online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Generative Drafting Munkatér indítasa

számítógépesFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Access 2000 kezdő
VOIP RENDSZERTECHNIKÁK
Csomag alapú halózatok alapjai
Processzorok
A szoftver és hardver karbantartó eszközei
Csomag alapú hang halózatok tervezése
Az oracle sql
Az SQL adatbaziskezelő nyelv
Delphi gyakorló feladatok
A Pascal program felépítése
 
 logodra.gif (1346 bytes)


Generative Drafting

CATIA V5 – Start

Generative Drafting Munkatér indítása:Start – Mechanical Design – Drafting

Text Box: ...
Drafting 
...File – New – Drawing


Text Box: Drawing – 2D Rajz szerkesztés 


Text Box: • Standard: ISO
• Format: Rajzlap méret kiválasztása 
• Width: rajzlap szélesség [mm]
• Height: rajzlap magasság [mm]
• Orientation: rajlap elhelyezés
• Portrait: álló rajzlap
• Landscape: fekvö rajzlap
• Sheets – Scale: Nézetek standard méretarányai 
• Hide when starting workbench:  


Generative Drafting Eszköztár bemutatása:


Text Box: 1.	Modell megnyitása, melyröl Rajzot szertnénk készíteni (Part / Product) 
2.	File – New – Drawing új rajzlap megnyitása (lásd fent)
Insert menü:


Text Box: • Object – 
• Views – front nézet definiálása, származtatása, további ISO nézetek szerkesztése a front nézetböl, metszetek, szelvények, részlet nézetek szerkesztése
• Drawing – új rajzlap, lap, Detail szerkesztése
• Dimensioning – méretezések, türések
• Generation – álltalános méretezés, Skicc kényszereit veszi alapul
• Annotations – feliratozások, kiegészítések
• Dress Up – geometria „fel öltöztetése” szabvány rajzi elemekkel: pl. Menet ábrázolása, Axis ábrázolása, osztókör megadása ...
• Geometry creation – rajzelemek szerkesztése (vonal, kör, körív, spline, ellipszis, hyperbola, parabola, connect görbe ...) – lásd Sketcher Munkatér eszközeit, funkcióit 
• Geometry modification – szerkesztett rajzelemek módosítása (letörés, lekerekítés, eltolás, forgatás, tükrözés, relimitációk ...) – lásd Sketcher Munkatér eszközeit / Operations – Tools 
  
Text Box: •	Bázis felület megadása 
•	Alak, helyzet, méret, felület – türés megadás egy bázis felülethez
Text Box: Méretek generálása, modell beméretezése a Sketcher munktérben megadott kényszerek (Constraints), ill. más feltételek alapján.Text Box:  Text Box: Hosszméretek megadása, távolságok megadása, szög méretezés, sugár, átmérö megadása, letörés méretezés, pont koordinátájának megadása egy mutató nyíllal


Text Box: Bill of Material:
Tételjegyzék készítése a Product-ban (Összeállításban) lévö modellekröl (Part / Product)


 

Text Box: Felratozások szerkesztése
Mutatónyíllal ellátott szöveg
Szöveg megtöbbszörözése
Ballon – tételezés 
Dátum megadás – tételezés


Text Box: Felületi érdesség megadás
Hegesztési szimbólum megadása
Hegesztési varrat szerkesztése


Text Box: Furat szimmetria tengely megadása, menetes furatok, csapok menteábrázolása, furat tengelyeinek berajzolása 
Drawing Eszköztár:

   tbsheets.gif (2231 bytes)

Text Box: • új lap beillesztése, megnyitása 
• új (üres) nézet definiálása, szerkesztése
• másolat készítése egy nézeten belül a nézetröl 
• Detail szerkesztése (ismétlödö gépelem, rajzlap keret, szövegmezö ...)
• Bill of Material: Tételjegyzék készítése a Productban elöforduló alkatrészekröl (Part), összeállításokról (Product)
Views Eszköztár:

tbviews.gif (5102 bytes)  

  

  

