online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 
 
 

Adagoló működtetése

gépészet

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Targoncak
Autóvasarlaskor a vevö nem tudja eldönteni, szívó vagy feltöltös motort vasaroljon.
A szakmai vizsga szóbeli tantargyai: Gazdasagi, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek Gépipari technológia Gyartasi folyamat tervezése
Architektúra-független leíras
Adagoló működtetése
 
 

Adagoló működtetése

5.1 ábra: Adagoló működtetése

A  görgőpályán haladó termékek útját - egy betolható váltóhíddal - hidraulikusan vezéreljük.

A váltóhídnak mindkét irányban a folyadék által kifejtett erő hatására kell elmozdulnia és mindkét helyzetében biztos állás-ban kell maradnia.

Tervezzük meg a kapcso-lást a rendelkezésre álló hidraulikus egységek se-gítségével! Valósítsuk meg működőképesen!
Egészítse ki a kapcsolási rajzot!


p1

 

p2

 

5.2. áb 434c23e ra: Adagoló kapcsolása

 

B

 

A

 

T

 

P

 

Működtessük a kapcsolást és figyeljük a nyomásmérő műszerek (p1; p2) által mutatott értékeket! Jegyezzük be a táblázatba!

63

Rendszernyomás max: 60 bar.

dugattyú mozgás

p1 (bar)

p2 (bar)

előre mozgás

hátra mozgás

Írja le mit tapasztalt a nyomásmérő műszerek leolvasásánál a dugattyú mozgási irányának változásakor!

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Figyelje a dugattyú mozgási sebességét! Jegyezze a táblázatba az észlelés eredményét! (Elégséges az észlelést „gyors”, vagy „lassú” jelöléssel megkülönböztetni!)

dugattyú mozgás

előre mozgás

hátra mozgás

Kérjük szíveskedjék leírni véleményét, hogy miért változott a sebesség előre, illetve hátrafutásnál, holott ugyanazon munkahenger dugattyújának mozgását, egyazon tápegységből érkező - ugyanazon - térfogatáram idézte elő!

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kétoldalról működtethető munkahengerek

Az egyenesvonalú mozgást végző hidraulikus egységeknek - az esetek túlnyomó részében - a folyadék nyomás hatására egyik irányban kifejthető erőhatás alkalmazásukat korlátozná.

Gondoljunk egy hidraulikus üzemű rakodógépre, amely a kanalat képes felemelni, a szállítójárműre rakodni, de nem tudja a rakodókanalat újból megmeríteni, vagy egy hidraulikus sajtológépre, mely a szerszámot a formába nyomja, de nem képes ismét megemelni.

 Az eddigiekben megismert hidraulikus hengerek - mivel egyirányú működtetésűek voltak - erőt, nyomás hatására, csupán egyik mozgási irányba tudtak kifejteni.

Ahhoz, hogy a dugattyú és vele együtt a dugattyúrúd a szerszámra, munkaeszközre mindkét irányból a szükséges nagyságú erőt legyen képes kifejteni, a kétoldalról működtetett munkahengereket alkalmazzuk

64


5.3. ábra: Kétoldalról működtethető munkahenger


1.   Hengercső,

2.   Dugattyú,

3.   Dugattyúrúd,

4.   Hátsó hengerfedél,

5.   Első hengerfedél,

6.   Karmantyú,

7.   Tömszelence,

8.   Zárófedél,

9.   Támasztógyűrű,

10. Dugattyú tömítés,

11. Dugattyúrúd tömítés,

12. Dugattyúrúd tömítés,


Mint az 5.3. ábrán látható a munkahenger mindkét dugattyúfelülete mögé be tudjuk vezetni a nyomóközeget, - általában nem egyidejűleg - mely a dugattyúrúdnak előre és hátrafutását is erő kifejtésével teremti meg.


5.4. ábra: Kétoldali működtetésű munkahenger jelölése

Abban az esetben ha a dugattyú a hengerből kifelé halad a munkahenger hosszúsága növekszik. Ezért az ilyen irányú mozgást pozitív mozgásnak, azt a hengerteret melybe folyadékot vezetve ez következik be, pozitív hengertérnek nevezzük. (Ez jelenleg a bal-oldali hengertér.)

