online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
bal sarok kategória jobb sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   bal jobb sarok
bal sarok   jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A talaj fogalma, kialakulasa, a talaj, mint a bioszféra része

biológia

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
Klasszikus (mendeli) genetika
A fejlôdéspszichológia alapkérdései: érzés, környezet, egyén. Az öröklés genetikai alapjai
Az RNS és a DNS felépítésében résztvevö nukleotidok szerkezete, nevezéktana. Nukleotid analógok, ritka bazisok.
A DNS mutaciói. Kémiai mutagének. Ames teszt.
Gyakorlati jegyzet Hengeresférgek - Nemathelminthes
A talaj fogalma, kialakulasa, a talaj, mint a bioszféra része
 
bal also sarok   bal jobb sarok

1. A talaj fogalma, kialakulása, a talaj, mint a bioszféra része

A talaj: mint, önálló természeti képződmény; Dokucsajev orosz tudós

tette először azt a fontos megállapítást, hogy a talajt önálló természeti

képződménynek kell tekintenünk, melynek létrejöttében ún.

talajképződési folyamatok játszanak szerepet

a litoszférában elfoglalt helye alapján: a bioszféra egyik fontos

, az élet szempontjából központi tényezője a Föld szilárd kérgének

legfelső rétegében, a talaj az életfeltételek egyik alapja, a földi élet

egyik hordozója

a talaj-növény kölcsönhatás rendszerében: a talaj alapvető funkciója anövények számára egyidejűleg képes biztosítani a víz, levegő, és

tápanyagellátást, valamint biztosítja a benne termesztett növényne

k a szilárd támaszt

fizikai-kémiai értelemben: egy 3 fázisú (szilárd, folyékony, légnemű)

polidiszperz rendszer (legkülönbözőbb nagyságú részek találhatók

benne), ennek értelmében, a talajban egy olyan rendszer valósul

meg, melynek vannak szilárd, folyékony és légnemű részei

Dokucsajev 5 tényező együttes hatását jelölte meg, ezen tényezők

mindig együttesen jelentkeznek és befolyásolják a talajképződést:

éghajlat, növényzet, alapkőzet, domborzat, a talajok kora

Később a magyar Sigmond még 3 hatással egészítette ki ezt:

mikroorganizmusok, állatvilág, az ember szerepe (antropogén hatások)

2. A talajképződés tényezői, az ember hatása a talajképződési

folyamatokra, a talajok átalakulására

Dokucsajev 5 tényező együttes hatását jelölte meg, ezen tényezők

mindig együttesen jelentkeznek és befolyásolják a talajképződést

: éghajlat, növényzet, alapkőzet, domborzat, a talajok kora

Később a magyar Sigmond még 3 hatással egészítette ki ezt:

mikroorganizmusok, állatvilág, az ember szerepe (antropogén hatások)

3. A talajképződés tényezői és folyamatai, textúradifferenciálódás

Dokucsajev 5 tényező együttes hatását jelölte meg, ezen tényezők

mindig együttesen jelentkeznek és befolyásolják a talajképződést:

éghajlat, növényzet, alapkőzet, domborzat, a talajok kora

Később a magyar Sigmond még 3 hatással egészítette ki ezt:

mikroorganizmusok, állatvilág, az ember szerepe (antropogén hatások)

textúradifferenciálódás: a kilúgzási folyamatok következtében a talajban

rézegek különülnek el, melyek összetételükben és fizikai tulajdonságukba

n különböznek egymástól (a kilúgzás, a kimosódás a csapadék hatására, a

sófelhalmozódás a párolgás hatására jön létre)

4. A talajok genetikai szintjeinek kialakulása

A világon mindenütt a talaj dinamikáját és folyamatait 2 egymással

ellentétes folyamat egyensúlya illetve ellenhatása szabja meg

felülről lefelé haladva: ható kimosódási, kilúgzási folyamatok, melyek

egy legelé történő anyagvándorlást, anyagáramlási folyamatot indítanak

meg, elősegítik a csapadék, az éghajlati körülményeknek megfelelően

kialakult növényzet és a növények által kiválasztott a talaj alkatrészekre

nagy behatást gyakorló kémiai anyagok, l kelátképzők (1. vízben oldhat

ó anyagok kilúgzása, 2. a karbonátok kilúgzása, 3. az agyag áthelyeződése

, 4. az agyag kémiai átalakulása, szétesése)

alulról felfelé: előidézheti a talajvíz hatása a növények felszívó hatása által

tompító hatás :a kilúgzási folyamattal szemben másik ellenhatásként jelentkezik

, oka lehet az alapkőzet fizikai, kémiai állapota

A világon minden talaj 2 nagy csoportra osztható

talajvíz közvetlen behatása nélkül kialakult talajok

talajvíz közvetlen behatására kialakult talajok (hidromorf talajok)

