratóriumi elnöke és az alapítvány irodavezetöje körutat tettek Erdélyben, ahol felkeresték a partneri kapcsolatban lévö öko (bio) szakmai szervezeteket és helyi csoportokat. A magyarországi biogazdálkodás helyzetéröl, az uniós csatlakozás tapasztalatairól elöadásokat tartottak Kolozsváron, Marosvásárhelyen. Megbeszéléseket folytattak a Marosvásárhelyi Biokertész Egyesület, a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete, a Kolozsvári Biokertészek Egyesülete, a Kovászna Megyei Biokultúra Egyesület vezetöivel, a csíkszeredai, székelyudvarhelyi helyi csoportok vezetöivel.


2006. augusztus 8-16. között az alapítvány elnöke az FVM ökogazdálkodásért felelös szak fötanácsosával részt vett az örményországi bioszervezet által rendezett tanulmányúton, melyen rajtuk kívül még a romániai, bulgáriai és moldáviai bioszervezetek vezetöi, illetve minisztériumi képviselöi voltak jelen. Ez a tanulmányút szintén lehetöséget nyújtott a magyarországi EU-s integrációs tapasztalatok átadására, a résztvevö országok tagjainak, valamint az örmény agrár minisztérium vezetöinek.


A Biokultúra Egyesület megbízott elnöke, Bodnár György és a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért elnöke, dr. Solti Gábor 2002. január 12-13-án a marosvásárhelyi Biokertész Csoport vezetöjének, Boros Csabának a szervezésében a Maros és a Nyárád völgyében szervezett ökogazdálkodási tanfolyamok megnyitásán vettek részt. Ez a program lehetöséget nyújtott a további együttmüködés megvitatására.


Az alapítvány folyamatosan átadta az erdélyi partnereknek azokat az ismeretanyagokat, tapasztalatokat, melyeket Magyarország az Európai Uniós csatlakozás során szerzett.

A program célja, hogy az alapítvány tovább erösítse a Bioterrával fennálló 6 éves együttmüködését, és ezen együttmüködésen keresztül a többi erdélyi civil ökoszervezettel ápolja a kapcsolatát.

Az alapítvány a határon túli civil szervezetekkel történö együttmüködését annak a missziónak a folytatásaként végzi, amelyet korábban a Biokultúra Egyesület kezdett el, de amelyet 2001-ben megszüntetett. 2001 óta az alapítvány vette át ezt a szerepet, és tartja fenn a kapcsolatot a korábbi 13 határon túli civil szervezettel.

Az együttmüködés eredményének tekintjük, hogy az alapítvány támogatása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Romániában elindult az ökológiai gazdálkodás, megerösödött a bioszemlélet, és mára Romániában az ökogazdálkodás dinamikusan fejlödö mezögazdasági ágazat.


2002. március 21-22-én az Európa Akadémia Budapest és a Konrád Adenauer Stiftung, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége által Gyulán rendezett Kárpát-medencei euroregionális nemzetközi konferenciára meghívást kapott a Sárközy Péter Alapítvány elnöke is, aki a konferencián "A Kárpát-medence gazdáinak együttmüködési esélyei és lehetösége" témájú kerekasztal megbeszélésen a határon túli ökogazdálkodás lehetöségeiröl adott ismertetést.

Az alapítvány - 2002 kivételével - minden évben részt vesz a Bioterra konferenciáján, amely jó alkalmat biztosít az erdélyi és partiumi helyi csoportokkal, ökoszervezetekkel, gazdákkal való találkozásra, és ahol az alapítvány ismerteti tevékenységét, különös tekintettel a határon túli ökoszervezetekkel történö kapcsolatépítésre.

A Bioterra és a Sárközy Péter Alapítvány közötti kapcsolat elismeréseként a Bioterra vezetösége az alapítvány elnökének 2004. október 29-31-i konferenciájukon "Diploma de Fidelitate" (Hüség diplomája) oklevelet adományozott.