Ellentétes - hengerbe való járás - irányát és hengerterét negatívnak hívjuk.Miért tapasztalt a p1 és a p2 nyomásmérő műszerek által mutatott értékek között különbséget + és - irányú dugattyú mozgásnál? A válasz ezek után igen egyszerű.

A dugattyú mozgását egyik irányú mozgásnál sem akadályozta külső terhelés. Az elmozdulás létrejöttéhez a dugattyúnak két ellenállást kellett legyőznie, a mechanikai (tömítések okozta9 súrlódást, valamint a folyadék súrlódását, mely az ellentétes hengertérből történő kisajtoláshoz szükséges.

65

Vizsgáljuk meg a dugattyú felületeit!

                                   AD                                          AGY


                                                                                                                      AR

5.5. ábra: Dugattyú felületarányok

A dugattyút - mindkét irányban - fékezte a súrlódás. Amennyiben pozitív irányba mozgott, a nyomás (p1) teljes dugattyúfelületre (AD) hatva nagy erőt fejtett ki.

Negatív irányban a nyomás (p2) nem hat a teljes dugattyúfelületre, hiszen a dugattyúrúd felülete (AR) annak egy részét elfoglalja. A folyadék számára aktív felület itt:

AGY = AD - AR

Ahol:

                                               AD = dugattyú teljes felülete,

                                               AR = dugattyúrúd felülete,

                                               AGY= dugattyú rúdoldali, gyűrű felülete

Gondolkozzon és válaszoljon!

Miért következett be az a jelenség, hogy a nyomásmérő műszerek a munkahenger dugattyújának + és - irányú mozgásnál különböző eredményt mutattak?

Írja le válaszát!

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mit tapasztalt a + és - irányú dugattyúmozgások sebességénél és miért?

Két szélső dugattyú - végállás - helyzetében ábrázoljuk a vizsgált munkahengert:


                            löket                                                      löket


- véghelyzet                                               + véghelyzet

5.6. ábra: Hengerterek térfogata

66

A dugattyú + és - irányban ugyanazt a lökethosszt teszi meg. Mi a különbség?

            AGY                                                                AD


            AR


5.7. ábra: Térfogatok a dugattyúk mögött

Az 5.7. ábrán jól látható, hogy a negatív véghelyzetben lévő dugattyú mögé - a dugattyúrúd térfogat kiszorításának megfelelően - kevesebb folyadék fér be.

V1 = AGY * Löket

Míg a dugattyú pozitív végállása esetén a térfogat:

V2 = AD * Löket

A két hengertér térfogata tehát: V2 - V1 = AR * Löket nagyságban különbözik egymástól.

Következtessen!

Amennyiben a szivattyú által előidézett folyadékáram állandó, (pl.: percenként 4 dm3 folyadékot szállít) melyik hengerteret képes kevesebb idő alatt feltölteni? Melyik irányban halad gyorsabban a dugattyú?

Írja le véleményét!

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A kétirányban működtethető munkahenger dugattyúja - ugyanazon folyadéknyomás hatására - pozitív és negatív irányban különböző erőket fejt ki. Gondoljon az előzőekben olvasottakra! Melyik irányban képes a dugattyú nagyobb erővel hatni?

.................................................................................................................................................

Oka az, hogy ekkor a folyadék nyomása a felületekre ugyan azonosan hat, de a kifejtett erők nagyságát (pozitív és negatív irányban) a .................................................................................. határozzák meg.

67

4/2-es útmeghatározó elem

Az eddigi működtetések, vezérlések megvalósításához elégsége volt a 2/2-es, vagy 3/2-es útmeghatározó elem alkalmazása. Jelen kapcsoláshoz olyan útmeghatározó elemet kell felhasználnunk, mely legalább 4 db. csatornával - úttal - rendelkezik.

Miért?

                        P csatorna - nyomóvezeték a szivattyútól,

                        L csatorna - visszafolyás a tartályba,

                        A; B csatornák - munkavezeték a fogyasztóhoz.

Mivel az adagolót mindkét irányban erővel kell mozdítani így kétoldali működtetésű munkahengert alkalmazunk. Ennek azonban két ki és bevezető csatornája van, melyeknek folyadékellátását az útmeghatározó elem A és B csatornájával biztosítjuk.


