online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Adagoló működtetése

gépészet

Fájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Targoncak
Autóvasarlaskor a vevö nem tudja eldönteni, szívó vagy feltöltös motort vasaroljon.
A szakmai vizsga szóbeli tantargyai: Gazdasagi, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek Gépipari technológia Gyartasi folyamat tervezése
Architektúra-független leíras
Adagoló működtetése
 
 

Adagoló működtetése


5.1 ábra: Adagoló működtetése


A  görgőpályán haladó termékek útját - egy betolható váltóhíddal - hidraulikusan vezéreljük.

A váltóhídnak mindkét irányban a folyadék által kifejtett erő hatására kell elmozdulnia és mindkét helyzetében biztos állás-ban kell maradnia.

Tervezzük meg a kapcso-lást a rendelkezésre álló hidraulikus egységek se-gítségével! Valósítsuk meg működőképesen!
Egészítse ki a kapcsolási rajzot!


p1

 

p2

 

5.2. áb 434c23e ra: Adagoló kapcsolása

 

B

 

A

 

T

 

P

 Működtessük a kapcsolást és figyeljük a nyomásmérő műszerek (p1; p2) által mutatott értékeket! Jegyezzük be a táblázatba!Rendszernyomás max: 60 bar.


dugattyú mozgás

p1 (bar)

p2 (bar)

előre mozgáshátra mozgás
Írja le mit tapasztalt a nyomásmérő műszerek leolvasásánál a dugattyú mozgási irányának változásakor!
Figyelje a dugattyú mozgási sebességét! Jegyezze a táblázatba az észlelés eredményét! (Elégséges az észlelést „gyors”, vagy „lassú” jelöléssel megkülönböztetni!)


dugattyú mozgás

előre mozgás

hátra mozgás

Kérjük szíveskedjék leírni véleményét, hogy miért változott a sebesség előre, illetve hátrafutásnál, holott ugyanazon munkahenger dugattyújának mozgását, egyazon tápegységből érkező - ugyanazon - térfogatáram idézte elő!
Kétoldalról működtethető munkahengerek


Az egyenesvonalú mozgást végző hidraulikus egységeknek - az esetek túlnyomó részében - a folyadék nyomás hatására egyik irányban kifejthető erőhatás alkalmazásukat korlátozná.


Gondoljunk egy hidraulikus üzemű rakodógépre, amely a kanalat képes felemelni, a szállítójárműre rakodni, de nem tudja a rakodókanalat újból megmeríteni, vagy egy hidraulikus sajtológépre, mely a szerszámot a formába nyomja, de nem képes ismét megemelni.


Az eddigiekben megismert hidraulikus hengerek - mivel egyirányú működtetésűek voltak - erőt, nyomás hatására, csupán egyik mozgási irányba tudtak kifejteni.

Ahhoz, hogy a dugattyú és vele együtt a dugattyúrúd a szerszámra, munkaeszközre mindkét irányból a szükséges nagyságú erőt legyen képes kifejteni, a kétoldalról működtetett munkahengereket alkalmazzuk
5.3. ábra: Kétoldalról működtethető munkahenger
Hengercső,

Dugattyú,

Dugattyúrúd,

Hátsó hengerfedél,


Első hengerfedél,

Karmantyú,

Tömszelence,

Zárófedél,Támasztógyűrű,

Dugattyú tömítés,

Dugattyúrúd tömítés,

Dugattyúrúd tömítés,


Mint az 5.3. ábrán látható a munkahenger mindkét dugattyúfelülete mögé be tudjuk vezetni a nyomóközeget, - általában nem egyidejűleg - mely a dugattyúrúdnak előre és hátrafutását is erő kifejtésével teremti meg.

5.4. ábra: Kétoldali működtetésű munkahenger jelöléseAbban az esetben ha a dugattyú a hengerből kifelé halad a munkahenger hosszúsága növekszik. Ezért az ilyen irányú mozgást pozitív mozgásnak, azt a hengerteret melybe folyadékot vezetve ez következik be, pozitív hengertérnek nevezzük. (Ez jelenleg a bal-oldali hengertér.)


