online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

A grafikus rendszer jellemzői, paraméterei. Grafikus eljarasok és függvények.

számítógépes

Fájl küldése e-mailegyéb tételek

 
A VOIP TECHNOLÓGIA ÁTTEKINTÉSE
Kapcsolat az ügyfél szolgalattal
A DC++ hasznalata
A szamítógépek felépítése
Az ORACLE adatbaziskezelő eszköztara
Színkezelési rendszerek
Artistic Media
Munka a színekkel
Az adatbaziskezelő rendszerek üzemeltetése
Az SQL adatbaziskezelö nyelv
 
 

A grafikus rendszer jellemzői, paraméterei. Grafikus eljárások és függvények.


A Pascal nyelv a képernyõt alapértelmezés szerint szöveges üzemmódban használja. A grafikus üzemmódban megváltozik a képernyõ logikai szerkezete, a kép bármely pontját kijelölhetjük. A grafikus mód alkalmazásához ismernünk kell a monitor tulajdonságait, mint a vezérlõ típusa, a képfelbontás nagysága és a kezelt színek száma. A kezelt színek száma szerint két monitortípust különböztetünk meg: monokróm és színes. A képfelbontás azt jelzi, hogy függõlegesen ill. vízszintesen hány kép- pontból áll a grafikus képernyõ. Eze 646b17g k alapján a Pascal a következõ grafikus vezérlõket támogatja*:
 
 

Vezérlõ típusa

FelbontásSzínek száma

Grafikus meghajtó program

Hercules 
CGA 
EGA 
VGA 
IBM8514 
PC3270 

720x348

640x200 ill. 320x200

640x350

640x480

640x480

720x350


2 ill.4

HERC.bgi

CGA.bgi

EGAVGA.bgi

EGAVGA.bgi

IBM8514.bgi

PC3270.bgi 

 A grafikus mód üzemeltetéséhez szükség van a grafikus kártyának megfelelõ meghajtó programra és a Graph unitra.

 program grafika;

 uses graph;

 var gd,gm:integer;

 begin
      gd:=Detect;
      InitGraph(gd,gm,'');
      if GraphResult<>GrOk then begin
            Write('Grafikus hiba');
            Halt(1);
      end;


      CloseGraph;
 end.

A mintaprogram egy grafikus program általános felépítését mutatja be. Deklarálni kell a Graph unitot a uses kulcsszó után, valamint két integer típusú változót. A Detect függvény visszatérési értéke a grafikus kártya típusát határozza meg. Ezután kell beállítani a grafikus üzemmódot az InitGraph eljárással, melynek elsõ paramétere a grafikus kártya típusa, második a grafikus mód, harmadik pedig a meghajtó programot tartalmazó könyvtár útvonala. Ha útvonalként egy üres stringet adunk meg, akkor az aktuális könyvtárban keresi a meghajtó programot. Ha sikeres volt a grafikus módra való átállás, akkor a GraphResult függvény értéke a GrOk konstans értéke lesz. Ha minden rendben, akkor végrehajtódnak a programban szereplõ grafikus eljárások és függvények. A grafikus mód leállítása a CloseGraph paranccsal történik. Lehetõség van arra, hogy a program futása közben váltsunk a szöveges és grafikus megjelenítési módok között.

    RestoreCrtMode;
    SetGraphMode(GetGraphMode);

A RestoreCrtMode parancs a grafikus üzemmódból szövegesre állítja a képernyõt. A SetGraphMode eljárás a paraméterben megadott grafikus módba állítja a képernyõt. A GetGraphMode függvény az inicializáláskor beállított grafikus értékeket adja vissza.


Grafikus eljárások és függvények
A grafikus eljárásokkal és függvényekkel különbözõ grafikai elemeket rajzolhatunk a képernyõre, grafikus mûveleteket végezhetünk (pl. képernyõterület memóriába írása).
 

Grafikus kurzor pozícionálása

A grafikus kurzor a képernyõ aktuális pontjának koordinátáit jelöli.

GetX : integer                          A grafikus kurzor aktuális pozíciójának x koordinátája.

GetY : integer                           A grafikus kurzor aktuális pozíciójának y koordinátája.

GetMaxX : integer                           A képernyõ legnagyobb x koordinátája.GetMaxY : integer                           A képernyõ legnagyobb y koordinátája.

MoveTo(x,y: integer);                      A grafikus kurzor pozícionálása az (x,y) pontra.

MoveRel(dx,dy: integer);                 A grafikus kurzor eltolása (dx,dy) koordinátákkal.
 

Képernyõablak

SetActivePage(Page: word);                    Kijelöli a képernyõ aktív lapját.

SetVisualPage(Page: word);                    Megjeleníti a megadott lapot.

ClearDevice;                           Letörli az aktív képernyõ tartalmát.

ClearViewPort;                        Letörli az aktuális ablak tartalmát.

SetViewPort(x1,y1,x2,y2: integer; Clip: boolean);     Aktuális ablak kijelölése a képernyõn.