A talajok genetikai szintje

A00 bomlatlan avarszint

A0 bomlott avarszint

A1 humuszos szint

A2 kilúgozási szint (A talajban SiO2 van)

B felhalmozási szint (A talajban SiO2 nincs)

C alapkőzet

D ágyazati kőzet

5. A talajtípus fogalma, talajosztályozási rendszerek

már az ókorban is megkísérelték bizonyos szempontok alapján csoportosítan

i a talajokat

az újkori mezőgazdasági fejlődésben Thaer munkássága igen jelentős,

ő az ókori gyakorlati osztályozásokra támaszkodva a talajok fizikai

sajátságait, a mg-i hasznosítás lehetőségeivel 1 rendszerbe foglalta össze

a legelső talajosztályozás, mely a talajképződés tényezőit vette

figyelembe Dokucsajev rendszere

a magyar Sigmound talajosztályozási rendszerének alapja a talajkémia és talajkolloidika

a talajtípusokban lejátszódó folyamatokat Stefanovits a következő folya

matokra osztotta:

uralkodó folyamatok: típusok kialakulásában alapvető

szerepet játszó folyamtok

jellemző folyamatok: minőségi változást jelentő folyamato

k a típusokban

kísérő folyamatok: a talajképződés jelegét nem változtatjá

k meg, de szerepet játszanak benne

módosító folyamatok: a típuson belüli különbséget előidéző folyamatok

6. A zonális talajok és kialakulásuk

a talajtípusok zonális elhelyezkedése 3 zonalitás törvényszerűségeire alapozódik

horizontális zonalitás: a talajtípusok nagy régiói az Északi

Sarktól az Egyenlítőig haladva, a szélességi körökkel

párhuzamosan, az éghajlati viszonyoktól függően

változnak, és meghatározott törvényszerűség alapján következne

k egymás után, Eu-ban a zonalitás 2 formája ismert: atlanti és mediterrán

vertikális

maritim:

intrazonális talajok: bizonyos zónákban, azokat követve megjelennek, de nem

minden zónában fordulnak elő, pl. láp-, réti-, szikes talajok, rendzinák

azonális talajok: szélesebb körben elterjedtek és megjelenésük a zónákhoz már

nem is kapcsolódik, azoktól teljesen független, bármilyen klimatikus feltételek

mellett a föld bármely részén keletkezhetnek, pl. öntéstalajok

7. A hidromorf talajok és kialakulásuk

hidromorf talajok: talajvíz közvetlen befolyására kialakult talajok (öntés-

, hordalék-, láp-, réti-, szikes talajok)

az öntéstalajok kialakulására az az állandó dinamikus folyamat

nyomja rá a bélyeget, mely nem engedi kialakulni a folyamatos,

zavartalan talajdinamikát

nyers öntéstalajok: folyók, állóvizek mentén az állandó áradás, és

elöntés következtében újra és újra lerakódott üledékből álló talajok

, melyeken határozott dinamika nem tud kialakulni, a rétegek

periodikusan egymásra helyezkedve elsősorban minőségüket a

rétegvastagságot tekintve a vízelöntés által szabályozottak


gyengén humuszos öntéstalajok: ha az öntés, az áradás területe folyószabályozás,

gátak emelése miatt már régen nem veszélyeztetett, árvízmentesített a terület,

vagy magasabban fekvő öntésteraszról van szó, lassan megtelepszik a növényzet és

átalakul öntéses, humuszos talajréteggé, melyne

k felső 20-30-es rétegében 1,5-2,0%-os humusztartalom is kialakulhat

lejtőhordalék talajok: a lejtőhordalékon kialakult talajok típusjellege és dinamikája

éppúgy minduntalan megzavart, mint az öntéstalajoké; a lejtőtörmeléket a felülről

lefolyó víz magával hordja és a mélyebb részeken a mélyedésekben, vagy a lejtő

oldalán lerakja8. A szilárd földkéreg elemi és ásványi összetétele

elemi összetétel: A Föld, mint égitest a naprendszerünk része, geoid alakú égitest, sugara

