online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Bankközvetítö szolgalat

PénzügyFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Az allamhaztartasi rendszer központi alrendszerei
Az allamhaztartas rendszere, funkciói és alapelvei
Bankközvetítö szolgalat
 
 

Bankközvetítö szolgálat

A bankközvetítö szolgáltatás fogalma, kapcsolódó alapfogalmak

A Magyar Posta Zrt. különbözö hitelintézetekkel kötött megállapodások alapján vállalja, hogy a hitelintézeteknél vezetett számlák javára befizetéseket fogad el, és a számlák terhére kifizetéseket teljesít.

A Posta ezt a közvetítö tevékenységét piaci viszonyok között és a versenytársak jelenlétében végzi.

Befizetések bankszámlák javára Készpénzátutalási megbízás, Expressz készpénzátutalási megbízás elfogadásával, postautalvány összegek bankszámlákra történö telepítésével, illetve bankkártyával történö közvetlen befizetéssel lehetséges. A bankszámlák terhére kifizetéseket teljesít Kifizetési utalvány, Nyugellátási utalvány, Készpénzfelvételi utalvány, Pénzforgalmi betétkönyv, hitelintézetek által kibocsátott bankkártyák elfogadásával.A bankközvetítö szolgáltatás keretében a Posta biztosítja a hitelintézetek készpénzellátását, és fogadja a készpénzfelesleg befizetéseket. Ezen szolgáltatások postai szolgáltatóhelyen, illetve a hitelintézet, számlatulajdonos telephelyén is igénybe vehetök szerzödésben meghatározottak szerint.


Bankszámla: a számlatulajdonos részére a bankszámlaszerzödés alapján vezetett lakossági bankszámla, a lakossági folyószámla és devizaszámla együttes megnevezése.

Számlatulajdonos: a számlavezetö hitelintézettel bankszámlaszerzödést kötö fél.

Számlavezetö hely: a bank azon hálózati egysége, ahol a szerzödéskötés történik.

Befizetések bankszámlák javára: az a pénztári müvelet, melynek során készpénzbefizetés történik bankszámlák javára Készpénzátutalási megbízással, illetve bankkártyával.

Kifizetés bankszámlák terhére: az a pénztári müvelet, melynek során készpénzkifizetés történik, illetve készpénzt helyette 111h78b sítö eszközt fogad el a Posta valamely bankszámla terhére.

Átutalás: a számlatulajdonos megbízza a számlavezetö helyet, hogy meghatározott összeget a számlája terhére számoljon el, és utalja át az általa megjelölt bankszámla javára.

Jóváírás: a számlavezetö hely könyveli a bankszámlára érkezö befizetéseket, ezáltal a bankszámla követelése emelkedik.

Terhelés: a számlavezetö hely könyveli a bankszámlára érkezö kifizetéseket, ezáltal a bankszámla követelése csökken.

Követelés: a bankszámla egyenlege, a számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzösszeg.

Számlakivonat: a számlavezetö hely az egyes be- és kifizetésekröl, a számla egyenlegéröl a számlatulajdonosnak küldött tájékoztatója.

Befizetések bankszámlák javára

Készpénzátutalási megbízás rendeltetése, leírása, elöállítása

Készpénzátutalási megbízás rendeltetése, elöállítása

A bankszámlák javára „Készpénzátutalási megbízás”-sal (KM) és „Expressz készpénzátutalási megbízás”-sal (EKM) lehet befizetést teljesíteni. A Posta az összeget a befizetési bizonylat OCR sávjában szereplö bankszámla alapján, a számlát vezetö hitelintézet részére adja át.


Mindkettö postai rendszeresítésü pénzforgalmi nyomtatvány. A nyomtatványok adatainak számítástechnikai berendezésekkel való teljes körü vagy részleges kitöltését nevezzük megszemélyesítésnek és csak ezek hozhatóak forgalomba, illetve rendelhetök meg.


A nyomtatványok megszemélyesítésével kapcsolatos teendök és a bizonylatellátás a Posta feladata.