GetViewSettings(var ViewPort: ViewPortType);      Aktuális ablak adatainak lekérdezése.
 

Pont

PutPixel(x,y: integer; Pixel: word);              Pontot rajzol a megadott színnel.

GetPixel(x,y: integer): word                        Az (x,y) pont színe.
 

Vonal

Line(x1,y1,x2,y2: integer);                  Vonalat rajzol két pont között.

LineTo(x,y: integer);                           Vonalat húz az (x,y) pontba.

LineRel(dx,dy: integer);                      Vonalat húz a (dx,dy) távolságra lévõ pontba.

SetWriteMode(WriteMode: integer);                  Vonalrajzolás módjának beállítása.

SetLineStyle(LineStyle,Pattern,Width: word);              Vonal típusának beállítása.GetLineSettings(var LineInfo: LineSettingsType);        Vonal adatainak lekérdezése.
 

Poligon

Rectangle(x1,y1,x2,y2: integer);                   Téglalapot rajzol.

Bar(x1,y1,x2,y2: integer);                      Kitöltött téglalapot rajzol.

Bar3D(x1,y1,x2,y2: integer; Depth: word; Top: boolean);      Téglatestet rajzol adott mélységgel.

DrawPoly(NumPoints: word; var PolyPoints);                Sokszöget rajzol.

FillPoly(NumPoints: word; var PolyPoints);            Kitöltött sokszöget rajzol.
 

Kör, ellipszis

Circle(x,y: integer; Radius: word);

    Kört rajzol (x,y) középponttal és adott sugárral.

Arc(x,y: integer; StAngle,EndAngle,Radius: word);

    Körívet rajzol (x,y) középponttal  a megadott kezdõszög és végszög között.

PieSlice(x,y: integer; StAngle,EndAngle,Radius: word);

    Körcikket rajzol és kitölti.

Ellipse(x,y: integer; StAngle,EndAngle,XRadius,YRadius: word);

    Ellipszis ívet rajzol.

FillEllipse(x,y: integer; XRadius,YRadius: word);

    Teljes ellipszist rajzol és kitölti.

Sector(x,y: integer; StAngle,EndAngle,XRadius,YRadius: word);

    Ellipszis cikket rajzol és kitölti.

GetArcCoords(var ArcCoords: ArcCoordsType);

    Az utoljára rajzolt ív kezdõ- és végkoordinátáit adja vissza.

SetAspectRatio(xasp,yasp: word);

    A beépített oldalarányok megváltoztatása.

GetAspectRatio(var xasp,yasp: word);

    A beépített oldalarányok értékével tér vissza.

Kitöltés

FloodFill(x,y: integer; Border: word);

    Az (x,y) ponttól kezdve kitölti a Borderben megadott színnel körbezárt területet.

SetFillStyle(Pattern,Color: word);

    Beállítja a kitöltés mintáját és színét.

SetFillPattern(Pattern: FillPatternType; Color: word);

    A felhasználó által definiált minta (8 byte) és szín beállítása.

GetFillPattern(var FillPattern: FillPatternType);

    A felhasználó által definiált mintát és színt adja vissza.

GetFillSettings(var FillInfo: FillSettingsType);    Az aktuális kitöltés mintáját és színét adja vissza.
 

Szín

SetBkColor(Color: word);              Beállítja a háttér színét.

SetColor(Color: word);                   Beállítja a rajzolás színét.

GetBkColor(Color: word);              Az aktuális háttérszínt adja vissza.

GetColor(Color: word);                   A rajzolás aktuális színét adja vissza.

SetAllPalette(var Palette: PaletteType);           Az alappaletta színeinek beállítása.
 
SetPalette(ColorNum,Color: word);                Adott szín sorszámának megváltoztatása.

GetPalette(var Palette: PaletteType);                Az aktuális paletta értékeivel tér vissza.

GetPaletteSize: integer                     Az aktuális paletta méretével tér vissza.

GetMaxColor: word                 A maximálisan felhasználható színek száma.
 

Szöveg

OutText(TextString: string);                Szöveget ír a képernyõre.

OutTextXY(x,y: integer; TextString: string);         Szöveget ír a képernyõre (x,y) ponttól kezdve.

SetTextStyle(Font,Direction,CharSize: word);            A betû típusának, méretének, és a kiírás irányának beállítása.

SetTextJustify(Horiz,Vert: word);              A szöveg igazítása a kiírás kezdõpontjához.

GetTextSettings(var TextInfo: TextSettingsType);       A szövegkiírás aktuális beállításait adja vissza.

TextHeight(TextString: string): word            Betû magasságát adja vissza.

TextWidth(TextString: string): word             Szöveg hosszát adja vissza.
 

Bittérkép

ImageSize(x1,y1,x2,y2: integer): word         A képablak méretét adja vissza byte-ban.

GetImage(x1,y1,x2,y2: integer; var BitMap);       A paraméterként megadott képablakot menti el a pufferbe.

PutImage(x,y: integer; var BitMap; BitBlt: word);         A puffer tartalmát tölti be az (x,y) ponttól kezdve.


Találat: 991