online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

AZ ÁLLATTARTÓ TELEP LÉTESÍTÉSÉNEK FOLYAMATA

állatokfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
KÉKES RÉTIHÉJA - Circus cyaneus
A BAROMFIFAJOK FONTOSABB ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAI ÉS AZOK KOMPONENSEI
AZ ÁLLATTARTÓ TELEP LÉTESÍTÉSÉNEK FOLYAMATA
 
bal also sarok   jobb also sarok


Az állattartó telep létesítésének folyamataI. Elhatározás


Mindannyian eljuthatnak abba a helyzetbe, hogy saját részükre, vagy megbízóik részére állattartó telepet létesítsenek.II. Előfeltételek


Egy új állattartó telep létesítésének számos előfeltétele 848b12i van, melynek megléte, ismerete és vizsgálata elengedhetetlen.


Ezek a következők:


II./1.    Szaktudás


Ahhoz, hogy adott területre ki tudjuk választani azt az állatfajt, fajtát, mely tartásával lehetőségeink és a közgazdasági környezet figyelembevételével a legjövedelmezőbben termeljünk, sokrétű szaktudásra van szükség.


II./1./a. Állattenyésztői szaktudás


Ismerni kell a számba jöhető állatfajok, fajták környezettel szemben támasztott minden igényét, és a különböző tartási technológiákat.


b. Ismerni kell az állatok takarmányozással szemben támasztott igényét.


II./2.    Anyagi háttér:


a. Területtel kell rendelkeznünk, vagy vásárolnunk kell a létesítendő telep számára.


b. A takarmány ellátás biztosításához elegendő legelő és takarmánytermő területtel kell rendelkeznünk.


c. Tőke.


c./1. Saját tőke


Az építkezés, az előkészítő folyamatok, az engedélyeztetés (kb. 3 - 5 000 000 Ft) rendkívül tőkeigényesek. A saját tőke elengedhetetlen.


c./2. Hitel


A hitel megszerzése rendkívül nehézkes. Bankonként más és más feltételhez kötik, és komoly biztosítékot kérnek.


c./3. Pályázat


Pályázat útján is lehet pénzhez jutni. A pályázati lehetőségek évente és régiónként változnak, melyet feltétlenül ki kell használni. A pályázat megírása is szaktudást igényel.


d. Rendelkezhetünk már meglévő épülettel, melyet átalakítás után felhasználhatunk valamilyen célra.


e. Saját géppark számbavétele (a telepi munkától a szállításon át a takarmány-termesztéséhez szükséges gépek is). Ha nincs géppark, akkor vásárolnunk kell, vagy bérelnünk.


Pályázati lehetőségek.


II./3. Piaci ismeretek


Ismernünk kell a fő- és melléktermékek értékesítési lehetőségeit (lakossági, kereskedelmi egység, feldolgozóipar). El kell döntenünk, hogy ezeket feldolgozzuk-e (tej esetén: tejszín, csomagolt tej, túró, stb.).

Ha az értékesítés a kereskedelem vagy a feldolgozóipar irányába megy, felvásárlási szándék nyilatkozatokat kell kötnünk hosszú távra.


II./4. Takarmány-ellátás

A szükséges takarmányt megtermelhetjük vagy megvásárolhatjuk. Meg kell vizsgálnunk, hogy gazdaságos távolságon belül milyen ipari vagy mezőgazdasági melléktermékhez juthatunk (cukorgyár, konzervgyár, stb.), milyen mennyiségben és mennyi ideig. Érdemes ezekre is előszerződést kötni.

Saját takarmány előállításánál vizsgálnunk kell, hogy a tartandó állatfaj számára szükséges takarmányokból az adott termőterületen melyeket tudjuk a legnagyobb mennyiségben, a legjobb minőségben, biztonságosan és gazdaságosan előállítani. Figyelembe kell vennünk a szállítási távolságot is.


II./5. Tenyészállat

A tervezés beindítása előtt ismernünk kell, hogy honnan, milyen minőségű, értékű és mennyiségű állatot vásárolhatnak. Fontos ismernünk az egészségügyi hátteret is. Amennyiben lehetséges, az állatokat egy helyről vásároljuk meg, mert így könnyebb elkerülni valamilyen fertőzést, és nem kell karanténozni. Ebben az esetben is előszerződést érdemes kötnünk.


II./6. Munkaerő


Ismernünk kell, hogy a telep vonzáskörzetéhez tartozó településeken milyen munkaerőhöz juthatunk (minőség, mennyiség). A szükséges létszámot időben ki kell válogatnunk, melynek egy részét már a beruházásnál alkalmazhatjuk (segédmunka, szakmunka).

A dolgozók lehetőleg több munkaterületen alkalmazhatóak legyenek.

Fontos lenne, amit sajnos kevés helyen tartanak meg, hogy a telep dolgozói közül senki ne tartson otthon olyan állatot, ami esetleg állategészségügyi veszélyt jelenthet a telep állataira (fontos az egészségügyi könyv is).

Nagyon fontos az állatorvos személye. Értenie kell a telepi állatfajhoz, a gyógyítástól kezdve a császármetszésig.

Inszeminátor!


II./7.    Infrastruktúra megteremtése (út, telefon, stb.)


