online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

New English File Pre-Intermediate

nyelvtanfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
FOLYAMATOS JELEN ÉS SIMA JELEN IDŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ACTION & STATE VERBS)
IGE ÉS MELLÉKNÉV VONZATTÁR
New English File Pre-Intermediate - Grammar Bank
New English File Pre-Intermediate
 
bal also sarok   jobb also sarok

New English File Pre-Intermediate

A szójegyzéket File-onként szerkesztettük. Tartalmazza a tankönyv és a MultiROM Szókincs-tárait (Vocabulary Banks), a tankönyv összes kiemelt szavát, valamint a munkafüzet "További megtanulandó szavak" (More Words to Learn) táblázatainak anyagát.


File 1

Vocabulary Bank  

Classroom language Kifejezések a tanteremben

Ask and answer the questions. Tegyél fel kérdéseket és válaszolj!*

Don't speak (Italian).               Ne beszélj (olaszul)!

Don't write.                             Ne írj!

Go to page 33. Lapozz a 33. oldalra!

Look at the board.                   Nézz a táblára!

Sit down.                                 Ülj le!

Stand up.                                 Állj fel!

Turn off your mobile.                Kapcsold ki a mobilod!

Work in pairs.                          Dolgozzatok párban!

Write down the words.            Írd le a szavakat!


(*Természetesen helyzettől függően a fenti mondatok magázó alakban és többes szám második személyben is fordíthatóak, pl. Tegyen fel kérdéseket! ill. Tegyetek fel kérdéseket!)


Bye.      Viszlát!

Can I have a piece of paper, please?                              Kérhetek egy papírlapot? Kaphatok egy darab papírt?

Could you repeat that, please? Megismételné(d)?

Have a good weekend.            Jó hétvégét!

Here you are.                           Tessék. (Itt van.)

How do you pronounce it?       Hogyan kell kiejteni?

How do you say sheep in English?                                 Hogyan mondják a birkát angolul?

How do you spell it?                Hogyan betűzik?

See you on Monday.                Hétfőn találkozunk.

Viszlát hétfőn!

Sorry I'm late.                         Elnézést a késésért.

What does awful mean?          Mit jelent az awful?

Which page is it?                      Hányadik oldalon van?

You too.                                  Te is / Neked is!


choose   választ

circle (verb) bekarikáz

complete (verb) kiegészít

copy the rhythm                       utánozza a ritmust

cover the text                           letakarja a szöveget

cross (noun - opposite of tick) x (iksz)

cross out kihúz, áthúz

match (something with something) összepárosít

tick (noun) pipa

underline (v) aláhúz


Vocabulary Bank  

Personality adjectives Személyiségre vonatkozó melléknevek

extrovert                                  exrovertált, kifelé forduló

friendly  barátságos, barátkozó

funny     vicces, humoros

generous                                  bőkezű

hard-working                           szorgalmas

lazy        lusta

mean (opposite - generous) fukar, kapzsi

quiet      csendes

serious   komoly

shy        félénk, szégyenlős

talkative beszédes

unfriendly                                 barátságtalan

Vocabulary Bank 

The body A test

arm        kar

back      hát

bite        harap

brain      agy

ear         fül

eye        szem

face       arc

feel        érez

feet        láb(fejek)

finger     ujj

foot       lábfej

hair        haj

hand      kéz

head      fej

hear       hall

heart      szív

kick       rúg

kiss        csókol, puszil

knee      térd

leg         láb(szár)

lip          ajak

mouth száj

neck      nyak

nose      orr

see        lát

shoulder váll

smell      szagol

smile (verb) mosolyog

stomach gyomor

teeth      fogak

think      gondolkozik

toe         lábujj

tongue   nyelv

tooth      fog

touch     megérint


More Words to Learn További megtanulandó szavak

another  (egy) másik

art gallery                                 galéria, kiállítóterem

artist      művész

at least   legalább

author szerző

(at the) back                            hátul

choose   választ

contain   tartalmaz

definition                                  definíció, meghatározás

(go on a) date                          randevú(zik)

