online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Rakóczi Ferenc szabadsagharcanak kibontakozasa

történelemfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
HÁBORÚ A CSENDES-ÓCEÁNON ÉS ÁZSIÁBAN 1944-BEN
TURUL MADÁR, TURUL-TÚR NEMZETSÉG
A Horthy-féle konszolidació jellemzése
A MOSZKVA ELLENI ÁLTALÁNOS TÁMADÁS MEGHIÚSULÁSA. A 'VILLÁMHÁBORÚ' CSŐDJE
Az Eftalita - vagy fehér hun Birodalom és Korezm
Kronológia iszlam
A SZOVJET NÉP ÉLETE ÉS KULTÚRÁJA A HÁBORÚ ELSŐ IDŐSZAKÁBAN
EGYÜTT VAGY KÜLÖN? CIGÁNYOK, ROMÁK, MAGYAROK ÉS AZ ISKOLA
Karoly Róbert uralkodasa és reformjai
 
bal also sarok   jobb also sarok

Rákóczi Ferenc szabadságharcának kibontakozásaMagyarországon a török fennhatóság felszámolása Habsburg segítséggel történt. Ezért nagy árat fizetünk. A terhek már nem csak a parasztságot, hanem a nemességet i 252g63c s sújtották.

1687-ben a nemeseknek le kellett mondaniuk két fontos kiváltságukról:

- szabad királyválasztás

-aranybulla ellenállási záradék

Így a magyar nemesség nem tud beleszólni a trónutódlásba és a király döntéseibe. Biztosított volt a teljes Habsburg uralom. Felállították az "új szerzeményi bizottságot", amelynek be kellett mutatni a birtoklevelet, ha a magyar nemes birtoka a volt török hódoltsági területeken volt és vissza akarta kapni. Ha megvolt a birtoklevél, még 10% fegyverváltságot is kellett fizetni, hogy visszakapja a birtokát, ha pedig nem, akkor nem kapta vissza, hanem császárhű embereknek adták. Így sok kisbirtokos lesz nincstelenné. Ez már a szabadságharc egyik kirobbantó oka.

Nőnek a paraszti terhek: katonáskodás az osztrák hadseregben, hadiadót, porciót, forspontot fizet. (Porció: a katonák ellátására; forspont: a katonák szállítására.)

Erdélyt különválasztják Magyarországtól, közvetlenül Bécs irányítása alá rendelik. A végvári katonaságot feloszlatják.

Ezek az okok együttesen vezetnek a Rákóczi-szabadságharchoz.

1697 Tokaji-féle felkelés, a Habsburgok leverik. Az egység nélkül nem lehet sikeres küzdelmet folytatni a Habsburgok ellen. Kell egy közös vezető, parasztok, nemesek által tisztelt. II.Rákóczi Ferencet hívják meg a szabadságharc vezetésére. Jelmondata: "Istennel a hazáért és a szabadságért!"

1703 Tiszaháti felkeléssel kezdődik a szabadságharc. Ekkor kedvezőek a nemzetközi feltételek, mert ekkor zajlik a spanyol-osztrák örökösödési háború, ami nyugaton jelentős császári erőket köt le.

1703-1704 A felkelők elfoglalják a Tiszántúlt, a Duna-Tisza Közét és a Felvidéket. Az első győzelmek hatására bekapcsolódik a nemesség is, így létrejön a nemzeti egység.

Rákóczi hadseregének felépítése:

A magva a végvári katonaság, de a többség képzetlen paraszt. (Reguláris: képzett; irreguláris: képzetlen) A végvári harcmodor kedvezett a területfoglalásoknak, de mivel képzetlenek, a nagyobb ütközetekben alulmaradnak. A képzett tisztek a császári udvarban tanultak.

1704 Höchstadtnál a Habsburgok megverik a franciákat, így teljes erejüket a magyar felkelésre összpontosíthatják.

1704 Nagyszombatnál volt az első nagy ütközet, minket is megvernek.

1705-1707 Dunántúl és Erdély felszabadítása Vak Bottyán és Béri Balogh Ádám vezetésével.

1705 Zsibónál, Erdélyben egy nagy csata, amiben ismét vereséget szenvedünk.

1707-re kiszorítjuk az országból a császári erőket. Ez a szabadságharc csúcspontja, Rákóczi serege ekkor eléri a 70-80 ezer főt (európai méretű). A háború kiadásai nehezítik a helyzetet, nagy gond a hadsereg ellátása. De az első manufaktúrák ekkor alakulnak ki, éppen a fegyvergyártás miatt. A költségek fedezetére Rákóczi rézpénzt bocsát ki, ennek azonban nincs értéke, fedezete, csak pillanatnyi segítség, infláciot okoz. Rákóczi felveszi a kapcsolatot I.Péter orosz cárral, aki segítséget ígér, amiből nem lesz semmi.

1705 Szécsényi országgyűlés: Rákóczit vezérlő fejedelemmé választják, célként a rendi konföderáció megteremtését tűzik ki. A rendi konföderáció több állam szövetsége: közös uralkodó, közös külpolitika, önálló közigazgatás. Ezt Cseh- és Morvaország és Szilézia bevonásával akarják megvalósítani. Rákóczi a külügyek és a pénzügyek területén teljhatalmat kap. Ez az abszolutizmusra mutat, de diktatúrával fenyeget. Ám ez nemzeti abszolutizmus lenne.

1707 Ónodi országgyűlés: kimondják a Habsburg-ház trónfosztását. Vállalják (ekkor még) a nemesi adózást a szabadságharc költségeinek fedezésére.

1708 Trencsén: döntő ütközet, fordulópont a szabadságharc történetében. A Sziléziába tartó kurucokat megállítják és legyőzik a császáriak. Ezután a nemesség egy része meghátrál, van, aki szembefordul Rákóczival, így megbomlik a nemzeti egység, amin az eddigi sikerek alapultak.

1710 Romhány: ismét döntő vereség.

1711 Rákóczi tárgyalni indul I.Péterrel. Távollétére Károlyi Sándort nevezi ki teljhatalmú helyettesének, aki császári tiszt volt, a nagyszombati ütközet vezetője.

Majténynál Károlyi leteszi a fegyvert a császáriak előtt.

1711 Szatmári béke: Magyarország Habsburg fennhatóság alatt marad, de megtartja rendi különállását. (Ez saját rendi országgyűlést jelentett.) A nemesi adómentesség újra életbe lép. Rákóczi a törökországi Rodostóba emigrál és ott is hal meg.

Találat: 1443


Felhasználási feltételek