online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia
Filozófia Pszichiátria Pszichológia Szociológia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Érzékelés altalanos jellemzôi. Az érzékelési modalitasok

pszichológia

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
RÖVIDEN A HIPERAKTIVITÁS TÜNETEIRŐL
A PSZICHOLÓGIAI FEJLŐDÉS
Az emberi motivació és az érzelmek
A pszichológia BIOLÓGIAI ALAPJAI
Pszichológia szigorlat - Tanulas, figyelem és emlékezet
DISZLEXIA AZ ISKOLÁBAN
 
bal also sarok   jobb also sarok

Érzékelés általános jellemzôi. Az érzékelési modalitások


Érzékelés általános jellemzői:


A környezet fizikai, kémiai ingereire adott megkülönböztetett idegi válasz!


Testérzékelés: nem a külvilágról hanem belső világunkról ad információt.


Az érzékelési modalitások közös jellemzői:


Érzékenység: abszolút küszöb: az a legkisebb inger 818d39i mennyiség, amit az adott érzékszerv érzékelni képes.Látásnál: 1 foton (foton: a fényenergia legkisebb egysége)

Hallásnál: 20 Hz

Szaglásnál: a levegő 50 milliárdod része

Ízlelés: 1 teáskanál cukor kilenc liter vízben

Tapintás: 1 légy szárnya 1 cm-ről az arcra hullva

különbségi küszöb: (éppen érezhető különbség ÉÉK): az érzékszerv számára még éppen érzékelhető különbség. Függ a kiindulási ingertől.

Kódolás: Érzékeljük a külvilág ingerit és ezt alakítják át az érzékszervek elektromos impulzusokká è transzdukció a receptorokban megy végbe.

Intenzitás:

Idegimpulzus gyakorisága


Idegimpulzus változékonyságaVéletlenszerű aktivitásSpecifikus idegenergiák hipotézise: honnan tudja, hogy más-más "feladó" küldi az ingert, ha mindig ugyanaz az inger ugyanazon a csatornán érkezik.
Az érzékelési modalitások:


látás:

A környezetből felvehető információk kb. 75-80%-a vizuális eredetű, az ember tehát "vizuálisan vezetett" lény. A forrás a tárgyakról visszaverődő fény.

Ingere a fény: elektromágneses sugárzás, hullámhossz.

Ez a távolság a kozmikus sugárzásnál a legkisebb, a cm négyezer billiomod része.


A nagysága több kilométerig is terjedhet, pl. rádióhullámok.

400-700 nm (nm = nanométer): ezt érzékelni tudjuk, fényként ezt látjuk.


A retinára vetített kép fordított irányú és kicsinyített, hiszen a szemlencse 24 dioptriás gyűjtőlencsének felel meg.

Az szem képkialakító részei: lencse, szaruhártya, pupilla, retina, írisz, üvegtest, vakfolt a retinán: itt találkoznak az erek, idegek.

2 féle receptor:

a)      csapok: nappali látás, magas fény, színérzékelés

b)      pálcikák: fényintenzitásra érzékeny

Amikor valamit nézünk, szemünkkel fixáljuk az adott tárgyat vagy helyzetet, szemünk akkor is mozog: ilyen, ún. mikromozgás a tremor, ami nagyon kis amplitúdójú rezgés. A makromozgások egyik jellegzetes formája a kontúrkövető szemmozgás.

Információ felvétel csak fixáció alatt van, az ugrások alatt nincs. A fixáció alatti szemmozgás az információ felvétel része, ezt mutatják a stabilizált retinakép kísérletek eredményei is.

A színlátás szubjektív élmény. A fénynek nincs színe csak a hullámhossza más, ezeket a változatos hullámhosszokat változtatja az agy színekké. Kék, zöld, vörös.

400 nm alatt ultraibolya           ezeket már csak műszerek

700 nm felett infra vörös           segítségével láthatjuk


Komplementer színek: egymással keverve kioltják egymást.

Additív színkeverés: fények keverése.

Szubtraktív színkeverés: festékek keverése.


Szín jellemzői:

színezet

telítettség: telített - telítetlen

dimenzió

érzékelt intenzitás


Dikromátok: színtévesztők, csak két alapszínt tud elkülöníteni ezért keveri a harmadikat.

Monokromátok: 1 színt lát


Színlátás elmélet:

Young - Helmholtz: 3 szín elmélet: 3 féle színreceptor csap van a szemben

Hering ellenszín elmélete: a csapok kétfélék, az egyik féle a zöldet - vöröset látja, a másik a kéket - sárgát.