A szükséges bizonylatokat a számlatulajdonosok a PEK-töl, az Elektronikus Postaközpontoktól, valamint a gyártási engedéllyel rendelkezö vállalkozóktól (gyártóktól) rendelhetik meg.

Készpénzátutalási megbízás leírása

A Készpénzátutalási megbízás gépi feldolgozásra alkalmas, meghatározott adattartalommal, sárga alapszínben, vörös feliratokkal és vonalakkal készített pénzforgalmi bizonylat.


Két részböl áll:

Feladóvevény: a szelvény baloldalán található, perforációval elválasztva. A befizetés elismeréseként a befizetö kapja meg.

Töszelvény: a postai kezelés belsö bizonylata, az elszámolás alapja. A befizetett készpénz megadott bankszámlán történö jóváírására vonatkozó írásos utasítás. Alsó része a gépi feldolgozáshoz alkalmas fehér színü OCR sávot tartalmazza.


Az „Összeg” és a „Befizetö-azonosító” gépi feldolgozásához egy-egy speciális mezö található a bizonylaton.

Az „Összeg” mezö 9 osztásközt tartalmaz, ezres számcsoportonként az osztásközök vastagabb vonallal kiemelve.

Amennyiben a számlatulajdonos teljesen kitöltött bizonylatokkal látja el a befizetöket, az összegmezö nem tartalmaz osztásközöket.

A „Befizetö-azonosító” mezö 16 osztásközböl áll. Négyes csoportonként az osztásközök vastagabb vonallal vannak kiemelve.

Teljesen kitöltött bizonylat esetén a számlatulajdonosok használhatnak osztásközök nélküli bizonylatokat is.

Az „Összeg betüvel kiírva” rovaton a kézi kitöltéshez az alapszíntöl eltérö kettö darab sorvezetö alnyomat látható.

A teljes (gépi) kitöltésü bizonylatoknál az alnyomat alkalmazása nem kötelezö.

A „Közlemény” rovat kialakítása a bizonylaton nem kötelezö.


A gépi feldolgozás információit a töszelvény alsó részén található fehér, úgynevezett OCR sáv tartalmazza, amelyben az adatok két sorban helyezkednek el.


Az alsó sornak minden esetben kitöltöttnek kell lennie, és a következö adatokat kell tartalmaznia:

A tranzakciókód, az OCR sáv és a bizonylat egyéb rovatainak kitöltését határozza meg.

A gyártókód három számjegyü, és az OCR sorok kitöltését végzö, gyártó azonosító kódszáma.

Az azonosítószám a bizonylat postai sorsának nyomon követését biztosító adat, az elszámolás alapadata.

A számlatulajdonos azonosítója a számlaszáma, 16-24 karakterböl állhat.

A CDV ellenörzöszám két számjegy és az adatfeldolgozás biztonságát szolgálja.


A felsö sornak minden esetben tartalmaznia kell a tranzakciókódot, a kimenet kódját és a CDV ellenörzöszámot, de tartalmazhatja még a befizetésre kerülö összeget és a befizetö-azonosítót is.

A kimenet (outputkód): arról ad információt, hogy a számlatulajdonos milyen módon kéri a befizetések feldolgozásából származó adatokat. Az információ átadás történhet számítógépes adatállományban, a bizonylatokról készített képmásolatokkal vagy sornyomtatott formában. Amennyiben a feldolgozásból származó adatok átadása számítógépes adatállományban történik, akkor az adathordozó típusára, az adatok átvételének módjára megállapodást kell kötni.A befizetöazonosító: ha a számlatulajdonos teljesen kitöltött „Készpénzátutalási megbízást”-t juttat el a befizetönek, akkor a felsö OCR sorban a „Befizetöazonosító” adat is megtalálható. Ha az adat a felhasználható számjegyeknél (24) rövidebb, akkor az üres helyi értékek helyén „0”-áknak kell szerepelniük.

Az összeg: a teljesen kitöltött Készpénzátutalási megbízás felsö sorában az „Összeg” is megtalálható. Ha az „Összeg” rövidebb 9 számjegynél, akkor elötte „0” számjegyek találhatók. Ha az OCR sorban fel van tüntetve, akkor az összeg mezönek és az „Összeg betüvel kiírva” rovatoknak is kitöltöttnek kell lennie. A gépi kitöltésnél a kézi adatmezöben az „Összeg” elött és után három-három „X” vagy „*” határoló jel található.


