online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Bankközvetítö szolgalat

Pénzügy

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Az allamhaztartasi rendszer központi alrendszerei
Az allamhaztartas rendszere, funkciói és alapelvei
Bankközvetítö szolgalat
 
bal also sarok   jobb also sarok

Bankközvetítö szolgálat

A bankközvetítö szolgáltatás fogalma, kapcsolódó alapfogalmak

A Magyar Posta Zrt. különbözö hitelintézetekkel kötött megállapodások alapján vállalja, hogy a hitelintézeteknél vezetett számlák javára befizetéseket fogad el, és a számlák terhére kifizetéseket teljesít.

A Posta ezt a közvetítö tevékenységét piaci viszonyok között és a versenytársak jelenlétében végzi.

Befizetések bankszámlák javára Készpénzátutalási megbízás, Expressz készpénzátutalási megbízás elfogadásával, postautalvány összegek bankszámlákra történö telepítésével, illetve bankkártyával történö közvetlen befizetéssel lehetséges. A bankszámlák terhére kifizetéseket teljesít Kifizetési utalvány, Nyugellátási utalvány, Készpénzfelvételi utalvány, Pénzforgalmi betétkönyv, hitelintézetek által kibocsátott bankkártyák elfogadásával.A bankközvetítö szolgáltatás keretében a Posta biztosítja a hitelintézetek készpénzellátását, és fogadja a készpénzfelesleg befizetéseket. Ezen szolgáltatások postai szolgáltatóhelyen, illetve a hitelintézet, számlatulajdonos telephelyén is igénybe vehetök szerzödésben meghatározottak szerint.


Bankszámla: a számlatulajdonos részére a bankszámlaszerzödés alapján vezetett lakossági bankszámla, a lakossági folyószámla és devizaszámla együttes megnevezése.

Számlatulajdonos: a számlavezetö hitelintézettel bankszámlaszerzödést kötö fél.

Számlavezetö hely: a bank azon hálózati egysége, ahol a szerzödéskötés történik.

Befizetések bankszámlák javára: az a pénztári müvelet, melynek során készpénzbefizetés történik bankszámlák javára Készpénzátutalási megbízással, illetve bankkártyával.

Kifizetés bankszámlák terhére: az a pénztári müvelet, melynek során készpénzkifizetés történik, illetve készpénzt helyette 111h78b sítö eszközt fogad el a Posta valamely bankszámla terhére.

Átutalás: a számlatulajdonos megbízza a számlavezetö helyet, hogy meghatározott összeget a számlája terhére számoljon el, és utalja át az általa megjelölt bankszámla javára.

Jóváírás: a számlavezetö hely könyveli a bankszámlára érkezö befizetéseket, ezáltal a bankszámla követelése emelkedik.

Terhelés: a számlavezetö hely könyveli a bankszámlára érkezö kifizetéseket, ezáltal a bankszámla követelése csökken.

Követelés: a bankszámla egyenlege, a számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzösszeg.

Számlakivonat: a számlavezetö hely az egyes be- és kifizetésekröl, a számla egyenlegéröl a számlatulajdonosnak küldött tájékoztatója.

Befizetések bankszámlák javára

Készpénzátutalási megbízás rendeltetése, leírása, elöállítása

Készpénzátutalási megbízás rendeltetése, elöállítása

A bankszámlák javára "Készpénzátutalási megbízás"-sal (KM) és "Expressz készpénzátutalási megbízás"-sal (EKM) lehet befizetést teljesíteni. A Posta az összeget a befizetési bizonylat OCR sávjában szereplö bankszámla alapján, a számlát vezetö hitelintézet részére adja át.


Mindkettö postai rendszeresítésü pénzforgalmi nyomtatvány. A nyomtatványok adatainak számítástechnikai berendezésekkel való teljes körü vagy részleges kitöltését nevezzük megszemélyesítésnek és csak ezek hozhatóak forgalomba, illetve rendelhetök meg.


A nyomtatványok megszemélyesítésével kapcsolatos teendök és a bizonylatellátás a Posta feladata.

A szükséges bizonylatokat a számlatulajdonosok a PEK-töl, az Elektronikus Postaközpontoktól, valamint a gyártási engedéllyel rendelkezö vállalkozóktól (gyártóktól) rendelhetik meg.

Készpénzátutalási megbízás leírása

A Készpénzátutalási megbízás gépi feldolgozásra alkalmas, meghatározott adattartalommal, sárga alapszínben, vörös feliratokkal és vonalakkal készített pénzforgalmi bizonylat.


Két részböl áll:

Feladóvevény: a szelvény baloldalán található, perforációval elválasztva. A befizetés elismeréseként a befizetö kapja meg.