6370km; külső héja a Föld szilárd kérge, melynek vastagsága 30-70 km, és nem egyenletes

a külső héj vezérelemei: Si, Al; a következő héj a gömbhéj: Si, Mg (majd crofesima és

nifesima övek: Cr, Fe, Ni, Si, Mg); izzó, forró belső magja az un. nife mag, mely Ni és Fe

vezérelemekkel jellemezhető

a szilárd kéreg átlagos sűrűsége: 2,65gr/cm3

a földkéreg 3 vezéreleme az O, Si, Al

ásványi összetétel: ásvány: a Föld szilárd kérgében előforduló homogén, rendszerint kristályo

s és szilárd, meghatározott kémiai összetétellel jellemezhető anyagokat, melyek a Föld szilárd

kérge anyagának alapvető egységei, felépítő anyagai

a Föld szilárd kérge különböző ásványi anyagokból áll:

földpátok, 2. olivin, piroxének, amfibolok együttes mennyisége. 3. kvarc, 4. csillámok, 5

. agyagásványok

9. A legfontosabb kőzetek és előfordulásuk


talajképződésnél a legfontosabb ásványi anyagok kőzetek formájában jelennek meg a

Föld felszínén, a kőzetek meghatározott, állandó ásványi összetételű és szövetű??

Természeti képződmények

csoportjai: 1. magmás kőzetek (mélységi és kiömléses), 2. üledékes (törmelékes-fizikai

, kémiai, szerves), 3. átalakult (metamorf)

szöveti csoportosítás: 1. holokristályos felépítésű (mélységi kőzetek), 2. Aprószemcsés

, üveges szerkezetű (kiömlési kőzetek), 3. porfiros szövetű

10. Kőzetalkotó ásványok

ásvány: a Föld szilárd kérgében előforduló homogén, rendszerint kristályos é

s szilárd

, meghatározott kémiai összetétellel jellemezhető anyagokat, melyek a Föld

szilárd kérge anyagának alapvető egységei, felépítő anyagai

oxidok, hidroxidok, szulfidok, karbonátok, szulfátok, haloidok, foszfátok, szilikátok

11. Agyagásványok

a rétegszilikátok legfontosabb csoportja

szerepe jelentős a talajképződési és mállási folyamatokban

a kialakult agyagásványok funkciója is fontos a talajdinamikai, a

növények tápanyag ellátási, a talaj vízgazdálkodási folyamataiban

a talajok kolloid (agyagos) frakciójában találhatók

megkötik a vizet, miközben duzzadnak

szerepet játszanak az ion-adszorpcióban, ioncserében, a talajok

szerves anyag tartalmának adszorpciójában

növeli a talajok puffer-képességét

jelentősek a műtrágyák, vegyszerek alkalmazásában

12. Az izomorf helyettesítés és jelentősége a talajtulajdonságok kialakításában

az izomorf helyettesítés az agyagásványokban a következő módon következik be: az

eredetileg elektrosztatikusan töltésegyensúlyban lévő rendszer megváltozik, mivel alacsonyabb

vegyértékű atomok lépnek a magasabbak helyébe, ily módon az egész rendszerben 1-1

pozitív töltéscsökkenés jön létre a helyettesített rácspontokban, ami negatív töltések

egyenértékű felszabadításával jár

a izomorf helyettesítés révén az agyagásványoknak negatív töltésük miatt kation

megkötő szerepük van, ezért az egész talaj ionforgalmára és tápanyagforgalmára kihat

13. A talajkolloidok és szerepük a talajtulajdonságok kialakulásában

a vízfelvevő és megkötő képességet biztosítják

típusai: agyagásványok (-), humuszkolloidok (+, -), szeszquioxidok (+)

a talaj kolloid részecskéi a talajoldatban vagy talajfolyamatokban különbözőképpen viselkednek

a részecskék felépítésére jellemző, hogy a központi mag rész felületén jelentkező

elektromos töltés az ellenkező előjelű töltéseket magához vonzza

a kolloidok állapota szempontjából fontos, hogy mikor van meg a peptizáció és a

koaguláció feltételei, az egyes anyagi rendszerek aprítási folyamata a diszpergálás

a kolloidok diszpergálását és az ily módon keletkezett diszperz rész lebegését ilyen

