online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

FOLYAMATOS JELEN ÉS SIMA JELEN IDŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ACTION & STATE VERBS)

nyelvtanfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
FOLYAMATOS JELEN ÉS SIMA JELEN IDŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ACTION & STATE VERBS)
 
bal also sarok   jobb also sarok

FOLYAMATOS JELEN ÉS SIMA JELEN IDŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ACTION & STATE VERBS)


SIMPLE PRESENT TENSE - SIMA JELEN IDŐ

Használata:

Általános, rendszeres, ismétlődő cselekvések kifejezésére

I live in Bp./ I get up at 7.00 every morning.

Fizikai törvényszerűségek

Water boils at 100 oC degrees. 323c23d

Általános igazságok kifejezésére

Time is money. English is not difficult.

Természeti jelenségek

This river flows into the ocean.

Gyakoriságot kifejező időhatározóknál (mindig az ige elé kerül, kivételt képez a sometimes, mert az a mondat elejére és végére is kerülhet)

always / often / usually / sometimes / rarely / never

I often go to the cinema.

Sometimes I do not have lunch. vagy, I do not have lunch sometimes.

gyakran használatos múltban történt cselekvések jelen idejű elbeszélésénél, kommentároknál.

I enter the room and see Mary playing on my computer.

The player shoots wide.

pontos, időrendhez köthető jövőbeli cselekvések kifejezésére (timetable future)

My train starts at 6.00.

Érzékelést kifejező igéknél (ezek az igék ugyan használhatóak folyamatos igeidőkben is, ám ekkor jelentésük megváltozik)

Like/hear/see/think/feel/

I am liking him very much.

egyes gyakran használatos kifejezéseknél (I hear, I see, I gather)

I hear you have problems with your leg again.

Egyes igék csak sima jelen időben használatosak, nem tehetőek folyamatos alakba vagy ebben az esetben megváltozik a jelentésük (*)

- dislike, hate, like, love, prefer, want, wish

- astonish, impress, please, satisfy, surprise

- believe, doubt, feel*, guess, imagine, know, mean, realize, recognize, remember, suppose, think*, understand

- hear, see*, measure, taste*, smell*, sound, weigh*

- belong to, concern, consist of, contain, depend on, deserve, fit, include, involve, lack, matter, need, owe, own, possess

- appear, resemble, seem

Egyes igék egyaránt használatosak sima illetve folyamatos jelen idoben is, ám jelentésük megváltozik.

taste/weigh/smell/see/think/feel

The soup tastes good. - A levesnek jó íze van.

Peter is tasting the soup. - Péter megkóstolja a levest.

I see her. - Látom őt.

I am seeing the doctor. - Meglátogatom/Elmegyek az orvoshoz.

a "have" használata

nem tehető folyamatos alakba, amennyiben birtoklást fejez ki:

I have a car. I am having a car.

BUT We are having dinner!!!


PRESENT CONTINUOUS - FOLYAMATOS JELEN IDŐ

Használata:

a beszéd ideje alatt folyamatban lévő cselekvések kifejezésére

The cat is sitting on the table.

at the moment, now, at present

I am writing a letter at the moment.

Az általánostól eltérő cselekvésekre

I usually go to work by bus but today I am travelling by car.

I am learning to drive.

It is getting ., it is starting . használatakor - folyamatosság kifejezésére

Let's finish this, I am getting tired.

Ha a szövegkörnyezetből kiderül, hogy a cselekvés most folyik

Look, Peter is trying to close the door.

gyakran használatos olyan általános cselekvések kifejezésére, ami bármikor megtörténhet.

I love when you are smiling.

ha a folyamatos jelen időt always, continually, constantly szavakkal használjuk, akkor rosszallást fejezünk ki.

He is always crying.

Tom is always leaving his keys.

Egyes igék egyaránt használatosak sima illetve folyamatos jelen időben is, ám jelentésük megváltozik.

taste/weigh/smell/see/have

The soup tastes good. - A levesnek jó íze van.

Peter is tasting the soup. - Péter megkóstolja a levest.

I see her. - Látom őt.

I am seeing the doctor. - Meglátogatom/Elmegyek az orvoshoz.

Jövőre irányuló, de rendszeres, vagy előre megbeszélt, nagy valószínűséggel bekövetkező cselekvések kifejezésére

I am visiting Susan on Sunday.

They are travelling to the countryside next Monday.


Találat: 4430


Felhasználási feltételek