(the) date (i.e. 10/02/05) dátum

draw (a picture) rajzol

each      mindegyik

exam     vizsga

explain   elmagyaráz

famous for                               híres vmiről

favourite                                  kedvenc

for example                              például

foreign languages                      idegen nyelvek

(at the) front                             elöl

have in common                       van vmi közös (vonás) bennük

I'm sure biztos vagyok benne

(on the) Internet                       az internet(en)

introduce                                 bemutat

mime     utánoz

painting  festmény

panic     pánik

partner (i.e. person you're working with, not life partner) (munka-) társ, partner

picture (noun) kép

popular  népszerű

poster poszter, plakát

prefer (to)                                jobban szeret, mint

recognize                                 felismer

sporty sportos

the opposite (of)                      ellentéte vminek

traditional                                 hagyományos

try (to do something) megpróbál vmit tenni

unusual  szokatlan

website  honlap

What kind of .?                     Milyen.?


More words in File 1 További szavak a File 1-ban

abroad   külföldön

appearance (what you look like) külső megjelenés

be born  megszületik

behind   mögött

between (két dolog) között

borrow kölcsönvesz

carefully óvatosan

chat (not internet) beszélget, társalog, cseveg

choice választás

coins      érmék, fémpénzek

colleague                                 kolléga, munkatárs

company (i.e. a business) cég

conference                               konferencia

dislike nem tetszik, nem szeret

flight      repülőút

get on (well) with                     jól kijön vkivel

in           -ban, -ben

in front of                                 előtt

in the middle                            középen

instrument (musical) hangszer

lose (can't find) elveszít

next to   közvetlenül mellette

on          -on, -en, -ön

on the left bal oldalon, balra

on the right                               jobb oldalon, jobbra

opposite                                  szemben, átellenben

pleased  elégedett

programme (TV)                               műsor

purpose (objective) cél

puzzle rejtvény, kirakójáték

same      ugyanaz

sense of humour                       humorérzék

show (verb) megmutat

single (not married) egyedülálló, szingli

stand (verb) áll

sunglasses                                napszemüveg

surprised                                  meglepett, meglepődött

sweet (personality) édes, drága (személy)

type (i.e. she's not my type) zsáner, eset (pl. ő nem a zsánerem/ nem az esetem.)

under     alatt

wrong rossz

File 2

Vocabulary Bank  

Phrases with go Igei kapcsolatok a go-val

go abroad                                külföldre megy

go away for the weekend         elutazik a hétvégére

go by car / bus / plane / train    autóval, busszal, repülővel, vonattal megy/utazik

go camping                              kempingezik

go for a drink                           beül vhova egy italra

go for a walk                           sétál egyet

go out at night                          szórakozik (éjszaka), szórakozni megy

go shopping                             vásárol(gat)

go sightseeing                           városnézésre megy

go skiing                                  síel

go swimming / sailing                úszik / vitorlázik

go to the beach                        strandra megy

Vocabulary Bank  

Other holiday activities Egyéb szünidős tevékenységek

buy souvenirs                           szuvenírt (emléktárgyat) vásárol

have a good time                      jól érzi magát

hire a car                                 autót bérel

meet friends                             barátokkal találkozik

rent an apartment                     lakást bérel

spend money / time                  időt tölt / pénzt költ

stay in a hotel / campsite megszáll hotelben / kempingben

sunbathe on the beach             napozik a strandon

take photos                              fényképez

walk in the mountains / around the town sétál a hegyekben / a városban

Vocabulary Bank 

The weather Az időjárás

boiling hőség

cloudy felhős

cold       hideg

foggy     ködös

freezing  fagy, nagyon hideg

hot         forró

rain        eső

snow    

sunny     napos

windy szeles


More Words to Learn További megtanulandó szavak

again      még egyszer, újra

attack (verb) megtámad, támad

awful     rettenetes, borzasztó

balcony  erkély, balkon

become válik, lesz vmivé

break up with (a boyfriend) szakít vkivel

club (i.e. nightclub) klub

dark  (e.g. coat) sötét (színű)

delicious                                  ízletes, finom

deserve  megérdemel

DJ         DJ, lemezlovas

each other                                egymást

escape (from)                          megszökik vhonnan

every     minden

exhibition                                 kiállítás

fantastic nagyszerű, fantasztikus

follow követ

furious   nagyon dühös, mérges

great (v.good) nagyszerű

I'm afraid (regret not fear) Attól tartok.