állapotban való megtartását a peptizáció segíti elő

koaguláció : ha a kolloidrendszerben olyan folyamatok zajlanak le, melyek az

egyes részecskék összetömörödését, csoportosulását segítik

peptizáció a koaguláció ellentétje

14. A talajok adszorpciós viszonyai

a talaj kolloid frakciója változatos összetételű, különböző kolloidok különböző


arányban alkothatják a talaj kolloid frakcióját, felületükön töltés van, képesek


megkötni a talajban mozgó ionokat, túlnyomórészt negatív töltésűek


a talajkolloidokon történő ionmegkötés jelenségeiről, a talaja közönsége


s leggyakrabban előforduló kationjaival kapcsolatban beszélhetünk, ezek a Ca, Mg, Na, K, H

ha a talaj nem túl savanyú, ezek a kationok túlnyomó többségben épülnek be a

kolloidok felületére, savanyú talajokban előtérbe lépnek az Al, Fe ionok is, melyek

a H ionnak a talajok savanyúságát adják

adszorpciós kapacitás: a talajok azon képessége, hogy kationokat képesek adszorbeálni

T: talajok adszorpciós kapacitása

S: a talajban található Ca, Mg, Na, K ionok össz. mennyiségét jelenti mg egyenértékbe

n kifejezve 100g talajra vonatkoztatva

H: adszorbeált H (Fe, Al) ionok mennyisége mg egyenértékben 100g talajra vonatkoztatva

V%: a talaj telítettségének értéke, S/Tx100


Hazai legsavanyúbb talajok V%-a 15-100 közötti

15. A talajok fizikai állapota, a talaj textúrája (fizikai talajféleség)

a talajok mechanikai összetétele (fizikai féleség) azt fejezi ki, hogy milyen

szemcsenagyságú frakció hány %-ban alkotja a talajt

a mechanikai összetétel fontos jellemzője a viszonylagos állandóság, befolyásolhatatlanság,

az antropogén hatásoktól való függetlenség (tehát, hogy egy talaj homoktalaj

, adottságnak kell tekintenünk, melyen változtatni nem tudunk)

a mechanikai összetétel állandó tulajdonság, a talajok szerkezete változó

a szerkezet kialakulás és stabilizálódás feltételei bonyolult fizikai-kémiai és

kolloidkémiai folyamatokra vezethetők vissza

a talaj szerkezeti viszonyainak kialakulása, átalakulása, mesterséges kialakítás

a összefügg a talajok használatával, művelésével, az antropogén tényezőkkel

a talajok művelése, a művelő eszközök használata, a fokozott intenzív igénybevétel

nagy mértékben és rendszerit negatív irányban hat a talajszerkezetre, rombolj

azt->kerülni kell a felesleges talajművelést16. A mechanikai összetétel és szerkezet

szemcsenagyság szerinti összetétel = mechanikai összetétel, azt fejezi ki, hogy

milyen szemcsenagyságú frakció hány %-ban alkotja a talajt

mechanikai elemekkel önmagukban nem találkozunk, ezek összeépülnek,

aggregálódnak, új, nagyobb egységek keletkeznek, melyek a talajok szerkezeti elemei

a talajok művelése, a fokozott igénybevétel negatív irányban hat a talajszerkezetre, rombolj azt

a talajok fizikai félesége = a talajok osztályozása szemcseösszetétel, textúra alapján

, mely lehet: laza homok, homok, homokos vályog, vályog, agyagos vályog, agyag, nehéz agyag

a talajok fizikai félesége állandó tulajdonság

a szerkezet: nem állandó tulajdonság, aggregálódás következménye

a talaj mechanikai összetételének gyakorlati megnyilvánulása a talaj fizika

i állapotában az a tulajdonság, amit a talaj kötöttségének nevezünk

17. A talajok kémiai állapota, a talaj kémhatása és pufferképessége

a talajok aktuális savanyúsága a pH értékben jut kifejezésre, a talajok pH

értéke a talajok alapvető paramétere

a pH valamely közegben oly módon határozható meg, hogy az oldatban

lévő H ionok koncentrációját határozzuk meg

pH értékek: 4,5: erősen savanyú, 4,5-5,5: savanyú, 5,5-6,5: gyengén

savanyú, 6,5-7,5: semleges, 7,5-8,2: enyhén bázikus, 8,2-9,0: lúgos, 9, 0-: lúgos

pufferképesség: savak, lúgok közömbösítése, hatásuk tompítás, a talaj

pufferképessége nagy, annál nagyobb, minél nagyobb a benne található kolloidok mennyisége