Ellentétes - hengerbe való járás - irányát és hengerterét negatívnak hívjuk.
Miért tapasztalt a p1 és a p2 nyomásmérő műszerek által mutatott értékek között különbséget + és - irányú dugattyú mozgásnál? A válasz ezek után igen egyszerű.

A dugattyú mozgását egyik irányú mozgásnál sem akadályozta külső terhelés. Az elmozdulás létrejöttéhez a dugattyúnak két ellenállást kellett legyőznie, a mechanikai (tömítések okozta9 súrlódást, valamint a folyadék súrlódását, mely az ellentétes hengertérből történő kisajtoláshoz szükséges.


Vizsgáljuk meg a dugattyú felületeit!


AD        AGY
AR

ábra: Dugattyú felületarányok


A dugattyút - mindkét irányban - fékezte a súrlódás. Amennyiben pozitív irányba mozgott, a nyomás (p1) teljes dugattyúfelületre (AD) hatva nagy erőt fejtett ki.


Negatív irányban a nyomás (p2) nem hat a teljes dugattyúfelületre, hiszen a dugattyúrúd felülete (AR) annak egy részét elfoglalja. A folyadék számára aktív felület itt:


AGY = AD - AR

Ahol:


AD = dugattyú teljes felülete,

AR = dugattyúrúd felülete,

AGY= dugattyú rúdoldali, gyűrű felülete


Gondolkozzon és válaszoljon!


Miért következett be az a jelenség, hogy a nyomásmérő műszerek a munkahenger dugattyújának + és - irányú mozgásnál különböző eredményt mutattak?

Írja le válaszát!

Mit tapasztalt a + és - irányú dugattyúmozgások sebességénél és miért?


Két szélső dugattyú - végállás - helyzetében ábrázoljuk a vizsgált munkahengert:löket löket- véghelyzet           + véghelyzet


5.6. ábra: Hengerterek térfogataA dugattyú + és - irányban ugyanazt a lökethosszt teszi meg. Mi a különbség?AGY ADAR5.7. ábra: Térfogatok a dugattyúk mögöttAz 5.7. ábrán jól látható, hogy a negatív véghelyzetben lévő dugattyú mögé - a dugattyúrúd térfogat kiszorításának megfelelően - kevesebb folyadék fér be.


V1 = AGY * Löket


Míg a dugattyú pozitív végállása esetén a térfogat:


V2 = AD * Löket


A két hengertér térfogata tehát: V2 - V1 = AR * Löket nagyságban különbözik egymástól.


Következtessen!


Amennyiben a szivattyú által előidézett folyadékáram állandó, (pl.: percenként 4 dm3 folyadékot szállít) melyik hengerteret képes kevesebb idő alatt feltölteni? Melyik irányban halad gyorsabban a dugattyú?


Írja le véleményét!A kétirányban működtethető munkahenger dugattyúja - ugyanazon folyadéknyomás hatására - pozitív és negatív irányban különböző erőket fejt ki. Gondoljon az előzőekben olvasottakra! Melyik irányban képes a dugattyú nagyobb erővel hatni?
Oka az, hogy ekkor a folyadék nyomása a felületekre ugyan azonosan hat, de a kifejtett erők nagyságát (pozitív és negatív irányban) a .......... ..... ...... .......... ..... ...... .................... határozzák meg.
4/2-es útmeghatározó elem


Az eddigi működtetések, vezérlések megvalósításához elégsége volt a 2/2-es, vagy 3/2-es útmeghatározó elem alkalmazása. Jelen kapcsoláshoz olyan útmeghatározó elemet kell felhasználnunk, mely legalább 4 db. csatornával - úttal - rendelkezik.


Miért?


