online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

AZ AZONOS TÁRGYRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK ALKALMAZÁSA

jogi

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A szakmai vizsga szóbeli tantargyai: Gazdasagi, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek Gépszerkezettan
A büntetöügyekben eljaró hatósagok
JOGI ALAPFOGALMAK
Az eljarasi cselekményekre vonatkozó rendelkezések
A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TÖRTÉNETE AZ EURÓPAI HEGEMÓNIA KIALAKULÁSA ELŐTT
AZ ARKTISZ
AZ ÖNRENDELKEZÉSI JOGELVÉNEK KETTŐS ÉRTELMEZÉSE
A NEMZETKÖZI SZERVEZETEK FOGALMA
Hazasingatlan közös tulajdonanak megszüntetése soran akarata ellenére csak a bennlakó tulajdonostarsat lehet a masik (többi) tulajdonostars illetőségé
 
bal also sarok   jobb also sarok

Az azonos tárgyra vonatkozó szerződések alkalmazása


A nemzetközi együttműködés bővülésével és elmélyülésével szükségszerűen együtt jár a szerződéses jogalkotás erőteljes fejlődése, a szerződések számának ex 151e48b ponenciális növekedése. Egyes területeken szerződési láncolatok jönnek létre (pl. rendszeresen újíják meg a szerzői jogokra vonatkozó egyezményt). Az azonos tárgyú egymást követő szerződések általában akkor vetnek fel alkalmazási problémát, ha a különböző szerződések részeseinek köre különbözik, egyes államok csak az egyik, míg mások csak a másik vagy mindkét szerződésben szerződő felek. A probléma súlyát fokozhatja az a tény, hogy esetleg a tárgyi azonosság csak látszólagos, egyes részletekben eltérések lehetnek. A bécsi egyezmény az alábbi szabályokat tartalmazza:

Fenntartja az ENSZ Alapokmányból folyó kötelezettségek elsőbbségét más nemzetközi szerződések által megállapított kötelezettségekkel szemben.

Az egyes szerződések autonómiája alapján a felek meghatározhatják a különböző szerződések közötti viszonyt, mely történhet akár pozitív, akár negatív módon.
Fennáll az összeegyeztethetőség vélelme.

A szerződések személyi hatályára vonatkozó szabály alapján, ha a második szerződésben részes félnek nem mindegyike szerződő fél a korábbiban, akkor közöttük az a szerződés szabályozza a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, melyben mindkét állam részt vesz.

Ha viszont a korábbi és a későbbi szerződés összeegyeztethetetlen, az utóbbi sérti az előbbiből folyó jogokat, és az államok különböző köre részese a két szerződésnek, akkor a szerződések módosítására és megszüntetésére vonatkozó releváns szabályok alkalmazandók, továbbá felvethető a nemzetközi felelősség. Nincs tehát szó a későbbi szerződés érvénytelenségről. 
Találat: 1484Felhasználási feltételek