online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

ÁLTALÁNOS ÁLLAMHÁZTARTÁSI ISMERETEK

Pénzügy

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Az allamhaztartasi rendszer központi alrendszerei
Az allamhaztartas rendszere, funkciói és alapelvei
Bankközvetítö szolgalat
Mérleg, eredménykimutatas
Követelések
A költségvetési szervek gazdalkodasa
ÁLTALÁNOS ÁLLAMHÁZTARTÁSI ISMERETEK
 
 

ÁLTALÁNOS ÁLLAMHÁZTARTÁSI ISMERETEK

1.      Jellemezze az államháztartás helyét és szerepét a nemzetgazdaságban! (10 pont)

2.      Sorolja fel az államháztartás befolyásoló föbb makrogazdasági tényezöket, és röviden jellemezze azokat! (15 pont)

3.      Határozza meg az államháztartás definícióját! (5 pont)4.      Sorolja fel az államháztartás központi, illetve helyi szintjéhez tartozó alrendszereket! (5 pont)

5.      Melyek az államháztartási egyenleggel kapcsolatos jogi rendelkezések lényegi elemei? (10 pont)

6.      Határozza meg a közbevételek fogalmát! (5 pont)

7.      Mutassa be és értékelje a közteherviselés elvének hatályos alkotmányos szabályozását! (15 pont)

8.      Melyek az államháztartási törvénynek a fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos legfontosabb garanciális szabályai? (10 pont)

9.      Mutassa be az adójellegü bevételek közös jellemzöit, és sorolja fel mi minösül adójellegü bevételnek! (10 pont)

10.  Mutassa be a díjjellegü bevételeket! (10 pont)

11.  Mutassa be a központi kormányzati költségvetés föbb kiadás-csoportjait! (10 pont)

12.  Melyek az elkülönített állami pénzalapok létrehozásának törvényi elöfeltételei? (10 pont)

13.  Ismertesse a helyi önkormányzatok pénzügyi-gazdasági autonómiájának alkotmányos alapjait! (10 pont)

14.  Határozza meg az önkormányzati törzsvagyon fogalmát, rendeltetését, és mutassa be a törzsvagyon szerkezetét! (10 pont)

15.  Ismertesse a helyi önkormányzatok fö pénzügyi forráscsoportjait, és írjon mindegyik forráscsoporthoz 2 példát! (10 pont)

16.  Mutassa be a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó föbb jellemzöket! (5 pont)

17.  Melyek a költségvetési szervek fogalmi ismérvei? (10 pont)

18.  Mi a kötelezettségvállalás és mik a föbb jellemzöi? (5 pont)

19.  Melyek a beszerzésekre, a felújításra és a beruházásokra vonatkozó fontosabb elöírások? (10 pont)

20.  Ismertesse a költségvetési szervek beszámolási kötelezettségére vonatkozó föbb elöírásokat! (5 pont)

21.  Mutassa be a központi költségvetési ciklus döntés-elökészítö szakaszát! (10 pont)

22.  Mutassa be a központi költségvetési ciklus döntési szakaszának folyamatát! (5 pont)

23.  Mutassa be a központi költségvetési ciklus döntés-végrehajtási szakaszát, ideértve az esetleges pótköltségvetésre vonatkozó rendelkezéseket is! (10 pont)

24.  Mutassa be a központi költségvetési ciklus döntés-végrehajtás ellenörzési szakaszát! (5 pont)

25.  Ismertesse a helyi önkormányzati költségvetés elkészítésének és elfogadásának folyamatát és ennek föbb jellemzöit! (10 pont)

26.  Mutassa be a költségvetési szervek alapításának föbb jellemzöit! (10 pont)

27.  Mutassa be a számvevöszéki ellenörzés folyamán, az Állami Számvevöszéket, illetve az ellenörzött szervet megilletö jogokat és kötelezettségeket! (15 pont)

28.  Mutassa be azt a történelmi folyamatot, ahogyan az államháztartás alapvetö funkciói kialakultak! Ismertesse az egyes funkciókat! (15 pont)

29.  Mutassa be a költségvetési szerv megszüntetésének folyamatát (10 pont)

30.  Hasonlítsa össze a közhatalmi bevételek három fö csoportját! (15 pont)

31.  Hasonlítsa össze – a bevételek, kiadások és a szervezet figyelembevételével - a társadalombiztosítás két pénzügyi alapját, írjon példákat a pénzalapok bevételeire és kiadásaira! (10 pont)


