online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Feltételes utasítasok, ciklusszervezés

számítógépesfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Holtpontok
Az operaciós rendszer
Xara Webstyle
A prezentació bemutatasa, az előadas
A Windows NT 4.0 SERVER telepítése és üzemeltetése
Feladatok
Függelék
Az adatkezelés hagyomanyos módjai
Az alapvető fizikai tarolasi szerkezetek összehasonlítasa
Adatbazis vezérelt webhelyek
 
bal also sarok   jobb also sarok

Feltételes utasítások, ciklusszervezés


A feltételes utasítások

A feltételes utasításokkal a program feltétel(ek)től függő futása vezérelhető. Ide tartozik az if és a case utasítás.


Az if utasítás

Az if (jelentése: ha) feltétele csak igaz vagy hamis eredményt adhat. T 939f59j öbbirányú elágazást az if ... then ... else kombinációjával vagy a case utasítással lehet elérni.

Példák:

a) Ha az x értéke kisebb vagy egyenlő 10, mindenképpen vegye fel a 10 értéket:

if x<=10 then x:=10;

b) Ha az x értéke kisebb 10-nél, akkor adjunk hozzá 1-et, más esetben legyen az értéke 10:

if x < 10
then x:=x+1
else x:=10;

A case utasítás

A case (jelentése: eset) utasítás egy szelektorból és egy elágazási listából áll. A szelektornak sorszámozott típusúnak kell lennie. Az elágazások közé if-es ág is beépíthető. A case utasításban is lehet else ág, amelyre akkor kerül a vezérlés, ha nem létezik a kifejezésnek megfelelő elágazási út. A case utasítást minden esetben end zárja le. Nagyon jól használható a case utasítás - többek között - menük tételeinek kezelésére.

Példa: az év hónapjainak napszámának meghatározása a HoNap szelektor segítségével történik. Szökőév esetén if-es elágazást alkalmaztunk.

case HoNap of
1,3,5,7,8,10,12: NapSzam:=31;
4,6,9,11: Napszam:=30;
2: if SzokoEv then Napszam:= 29
else Napszam:=28;
end;

A ciklusok

A ciklusok segítségével megismételhető a program meghatározott része. Ide soroljuk a for ... to (downto), a while ... do, a repeat ... until és a with ... do utasításokat.


A repeat ... until utasítás

A repeat ... until típusú ciklus felépítése: ismételd (repeat) a következő programrészt addig (until), amíg a következő feltétel megvalósul. Azaz a program az until kulcsszó után álló feltételt értékeli ki. Az utasítások legalább egyszer lefutnak, és a ciklus addig ismétlődik, amíg a feltétel igaz lesz.

Példák:

a) Addig kérjünk be adatot, míg a beírt érték 1 és 10 közé esik, az ettől eltérő értékeket ne fogadja el.

repeat
WriteLn('Irj be egy szamot');
ReadLn(x);
until
(x>=1) and (x<=10);

b) Addig ne történjen semmi, amíg valamelyik (bármelyik) billentyűt le nem nyomjuk.

repeat until KeyPressed;

A while ... do utasítás

Az előző ciklusutasítással szemben a while ... do utasítás a ciklus elején vizsgálja a feltételt, s az utasítások csak akkor ismétlődnek, ha a feltétel igaz.

Példa:

while x<=10 do
begin
osszeg:=osszeg+x;
WriteLn('Összeg=',osszeg);
end;

A for utasítás

A for utasítással numerikus ciklus készíthető, amelyben a ciklusváltozó megadott értékig változik. A ciklusváltozó a to szóval növelhető, a downto szóval csökkenthető.

Példa:

for i=1 to 10 do
begin
osszeg:=osszeg+x[i];
WriteLn('Összeg=',osszeg);
end;

A with utasítás

A with utasítás a rekord típusú változók mezőinek egyszerűbb kezelését teszi lehetővé (itt csak jelezzük, hogy az objektum típusnál is használatos). A típusismertetés során közölt példa rekordjaira például a következő módon hivatkozhatunk:

with nélkül:

ReadLn(Hallgato.VezNev);
ReadLn(Hallgato.KerNev);
ReadLn(Hallgato.TanKor);
ReadLn(Hallgato.TanAtlag);

Ugyanez a with utasítás segítségével:

with Hallgato do begin
ReadLn(VezNev);
ReadLn(KerNev);
ReadLn(TanKor);
ReadLn(TanAtlag);
end;

Találat: 1323


Felhasználási feltételek