2005-ben Bodnár György, az alapítvány kurátora kapta a Hüség diplomáját.





Kereskedelmi kapcsolatok a Kelet-magyarországi Biokultúra Egyesület és az erdélyi termelök között

A gazdákat - azon kívül, hogy egészséges élelmiszert állítanak elö - érdekli, hogy ezt hogyan tudják eladni. A Magyarországon kialakult marketing kapcsolatokat figyelembe véve, az alapítvány kurátora, Bodnár György által vezetett Kelet-magyarországi Biokultúra Egyesület nyújtott ebben is segítséget. Az ö megbízható kereskedöjük, Rafalszky Katalin így foglalta össze az eddigi eredményeket:


"A Kelet-magyarországi Biokultúra Egyesület - a PROTEIN Bt. Rafalszky Katalin révén - 2004 óta van kereskedelmi kapcsolatban a régióhoz tartozó erdélyi termelökkel. A kereskedelmi kapcsolat két vonalon müködik:

1. Eseti adás-vétel (bio tönkölybúza, bio búza, bio rozs stb.): alkalmanként megbeszélt feltételekkel.

2. Szerzödéses termeltetési programok, 2004-töl:

Bio tönkölybúza termeltetés 2004. és 2005-ben, erdélyi termelök részvételével. Dragan Zoltán (BioZoli srl., Szalonta) koordinálásában. Ezt folytatjuk most, a 2007-2008-as szezonban is.

- Bio napraforgó termeltetés: a Kelet-magyarországi Biokultúra Egyesület elnöke, Bodnár György és Rafalszky Katalin szervezésében, egy olasz étolajgyár felkérésére.


Az idei programban részt vevö erdélyi termelöket Dragán Zoltán (BioZoli srl., Szalonta) koordinálja.

Az elsö két év mindkét fél számára pozitívan zárult, a hosszú távú kapcsolatok alapja a kölcsönös megelégedettség.

2008-ra nagyobb területre (500-600 hektárra) szerzödünk.


- A jövöben is folytatni, illetve bövíteni szeretnénk ezeket a kapcsolatokat."


Tisztelt Konferencia! Kedves Barátaim!

Amikor a Bioterra I. konferenciáját tartotta, és erre meghívást kaptam, akkor egy üveg bioborral köszöntöttem a Bioterra vezetöségét és a konferencia résztvevöit. Tréfásan megemlítve, hogy minden évben egy üveggel - a konferencia számának megfelelöen - ezt növelem. Örülök, hogy idén már 10 üveg biobort nyújthatok át. Remélem, eljön majd az idö, amikor már az utódaim annyi üveg borral köszönthetik a Bioterrát és tagjait, hogy minden résztvevönek jut egy üveggel.


Jó egészséget, eredményes gazdálkodást kívánok mindnyájuknak.



Dr. Solti Gábor










Az együttmüködés során keletkezett publikációk


1771. Solti G. 2001: Bioterra III. Konferenciája. - Kézirat


1781. Solti G. 2001: Ökogazdálkodás a határon túli magyarok jövöje. - Kézirat


1795. Solti G.     2002: Erösödik a romániai biogazdálkodás. - Biokultúra XIII. évf.

sz. 2002. január-február pp. 25.


1798. Solti G.     2002: Biogazdálkodási tanfolyamok Erdélyben. - Kézirat


1817. Solti G.     2002: Biogazdálkodási tanfolyamok Erdélyben. - Biokultúra XIII.

évf. 3. szám 2002. május-június


Solti G. 2002: Erdélyi kitüntetett. - Az Európai Unió Agrárgazdasága 2002.7.

évf. 10. szám pp. 8-9.


Solti G.-

Karsa D. 2003: A bivaly, Erdély szürkemarhája. - Az Európai Unió

Agrárgazdasága, 2003. 8. évf. 12. szám, pp. 35-39.