Készpénzátutalási megbízás elfogadási feltételei, felvétele, naplózása

Készpénzátutalási megbízás elfogadási feltételei

A bizonylatokat, nyomtatványokat az elönyomott rovatoknak megfelelöen, általában a szolgáltatást igénybevevöknek, magyar nyelven és a kitöltésükre vonatkozó útmutatásuk szerint kell kitölteni.


Az OCR sávot minden esetben a bizonylat elöállítója (gyártó) tölti ki.

A teljesen kitöltött bizonylatokon az elöállító a bizonylat minden adatát elöre feltünteti.

Nem teljesen kitöltött bizonylatok üres részeit a befizetönek kell kitöltenie kézírással, írógéppel és egyéb nyomtatással, de vigyáznia kell arra, hogy a bizonylat már kitöltött részei és az OCR sáv ne sérüljön, ne piszkolódjon és ne gyürödjön. A feladó ide és a bizonylat hátoldalára feljegyzéseket nem tehet.

A bizonylatokon az elöre kitöltött adatokat és az OCR sáv adatait javítani, utólag a hiányzó vagy más adatokat pótolni nem szabad.


Kézi kitöltésnél betartandó elöírások:

Az adatokat kék vagy fekete golyóstollal, töltötollal vagy vékonyan író filctollal kell a rovatoknak megfelelöen latin betükkel és arab számokkal bejegyezni.

Az összeget a helyi értéknek megfelelöen kell feltüntetni, így annak utolsó számjegye az utolsó osztásközbe kerül. Valamennyi osztásközbe egy-egy számjegy írható be. Az összeg elött üresen maradt osztásközöket vízszintes vonallal ki kell húzni úgy, hogy az értékes számjegyet tartalmazó osztásköz ne sérüljön.

A számjegyeket jól olvashatóan kell feltüntetni, a betüvel történö kiírást nagybetüvel kell kezdeni, vagy teljesen nagy betüvel írandó, és a számmal és betüvel történö bejegyzés egyezö legyen. A szöveg elött és után maradt üres részeket egy vonallal kell kihúzni.

A befizetöazonosítót az elsö osztásközbe, balról kezdve kell feltüntetni, az üresen maradt osztásközöket kihúzni nem szabad.


Gépi kitöltésnél betartandó elöírások:

Gépi kitöltésnél csak fekete szín alkalmazható.

Az összeg géppel való feltüntetése esetén a kézi kitöltéshez kialakított osztásközöket nem kell figyelembe venni. Az összeg elött és után három „x” vagy „*” határoló jelet kell alkalmazni. A számmal feltüntetett összeget betüvel meg kell ismételni. Az összeget nagybetüvel kell kezdeni, vagy teljes egészében nagybetüvel kell írni.


A befizetöazonosító mezö kitöltését bal széltöl kezdödöen kell kezdeni úgy, hogy a nyomtatás a fehér sáv középvonalára essen.

A befizetés jogcíme mezöbe kerül feltüntetésre a befizetö részére az információ, hogy „mit fizet”, vagy a befizetöazonosító is nyomtatható megfelelö tördelésekkel. A mezö méretét nem lehet nyomtatáskor túllépni.


A „Közlemény” rovat rövid üzenet feltüntetésére szolgál.

A Befizetö neve, címe mezö kitöltésével kézi és gépi kitöltésnél egyaránt a minél jobb olvashatóságra kell törekedni.


Az egyéb adatokat a rovatoknak megfelelöen, értelemszerüen kell kitölteni.


A pénzforgalmi bizonylatokat, nyomtatványokat összehajtani nem szabad, és ha kitöltésük az általános szabályoknak nem felel meg, a szolgáltatás igénybevételéhez új bizonylat kitöltésére és átadására van szükség.


