online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 
 
 

Autosiskola

auto

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A közúti baleseti helyszín és a mentés
A vallalati kultúra és a technikai fejlesztés a Mercedes-en belül
Gépkocsik passzív biztonsaga
Gyakorlati körforgalom Képzeld el, hogy Angliban utazol és mar elég zavarodott vagy, hisz a bal oldalon kell közlekedned.
Opel Astra 1.8 Sport
A baleset-megelőzési tevékenység célja, feladata, szerepe, jelentősége és szervezése
A közlekedők magatartasat befolyasoló tényezők
Autosiskola
 
 Text Box: 3.

             Jegyzet, a témakörhöz

Kérjük, ebbe füzetbe ne jegyzeteljen, és használat után adja vissza az oktatónak, hogy mások is tudják használni!

Köszönjük.

KÖZÚTI JELZÉSEK

 

Elsöbbséget szabályozó jelzötáblák:

Utasítást adó jelzötáblák:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  1  -

Tilalmi jelzötáblák:

 

 

 

 

 

 

A tilalmi táblák hatálya a táblák vonalától kezdödik, és a következö útkeresztezödésig, vagy ellenkezö értelmü közúti jelzésig tart.

Kivétel, a jobbra és balra bekanyarodni tilos tábla. Ezen tilalmak csak a táblákat követö útkeresztezödésben érvényesek.

A „korlátozott sebességü övezetre vonatkozó tilalom az övezet végét jelzö tábláig tart.

Ha a „sebességkorlátozás” jelzötáblát „lakott terület kezdete” táblával együtt helyezik el, a tilalom csak a „lakott terület vége” táblával szünik meg.

Feloldó táblák:

A „sebességkorlátozás vége”, az „elözési tilalom vége” és a „tehergépkocsival elözni tilos vége” táblák , csak a nevükben jelzett tilalmat hatálytalanítják.

A „mozgó jármüvekre vonatkozó tilalmak vége” tábla egyidejüleg hat tilalmat szüntet meg, s ezek a következök: -     megfordulni tilos

-         sebességkorlátozás

-          elözni tilos

-          tehergépkocsival elözni tilos

-          legkisebb követési távolság

-          legkisebb követési távolság tehergépkocsival

A behajtási tilalmaknak feloldó táblája nincs, csak a következö útkeresztezödés után szünnek meg.

A megállást, várakozást tiltó táblák hatálya megszünhet a kiegészítö táblán jelölt távolság után, vagy a „várakozóhely” tábla vonalától.

-  2  -

Veszélyt jelzö táblák:

 

 

 

A veszélyt jelzö táblák minden esetben elöjelzö táblának minösülnek, ami azt jelenti, hogy nem közvetlenül a veszély helyénél, hanem már elötte láthatók. Ez a távolság:

lakott területen            50-100 méter

lakott területen kívül 150-250 méter

autópályán                 250-500 méter.

Az ettöl eltérö távolságot, külön kiegészítö táblán jelzik.

A kiegészítö táblán látható, két felfelé mutató nyíl között jelölt távolság azt jelzi, hogy az adott veszély hosszabb útszakaszon áll fenn.                                                                                                                                            

-  3  -

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

 

   Személygépkocsiban legfeljebb annyi személy utazhat, mint amennyi a jármü forgalmi engedélyében fel van tüntetve. ( személygépkocsiban ez max. 9 lehet, mert fölötte már autóbusz)

A szállítható személyek száma a vezetövel együtt értendö, tíz éven aluli gyermekböl kettö számít egy utasnak, de ezt csak a hátsó üléseken használhatjuk ki.

A biztonsági öv használata vezetönek és utasnak egyaránt kötelezö, lakott területen belül is kívül is.   Használata alól orvos sem adhat felmentést!

Nem köteles becsatolt övvel közlekedni:

               -  a gépjármü gyakorlati oktató, oktatás és vizsga során
               -  a taxi gépkocsivezetö, munkavégzés során

               -  a mentö betegellátó terében dolgozó személy

-  gyárilag beszerelt övvel nem rendelkezö gépkocsi ülésén utazó személy.

   (ilyen csak a hátsó ülésen lehetséges)

Hátramenet végzésének idejére a vezetö kikapcsolhatja az övet.

