online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom Gyermekek Játék Könyvek Mesék Nyelvtan Oktatás óvoda Személyiségek Történelem Versek
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Szóelemek (morfémak)

nyelvtan

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
FOLYAMATOS JELEN ÉS SIMA JELEN IDŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ACTION & STATE VERBS)
IGE ÉS MELLÉKNÉV VONZATTÁR
New English File Pre-Intermediate
Az ige és az igenevek szerepe a mondatban
PRÓBAÉRETTSÉGI Középszint ANGOL NYELV
Helyesírasunk alapelvei; az írasjelek
 
 

Szóelemek (morfémák)

Morféma: a nyelvi jelrendszernek azok az elemei, melyek érzékelhető hangtestből állnak és jelentés fűződik hozzájuk. A morfémákból szerkesztett jelek (szószerkezetek = szintagmák) épülnek fel. A morfémákat jelen 323b11d tésük, alaktani viselkedésük és mondatbeli szerepük szerint csoportokba soroljuk.

Morféma (szóelem): a nyelv legkisebb jelentéssel bíró egységei; szavak és toldalékok

Szó lehet:       szókészlet egy tagja ® szótári szó

     mondat egyik építőeleme ® szóalak

A mondatban a szóalak nem egyetlen morfémából áll, hanem ezek kapcsolatából.

A szótári szó tehát a nyelv, a szóalak pedig a beszéd egysége.

Morfémák csoportosítása alaki önállóságuk szerint:

·      szabad morfémák -> más morfémáktól függetlenül is előfordulhat (pl. szótő)

·      félszabad morfémák -> csak más szóelemmel együtt fordulnak elő, velük nem olvadnak össze egyetlen szóvá, jelentésük járulékos (névutó, névelő, igekötő)

·      kötött morfémák -> csak más morfémákhoz kapcsolódva fordulhatnak elő (toldalékok)

A morfémakapcsolatok első helyén rendszerint a szótári szó (szótő) áll.

A toldalékok első helyén, közvetlenül a szótő után a képzők állnak (nem nyelvtani, hanem lexikai szerep).

Képzők szerepe:

·      új jelentésű szótári szót hozhatnak létre

·      megváltoztathatják a szó szófaját és ezzel mondatbeli szerepét.

Képzőkhöz kapcsolódhat újabb képző.

Rendszerint nem zárják le a szóalakot, hanem új szótövet hoznak létre. Előttük jelek és ragok nem állhatnak, utánuk azonban igen.

A jelek a képzők után és a rag előtt helyezkednek el.

Egynél több is járulhat a tőhöz, de utánuk csak ragok következhetnek.

Nem hoznak létre új szótári szót, nem változtatják meg a mondatbeli szerepét sem, de egy-egy nyelvtani jelentésmozzanattal gazdagítják a szótőben kifejezett jelentéstartalmat, és hangsúlyozzák a szó szófaji jellegét.

A ragok a szóalak zárómorfémái, nem követheti őket más morféma, és egy ragnál többet nem tartalmazhat egy szóalak sem.

Meghatározzák a szóalak mondatbeli szerepét.

Egy szó általános modellje:

                        (igekötő) + szótő + képző + jel + rag

Találat: 1705