Fontos a Készpénzátutalási megbízás elöírás szerint történö kitöltésének biztosítása, melyhez a postai kezelöknek megfelelö tájékoztatást és segítségnyújtást biztosítani kell az ügyfelek számára.

A Készpénzátutalási megbízással 1 Ft-tól – 999.999.999 Ft-ig teljesíthetö befizetés bankszámlák javára.


A bizonylatokat felvétel elött a következö szempontok szerint meg kell vizsgálni:

a feladóvevény és a töszelvényen az összeg adatok egyezöek-e,

a kitöltés a rovatoknak megfelelöen történt-e,

kézi kitöltés esetén az üres osztásközök ki vannak-e húzva, ha szükséges, a kezelö ezt pótolja,

a betüvel és a számmal kiírt összeg egyezik-e,

az OCR sáv kötelezö adattartalma megvan-e,

van-e az OCR sávon és a bizonylat mindkét oldalán olyan sérülés, gyürödés vagy szennyezödés, amely a gépi feldolgozhatóságot gátolja.

Nem fogadható el a Készpénzátutalási megbízás, ha:

az OCR sáv, valamint az összeg és a befizetö-azonosító adatai javítottak,

sérült, szakadt, vagy ha a felületén nagymértékü szennyezödések láthatók,

az OCR sávban nincs adat,

azt nem kék vagy fekete színü írással töltötték ki.

El kell fogadni a bizonylatot, ha:

a „Befizetöazonosító” kézi kitöltésénél az adat az osztásközök figyelembevételével, jól olvashatóan, de nem balról jobbra igazítva került bejegyzésre,

a bizonylaton kismértékü gyürödések láthatók, de azok nem sértik a gépi feldolgozhatóságot,az összeget betüvel a kézi kitöltés esetén nyomtatott nagybetüvel tüntette fel a befizetö, de az jól értelmezhetö és olvasható, elötte és/vagy utána az üresen maradt területet egy vízszintes vonallal ki kell húzni,

kézi kitöltés esetén a számmal feltüntetett összeget nem jobbra igazítva jegyezte fel a befizetö, a bizonylatot fokozott figyelemmel kell ellenörizni, az üresen maradt osztásközöket egyértelmüen ki kell húzni, és az ügyfél figyelmét fel kell hívni a helyes kitöltésre.

Készpénzátutalási megbízás felvétele

A Készpénzátutalási megbízás befizetése a kezelési pénztárnál, nagy összeg esetén a föpénztárban történik. A felvétel biztonsága érdekében a postautalványnál már ismertetett felvételi teendök sorrendjét célszerü betartani:

a bizonylat és a készpénz átvétele,

bizonylat ellenörzése: megfelel-e az elfogadási feltételeknek,

pénz megszámolása és ellenörzése UV lámpával,

a bizonylat érvényesítése kézzel vagy géppel (UB géppel, BÉG-gel, számítógéppel),

kézzel történö érvényesítés esetén a feladóvevényen és a töszelvényen keletbélyegzö lenyomatot alkalmazása és azonosítható aláírás,

gépi érvényesítés esetén a gép látja el az érvényesítéshez szükséges adatokkal a bizonylatot,

kézi naplózás esetén a felvétellel egyidejüleg kell a jegyzékre az adatokat feltüntetni,

a feladóvevényt a töszelvénytöl a perforáció mentén minden esetben kézzel kell leválasztani, tépölemezt és egyéb vágóeszközt nem lehet alkalmazni,

a befizetö kérésére „Feladóvevény-másodpéldány”-t kell kiállítani,

a feladóvevény és az esetleges visszajáró készpénz kiadása az ügyfélnek,

a töszelvény és a pénzösszeg biztonságba helyezése.

A Készpénzátutalási megbízással befizetett összegröl, a postahelyröl való továbbítás után utólagos elismerést az eredeti feladóvevény alapján az okiratok örzési idején belül – díj ellenében – bármely postahelyen vagy a PEK Ügyfélszolgálati Irodánál személyesen történö kezdeményezésre, kizárólag csak a PEK ad ki.

A bizonylat érvényesítése után a befizetö a Készpénzátutalási megbízással feladott összegek visszafizetését nem kérheti.