immediately                              azonnal

in fact valójában

lead singer                               (szóló)énekes

lovely     kellemes

luckily szerencsére

lyrics      dalszöveg

madly (in love)                         őrülten (szerelmes)

miserable                                 nyomorult, szerencsétlen

perfect (adj) tökéletes

plane crash                              repülőszerencsétlenség, -baleset

poems   versek

share (verb) megoszt (vkivel vmit)

shout (verb) kiált, kiabál

sign (noun) jel, jelzés

stone (noun)

suddenly                                  hirtelen

terrible   borzalmas

the news                                  a hírek

wedding esküvő

wonderful                                csodálatos


More Words in File 2 További szavak a File 2-ban

ambition ambíció, becsvágy

argue vitázik, vitatkozik, megkérdőjelez

cocktail  koktél

couple (two people) pár (házas-, szerelmes-)

decade  évtized

degrees (Celsius) fok

disaster  katasztrófa

diving     búvárkodás

dramatic                                  drámai

elevator lift, felvonó

heat (noun) hő, hőség

heatwave                                 hőhullám

hold (i.e. hands) megfog, tart vmit

honeymoon                              mézeshetek, nászút

hurry (verb) siet

invite (verb) meghív

knock (on the door) kopog, kopogtat

lifetime (noun) élet, élettartam

lift (elevator) lift, felvonó

memorable                               emlékezetes

memory emlék, emlékezet

paradise paradicsom

peaceful békés

romantic                                  romantikus

room service szobaszervíz

seafood tengeri ételek (pl. hal, rák, kagyló)

shock (noun) sokk, döbbenet

sights     látnivalók, nevezetességek

somewhere                              valahol


File 3

Vocabulary Bank 

Opposite verbs Ellentétes igék

arrive     megérkezik

leave (opposite arrive) elutazik

borrow (from somebody)         kölcsönvesz, -kér vkitől

lend       kölcsönad

buy        vesz, vásárol

sell         elad

catch (a train) eléri (a vonatot)

miss (a train) lekési (a vonatot)

fail         megbukik

pass       átmegy

find        megtalál

lose (a match) elveszít

forget     elfelejt

remember                                emlékszik

get (a letter) kap (levelet)

receive kap

send      küld

learn      tanul

teach     tanít

pull        húz

push (the door)                        tol

turn off (TV) kikapcsol

turn on (TV) bekapcsol

win (a match) megnyer (meccset)


More Words to Learn További tanulandó szavak

appear (make an appearance) megjelenik

as well as                                 ugyanúgy, mint / szintén

au pair   au pair (külföldi családnál munkát vállaló fiatal lány, aki segít a ház körül és ellátja a gyerekeket)

builder   építési vállalkozó

busy      elfoglalt

champagne                              pezsgő

Cheer up!                                Ne búsulj! Fel a fejjel!

Congratulations!                       Gratulálok!

definitely                                  határozottan, feltétlenül

don't worry                             Ne aggódj!

electrician                                villanyszerelő

especially                                 különösen

everything                                minden

for a short time                         rövid időre

frightened                                 ijedt, rémült

go on (continue) folytat

Good luck!                              Sok szerencsét!

hurt (verb) fáj

I (don't) think so                      Nem hiszem.