Solti G. 2004: Elsö ökokiállítás Romániábn. - Kézirat


Solti G. 2004: Elsö öko-kiállítás Romániában. - Európai Unió

Agrárgazdasága, 2004. 9. évf. 1-2. szám


Solti G.-

Karsa D.   2004: A bivaly, Erdély szürkemarhája. - BIOTERRA VI. évf. 2.


Solti G. 2004: Az ökogazdálkodást támogatja a miniszter - Romániában. -

Kézirat


Solti G. 2004: Elöretör a román ökogazdálkodás. -Az Európai Unió

Agrárgazdasága, 2009. 9. évf. (8-9) p. 31.


Solti G. 2004: Fertilizarea solului ci îngrăşămânz verde - Bioterra 2004.

Octombire-Noimbrie-Decembrie


Solti G. 2004: Beszámoló a BIOTERRA, a Romániai Biogazdálkodók

Egyesülete V. Konferenciájáról - Kézirat


Solti G. 2005: Talajoltó baktériumtrágyák. - Bioterra 2005. április-május-

június, p. 24-25.


Solti G. 2005: Határon túli civil ökoszervezetek összefogása. - Kézirat


Solti G. 2005: Piliscsabán találkoztak a Kárpát-medence bioszervezetei. -

Kézirat


Solti G.     2005: Piliscsabán találkoztak a Kárpát-medence bioszervezetei. -

Ez Az Újság nálunk 2005/7.


Kilyén A. 2005: Biominösített termékek a Maros mentén. - Népújság

2005.06.15.


Solti G. 2005: Kárpát-medencei ökotalálkozó. - Bioterra 2005. július-

augusztus-szeptember


Solti G.-

Bodnár Gy. 2005: Az aszalás, szárítás fogalma. - Bioterra 2005. július-

augusztus-szeptember


Solti G. 2005: Piliscsabán találkoztak a Kárpát-medence bioszervezetei. -

Kistermelök Lapja 2005/8. p. 20.


Solti G. 2005: Ökogazdálkodás Romániában. - tanulmányút 2003.10.05-

10.14.


Solti G. 2005: A Kárpát-medence határon túli ökogazdálkodási (bio)

szervezeteinek I. találkozója. - Kézirat


Bíró Z. 2005: Gazdakör: Kárpát-medencei ökoszervezetek találkozója

(Biogazdálkodás). - Háromszék 2005.10.24.


Solti G. 2005: Biotejtermelés a Kárpátokban. - kézirat


Solti G. 2005: Romániai biogazdálkodók VI. konferenciája. - Kézirat


Solti G. 2005: Romániai biofarmok látogatása 2005.08.19-30. - Kézirat


Solti G.-

Kilyén A.   2006: A rossz példa is ragadós. - Rákkeltö anyagot tartalmazó

paprika Erdélyben. Székely paprika botrány. - Kézirat


Solti G. 2006: Vegyszerek a vérben. - Bioterra 2006 január-február-március

p 31.


Solti G. 2006: A rossz példa is sragadós. Rákkeltö anyagot tartalmazó

Paprika Erdélyben. - Az Európai Unió Agrárgazdasága 2006.

11. évf. 3. szám


Solti G. 2006: Magyarok a biogazdálkodás úttöröi Romániában. - Új

magyar szó 2006.07.18.


Solti G. 2006: Biogazdálkodás Románia esélye. - Kézirat


Solti G. 2006: A romániai biogazdák nemet mondanak a GMO-re. - Az

Európai Unió Agrárgazdasága. 2006. 11. évf. 11-12. p. 10.


Solti G. 2007: Bioéletmód lehetösége a Kárpát-medencében (Elöadás a

budapesti Bioklubban)


Solti G. 2007: Biotej-termelés a Kárpátokban. - Az Európai Unió

Agrárgazdasága 2007.12. évf. 7-8. pp. 24-30.



: 2486


Felhasználási feltételek