online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

A mentalhigiéné fogalma

pszichológiaFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
TERÁPIÁS MÓDSZEREK
Érzékelés altalanos jellemzôi. Az érzékelési modalitasok
SZEMÉLYISÉGLÉLEKTAN Személyiséglélektani alapismeretek
Az észlelés lélektana
SZEMÉLYISÉG
TUDAT ÉS TUDATÁLLAPOTOK
MITŐL CSAPONGÓ, TÚLMOZGÁSOS A GYEREK
A pszichológia természete
A TANULÁSI ZAVAROK SZINDRÓMA A SZAKIRODALOMBAN
Az iskola helye a human szolgaltatasok rendszerében
 
 

A mentálhigiéné fogalma


A mentálhigiéné fogalmának többféle definíciója ismert, ez is jelzi, milyen szerteágazó, komplex jelenségről van szó. Maga az összetett szó görög eredetű, lelki tisztaságot, lelki egészséget j 929b14j elent.

„A mentálhigiéné lényege a lakosság széles rétegeinek az egészséget megőrző magatartásra törekvő kedvező irányú befolyásolása.” (Bagdy, 1988. p.21.)

Buda Béla és Veér András közösen próbálták meghatározni a fogalmat: „A mentálhigiéné nemcsak a pszichés megbetegedések és magatartászavarok megelőzése, hanem pozitív tartalmú lelki egészségvédelem is. Mindazoknak a folyamatoknak és tevékenységeknek az összessége, amelyek a személyiséget és a közösségi kapcsolatokat erősebbé, fejlettebbé, magasabb szervezettségűvé teszik. A mentálhigiéné fogalmával leírható egy-egy ország, régió, társadalmi réteg, illetve közösség lelki egészségének állapota, mint ahogy az intézmény- és programrendszer is, amely egyebek közt ennek javítására hivatott. És kifejezhető vele az a társadalmi ellátórendszer, amely a lakosság egészségi és szociális jóléti állapotát biztosítja vagy biztosítania kellene.” (Buda, 1994. p18.)  

Kézdy Balázs úgy vélekedik, „hogy a mentálhigiéné nem definíció, hanem szemlélet kérdése”, de „a szemlélet preferálása a definícióval szemben csak azzal a kiegészítéssel válik elfogadhatóvá, ha a szemlélet fogalma mindenkor implikálja a meghatározás „itt és most” érvényesíthető aktusát, vagy legalábbis az erre való törekvést. A szemlélet fogalma mint általános, a definíció fogalma, mint egyes, a kettőjük viszonyából levezethető módon teszi lehetővé egyes akciók, intervenciók, általában gyakorlatok mentálhigiénés specifikumainak megragadását és leírását.”( Kézdy, 1999. p 13. ,14.)   

„ A mentálhigiéné történeti fejlődésének nyomvonalát kísérve azzal szembesülhetünk, hogy ahányféle emberfelfogás, egészség-és betegségszemlélet létezik, annyiféle mentálhigiénés stratégia lehetséges… Konszenzus leginkább abban létezik, hogy senki sem tagadja a mentálhigiéné lelki egészségvédelemben megragadható jelentésérvényességét, és többé-kevésbé mindenki elfogadja a mentálhigiénének általában a prevencióra, főként az elsődleges megelőzésre helyezett hangsúlyát. Ebben fontosnak tartjuk a szocializáció folyamatának eseményeit. Ezen túl már kirajzolódnak a különbségek aszerint, hogy milyen szemléletben fogan az ellátás. ” (Bagdy, 1999. p35.,  p.46.)Találat: 5984