Ha a befizetett összeg a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja, a „2003. évi XV. Törvény a pénzmosás megelözéséröl és megakadályozásáról” értelmében „Azonosítási adatlap” kiállítása kötelezö 1 példányban a befizetö adatairól, melyet a postahely irattárában kell megörizni. A kitöltött adatlapokról a postahelynek házi kimutatást kell vezetni.

Készpénzátutalási megbízás naplózása

A Készpénzátutalási megbízást a felvételt követöen naplózni kell. A naplózás kézzel, géppel és számítógéppel történhet, naponta és kezelönként.

A naplózás módjai:

Kézi naplózás „Jegyzék a bankszámlák javára történö befizetésekröl” címü nyomtatvány használatával,

N 41-es, illetve NX 42-es naplózó-géppel, gépi naplózásra rendszeresített gépszalag alkalmazásával,

IPH rendszerben.

Kézi naplózás:

A bizonylat érvényesítését követöen a felvevö feladata.

A naplózás „Jegyzék a bankszámlák javára történö befizetésekröl” (továbbiakban: Jegyzék) címü nyomtatványon történik az „Azonosító szám” és „Összeg” adatokkal.

Vezetése 1 példányban történik.

A jegyzék fejlécén kézírással fel kell tüntetni:

a posta azonosítóját és a posta nevét,

a befizetés/ elszámolás dátumát,

a munkahely és a kezelö kódját, nevét, illetve az általa használt keletbélyegzövel le kell bélyegezni.


Jegyzékenként 50 bizonylat naplózható, ez alkot egy csomagot, kevesebb darabszám esetén a naplózott tényleges darabszám. A Jegyzék a munkahely-leszámolás melléklete, azt nem szabad a számadással továbbítani.


A Jegyzéket a kezelö szolgálatának befejezésekor le kell zárni. A kezelö az utolsó tétel alatt aláhúzza, és baloldalon aláírja. A leszámoló ellenjegyzi a bizonylatokat, megállapítja a felvett bizonylatok darabszámát és végösszegét, majd a Jegyzék fejlécén a „Föpénztáros (Leszámoló)” rovaton aláírja.


A rögzített adatok helyességét ellenörizni kell. Ez az ellenörzés a bizonylat és a Jegyzék adatainak egyeztetése. Az ellenjegyzés megtörténtét csak a Jegyzéken az összegeknél lehet jelölni egyeztetés jellel.


A Jegyzékek végösszegéröl „Csomagfedölap” címü okiratot kell kiállítani.

A Csomagfedölap sorszámozott, nem szigorú számadást képezö nyomtatvány. Törekedni kell az emelkedö számsorrendben történö felhasználásra.Kitöltése a leszámolást készítö dolgozó feladata a rovatoknak megfelelöen, és a kitöltést követöen a „Föpénztáros aláírása” rovaton alá kell írnia. A Csomagfedölap „Azonosító szám”-át a Jegyzékre fel kell jegyezni. A kezelö ellenörzi, az egyeztetés megtörténtét egyeztetési jellel igazolja, és a Csomagfedölapot a „Felelös számadó aláírása” rovaton aláírja.

A Csomagfedölapon nem lehet adatokat javítani, rontottként kell kezelni, és a Jegyzékhez kell csatolni.


A felvett Készpénzátutalási megbízások összegéröl a kezelö Munkahely-leszámolás címü okiraton fog leszámolni.

Expressz készpénzátutalási megbízás (EKM) ismertetése, elfogadási feltételei, felvétele, naplózása

Expressz készpénzátutalási megbízás ismertetése

A szolgáltatás lényege:

a befizetések összegeit a Posta – a hitelintézetekkel kötött megállapodás alapján – az elszámolási napot követö munkanapon 09:00 óráig a számlavezetö hitelintézethez indítja, és a befizetések információit pedig ugyanezen a napon a hitelintézetek rendelkezése szerint átadja.


A szolgáltatást igénylö számlatulajdonosokkal a PEK szerzödést köt.

