online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

VEZETÉSI MÓDSZEREK

menedzsmentFájl küldése e-mail


egyéb tételek

 
A MOTIVÁCIÓ TARTALMI ELMÉLETEI. MASLOW ÉS HERZBERG ELMÉLETE. ALKALMAZÁSUK A MUNKATÁRSAK ÖSZTÖNZÉSÉBEN.
Készítsünk jelentést, mely a készlet értékét mutatja ki termékenként, raktaranként és összesen
A NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ FAJTÁI, ELEMEI, ALKALMAZÁSUK
A SZEMÉLYISÉG MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA
A KÖRNYEZETI ELEMEK ÉS HATÁSUK A VEZETŐI ÉS A SZERVEZETI VISELKEDÉSRE
Nyugdíj- és életbiztosítasok
A CSOPORTON BELÜLI ÉS A CSOPORTOK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOK
A SZERVEZET KIALAKULÁSÁNAK OKAI, A SZERVEZETEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
 
 

Vezetési módszerek.


A vezetési módszerek olyan sajátos eljárások, amelyek a vezetőt feladatainak végrehajtásában segítik. A vezetési módszerek közelebb hozzák egymáshoz a környezeti és a szervezetei feltételeket, a vezető személyiségéből fakadó vezetési stílust. A vezetési módszerekből való választás teszi lehetővé a vezető számára, hogy o 232f58c lyan vezetési stílust alkalmazzon, amely egyébként távol esne személyiségétől. Ezért valamilyen vezetési módszer alkalmazása a vezető számára személyiségfejlesztés eszköze is lehet.


Egy-egy módszer alkalmazásánál sohasem szabad elfeledkezni arról, hogy:

Ø      a vezető személyisége, magatartása és stílusa a vezetői tevékenységek és a vezetési módszerek szorosan egymáshoz kapcsolódó elemi a vezetésnek;

Ø      bizonyos személyiségtípusok eredményesen vezethetnek olyan módszerekkel, amelyekkel mások csődöt mondanak;Ø      a legtöbb vezetési módszer erőteljesen kötődik egy-egy vezetési feladat gyakorlásának színvonalához.


Az ismertebb vezetési módszerek:


A kivételeken alapuló vezetés:

Alapvető célja a vezető tehermentesítése az operatív feladatok ellátása alól, azért, hogy több ideje jusson a stratégiai feladatok ellátására. Alkalmazásának feltételt, hogy a vezető úgy szervezze meg az információ rendszerét, hogy csak olyan információk jussanak el hozzá, amelyek az ő beavatkozását igénylik. Csak olyan vezető alkalmazhatja a módszert, aki képes a problémák gyors áttekintésére, és határozott döntéshozatalra.

Hátránya, hogy a vezető csak akkor kommunikál az operatív irányítást végző munkatársaival, ha a szervezet a megszokottól eltérően működik. Ez a vezetőt eltávolítja a kollektívától.


Problémamegoldó vezetés:

Akkor célszerű alkalmazni, ha a szervezeten belül és a szervezet környezetében pontosan meghatározható konfliktusok vannak, vagyis ha a szervezet csődbe ment. Csak olyan vezető képes ezt alkalmazni, aki jó szervező készséggel, nagyfokú következetességgel és motivációs készséggel rendelkezik. A vezetői munka élesen elválik a folyó ügyek intézésére és a számottevő problémák megoldására. A problémamegoldás módszertani lényege, hogy meghatározott lépéssorral először megoldani a legfontosabbat, utána pedig a többit:

Ø      a probléma pontos meghatározása;

Ø      a megoldást előkészítő személyek kijelölése;

Ø      a megoldás előkészítésének megszervezése;

Ø      javaslatok kidolgozása;

Ø      a vezetői döntés és utasítás végrehajtása;

Ø      a megoldás vezetői ellenőrzése.

Hátránya, hogy időigényes, így váratlanul felmerülő problémák megoldására kevésbé alkalmas.
Vezetési célok kitűzésével:

Melynek lényege a vezetői feladatok delegálása. Az első számú vezető a hierarchia alsóbb szintjén lévő vezetők számára a feladataikhoz tartozó célokat tűznek ki. Hatáskörükbe utalja ezek megtervezésével, döntéshozatallal kapcsolatos feladatokat. A módszert nagyméretű, többlépcsős hierarchiával rendelkező szervezetben célszerű alkalmazni, amelyben megvannak a szükséges személyi és technikai feltételek. Olyan vezető alkalmazza, aki megbízik a beosztottaiban. Előnye, hogy az önállóság fokozásával a beosztott vezetők számtalan ötlettel segítik a cél megvalósítását. Az első számú vezetőre azonban nagyobb ellenőrzési teher nehezedik.

Stratégiai vezetés

Lényege, hogy szervezetfejlesztési módszer. Olyan szervezeti rendszer kialakítása, amely gyorsan és rugalmasan képes alkalmazkodni a környezeti elvárásokhoz. Megvalósításának több általános szervezeti feltétele van:

a hierarchia presztízsét kell csökkenteni, a szaktudást előtérbe helyezni;

a tagok munkaköri-szakmai mobilitását jelentősen növelni;

erősen differenciált rendszert kell kialakítani.

E módszer alkalmazásához jó problémafelismerő, kockázatvállaló, innovációra képes vezető kell, aki mentes a hatalmi vágytól. Ezt a módszert csak offenzív szervezetben célszerű alkalmazni.


Alkotást serkentő vezetés

Akkor célszerű, ha a szervezet tevékenysége folytán alkalmazkodni kénytelen a gyors műszaki és piaci változásokhoz. A vezetőnél nagy innovációs és ösztönzési készség szükséges. Alkalmazásához először létre kell hozni a megfelelő feltételeket:

Ø      alkotó légkör kialakítása, kétirányú kommunikációval;

Ø      ösztönzési rendszer, amely ösztönzi az innovációt; az innováció gyors megvalósításának tárgyi és szervezeti feltételei.

Ehhez a módszerhez hozzátartozik az állandó nyitottság, a mobilitás ösztönzése is.


Találat: 4827