I hope so / I hope not               Remélem. / Remélem nem.

improve javul, javít

injection injekció

It depends                               Attól függ.

journey (noun) út, utazás

maybe   talán

my own (i.e. my own room) a saját .-m

nervous  ideges

Oh dear!                                  Te jó ég!

patient (noun) páciens, beteg

perhaps talán, esetleg

piece of paper egy darab papír

plumber vízvezetékszerelő

probably                                  valószínűleg

promise (noun) ígéret

romance                                  románc, szerelmi kaland

secret titok

successful                                sikeres

that's great                               Nagyszerű!

too expensive                           túl drága

until       -ig

violin      hegedű


More words in File 3 További szavak a File 3-ben

a bit (modifier) egy kicsit, kissé

already már

arrangements                           előkészületek

baked (sütőben) sült

Best wishes Minden jót!

call back (on the phone) visszahív

celebration                               ünnepség

come back                               visszajön

depressed                                depressziós

double-decker (bus) emeletes busz

either (whichever) bármelyik (kettő közül)

eternal örök

exotic egzotikus

give back                                 visszaad

last        utolsó

look after                                 gondoskodik vkiről

look for keres vkit/vmit

look forward to                        nagyon vár vmit

main course főétel

mushroom                                gomba

operation (hospital) műtét, operáció

organize szervez

owl        bagoly

pay back (verb) visszafizet

pessimist                                  pesszimista

phrase book                            társalgási zsebkönyv

positive  pozitív

psychoanalyst                          pszichoanalitikus

rare (i.e. steak) gyengén átsütött, véres (hússzelet)

research (noun) kutatás

starter (meal) előétel

steak     hússzelet

swap (verb) kicserél

symbol   jelkép, szimbólum

take back                                visszavesz

tip (a piece of advice) tipp, ötlet

truth       igazság

well done (i.e. steak) jól átsütött (hússzelet)

wine list borlap


File 4

Vocabulary Bank  

Singular clothes        Egyesszámú ruhadarabok

belt öv

blouse blúz

cap sapka

coat kabát

dress ruha

hat kalap

jacket dzseki

scarf sál

shirt ing

skirt szoknya

suit        öltöny

sweater  pulóver

tie          nyakkendő

top        ujjatlan felsőrész (női)

tracksuit tréning ruha, melegítő

T-shirt   póló


Vocabulary Bank  

Plural clothes Többesszámú ruhadarabok

boots     csizma, bakancs, magasszárú cipő

jeans farmer

pyjamas pizsama

shoes     cipő

shorts rövidnadrág, short

socks     zokni

tights      harisnyanadrág

trainers  edzőcipő, sportcipő

trousers nadrág


Vocabulary Bank 

Verbs used with clothes Ruházattal kapcsolatos igék

get dressed                              felöltözik

put on felvesz vmit (ruhadarabot)

take off  levesz vmit (ruhadarabot)

try on     felpróbál vmit

wear hord, visel vmit


Vocabulary Bank  

Opposite adjectives Ellentétes melléknevek

boring unalmas

exciting izgalmas

interesting érdekes

clean tiszta

polluted szennyezett

comfortable kényelmes

uncomfortable kényelmetlen

crowded zsúfolt

empty üres

dangerous veszélyes

safe biztonságos

far távoli

near közeli

happy boldog

unhappy boldogtalan

healthy egészséges

unhealthy egészségtelen

modern modern

old régi

noisy zajos

quiet csendes

patient türelmes

impatient türelmetlen

polite udvarias

impolite udvariatlan

rude udvariatlan, durva, illetlen

possible lehetséges

impossible lehetetlen

tidy rendes, rendszerető

untidy rendetlen


More Words to Learn További megtanulandó szavak

accident baleset

at the last minute                      utolsó percben

business (company) vállalkozás, üzlet, cég

chain (of shops) üzletlánc

change (noun - money) visszajáró (pénz)

company (i.e. business) cég

complain                                  panaszt tesz

covered (with)                         bevonva vmivel

exactly the same                       pontosan ugyanolyan

fall over elesik

fashionable divatos

find out rájön vmire

gardener kertész

go to court beperel vkit

greengrocer zöldséges

have an argument                     vitatkozik

headlines főcím

insult (verb) sérteget

judge (person) bíró

mess (noun) rendetlenség

moody szeszélyes

newspaper article újságcikk

obsessed (with) megszállott, rögeszmés

of course persze, természetesen

previous előző

relaxed nyugodt, pihent

reputation hírnév

several számos

slow down lelassul

speed (velocity) sebesség

store (big shop) üzlet, áruház

stressed (under pressure) feszült, stresszes (vki)

stressful megterhelő, stresszes (vmi)

sure (certain) biztos

the main reason a fő ok

throw out (a person) kidob vkit

too much (chocolate) túl sok

traffic (noun) forgalom

treat (something as a .) bánik (úgy bánik vmivel, mint ...)