5.8. ábra: 4/2-es útmeghatározó elem

A 4/2-es útmeghatározó - mint az ábrán is látható - egy úttal (csatornával) többet tartalmaz, mint eddig megismert bármelyik változat. Ezek a szelepek is készülnek mono és bistabil kivitelben egyaránt.

Helyettesítsük a 4/2-es útmeghatározó elemet 2 db. 3/2-es útmeghatározóval! Valósítsa meg a kapcsolást!

68

p2

 

p1                                                p2


 

I.                                                II.

 

5.9. ábra: Kétoldalról működtethető munkahenger vezérlése 2 db. 3/2-es útmeghatározó elemmel

 

A kapcsolás megvalósítását követően működtessük a kört és jegyezzük le tapasztalatainkat!

A nyomásértékeket - kivétel a 0-0 szelepállás - csak a dugattyú mozgó helyzetében szabad leolvasni!

Az útmeghatározó elemek alaphelyzetét 0, vezérelt állapotát 1, számmal jelöltük!

I. szelep

II. szelep

Dugattyú mozgása

p1

p2

0

0

1

0

0

1

1

1

A két 3/2-es útmeghatározó elem 0 pozíciójában próbálja a dugattyút kézzel megmozdítani! Mit tapasztal? Egyéb szelepállásokban ne próbálja a dugattyúrudat kézzel megfogni! BALESETVESZÉLYES!

Írja le röviden, hogy a 4/2-es és a 2 db. 3/3-as útmeghatározó elemmel megvalósított kapcsolás működése között milyen különbségeket fedezett fel!

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

69

Még egy 4/2-es útmeghatározó elem


5.10. ábra: Három vezérlőélű 4/2-es útmeghatározó elem

 


5.11. ábra: Vezérlés 4/2-es útmeghatározó elemmel

 

Ön már elég jól ismeri a hidraulikus elemeket és azok működését. Próbálkozzék meg egy feladat megoldásával, mely logikus gondolkodást kíván!

70

5.12. ábra Megoldható?

 

A

 

T

 

P

 

A kétoldalról működtethető munkahenger vezérlését meg lehet-e oldani 1 db. 3/2-es útmeghatározó elem alkalmazásával úgy, hogy a munkahenger dugattyúja pozitív és negatív irányba egyaránt a nyomófolyadék energiájának hatására mozduljon el, erőt fejtsen ki?

Gondolkodjon!

Véleményét jegyezze le indoklással együtt!

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

71

 
Önellenőrzés 5.

Figyelmesen olvassa el a kérdéseket! Jelölje az Ön által helyesnek ítélt válaszokat x-szel, vagy adjon rövid válaszokat!

1.   A kétoldali működtetésű munkahenger dugattyúja melyik mozgási irányban képes  nagyobb erőhatás létrehozására, ha a folyadék nyomása azonos?

            a./ pozitív irányban                                                                                                     o

            b./ negatív irányban                                                                                                    o

            c./ mivel a folyadék nyomás mindkét esetben azonos az erőhatások is egyenlők.

                 (Pascal törvénye alapján.)                                                                                     o

(4 pont)

2. Az ábrán kétoldalról működtethető munkahenger rajzát látja. Sorolja fel részeit a tételszámozás szerint!1...........................................................

2...........................................................

3...........................................................

4...........................................................

5...........................................................

6...........................................................

7...........................................................

8.Hengertér...........................................

9.Hengertér...........................................

10.........................................................


(5 pont)

72

3.   Az ábrán egy szelep rajzát látja. Írja le mindazt, amit a rajzról le tud olvasni!


.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

(5 pont)

4. Rajzolja le az előző szelep jelképes ábráját!

(4 pont)

73

   p

 
5. Kétoldalról működtethető munkahengert az ábra szerint kötök be.


A munkahenger dugattyújának mindkét felületére egyidőben ugyanazon nagyságú nyomás hat.

Mi történik a dugattyúval? Írja le és indokolja meg, hogy miért!

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

(5 pont)

Amennyiben az 5.12. ábra megoldása helyes és a kapcsolás is megfelel a követelményeknek akkor még +10 pontot szerzett.


Elérhető pontszám:       33 pont


                       30-33 pont      Kiválóan megfelelt

                                                                       22-29 pont      Megfelelt

                                                                         0-21 pont      Javaslom, figyelmesen ismételje át!

74

Találat: 1920