A PEK a szerzödéssel egyidejüleg engedélyt ad az EKM bizonylatok elöállíttatására és használatára.

Az EKM töszelvényének jobb felsö sarkában szerepelni kell az „E” megkülönböztetö jelzésnek és a PEK engedélyszámának. A feladóvevényen elegendö az „E” megkülönböztetö jelzés alkalmazása.

Az Expressz készpénzátutalási megbízás elfogadási feltételei


Az „E” jelzés és az engedélyszám szerepel a bizonylaton,

a befizetett összeg 10.000.-Ft, vagy ennél magasabb.


Amennyiben az elöírt feltételeknek nem felel meg a bizonylat, a Készpénzátutalási megbízásokra vonatkozó elöírások szerint kell kezelni. Az EKM-re utaló jelzést átlós irányban a töszelvényen és a feladóvevényen áthúzással érvényteleníteni kell.


A bizonylat érvényesítését követöen a befizetö az „Expressz készpénzátutalási megbízással” feladott összegek visszafizetését nem kérheti, a megbízást nem törölheti.


Az EKM-et valamennyi postahelynek, fiókpostának, postamesterségnek és postaügynökségnek el kell fogadnia.

Az EKM rendszerben az egyes postahelyek feladatai eltéröek lehetnek, ennek megfelelöen az alábbi fogalmak bevezetése szükséges:

EKM postahely

Azok a számítógépes naplózással üzemelö és kijelölt postahelyek, melyek a saját és a hozzájuk kapcsolt posták EKM bizonylatainak rögzítését és az adatok PEK-be történö továbbítását végzik. A saját felvételü bizonylatokon kívül fogadják és rögzítik a kapcsolt postahelyek által beküldött EKM bizonylatok adatait is.


Terítö postahely

Kijelölt EKM postahelyek, amelyek a PEK-töl érkezö adatállományokat fogadják, és elvégzik azok alapján a listák nyomtatását és postázását a számlavezetö hitelintézetek részére.


Helyettesítö postahelyek

Az EKM és a terítö-postahelyek müszaki zavarai esetén elvégzik az EKM és a terítö postahelyek feladatait.


EKM kapcsolt postahely

Azon postahelyek, melyek EKM bizonylatot elfogadnak, és azokat a kijelölt EKM postahelyre küldik.

Expressz készpénzátutalási megbízás felvétele

Az EKM felvétele megvizsgálására, ellenörzésére, érvényesítésére, felszerelésére és naplózására ugyanazon elöírások vonatkoznak, mint a Készpénzátutalási megbízásra.


Expressz készpénzátutalási megbízás naplózása

Az EKM bizonylatok naplózására szintén a „Jegyzék a bankszámlák javára történö befizetésekröl” címü nyomtatványt kell használni, de a fejrészén „E” megjelölést kell alkalmazni. A Jegyzékek végösszegéröl önálló Csomagfedölapokat kell kiállítani a rovatoknak megfelelöen, azzal a kiegészítéssel, hogy a keletbélyegzö lenyomat mellett „E” megjelölést is alkalmazni kell.


A kézzel naplózó postahelyeknek a bizonylatokat a kézi naplózás szabályai szerint, az „E” jelzéssel ellátott jegyzékbe kell rögzíteni.


A géppel naplózó postahelyek esetén a föpénztári ügyintézö a pénztárak leszámolására vonatkozó érvényes szabályozások szerint, az egyéb felvett bizonylatokkal együtt veszi át az EKM bizonylatokat a felvevötöl. Átvételkor a bizonylaton és az átadó okiraton szereplö sorszámok azonosságát a föpénztári ügyintézönek egyeztetnie kell, és a sorszámok folyamatos felhasználását is ellenörzi.

Átvétel után a bizonylatokat szétválogatja, és az EKM bizonylatokat külön önálló csoportba helyezi.


Ha a megvizsgáláskor azt állapítja meg, hogy az EKM-ként felvett bizonylat összeghatár alatti, azt továbbiakban is EKM-ként kell kezelni, és a felvevö figyelmét szóban fel kell hívni a szabálytalan kezelési gyakorlat megszüntetésére.Találat: 1878