washing machine mosógép


More words in File 4 További szavak a File 4-ban

accent (i.e. regional) kiejtés, akcentus

answerphone üzenetrögzítő

atmosphere (ambience) hangulat

chat (on the internet) cseveg, chattel (interneten)

clean (verb) tisztít

contribute hozzájárul

fancy dress jelmez

guess (verb) kitalál, találgat

hammer kalapács

inexpensive olcsó

intolerable tűrhetetlen

key ring kulcskarika

kind (nice) kedves

leave (things on the floor) hagy vmit vhol

narrow keskeny

outdoor szabadtéri

population népesség

predict megjósol

public transport tömegközlekedés

react reagál

ruin (verb) elront, tönkretesz

save time időt spórol

sickness betegség

straight ahead (direction) egyenesen előre

tidy (verb) rendet rak

underground (train system) metró, földalatti

waste time időt pocsékol, pazarol


File 5

Vocabulary Bank 

Verbs + infinitive Igevonzatok: főnévi igenév

decide eldönt

forget elfelejt

help segít

hope remél

learn tanul, megtanul

need szüksége van vmire

offer felajánl

plan tervez

pretend úgy tesz, mintha.

promise megígér

remember                                emlékszik, eszébe jut

try megpróbál, kipróbál

want akar

would like szeretne


Vocabulary Bank  

Verbs + -ing Igevonzatok: ing-es alak

enjoy élvez

finish befejez

go on (=continue) folytat

hate utál

like szeret, kedvel

love szeret (nagyon v. szerelemmel)

(don't) mind nem bánja

spend (time) időt tölt

start elkezd

stop abbahagy

Vocabulary Bank  

Prepositions of movement Mozgással kapcsolatos elöljárók

across át, keresztül

along mentén

down le

into bele

out of kifelé

over fölött

past mellett (elhagyva vmit)

round körül

through át, keresztül

towards felé

under alatt

up föl


More Words to Learn További megtanulandó szavak

a whole day                             egy egész nap

against (the rules)                     (a szabályok) ellen

be good at                               jó vmiben

breathe  lélegzik

celebration                               ünnepség, ünnepély

complicated                             bonyolult

control (verb) ellenőriz

experiment (noun) kísérlet

fans (i.e. football) rajongók

fire (noun) tűz

forest     erdő

goal       gól

great-grandmother                   dédanya

guide (noun, person, i.e. tourist) idegenvezető

hairdresser                               fodrász

hairstyle hajviselet, frizura

hole (i.e. golf)                           lyuk

impersonal                               személytelen

incredible                                 hihetetlen

in the corner                             a sarokban

it doesn't matter                       nem számít

match (football) meccs

motivate motivál

mystery rejtély

nature természet

net (football) háló

obligatory kötelező

permitted megengedett

phrase book társalgási szótár

pitch (football) focipálya

player (football) játékos

psychiatrist pszichiáter

recommend ajánl, javasol

score (a goal) gólt rúg

stadium stadion

storm (noun) vihar

survive túlél

take off (i.e. a plane) felszáll

track (running) (futó)sáv

unbelievable hihetetlen

wedding reception esküvői bankett (állófogadás)

More words in File 5 További szavak a File 5-ban

accommodation                       szállás

aerobics aerobik

ahead (i.e. the day ahead) előttünk álló

alive       élő, életben lévő

baseball baseball

basketball kosárlabda

blow      fúj

body-language testbeszéd

champions                               bajnokok

cry (tears) sír

cycling   kerékpározás

despair kétségbeesés, elkeseredés

dial (verb) tárcsáz

dominate                                  uralkodik, dominál

exchange                                 kicserél

expect   vár, elvár

golf        golf

health egészség

impression                               benyomás

intense erős, nagy hatású, intenzív

intensive (course) intenzív

judo       dzsúdó

karaoke karaoke

miss (an event) lemarad vmiről

Never mind                              Ne is törődj vele!