32.  Hasonlítsa össze a költségvetési szerveket a gazdálkodás megszervezésének módjára figyelemmel! (10 pont)

33.  Hasonlítsa össze a költségvetési szerveket az elöirányzatok feletti rendelkezési jogosultságuk terjedelmére figyelemmel! (10 pont)

34.  Hasonlítsa össze – az ellenörzést végzö szerv jogállására és az ellenörzés terjedelmére figyelemmel - a számvevöszéki ellenörzést és a kormányzati ellenörzést! (10 pont)

35.  Hasonlítsa össze a költségvetési szervek alapításának módjait! (10 pont)

36.  Hasonlítsa össze formai szempontból a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését. (5 pont)

37.  Hasonlítsa össze az önkormányzatok tekintetében a kétféle auditálási kötelezettséget! (10 pont)

38.  Mutassa be a központi költségvetési ciklus folyamatát! (15 pont)

39.  Ismertesse az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerét érintö közös jellemzöket és az állami szerepvállalás lényegét! (15 pont)

40.  Mutassa be az államháztartást meghatározó alapelvek közül az éves költségvetés elvét, a nyilvánosság elvét, valamint az egységesség elvét! (15 pont)

41.  Határolja el egymástól és illusztrálja példákkal a közbevételek két fö csoportját az azok alapjául szolgáló jogviszonyok jellege figyelembevételével! (10 pont)

42.  Ismertesse a központi költségvetés felépítésének négy fö szerkezeti egységét! (10 pont)

43.  Milyen módon történhet a költségvetési többletbevételek évközi hasznosítása, illetve a költségvetési hiány fedezése? (10 pont)

44.  Mutassa be az államháztartást meghatározó alapelvek közül a valódiság, az univerzalitás és a részletezettség alapelvét! (15 pont)

45.  Sorolja fel a költségvetési szervek típusait! (5 pont)

46.  Mikor kötelezö pénzügyi bizottságot létrehozni és mik ennek a bizottságnak a feladatai? (10 pont)

47.  Ismertesse azt a folyamatot, melynek során a költségvetési hiány kialakul! (10 pont)

48.  Ismertesse azt a folyamatot, ami akkor történik, ha az Országgyülés nem alkotja meg a költségvetési törvényt azon év január 1-jéig, amelyre szól! (15 pont)

49.  Ismertesse a költségvetési koncepció összeállításának folyamatát! (10 pont)

50.  Ismertesse azt a gazdálkodási folyamatot, amelyet az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját gazdasági szervezete végez! (gazdasági szervezet feladatai) (10 pont)

51.  Ismertesse a költségvetési szervek elöirányzat-maradványának jóváhagyásával és felhasználásával kapcsolatos folyamatot? (10 pont)

52.  Ismertesse az önkormányzati beszámoló készítésének folyamatát! (15 pont)

53.  Ismertesse a költségvetési szervek beszámolásának folyamatát! (10 pont)

54.  Mi a különbség az ország eladósodottságának mértéke és az államadósság között? (10 pont)

55.  Hasonlítsa össze az elöirányzat csökkentés, az elöirányzat zárolás és az elöirányzat törlés fogalmát! (10 pont)

56.  Hasonlítsa össze a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája  és a Magyar Alkotmány rendelkezéseit a helyi  önkormányzatok gazdasági önállóságáról illetve pénzügyi forrásairól! (20 pont)

57.  Hasonlítsa össze a költségvetési szerveket a Magyar Államkincstárhoz való kapcsolódás nézöpontjából! (15 pont)

58.  Hasonlítsa össze azt a két feltételt, ami ahhoz szükséges, hogy a felügyeleti szerv egy költségvetési szervet önállóan gazdálkodónak soroljon be! (10 pont)

59.  Hasonlítsa össze az önkormányzatok gazdálkodásának ellenörzésében részt vevö szervek, illetve személyek feladatait! (20 pont)

60.  Hasonlítsa össze a kötelezettségvállalás és az utalványozás tevékenységet! (15 pont)

61.  Mi a különbség a központi költségvetésben az általános és a céltartalék között? (10 pont)

Találat: 2088