online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Az arutermelés kialakulasa és a varosiasodas

gazdaság

Fájl küldése e-mail Esszé Projektegyéb tételek

 
Dualizmus gazdasaga
Japan a gazdasagi csoda orszaga
A gazdasagi növekedés fogalma, tényezői. Extenzív és intenzív gazdasagi növekedés. A technikai haladas a gazdasagi növekedésben.
Az egészségügy és a gazdasag kapcsolata. A rendszervaltas előtti jellemzők Magyarorszagon. A gazdasagi rendszervaltas hatasa az egészségügyre.
Tökebefektetöknek és spekulansoknak
Közgazdasagi elméletek az ipari forradalom időszakaban (XVIII-XIX. sz.). A klasszikus polgari közgazdasagtan tovabbfejődése (Ricardo). A Smith-i gondo
A neoklasszikus v. szubjektív közgazdasagtan a XX. sz. hajnalan. Az érték szubjektív értelmezése. A hatarhaszon, hatartermelékenységi elméletek. A csö
Az arutermelés kialakulasa és a varosiasodas
 
 

Az árutermelés kialakulása és a városiasodás


a feudalizmus második, virágzó korszakára tesszük (11-15. század)

gazdaság: árutermelés, pénzgazdálkodás

társadalom: feudális – egységes jobbágyság és nemesség; megjelenő polgári réteg

államforma: rendi monarchia

ideológia: kereszténység, humanizmus
gazdaság:

o       korszerűsödő mezőgazdaság à a lakosság jelentős növekedése

o       új eszközök: szügyhám, trágyázás, patkó, fordítóeke, 2 és 3nyomásos gazdálkodás

o       fölösleg jön létre, teljesen véletlenszerűen; tervezetlenül

o       ebből cserekereskedelem alakul ki; a távoli helyekre elszállított áruk cseréjének a helyén jelennek meg a városok, többnyire stratégiailag értékes, jól védhető helyeken: hidak és átkelőhelyek, folyótorkolatok, völgyzárlatok, útcsomópontok, zarándokhelyek, egyházi központok

o       a városok fajtái: szabad királyi város, földesúri város, egyházi város VAGY mezőváros, bányaváros, kereskedőváros

o       Város (def.): fallal körülvett; van egy főtere (városháza, templom, piac), lakói a nemesek – patríciusok és a plebejusok; szűk utcák, egy-egy mesterség művelői lakták; a lakásban volt a műhely, a raktár és a lakás, minél szűkebben (azért szűk, mert szélességre fizettek adót)

o       Városlakók: kézművesek, kereskedők (patríciusok), fizetett munkások (plebejusok), cselédek, szolgák, szökött jobbágyok (a városi levegő szabaddá tesz – 1 év és 1 nap után felszabadul a földesúri függőség alól)

o       Városi szervezet: kommuna: iparosok, kereskedők önkéntes szervezete politikai jogokért: szabad pap- és bíróválasztás, adó évi 1 összegben történő fizetése, önkormányzat; pallosjog, árumegállító jog, vámszedés, heti piactartás, éves vásártartás

o       Gilde – érdekvédelmi szervezet

o       Céh: érdekvédelmi szerv., nincs munkamegosztás, szakmunkás – szaktudás; szabott árak, a reklám és a másik kézműves szidásának tiltása, fellép a kontárok (céhen kívüliek) ellen, mesterremek készítésével lehet valaki mester; támogatja az özvegyeket, városvédelem, felesküvés a céhlevélre, céhláda – költségvetés, pénztár

kereskedelmi útvonalak kialakulása:

– London-Novgorod között létrejön a Hansa-szövetség, alapítói Lübeck és Hamburg; nyersanyagot, élelmiszert cseréltek késztermékekre

Velence, Genova és Firenze voltak a mediterrán és távol-keleti kereskedelem (Levante) vezető városai; luxuscikkeket, késztermékeket, fegyvert szállítottak

a két útvonalat a Rajna-menti útvonal (+ Gotthard-hágó) kötötte össze, Champagne központtala kereskedelem fejlődésével kialakul sz árutermelés és a pénzgazdálkodás (Firenze a pénzvilág központja)

megszűnik az éhínség, nő az életszínvonal, változatosabbá válik az étkezés

egyre több város jön létre Nyugat-Európában

egységesül a nemesség és a jobbágyság; megjelenik a polgári réteg

az új államforma a rendi monarchia lett:

a gazdasági fejlődés hatására a főnemesség és a főpapság mellett új csoportok (rendek) is igényelték a beleszólást a politikai ügyekbe – az új felfogás szerint az ország lakói képviselik az országot

Német-Római Birodalom

o       Az invesztitúra-háborúk során meggyengül, az itáliai városok egyre inkább elszakadnak, önállósodnak

o       IV. Károly kiadja a Német Aranybullát 1356-ban, amely 100 fejedelemséget ismer el, valamint 7 választófejedelem kezébe adja a császárválasztás jogát:  a mainzi, a trieri és a kölni érsekek, a cseh király, a brandenburgi őrgróf, a rajnai palotagróf és a szász herceg választhatnak királyt

Anglia: Földnélküli János hatalmát megingatta földjeinek elveszítése; 1215-ben kényszerítették egy oklevél, a Magna Charta Libertatum kiadására:

o       Pajzspénz (nincs rendkívüli adó); városi szabadságok biztosítása

o       Közös mértékegységrendszer

o       Szabad embert ne lehessen bírói ítélet nélkül elfogni, megölni stb.

o       A kereskedők védelme

o       Ellenállási záradék: egy 25 tagú tanácsnak joga van elszámoltatni, esetenként leváltani a királyt


Találat: 2129