(not) mind                                (nem) bán vmit

outside kint, kívül

pain       fájdalom

pleasure élvezet

posts (i.e. goal) oszlop, kapufa

quite (reasonably) elég (pl. elég jó)

really (truly) valóban

receipt blokk, számla

referee bíró (sport)

rugby     rögbi

skiing     síelés

technique                                 technika

volleyball                                 röplabda

warm     meleg

whistle   síp

Yours faithfully                         Üdvözlettel


File 6

Vocabulary Bank  

Confusing verbs Összetéveszthető igék

carry visz, cipel

wear visel

do tesz, csinál

make készít, csinál

earn szerez, pénzt keres

win nyer

know tud

meet (for the first  time) találkozik

hope remél

wait vár

look néz

look like úgy néz ki, mint.

look at néz vmit

watch figyel, néz

Vocabulary Bank  

Animals Állatok

bear medve

bee méh

birds madarak

bull bika

butterfly pillangó

camel teve

chicken csirke

cow tehén

crocodile krokodil

dolphin delfin

duck kacsa

eagle sas

elephant elefánt

farm gazdaság, farm, tanya

fly légy

giraffe zsiráf

goat       kecske

gorilla gorilla

horse    

insects   rovarok

kangaroo                                 kenguru

lion        oroszlán

mosquito                                  szúnyog

mouse (plural mice)                 egér

pig         disznó

rabbit     nyúl

shark     cápa

sheep     juh

spider pók

swan      hattyú

tiger       tigris

wasp     darázs

whale     bálna

Vocabulary Bank 

get Get

get + adjective get + melléknév

get angry mérges lesz, feldühödik

get divorced                             elválik

get fit     fitt lesz

get lost   elvész, elveszik

get married összeházasodik

get + comparative get + melléknév középfoka

get better jobban érzi magát

get older öregszik

get worse rosszabb lesz

get = buy / obtain get = vesz, szerez

get a flat lakást vesz

get a job lesz állása

get a newspaper újságot vesz

get a ticket büntetőcédulát kap

get + preposition get+elöljárószó

get into beszáll, belekeveredik vmibe

get off leszáll (járműről)

get on folytat

get on (well) with jól megvan vkivel

get out of kiszáll vmiből

get up felkel

get = arrive get = megérkezik

get to school beér az iskolába

get to work                              beér a munkahelyére

get = receive get = kap

get a letter                                levelet kap

get a present                            ajándékot kap

get a salary                              fizetést kap

get an e-mail                            e-mailt kap


More Words to Learn További megtanulandó szavak

ask for   kér vmit

bank (river) folyópart

bark (dog) ugat

belong to                                 tartozik vkihez

change your mind                     meggondolja magát

climb (a tree) felmászik (egy fára)

compare                                  összehasonlít

confuse  megtéveszt, összezavar

cupboard                                 szekrény

decisive döntő, határozott

desperate                                 elkeseredett

directly  közvetlenül

disappear                                 eltűnik

drown megfullad (vízben)

fur coat  szőrmekabát, bunda

indecisive                                 határozatlan, döntésképtelen

investigate                                nyomoz

it's not worth it                         nem érdemes, nem éri meg

kill         megöl

law        jog

lie on (the ground)                    fekszik a földön

lock       bezár

make a decision                       döntést hoz

make a list                               listát készít

make an excuse                           kimenti magát, ürügyet keres

offended                                  sértett

options lehetőségek

pet (animal) kisállat, kedvenc

queue (noun) sor (várakozásnál)

run away elrohan, elfut

sensitive érzékeny

simple (uncomplicated) egyszerű

size méret

spill kiönt

suggestion javaslat

taste (noun, have good.) íz

take your time Ne siess! Csak nyugodtan!