Text Box: • Front View készítése: a Part ill. Product ablakjában egy Plane (sík) ill. Planar Face (sík felület) kijelölése, majd a Drafting modelltérben további lehetöség után (forgatás) a nézet elkészítése
• Advanced (fejlettebb)Front View készítése
• Unfolded View – lemezalkatrészröl kiterített nézet
• Projection View – Nézet szerkesztése vetítéssel, aktív nézetböl származtatva
• Auxiliary nézet – tetszöleges nézetirányból készített nézet egy egyenes / sík megadásával


Text Box: Metszet, lépcsös metszet készítése 
Szelvény, lépcsös szelvény  készítése
Beforgatott metszet készítése
Beforgatott szelvény készítése


Text Box: •	Résznézet, részmetszet szerkesztése
•	Résznézet, részmetszet szerkesztése
•	Résznézet, részmetszet szerkesztése
•	Résznézet, részmetszet szerkesztése
•	Résznézet, részmetszet szerkesztése
•	Izometrikus nézet készítése
•	Nézet eltörése: hosszú alkatrész esetén, amelyik szakaszon nincs változás (pl. Csö szerü alkatrész ...)
•	Részmetszet, kitörés ábrázolása
•	Nézetek szerkesztése, elhelyezése a rajzlapon a kívánt nézeteket ábrázoló ikonok elhelyezésével egy rajzlaptervben: pl. Front View definiálása, elhelyezése, majd a vetítés irányának megfelelöen a további nézetek / metszetek hozzáadása
•	Elöre definiált nézet kialakítások közötti váltásDimension Generation Eszköztár:

Text Box: Méretek generálása a Sketcher munkatérben megszerkesztett modellröl (Part) a megadott kényszerek (merölegesség, szög ...), méretek (hossz, sugár, átmérö ...) alapján. 
Dimensioning Eszköztár:

Text Box: Dimensions: - méretezés 

• hosszméret megadása 
• összesített hosszméret 
• egy bázis felülettöl megadott méretek 
• letörés méretezése
• egy pont koordinátáinak megadása szövegdobozban, mutatónyíllal


Tolerancing: - kiegészítések 

• Datum Features – bázis felület megadása a helyzettürésekhez 
• Geometrical Tolerances – geometriai, alak, felület, helyzet-türés (egytengelyüség, körkörösség, ütéstürés ...) megadása

Annotations Eszköztár:

Text Box: • Szöveg magadás, elem szöveggel való kiegészítése (egy v. többsoros) 
• Mutatónyíllal ellátott szöveg szerkesztése
• Szöveg megduplázása, többszörözése
• Elem betételezése, Ballon-ban lévö szöveg
• Elem betételezése

Text Box: • felületi érdesség, felületi megmunkálás megadása
• hegesztési varrat megadása mutatónyíllal
• hegesztési varrat ábrázolás a rajzon


Dress Up Eszköztár:

Text Box: • Center Line – furatok középvonala (ha a kört kijelöljük, automatikusan a kör középvonalát választja ki, mint referncia elem)
• Center Line – furatok középvonala (ha a kört kijelöljük, nem választja ki a kör középvonalát, mint referncia elemet)
• Axis Line – furat középvonala 
• Thread – menetes furat rajzi jelölése, ábrázolása (középvonala referencia)
• Thread – menetes furat rajzi jelölése, ábrázolása (középvonala nem referncia elem)
• Axis Line and Center Line – több furat esetén a furatközépvonalak egyidejü, azonos szerkesztéseGenerativ Drafting Beállítások:


Tools – Options     >>Mechanical Design         >>Drafting

Generative Drafting Munkatér beállításai

General: álltalános beállítások – vonalzó megmutatása, Grid rács, raster kialakítása, háttérszín módosítása ...

Layout: rajzlap elhelyezés ...

View: beállítások nézet, metszet készítésekor

Geometry: körök, ellipszisek középpontjainak ábrázolása, vonalak

Dimension: méretek megadásának módjai, felvétele, ábrázolása …


View aktívvá tétele, View Tulajdonságai:


View kijelölése, Jobb egérgomb – Properties (tulajdonságok)Jegyzet:


Találat: 1128