Kétszintű elmélet: az előző kettő integrálása. 2 nanométerenként tudunk különbséget tenni a színek között: 150 szín è világosságuk különbözik
hallás:

hang: rezgés, mozgáshanghullámokHangmagasság, frekvencia: másodpercenkénti ciklus szám, Hz.

Hangerö, intenzitás:

Felső és alsó vég közötti

távolság dB.

A hallás szerve a fül.

Érzékelő, továbbító - átalakító

Külső- és középfül                 belsőfül

ê

továbbítás             fölerősítés elektromos impulzussá alakítás

fülkagyló               dobhártya szőrsejtek

hallójárat              hallócsontocskák

ê

üllő, kalapács, kengyel


vezetési károsodás a középfülben è hallókészülék

szenzoros neurális károsodás (szőrsejtek): nem lehet korrigálni


hallásküszöb: 0 dB

lakóhely (átlag): 20 - 30 dB

társalgás: 60 dB

zajos étterem: 70 dB ez az egészségügyileg kritikus szint alsó határa

kamion forgalom: 90 dB

láncfűrész, légkalapács: 100 dB

sugárhajtású repülőgép: 140 dB


20 - 20 ezer Hz: hallástartomány

A legkisebb változásokat 1000 Hz táján lehet érzékelni.


bőr érzékletek:

hő, tapintás, nyomás

hő: szabad végződési neuronok:

hideg receptorok

meleg receptorok: 0,4 melegedés érzékelés

Fájdalomérzés: szöveti károsodást okozó ingerek fájdalmat idéznek elö

Fázisos és tónusos fájdalom

ê ê

rövid                  tartós

azonnali           állandó

változó


A lelki tényezőknek befolyásoló hatása van.

Kapu elmélet: Melzak: a gerincvelőben van egy "kapu": itt dől el, hogy mi megy be az agyba: milyen intenzitású fájdalmat enged be

a.            propriocepció: fej és végtagok viszony a törzsünkhöz: bőrben és izületekben

b.            helyzet és testmozgások érzékelése: belső fül, vesztibuláris rendszer

c.      belső állapotok érzékelése


ízlelés:

A nyelv ízlelőbimbói által felvett információ részben a parietális lebeny, részben a limbikus rendszer működése által kap jelentést. A négy alapíz az édes, a savanyú, a keserű és a sós. Az ízek és az illatok együttese a zamat, az aroma. Az ízek nem csak abban segítenek bennünket, hogy kedvelt vagy elutasított ételeket minősítünk (gondoljunk, pl. az édesanya, a sótlan alak vagy a savagyú pofa konnotációjára).

Nyelvünk persze nem csak az ízekről tájékoztat bennünket, hanem a hőmérsékletről, a táplálék anyagáról, konzisztenciájáról is.


szaglás:

illékony molekulák: szaglásérzékelés

Szagló receptorok: illékony anyagokkal kapcsolat - érintkezés és azonnal elektromos impulzus keletkezik.

A szaglás jelentősége az embernél csekély.

A szaglás pályája a legrövidebb az agyhoz. Mivel a szaglás ingere valamilyen kémiai anyag a levegőben oldva, tehát "terjednie kell", sokkal könnyebb, pl. a forró húsleves illatát megérezni, mint a hidegét.

A közhiedelemmel szemben az emberi szaglás igen éles. Egy beszámoló szerint egy átlagember akkor is képes megérezni a záptojás hidrogén-szulfid szagát, ha abból csak 0,1 vagy 0,5 ml keveredik 10000 l levegővel.

Az észlelési küszöb az öregedéssel emelkedik, dohányosoknál és passzív dohányosoknál is alacsonyabb szintű szagérzékenység figyelhető meg, mint a nemdohányzóknál.

Normál kísérleti személyek 16 eltérő szaganyagot tudtak azonosítani; a nők általában jobbak a férfiaknál, ami hormonális tényezők eredménye, de az is lehetséges, hogy ezt a verbális képességekben való nemi különbségek okozzák.

A szagok életünkben betöltött fontos szerepét bizonyítják azok a megfigyelések, amelyek szerint a szagok kellemesebb és érzelmekkel jobban átszőtt emlékeket elevenítenek fel, mint a vizuális vagy nyelvi ingerek.

Találat: 3071