online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia
Filozófia Pszichiátria Pszichológia Szociológia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A mentalhigiéné fogalma

pszichológia

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
TERÁPIÁS MÓDSZEREK
Érzékelés altalanos jellemzôi. Az érzékelési modalitasok
SZEMÉLYISÉGLÉLEKTAN Személyiséglélektani alapismeretek
Az észlelés lélektana
SZEMÉLYISÉG
TUDAT ÉS TUDATÁLLAPOTOK
MITŐL CSAPONGÓ, TÚLMOZGÁSOS A GYEREK
A pszichológia természete
A TANULÁSI ZAVAROK SZINDRÓMA A SZAKIRODALOMBAN
Az iskola helye a human szolgaltatasok rendszerében
 
bal also sarok   jobb also sarok

A mentálhigiéné fogalma


A mentálhigiéné fogalmának többféle definíciója ismert, ez is jelzi, milyen szerteágazó, komplex jelenségről van szó. Maga az összetett szó görög eredetű, lelki tisztaságot, lelki egészséget j 929b14j elent.

"A mentálhigiéné lényege a lakosság széles rétegeinek az egészséget megőrző magatartásra törekvő kedvező irányú befolyásolása." (Bagdy, 1988. p.21.)

Buda Béla és Veér András közösen próbálták meghatározni a fogalmat: "A mentálhigiéné nemcsak a pszichés megbetegedések és magatartászavarok megelőzése, hanem pozitív tartalmú lelki egészségvédelem is. Mindazoknak a folyamatoknak és tevékenységeknek az összessége, amelyek a személyiséget és a közösségi kapcsolatokat erősebbé, fejlettebbé, magasabb szervezettségűvé teszik. A mentálhigiéné fogalmával leírható egy-egy ország, régió, társadalmi réteg, illetve közösség lelki egészségének állapota, mint ahogy az intézmény- és programrendszer is, amely egyebek közt ennek javítására hivatott. És kifejezhető vele az a társadalmi ellátórendszer, amely a lakosság egészségi és szociális jóléti állapotát biztosítja vagy biztosítania kellene." (Buda, 1994. p18.)  

Kézdy Balázs úgy vélekedik, "hogy a mentálhigiéné nem definíció, hanem szemlélet kérdése", de "a szemlélet preferálása a definícióval szemben csak azzal a kiegészítéssel válik elfogadhatóvá, ha a szemlélet fogalma mindenkor implikálja a meghatározás "itt és most" érvényesíthető aktusát, vagy legalábbis az erre való törekvést. A szemlélet fogalma mint általános, a definíció fogalma, mint egyes, a kettőjük viszonyából levezethető módon teszi lehetővé egyes akciók, intervenciók, általában gyakorlatok mentálhigiénés specifikumainak megragadását és leírását."( Kézdy, 1999. p 13. ,14.)   " A mentálhigiéné történeti fejlődésének nyomvonalát kísérve azzal szembesülhetünk, hogy ahányféle emberfelfogás, egészség-és betegségszemlélet létezik, annyiféle mentálhigiénés stratégia lehetséges. Konszenzus leginkább abban létezik, hogy senki sem tagadja a mentálhigiéné lelki egészségvédelemben megragadható jelentésérvényességét, és többé-kevésbé mindenki elfogadja a mentálhigiénének általában a prevencióra, főként az elsődleges megelőzésre helyezett hangsúlyát. Ebben fontosnak tartjuk a szocializáció folyamatának eseményeit. Ezen túl már kirajzolódnak a különbségek aszerint, hogy milyen szemléletben fogan az ellátás. " (Bagdy, 1999. p35.,  p.46.)Találat: 7919Felhasználási feltételek