18. A humuszanyagok felépítése, csoportosítása, a frakciók talajtani jelentősége

a talaj jellegzetes anyagcsoportját adják, a talaj humuszkészlete a termékenység hordozója

a ~ a talaj szerves anyagai, sötét színű, nagy molekulájú, kolloid tulajdonságú

anyagok, melyek a növényi és állati maradványokból a mikroorganizmusok

közreműködésével jönnek létre

csoportosítása: fulvosavak, himatomelénsavak, huminsavak, humin anyagok

a talajra nézve specifikusak: azaz a talaj összes szervesanyag-készletének

mindig egy megadott hányadát (túlnyomó többségét) teszi ki

közvetlen tápanyagforrást jelentenek a növények számára, jelentős

mennyiségben tartalmaznak makro-elemeket, melyek növényi tápelemek

átmenetileg, vagy időszakosan más elemeket is só alakban megkötnek

tápanyagellátás

megköthetnek felületükön adszorpcióval különböző anyagokat, valamint

nagy erővel kötik meg a nehézfémeket

biológiailag aktív anyagok, serkentő hatásúak


talajtermékenységi szerep:

talajfizikai hatás a hő-, és vízgazdálkodásban

fizikai-kémiai hatás a talajszerkezet kialakulásában

közvetlen tápanyaghatás

közvetett tápanyaghatás (kelátképzés)

biológiai aktivitás

környezetvédelmi szerep

adszorpciós (fém, ion megkötés) és pufferképesség (savak,

lúgok közömbösítése, hatásuk tompítása)

kelátképzés (nehézfémek megkötése)

humuszanyagok hatása a különböző szintetikus mérgező

anyagok kompenzálásában és megkötésében

19. A talajok humuszállapotának agrokémiai és környezetvédelmi szerepe

talajtermékenységi szerep:

talajfizikai hatás a hő-, és vízgazdálkodásban

fizikai-kémiai hatás a talajszerkezet kialakulásában

közvetlen tápanyaghatás

közvetett tápanyaghatás (kelátképzés)

biológiai aktivitás

környezetvédelmi szerep

adszorpciós (fém, ion megkötés) és pufferképesség (savak

, lúgok közömbösítése, hatásuk tompítása)

kelátképzés (nehézfémek megkötése)

humuszanyagok hatása a különböző szintetikus mérgező

anyagok kompenzálásában és megkötésében

20. A genetikai-talajföldrajzi osztályozási rendszer, a talajtípusok és főtípusok

A világon minden talaj 2 nagy csoportra osztható

talajvíz közvetlen behatása nélkül kialakult talajok

talajvíz közvetlen behatására kialakult talajok (hidromorf talajok)

A talajok genetikai szintje

A00 bomlatlan avarszint

A0 bomlott avarszint

A1 humuszos szint

A2 kilúgozási szint (A talajban SiO2 van)

B felhalmozási szint (A talajban SiO2 nincs)

C alapkőzet

D ágyazati kőzet


Éghajlat hatására kialakult, nem hidromorf talajok

Váztalajok: köves, sziklás, kavicsos, földes kopárok, futóhomokok,

gyengén humuszos homokokközép-, és délkelet európai barna erdőtalajok: erősen savanyú, nem

podzolos, podzolos, agyagbemosódásos, pszeudoglejes, Ramann-féle

, kovárványos, karbonátmaradványos, csernozjom barna erdőtalaj

sötét színű litomorf erdőtalajok: erubáz, rendzina, humusz-karbonát

csernozjom (mezőségi) talajok: kilúgzott, réti, öntés, homokos, mészlepedékes csernozjom

talajvíz befolyására kialakult, hidromorf talajok

öntéstalajok: nyers, gyengén humuszos öntéstalajok, (lejtőhordalék talajok)