treat (something as a .) bánik vmivel vmiként

together együtt

wave (your arms) integet

weigh nyom (vmennyi súlyt)


More words in File 6 További szavak a File 6-ben

allergic                                         allergiás

annoying                                  kellemetlen

backache                                 hátfájás

Bless you                                 Egészségedre!

communicate                            kommunikál

communication                         kommunikáció

cough köhögés

educate  nevel, tanít

education                                 nevelés, tanítás

elect      választ

election  választás

excuse (noun) kifogás, magyarázat

fall in love                                szerelmes lesz

headache                                 fejfájás

hire        bérbe vesz vmit, alkalmaz / felfogad vkit

imagination                               képzelet

imagine  elképzel

indecisive                                 határozatlan, döntésképtelen

inform informál, tudat vkivel

information                               információ

invitation                                  meghívó

land (not sea) szárazföld

muscles  izmok

obsessive                                 megszállott, rögeszmés

organization                             szervezet

painkillers                                fájdalomcsillapítók

symptoms                                tünetek

tax         adó

temperature                             hőmérséklet

translate fordít

translation                                fordítás

wild (animal) vad


File 7

More Words to Learn További megtanulandó szavak

according to                             vmi szerint

affect (have an influence on) befolyásol

at war harcban (áll vkivel)

bikini     bikini

Biro       golyóstoll

boat       csónak, hajó

bomb (noun) bomba

bright (= intelligent)                  okos, éleseszű

bullet-proof vest                       golyóálló mellény

career (noun) karrier

deteriorate                               (meg-/le-)romlik

dishwasher                               mosogatógép

drama (lessons) drámaóra

drugs     drogok, gyógyszerek

entrance (noun) bejárat

episode  epizód

especially                                 különösen

fight (verb) harcol, verekedik

giant (adj, i.e. spiders) óriás

hairy      szőrös

in this respect                           ebben a tekintetben, ebből a szempontból

light bulb                                  villanykörte, izzó

nappies  pelenkák

nominate                                  jelöl (vkit vmire)

parking ticket                           bírságcédula (tilosban parkolásért)

play (the part of)                      játszik (szerepet)

prison börtön

protest (noun) tilatakozás

qualifications                            képesítések

rebel (noun) lázadó

recently  mostanában

role        szerep

scene (in a film) jelenet

stockings                                 harisnya

the rest  a többi, a maradék

Tipp-Ex hibajavító folyadék (irodai)

treatment (i.e. a cure) kezelés

vacuum cleaner                        porszívó

violence erőszak

windscreen wipers                   ablaktörlők (autó szélvédőjén)


More words in File 7 További szavak a File 7-ben

afraid (scared) fél vmitől

appalling                                  megdöbbentő, borzasztó

appropriately                           megfelelően

baptism  keresztelő

base (i.e. the film is based on) alap

biology (schools subject) biológia, élettan

cab (taxi)                                 taxi

chemistry (schools subject) kémia

create létrehoz, alkot, készít

critics (film) kritikusok

cure (noun) gyógymód

design (verb) tervez

discover felfedez

disposable                               eldobható

fear (noun) félelem

flirt  (verb) flörtöl

flying      repülő (melléknév)

frustrated                                 frusztrált

geography                                földrajz

heating fűtés

heights magasságok

history   történelem

honoured (adj, proud) megtisztelt, büszke

lawyer   ügyvéd

literature                                  irodalom

manufacturer                            gyártó

maths     matek

muse múzsa

name (verb) név

paste (noun) paszta, krém

PE         testnevelés

phobia fóbia, félelem

physics (school subject) fizika

retire      nyugdíjba megy

safety     biztonság

science  tudomány

separate (verb, from a partner) különválik

snack bar                                 bisztró, vendéglő

spaces (i.e. open, enclosed)            területek, helyek

spire      hegyes templomtorony

statue     szobor

steps      lépcsők

strict      szigorú

technology                               technológia

terrified  rémült

text-messaging                         SMS-ezés

toothache                                 fogfájás

unemployed                             munkanélküli

use        használ

view (noun) látvány, kilátás

wonder (verb ask yourself)             tűnődik


File 8

Vocabulary Bank  

Phrasal verbs Többszavas igék

be over  vége van

fill in (a form) kitölt (űrlapot)