A személygépkocsi elsö ülései kötelezöen legalább hárompontos biztonsági övvel vannak ellátva.

A hátsó ülések esetén (föleg régebbi típusoknál) elöfordulhat, hogy egyáltalán nincs öv, vagy csak

kétpontos öv található.

Gyermekek szállítása:

A 12 év alatti és 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket, csak biztonsági gyermekülésben szabad szállítani. (Mi a helyzet a 148 cm magas nagymamával?)

A biztonsági gyermekülés használata nem kötelezö, ha:

-         a gyermek  hárompontos övvel biztonságosan rögzíthetö (pl. ülésmagasító)

-         a szállított személyek száma miatt nem megoldható (pl. négy gyermek ül hátul)

-         tömegközlekedési eszközön

-         taxiban

Elsö ülésen gyermeket csak gyermekülésben szállíthatunk, akár menetirányban, akár annak háttal elhelyezve, de csak akkor, ha a jármüben nincs elsö légzsák, vagy kikapcsolható.

ÁRUSZÁLLÍTÁS

 

Teherszállításkor ügyelnünk kell arra, hogy a jármü össztömege ne haladja meg a forgalmi engedélyben feltüntetett maximumot. A rakomány, sem a kilátást sem a vezetést nem gátolhatja.
Tetöcsomagtartóról a rakomány oldalra egyáltalán

nem nyúlhat túl a jármü szélességén, elöre-hátra pedig legfeljebb 40-40 cm-rel nyúlhat túl a jármüvön. A túlnyúló rakományt, feltünö módon meg kell jelölni.
A gk. hátsó részén elhelyezett rakomány (1. ábra) a rendszámot és a hátsó lámpákat nem takarhatja. Az itt elhelyezett rakomány, oldalra is túlnyúlhat                                        
1. ábra

40-40 cm-t, hátra pedig 1 métert.

A forgalomban résztvevö jármüvek szélessége a 2,5 métert, magassága pedig a 4 métert rakománnyal együtt sem haladhatja meg.

-         4  -JÁRMŰVEK KIVILÁGÍTÁSA

 

Forgalomban résztvevö jármüvek:

 

A forgalomban résztvevö jármüveket éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani. A személygépkocsikon lakott területen kívül, nappal jó látási viszonyok között is kötelezö használni a tompított fényszórót, vagy menetjelzö lámpát.

A kötelezö világító és jelzöberendezések: 

- Hátul kettö darab piros színü helyzetjelzö lámpa.

- Elöl  kettö darab tompított fényszóró (fehér, sárga vagy kékes fényü, kb. 40-50 méterre világít)

- Elsö helyzetjelzö lámpa (a tompítottal azonos színü, de jóval gyengébb fényü un. parkolólámpa)

- Irányjelzö (elöl hátul két-két darab borostyánsárga fényü)

- Féklámpa ( hátul, legalább 2 db piros színü, a helyzetjelzönél többszörösen erösebb fényü)

- Hangjelzö berendezés (kürt, duda)

Amennyiben a fenti berendezések nem müködnek nem vehetünk részt a forgalomban!

A kötelezö világító és jelzöberendezésekhez használt izzókból egy-egy darabot, valamint a jármüben használatos biztosítékokból legalább egy-egy darabot a jármüben kell tartani.

Egyéb, nem kötelezö világítóberendezések:

-         Távolsági fényszóró (reflektor, országúti lámpa)
Az utat kb. 100-120 méterre világítja meg. Csak lakott területen kívül szabad használni, de ott sem zavarhatjuk vele, a közlekedés többi résztvevöjét, akár szemböl, akár elöttünk halad.

-         Ködfényszóró
Csak rendkívül rossz látási viszonyok esetén szabad bekapcsolni.

-         Keresölámpa
Mozgó jármüvön használni tilos.

Álló jármüvek kivilágítása:

 

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, az álló (várakozó) jármüveket is kötelezö kivilágítani, ha az úttesten vagy leállósávon áll, nincs közvilágítás és külsö fényforrás sem világítja meg kellöképpen.

FONTOS: Ahol van közvilágítás, ott az álló jármüvet akkor sem kell kivilágítani, ha a közvilágítás nem müködik.

Álló jármüvön csak az elsö és hátsó helyzetjelzö lámpát szabad bekapcsolni.