II./8.    Öntözési lehetőségek vizsgálata

Ahhoz, hogy klimatikus viszonyaink között biztonságosan tudjunk legeltetni és takarmányt termeszteni, fontos az öntözés. Amennyiben nem rendelkezünk kiépített öntözőberendezéssel, a tervezésnél és a beruházásnál ezt is figyelembe kell vennünk.


II./9. Kvóta megszerzése


III. Tervezés


Az állattartó telep tervezésébe beletartozik az istállók, tejelő szarvasmarhánál a fejőház, tejház, esetleg feldolgozó tejüzem. Takarmánytárolók, -keverő, gépszín, műhely, trágyatároló, iroda és szociális helyiség megtervezése. Fontos szempont, hogy az állatok gazdaságos termeléséhez a lehető legolcsóbban kivitelezhető épületeket tervezzünk. A könnyű és gyors kivitelezhetőség mellett fontos, hogy időtálló legyen, és minden előírásnak megfeleljen.

Az iroda építésénél célszerű, hogy onnan a lehető legtöbb munkaművelet megfigyelhető lehessen. Növeli a munka hatékonyságát és javítja minőségét. Érdemes a különböző területeken ipari kamerát felszerelni!


A végleges építészeti terv elkészítése előtt meg kell kérni az elvi engedélyt a különböző szakhatóságoktól és intézményektől.


Az elvi engedély beadásához szükséges feltételek:


Főépítész neve, adatai

Építtető neve, adatai (cégbírósági bejegyzés hiteles másolata, adószám, KSH, bankszámlaszám)

Tulajdonlap másolata

Térkép

Helyszínrajz

A telep területén a termőföldet át kell minősíttetni (Földhivatal)

Szomszédok beleegyező nyilatkozata

A várhatóan szükséges elektromos energia mennyisége

A várhatóan szükséges gáz mennyisége

A várhatóan szükséges víz mennyisége

Építhető-e a területen telep?

Rendezési terv

A terület beépíthetőségi %-a

Műemlékvédelem

Van-e területünkön régészeti feltárásra kijelölt hely?

Tájvédelem (nemzeti parkok)

Talajmechanikai vizsgálatokIV. Elvi engedély kérelme


A kérelemhez a tervet 1:200 arányban kell beadni a műszaki leírással egyetemben. Tartalmaznia kell az előbb felsoroltakat.


Az elvi engedélyt a következő szakhatóságokhoz kell beadni:


Állat- és Élelmiszerhigiénia

ÁNTSZ

Vízügy

Környezetvédelem

Tűzoltóság

Elektromos Művek

Víz- és Csatornázási művek

Gázművek

Az önkormányzat területileg illetékes műszaki osztálya

Kéményseprő Vállalat


Az elvi engedély megadása után hozzáláthatunk a végleges terv elkészítéséhez, a módosító javaslatok figyelembe vételével.V. Végleges terv


A végleges tervet a főépítész 1:100 arányban készíti el az előzőekben említett szempontok alapján. Amennyiben az épület fesztávolsága meghaladja a 6 métert, statikussal is tervet kell készíttetnünk. A terv mellékleteként az elvi engedély kérésénél előírt mellékleteket is be kell adni. Ha az építési engedélyt megadták, hozzáláthatunk az építkezés előkészítéséhez. (Ezt általában érdemes a tervezési időszakban elkezdeni.)

Az építkezés megkezdése előtt megállapodást kell kötnünk a kivitelezőkkel. A kivitelezők kiválasztásánál lényeges, hogy referenciákat tudjon felmutatni, hogy meggyőződhessünk munkájuk minőségéről. A megállapodásban mindent, az anyag beszerzéstől a fizetés ütemezéséig részletezni kell.VI. Az építkezés megkezdésének bejelentése


Az építkezés kezdetét 8 nappal a munkálatok megkezdése előtt a felelős kivitelezővel közösen be kell jelenteni a műszaki osztályon. Nagyobb építkezés esetén a munkálatokat végző vállalatokat is be kell jelenteni.


VII. Építkezés


Az építkezés ütemezésekor figyelembe kell venni, hogy az engedély 2 évre szól, amit ha kérvényezünk, még 2 évvel meg tudjuk hosszabbítani. (Ha az építkezést nem kezdtük el.) Abban az esetben, ha az építkezés folyamatos, 10 évig is érvényes.

A munka megkezdésekor építési naplót kell nyitni, amit folyamatosan kell a felelős kivitelezőnek vezetni. Az építtetőnek műszaki ellenőrt kell kijelölnie, hogy szakaszonként a munkát átvegye. Ezek után szabad csak fizetni.VIII. Az engedélyeztetéshez szükséges átvételi jegyzőkönyvek megszerzése

A kész épület átvételét jegyzőkönyvvel kell igazolnia az engedélyeztetésnél említett intézményeknek, hogy minden az előírásoknak megfelel.IX. Használatba vételi engedély kérelme

Az előzőek birtokában a főépítész (felelős kivitelező) és az építtető beadja az illetékes önkormányzat műszaki osztályára az előzőekben megkért átvételi jegyzőkönyveket, mellékelve a használatba vételi engedély kérelmét.


X. A használatbavételi jegyzőkönyv átvétele után beindítható az üzem

Találat: 8037


Felhasználási feltételek