find out  kitalál, rájön vmire

get on with                               kijön vkivel

give up (smoking)                                              abbahagy vmit

look up (in a dictionary) megnéz vmit, utánanéz vminek

pick up felvesz vkit/vmit

put away                                  eltesz

stay up ébren marad

throw away                              eldob

turn down (music) lehalkít

turn up felhangosít


More Words to Learn További megtanulandó szavak

active     aktív, tevékeny

admit (confess) bevall

(be) adopted                            örökbefogadott

alarm clock                              ébresztőóra

allergic   allergiás

amazing csodálatos

because of                               vmi miatt

beliefs hiedelmek

close (adj, i.e. friend)               közeli

convinced                                meg van győződve vmiről

day off   szabadnap

diet (noun, i.e. a healthy.) étrend

discover felfedez

energetic                                  energikus, lendületes

enormous                                 hatalmas, óriási

except   kivéve

exhausted                                kimerült

exist       létezik

fresh (fruit) friss

gene      gén

go wrong                                 elromlik

identical azonos, egyforma, egypetéjű

instead of                                 vmi helyett

irritable  érzékeny

kids       kölykök

latest (film) legújabb

lift (elevator) lift

on my own                               egyedül, segítség nélkül

play squash                              fallabdázik

ready     kész

research (noun) kutatás

reunited újraegyesült

skin (noun) bőr (élő)

so (tired)                                  olyan, nagyon (fáradt)

sunscreen                                 napozókrém

tense (not relaxed) feszült

twins      ikrek

vote (for)                                 szavaz (vkire)

wood (material) fa (anyag)


More words in File 8                                  További szavak a File 8-ben

amazed  elbűvölt, ámuló

be bored unatkozik

body clock                              biológiai óra, a test órája

boring unalmas

button (that you press) (nyomó)gomb

Cheers! (with a drink) Egészségére!

claustrophobic                         klausztrofóbiás

depressed                                depressziós

depressing                               nyomasztó

determine (influence) meghatároz

DNA     DNS

during alatt (időben)

excited izgatott

exciting  izgalmas

interested                                 érdeklődő

interesting                                érdekes

lifestyle  életmód

message üzenet

pessimistic                               pesszimista, borúlátó

portion (of fruit) adag

preferences                              preferenciák

press (verb) megnyom

processed                                feldolgozott, tartósított, finomított

psychology                              pszichológia

put (somebody) through (on the phone) kapcsol vkit (telefonon)

regularly rendszeresen

relaxing  relaxáló, nyugtató

repair (verb) megjavít

similar hasonló

similarity                                  hasonlóság

supposed to (expected to)        azt várják tőle, hogy ., állítólag

tiring      fárasztó


File 9

More Words to Learn További megtanulandó szavak

almost majdnem

arrest     letartóztat

behave (well or badly) viselkedik

bride      menyasszony

by your side                             az oldaladon, veled együtt

commit a crime                        bűncselekményt elkövet

fine (parking) büntetés, pénzbírság

hold (embrace) átölel, átkarol

jump      ugrik

let (somebody) know               tudtára ad vkinek

motorway                                autópálya

porter (hotel) hordár

rob        kirabol

scream   sikít

shine      ragyog

snore     horkol

tight (hold) szorosan (tart)

whisper (verb) súg, suttog


More words in File 9 További szavak a File 9-ban

accidentally                              véletlenül

application (form) jelentkezés (-i lap)

catch (criminals) elkap, elfog

citizen polgár, állampolgár

customer                                  vásárló, ügyfél

coast (noun) tengerpart

luckily szerencsére, szerencsésen

passenger                                utas

phone box                               telefonfülke

previous előző

raffle (noun) tombola

rum        rum

solve      megold

suddenly                                  hirtelen

unfortunately                            sajnos
Találat: 2535


Felhasználási feltételek