KÖZÚTI BALESET

 

Személyi sérüléssel, vagy halálesettel járó balesetröl, minden esetben kötelezö értesíteni a rendörséget. A baleset helyszínére elsöként érkezök, kötelesek a tölük elvárható módon segíteni a bajbajutottakon.

Teendök sorrendje: A helyszín biztosítása (a további balesetek elkerülése miatt)

                                   Tájékozódás  ( hány sérült van, hol történt stb.) 

                                   Hatóság értesítése

                                   Segítségnyújtás (az elsösegély tanfolyamon tanultak szerint)

A rendörség megérkezéséig a helyszínen kell maradni, s csak akkor távozhatunk, ha erre ök engedélyt adtak.

-  5  -

Ha a balesetben veszélyes anyagot szállító jármü is érintett, akkor az annak hátulján, oldalán található narancs színü táblán látható számokat is közölni kell segélyhíváskor. ( 2. ábra)

Személyi sérüléssel nem járó baleset esetén, a rendörség értesítése nem kötelezö, de ha bármely fél ragaszkodik hozzá kérhetünk helyszínelést. A sérült jármüveket olyan helyre kell eltávolítani ahol nem akadályozzák a forgalmat. A balesetben érintett jármüvek vezetöi kérhetik egymástól, a kötelezö felelösségbiztosítást igazoló iratokat.                                                                              2. ábra

Olyan baleset során, ahol az egyik jármü vezetöje nincs jelen, a károkozó köteles jól látható helyen és módon a helyszínen hagyni személyi adatait, illetve mindent el kell követnie annak érdekében, hogy a sérült jármü tulajdonosát értesítse a baleset körülményeiröl. Ezt követöen, saját biztosítóját is étesítenie kell az esetröl.

MŰSZAKI HIBA

 

A müszaki hiba, vagy baleset következtében üzemképtelenné vált jármüvet el kell távolítani olyan helyre ahol nem akadályozza a forgalmat. Az úttesten, vagy leállósávon veszteglö gépkocsit elakadásjelzö háromszöggel meg kell jelölni. A háromszöget a jármü mögött olyan távolságban kell elhelyezni, hogy az azt észlelö vezetök, a sérült jármüig biztonságosan meg tudjanak állni.

A háromszög használata csak lakott területen kívül kötelezö, és nem pótolhatja a vészvillogó bekapcsolása.

ELROMLOTT JÁRMŰVEK VONTATÁSA

 

Csak azt a jármüvet szabad vontatni, amely nem veszélyezteti a közlekedés biztonságát, tehát müködöképes  kormánnyal, valamint a kötelezö világító és jelzöberendezésekkel rendelkezik. Fékhibás jármü vontatható, de csak merev vontatórúddal. A vontatásra alkalmatlan jármüvet, csak emelve szabad szállítani.

Alapszabályok:

-         A vontatott jármüben, csak a vezetö tartózkodhat.

-         A vontatás maximális sebessége 40km/h.

-         Vontatott egységgel, autópályára és autóútra ráhajtani tilos.
A levontatás engedélyezett, de csak az elsö leágazásig, útkeresztezödésig.

-         A vontatott jármüvön is müködtetni kell a világító és jelzöberendezéseket.

-         A vonó jármü tömege legalább fele akkora legyen mint a vontatott tömege.

-         Fékhibás jármü vontatásakor, (csak rúddal) a vonó jármü legalább akkora tömegü legyen, mint a vontatott jármü tömege.

-         A vontatókötél legalább olyan hosszú legyen, hogy a két jármü kanyarodáskor össze ne érhessen.

-         A vontatókötél legfeljebb olyan hosszú lehet, mint a vonatott jármü, de ha három méternél hosszabb, középen feltünö módón meg kell jelölni.

-         Két évnél nem régebbi, vezetöi engedéllyel rendelkezö vezetö elromlott jármüvet nem vontathat. (öt azonban vontathatják)

-  6  -

1.

2.

3.

4.

5.

 

6.

7.

-  7  -


8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

-  8  -

15.

16.  

17.   

18.  

  

19.

  

20.

  

21.

-         9  -

22.

23.

24.          

25.   

 

26.

                                                                                                                                                                                        Készítette: Tóth Csaba

-  10  -


: 3392