P csatorna - nyomóvezeték a szivattyútól,

L csatorna - visszafolyás a tartályba,

A; B csatornák - munkavezeték a fogyasztóhoz.Mivel az adagolót mindkét irányban erővel kell mozdítani így kétoldali működtetésű munkahengert alkalmazunk. Ennek azonban két ki és bevezető csatornája van, melyeknek folyadékellátását az útmeghatározó elem A és B csatornájával biztosítjuk.5.8. ábra: 4/2-es útmeghatározó elem


A 4/2-es útmeghatározó - mint az ábrán is látható - egy úttal (csatornával) többet tartalmaz, mint eddig megismert bármelyik változat. Ezek a szelepek is készülnek mono és bistabil kivitelben egyaránt.
Helyettesítsük a 4/2-es útmeghatározó elemet 2 db. 3/2-es útmeghatározóval! Valósítsa meg a kapcsolást!


p2

 

p1                p2 

I.           II.

 

5.9. ábra: Kétoldalról működtethető munkahenger vezérlése 2 db. 3/2-es útmeghatározó elemmel

 A kapcsolás megvalósítását követően működtessük a kört és jegyezzük le tapasztalatainkat!

A nyomásértékeket - kivétel a 0-0 szelepállás - csak a dugattyú mozgó helyzetében szabad leolvasni!

Az útmeghatározó elemek alaphelyzetét 0, vezérelt állapotát 1, számmal jelöltük!


I. szelep

II. szelep

Dugattyú mozgása

p1

p2


A két 3/2-es útmeghatározó elem 0 pozíciójában próbálja a dugattyút kézzel megmozdítani! Mit tapasztal? Egyéb szelepállásokban ne próbálja a dugattyúrudat kézzel megfogni! BALESETVESZÉLYES!


Írja le röviden, hogy a 4/2-es és a 2 db. 3/3-as útmeghatározó elemmel megvalósított kapcsolás működése között milyen különbségeket fedezett fel!
Még egy 4/2-es útmeghatározó elem


5.10. ábra: Három vezérlőélű 4/2-es útmeghatározó elem

 


5.11. ábra: Vezérlés 4/2-es útmeghatározó elemmel

 


Ön már elég jól ismeri a hidraulikus elemeket és azok működését. Próbálkozzék meg egy feladat megoldásával, mely logikus gondolkodást kíván!5.12. ábra Megoldható?

 

A

 

T

 

P

 


A kétoldalról működtethető munkahenger vezérlését meg lehet-e oldani 1 db. 3/2-es útmeghatározó elem alkalmazásával úgy, hogy a munkahenger dugattyúja pozitív és negatív irányba egyaránt a nyomófolyadék energiájának hatására mozduljon el, erőt fejtsen ki?


Gondolkodjon!


Véleményét jegyezze le indoklással együtt! 
Önellenőrzés 5.Figyelmesen olvassa el a kérdéseket! Jelölje az Ön által helyesnek ítélt válaszokat x-szel, vagy adjon rövid válaszokat!A kétoldali működtetésű munkahenger dugattyúja melyik mozgási irányban képes  nagyobb erőhatás létrehozására, ha a folyadék nyomása azonos?

a./ pozitív irányban o

b./ negatív irányban o

c./ mivel a folyadék nyomás mindkét esetben azonos az erőhatások is egyenlők.

(Pascal törvénye alapján.) o

(4 pont)


2. Az ábrán kétoldalról működtethető munkahenger rajzát látja. Sorolja fel részeit a tételszámozás szerint!
8.Hengertér.......... ..... ...... ............

9.Hengertér.......... ..... ...... ............


(5 pont)


Az ábrán egy szelep rajzát látja. Írja le mindazt, amit a rajzról le tud olvasni!(5 pont)4. Rajzolja le az előző szelep jelképes ábráját!(4 pont)

p

 
5. Kétoldalról működtethető munkahengert az ábra szerint kötök be.A munkahenger dugattyújának mindkét felületére egyidőben ugyanazon nagyságú nyomás hat.

Mi történik a dugattyúval? Írja le és indokolja meg, hogy miért!


(5 pont)Amennyiben az 5.12. ábra megoldása helyes és a kapcsolás is megfelel a követelményeknek akkor még +10 pontot szerzett.

Elérhető pontszám:       33 pont

30-33 pont Kiválóan megfelelt

22-29 pont Megfelelt

0-21 pont Javaslom, figyelmesen ismételje át!Találat: 2048