szikes talajok: réti szolonyec, szoloncsákos szolonyec, szoloncsák

láptalajok: tőzeges, kotus láptalaj, kotus láptalaj

réti talajok: szolonyeces, szoloncsákos, öntés, lápos, réti talaj

21. Barna erdőtalajok

a közép és DK-Európai barna erdőtalajok főtípusa lényegében a

maritim, óceáni behatásra keletkezett talajok hazai megnyilvánulási formája

hazánk barna erdőtalajai gyakorlati szempontból fontosak, mivel

összterületük az összes talaj mintegy 36%-a

kedvező a gyakorlati hasznosításuk és termékenységük, de egye

s típusaik talajjavításra szorulnak

típusai: erősen savanyú, nem podzolos barna erdőtalaj, podzolos barna

erdőtalaj, agyagbemosódásos barna erdőtalaj, pszeudoglejes barna

erdőtalaj, Ramann-féle barna erdőtalaj, kovárványos barna erdőtalaj,

karbonátmaradványos barna erdőtalaj, csernozjom barna erdőtalaj

29. A mikorriza kapcsolatok, kertészeti jelentőségük

mikorriza jelenség: gomba + magasabb rendű növény szimbiózisa,

minden növénynél megfigyelhető

a kertészeti gyakorlatban az állókultúráknak igen nagy jelentősége

van, ezért fontos ez a kapcsolat

ektotrof mikorriza: átültetés csak gyökérlabdával (sérülékenység),

mert a gomba micellium kívülről körbefonja a növény gyökereit (luc

, vörösfenyő, tölgy, nyír, gesztenye, bükk, fűz, kőris, hárs, rózsák)

endotrof: a gombák intercellulárisan növekednek, ez már egy erősebb

kapcsolat, nem annyira sérülékeny (gyümölcsfák, ciprus, cédrus, tiszafa

, juhar, jegenye, dió, citrus félék, te, kávé cserjék, kaucsukfák)

ektendotrof: a gombafonalak a gyökér felületét vonják be, de intercelluláris

an is növekednek, ha a gazdanövény legyengül, a micelliumok

szerepe megnő (rezgőnyárfa) szárazság esetén időszakos kapcsolat

pertitrof: laza kapcsolat, a gombafonalak a gyökér közelében vannak

(szántóföldi-, zöldségnövények)

30. Talajuntság

a talaj állapota általánosan leromlik, kultúrnövényeknél is jelentkezik

az ugyanazon területe termesztett növény hozamévről évre csökken

, elsősorban állókultúráknál gyakori probléma, vetésforgóban

kevésbé tapasztalható

előidézői: allelopátia: növényi anyagok kölcsönhatása

kóros sóhatás: sófelhalmozódás, vizes talajátmosással megszűntethető

talajlakó szervezetek egyoldalú elszaporodás, talajfertőtlenítéssel kezelhető

31. Talajfertőtlenítési eljárások

a talajban lévő kártevők, kórokozók elpusztítása

részleges fertőtlenítés: parciális sterilizáció, úgy hogy a tala

j aktivitása nem szűnjön meg

hőkezelés

o       talajgőzölés: lángbefúvásos talajfertőtlenítő gép

o       , a talaj melegített fémlapon halad, alacsony

o       hőfokon nem hatásos, magas hőfokon fennáll a túlégetés veszélye

o       napmeleg, napsugarak fertőtlenítő hatása

vegyszeres eljárás

o       a hasznos talajlakó szervezetek száma is csökken

o      

fertőtlenítés hatása

o       nő: szervesanyag tartalom, oldható N tartalom:

o       NH4-N, savanyú talajnál oldható Mn tartalom

o       csökken: baktériumok, egysejtűek, fonálférgek

o       , gombák száma

a fertőtlenített talaj közvetlenül a fertőtlenítés után nem használható, nincs benne

biológiai tevékenység, 2-3 hét után élénkül a biológiai aktivitás, megindul a

mineralizáció, megnő az oldható tápanyagtartalom

32. A talaj serkentő és mérgező anyagai - Allelopátia

allelopátia: növényi anyagok kölcsönhatásai, talaj-biokémiai folyamatban

jut kifejezésre

kivédése: telepítés előtt az ültető gödörbe jó minőségű, érett istállótrágyát kel

l rakni, ebből stabil humuszanyag alakul ki

serkentő hatások: egyes lombos fák alatt a gyep jobban nő (hárs, juhar tölgy)

mérgező/gátló hatások: levelek: folyékony és szilárd anyagok kimosódása

; gyökérváladékok: a növény saját magát is mérgezhetiTalálat: 4150