online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A relaciós adatmodell, kulcsok

számítógépes

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Átviteli minöséggel kapcsolatos kérdések
Automatika Segédlet Elektronikus eszközök szak II: évfolyam Nappali Müszaki Manager szak II: évfolyam Nappali
A személyi szamítógépek felépítése (részegységek, jellemzöik). Processzorok jellemzöi, fajtai. Memória jellemzöi, típusai.
Böngészők (browser-ek)
Processzus ütemezése
Kapcsolódas az internethez
Az operaciós rendszerek illesztése
Logikai tervezés Előadasvazlat
Halózatok csoportosítasa kiterjedés és topológia alapjan
A CD-n lévő szamokról, keletkezésükről
 
bal also sarok   jobb also sarok

A relációs adatmodell, kulcsokA relációs adat­modell az adatokat a lehető legtermészetesebb formában, mátrix alakban szemlél­teti a felhasz­nálónak, annak elképzelési szintjét nem zavarja a gép hatékonyság szem­­pont­jait tükröző fogalmak bevezetésével. (Más kérdés, h 242c27c ogy a felhasználó számára mát­rixok formájában mutatkozó adatbázis a fizikai valóságban milyen felépítésű.) A legszem­lé­letesebb adatszer­kezetnek a táblázat látszik, vagyis egy olyan mátrix, amelynek m sora és n oszlopa van. n-et az R reláció fokának, m-et pedig az R reláció számosságának ne­vez­zük.


A relációs adatmodell emellett a relációk matematikai elméletén alapszik. Ez elméleti alapot ad az adatbázis-elmélet számára, és a relációelmélet számos eredményét alkal­mazni lehet olyan fontos problémák megoldására, mint például az adatkezelő nyelv meg­konst­ruálása.


A relációs adatmodellben a rekordtípusok között előre szervezett kapcsolat nincs, pointerek sincsenek, és magukat a kapcsolatokat is relációkkal ábrázoljuk. A relációs adatbázis egysége a Codd-féle reláció ami nem más, mint egy mátrix tábláza­tával megadott fájl, ahol a mátrix sorai az adatrekordok, a rekordtípus konkrét előfor­dulásai, az oszlopok nevei pedig a tulajdonságok, az attribútumok.


vevőkód

vevőnév

cím

v1

Fekete Lajos

Budapest

v3

Instor Kft.

Pécs

v6

Szabó katalin

Győr

v2

Végh Zoltán

KecskemétAz R reláció elemeit a következőkben gyakran az R sorainak,  oszlopneveit pedig az attri­bú­tumnevek halmazának nevezzük. Vegyük észre, hogy R sorait a hagyományos értelemben vett rekordoknak tekinthetjük.


A  definíció magában foglalja, hogy a relációban két sor nem lehet azonos, továbbá a kétdimenziós táblázat minden értéke adott. A gyakorlat azonban sokszor szükségessé teszi, hogy olyan bázisokat is működtessünk, amelyekben egyes rekordok egy vagy több attribú­tumának értéke átmenetileg vagy tartósan ismeretlen. Formálisan "adottá" tehetjük a hiányzó értékeket az "üres" érték bevezetésével, ekkor azonban (bizonyos esetekben meg kell engednünk, hogy egy-egy relációban több sor is azonos lehessen.
Nézzük az alábbi egyszerű példát relációs adatmodellre. Relációs adatmodellünk álljon hat rekordtípusból (R1, R2, R3, R4, R5, R6):


R1:Boltok (boltkód, boltnév, boltcím),

R2:Bolt_Cikk (boltkód, cikkszám, készlet),

R3:Vevők (vevőkód, vevőnév, vevőcím),

R4:Cikkek (cikkszám, cikknév, egységár),

R5:Rendelések (rendelésszám, dátum, vevőkód),

R6:Tételek (határidő, mennyiség, cikkszám, rendelésszám).


Bár a relációs adatmodellben nem használjuk a kapcsolattípus fogalmát, mégis, a relációs adatmodell is leír kapcsolatokat, éspedig ebben a modellben a kapcsolatokat is rekord­típusoknak tekintjük, illetve a rekordtípusokon keresztül valósítjuk meg. Éppen a kapcsolat megvalósításának ez a módja a relációs adatmodellen épü­lő adatbázisok kezelésének alap­ja.


Ha a bevezetett definíciókat tekintjük, akkor a relációk vagy táblázatok alábbi tulajdon­sá­ga­i nyilvánvalóak:

1. Nincs két azonos sor. Ez a tulajdonság azt a természetes követelményt takarja, hogy két különböző egyed előfordulása legalább egy adott tulajdonságban el kell, hogy térjen egymástól.

2. A sorok sorrendje lényegtelen. A sorokra egy attribútum értékével vagy több attribútum együttes értékrendszerével hivatkozhatunk, amit kulcsnak fogunk nevezni. Az 1. tulaj­don­ságból következik, hogy kulcs mindig létezik, legrosszabb esett az egész sor az.

3. Az oszlopok sorrendje lényegtelen. Az oszlopokra mindig a megfelelő attribútum nevé­vel hivatkozunk és sohasem oszlop pozíciójával. Minden sorban az azonos típusú tulaj­donságok azonos oszlopban szerepelnek.

Az attribútumoknak azt a legszűkebb halmazát, ami egyértelműen azonosítja a tábla egy sorát, kulcsnak nevezzük.

Egy relációnak mindig van kulcsa, legrosszabb esetben kulcs a teljes attribútumhalmaz. Másrészt, egy relációnak több kulcsa is lehet. Ilyenkor egyet kiválasztunk közülük, és ezt elsődleges kulcsnak nevezzük.


Találat: 1593Felhasználási feltételek