online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Függvények a C programnyelvben: Függvények definíciója, deklaraciója, prototípusa. Az argumentum, a paraméter és a visszatérési érték.

számítógépes

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
VoIP technológia
Access 2000 kezdő
Egy tabla létrehozasa - ACCESS
Assembly Design - CATIA V5 - Start
Általanos tajékoztató a digitalis tachografokról
Dekoratív effekt, a haladók és profik figyelmébe ajanlanam, mivel szükséges hozza néhany magasabb fokú Photoshop imeret is, mint példaul a toll haszna
Interaktív adatbaziskezelő rendszerek
Feladatok
Szöveges adatbazisok
 
bal also sarok   jobb also sarok

Függvények a C programnyelvben: Függvények definíciója, deklarációja, prototípusa.  Az argumentum, a paraméter és a visszatérési érték.


A függvények általános jellemzôi

A függvények hasonló célt szolgálnak a C-ben, mint 929d34j más nyelvekben a "szubrutin" ill. a "procedura". Olyan önállóan elkészített alprogramokat nevezünk függvé­nyek­nek, melyek forrás szövegei nem részei a fô (hívó) programnak, innen hívhatjuk meg azokat. Olyan tevékenységsorozatot célszerű függvény formájában meg­valósí­tani, amely egyrészt önállóan kezelhetô ( kiemelhetô ), másrészt ismétlôdô, azaz a prog­ram futása során többször szükséges a hívása. Ajánlott, hogy egy függvény egy műveletet valósítson meg, de azt jól !

A függvénynek öt jellemzôje van :Típus,  Név, Paraméter(lista), Paraméterdeklaráció, Blokk ( függvénytest )
Típus :
Valamely függvény típusa megegyezik annak a változónak a típusával, amellyel a függ­­vény vissz­­a­tér az ôt meghívó programba. Annak a függvénynek - amely nem ad vissza értéket - a típusa void. Ha nem deklaráljuk a függvényt és a megvalósí­tá­sá­nál nem tüntetjük fel a típusát, akkor a C alapértelmezés szerint integernek veszi a típust.

Név :

A függvény nevének megválasztásánál az egyszerű változó nevével kapcsolatos szabá­­lyok érvényesek.

Paraméterlista :
A függvény bemenô paramétereinek listájáról van szó, ha egyáltalán létezik ilyen. Fontos a változók hozzáférésének szabályozása miatt !

Paraméter deklaráció :

A bemenô paraméterek típusait adja meg. Az automatikus típuskonverzió szabá­-lyai itt is érvényesek !Blokk :
"" közé zárva a függvény megvalósítása. ( Forrásprogram ).

// n! meghatározása függvény alkalmazásával.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()

* ==== Az n_fact függvény megvalósítása ===== */

long n_fact( int nf )

Megjegyzések az n_fact függvénnyel kapcsolatban :
Az n_fact függvénnyel kapcsolatban négy teendô van :
1. A függvény megtervezése.
2. Elôállítása ( programozás ).
3. Deklarálás ( prototípus elôállítása ).
4. Hívás.

A függvény elôállításánál a "{" elôtt meg kell adni a függvény típusát, nevét, paraméterei­nek típusát és azok nevét. Ezek a paraméterek az ún. formális paraméterek. A dekla­rálásnál a függ­vény típusát, nevét és paramétereinek típusát kell megadni. Ezt hívjuk a függvény prototípusának. Ilymódon a fordító hiba­-üzene­tet küld akkor, ha a függvényt nem megfelelô számú ill. tí­pusú paraméter­rel hívjuk meg. A bemenő paraméter nélküli függvény használatát kerülni kell !A hívásnál a függvény neve után zárójelben kell megadni azokat a változóneveket ame­lyek­kel éppen akkor el akarjuk végezni a függvény által megvalósított műveleteket. Ezeket a para­métere­ket ezért hívjuk aktuális paramétereknek.A függvény visszatérési értékét a return utasítással adhatjuk át a hívó programnak. A return után csak egyetlen kifejezés szerepelhet a "(" ill. ")" között, és típusa meg kell egyez­zen a függ­vény típusával.


Találat: 1045