online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Függvények a C programnyelvben: Függvények definíciója, deklaraciója, prototípusa. Az argumentum, a paraméter és a visszatérési érték.

számítógépesfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
VoIP technológia
Access 2000 kezdő
Egy tabla létrehozasa - ACCESS
Assembly Design - CATIA V5 - Start
Általanos tajékoztató a digitalis tachografokról
Dekoratív effekt, a haladók és profik figyelmébe ajanlanam, mivel szükséges hozza néhany magasabb fokú Photoshop imeret is, mint példaul a toll haszna
Interaktív adatbaziskezelő rendszerek
Feladatok
Szöveges adatbazisok
 
bal also sarok   jobb also sarok

Függvények a C programnyelvben: Függvények definíciója, deklarációja, prototípusa.  Az argumentum, a paraméter és a visszatérési érték.


A függvények általános jellemzôi

A függvények hasonló célt szolgálnak a C-ben, mint 929d34j más nyelvekben a "szubrutin" ill. a "procedura". Olyan önállóan elkészített alprogramokat nevezünk függvé­nyek­nek, melyek forrás szövegei nem részei a fô (hívó) programnak, innen hívhatjuk meg azokat. Olyan tevékenységsorozatot célszerű függvény formájában meg­valósí­tani, amely egyrészt önállóan kezelhetô ( kiemelhetô ), másrészt ismétlôdô, azaz a prog­ram futása során többször szükséges a hívása. Ajánlott, hogy egy függvény egy műveletet valósítson meg, de azt jól !

A függvénynek öt jellemzôje van :Típus,  Név, Paraméter(lista), Paraméterdeklaráció, Blokk ( függvénytest )
Típus :
Valamely függvény típusa megegyezik annak a változónak a típusával, amellyel a függ­­vény vissz­­a­tér az ôt meghívó programba. Annak a függvénynek - amely nem ad vissza értéket - a típusa void. Ha nem deklaráljuk a függvényt és a megvalósí­tá­sá­nál nem tüntetjük fel a típusát, akkor a C alapértelmezés szerint integernek veszi a típust.

Név :

A függvény nevének megválasztásánál az egyszerű változó nevével kapcsolatos szabá­­lyok érvényesek.

Paraméterlista :
A függvény bemenô paramétereinek listájáról van szó, ha egyáltalán létezik ilyen. Fontos a változók hozzáférésének szabályozása miatt !

Paraméter deklaráció :

A bemenô paraméterek típusait adja meg. Az automatikus típuskonverzió szabá­-lyai itt is érvényesek !

Blokk :
"" közé zárva a függvény megvalósítása. ( Forrásprogram ).

// n! meghatározása függvény alkalmazásával.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()

* ==== Az n_fact függvény megvalósítása ===== */

long n_fact( int nf )

Megjegyzések az n_fact függvénnyel kapcsolatban :
Az n_fact függvénnyel kapcsolatban négy teendô van :
1. A függvény megtervezése.
2. Elôállítása ( programozás ).
3. Deklarálás ( prototípus elôállítása ).
4. Hívás.

A függvény elôállításánál a "{" elôtt meg kell adni a függvény típusát, nevét, paraméterei­nek típusát és azok nevét. Ezek a paraméterek az ún. formális paraméterek. A dekla­rálásnál a függ­vény típusát, nevét és paramétereinek típusát kell megadni. Ezt hívjuk a függvény prototípusának. Ilymódon a fordító hiba­-üzene­tet küld akkor, ha a függvényt nem megfelelô számú ill. tí­pusú paraméter­rel hívjuk meg. A bemenő paraméter nélküli függvény használatát kerülni kell !A hívásnál a függvény neve után zárójelben kell megadni azokat a változóneveket ame­lyek­kel éppen akkor el akarjuk végezni a függvény által megvalósított műveleteket. Ezeket a para­métere­ket ezért hívjuk aktuális paramétereknek.A függvény visszatérési értékét a return utasítással adhatjuk át a hívó programnak. A return után csak egyetlen kifejezés szerepelhet a "(" ill. ")" között, és típusa meg kell egyez­zen a függ­vény típusával.


Találat: 1114


Felhasználási feltételek