Töszelvény: a postai kezelés belsö bizonylata, az elszámolás alapja. A befizetett készpénz megadott bankszámlán történö jóváírására vonatkozó írásos utasítás. Alsó része a gépi feldolgozáshoz alkalmas fehér színü OCR sávot tartalmazza.


Az "Összeg" és a "Befizetö-azonosító" gépi feldolgozásához egy-egy speciális mezö található a bizonylaton.

Az "Összeg" mezö 9 osztásközt tartalmaz, ezres számcsoportonként az osztásközök vastagabb vonallal kiemelve.

Amennyiben a számlatulajdonos teljesen kitöltött bizonylatokkal látja el a befizetöket, az összegmezö nem tartalmaz osztásközöket.

A "Befizetö-azonosító" mezö 16 osztásközböl áll. Négyes csoportonként az osztásközök vastagabb vonallal vannak kiemelve.

Teljesen kitöltött bizonylat esetén a számlatulajdonosok használhatnak osztásközök nélküli bizonylatokat is.

Az "Összeg betüvel kiírva" rovaton a kézi kitöltéshez az alapszíntöl eltérö kettö darab sorvezetö alnyomat látható.

A teljes (gépi) kitöltésü bizonylatoknál az alnyomat alkalmazása nem kötelezö.

A "Közlemény" rovat kialakítása a bizonylaton nem kötelezö.


A gépi feldolgozás információit a töszelvény alsó részén található fehér, úgynevezett OCR sáv tartalmazza, amelyben az adatok két sorban helyezkednek el.


Az alsó sornak minden esetben kitöltöttnek kell lennie, és a következö adatokat kell tartalmaznia:

A tranzakciókód, az OCR sáv és a bizonylat egyéb rovatainak kitöltését határozza meg.

A gyártókód három számjegyü, és az OCR sorok kitöltését végzö, gyártó azonosító kódszáma.

Az azonosítószám a bizonylat postai sorsának nyomon követését biztosító adat, az elszámolás alapadata.

A számlatulajdonos azonosítója a számlaszáma, 16-24 karakterböl állhat.

A CDV ellenörzöszám két számjegy és az adatfeldolgozás biztonságát szolgálja.


A felsö sornak minden esetben tartalmaznia kell a tranzakciókódot, a kimenet kódját és a CDV ellenörzöszámot, de tartalmazhatja még a befizetésre kerülö összeget és a befizetö-azonosítót is.

A kimenet (outputkód): arról ad információt, hogy a számlatulajdonos milyen módon kéri a befizetések feldolgozásából származó adatokat. Az információ átadás történhet számítógépes adatállományban, a bizonylatokról készített képmásolatokkal vagy sornyomtatott formában. Amennyiben a feldolgozásból származó adatok átadása számítógépes adatállományban történik, akkor az adathordozó típusára, az adatok átvételének módjára megállapodást kell kötni.A befizetöazonosító: ha a számlatulajdonos teljesen kitöltött "Készpénzátutalási megbízást"-t juttat el a befizetönek, akkor a felsö OCR sorban a "Befizetöazonosító" adat is megtalálható. Ha az adat a felhasználható számjegyeknél (24) rövidebb, akkor az üres helyi értékek helyén "0"-áknak kell szerepelniük.

Az összeg: a teljesen kitöltött Készpénzátutalási megbízás felsö sorában az "Összeg" is megtalálható. Ha az "Összeg" rövidebb 9 számjegynél, akkor elötte "0" számjegyek találhatók. Ha az OCR sorban fel van tüntetve, akkor az összeg mezönek és az "Összeg betüvel kiírva" rovatoknak is kitöltöttnek kell lennie. A gépi kitöltésnél a kézi adatmezöben az "Összeg" elött és után három-három "X" vagy "*" határoló jel található.


Készpénzátutalási megbízás elfogadási feltételei, felvétele, naplózása

Készpénzátutalási megbízás elfogadási feltételei

A bizonylatokat, nyomtatványokat az elönyomott rovatoknak megfelelöen, általában a szolgáltatást igénybevevöknek, magyar nyelven és a kitöltésükre vonatkozó útmutatásuk szerint kell kitölteni.


Az OCR sávot minden esetben a bizonylat elöállítója (gyártó) tölti ki.

A teljesen kitöltött bizonylatokon az elöállító a bizonylat minden adatát elöre feltünteti.

Nem teljesen kitöltött bizonylatok üres részeit a befizetönek kell kitöltenie kézírással, írógéppel és egyéb nyomtatással, de vigyáznia kell arra, hogy a bizonylat már kitöltött részei és az OCR sáv ne sérüljön, ne piszkolódjon és ne gyürödjön. A feladó ide és a bizonylat hátoldalára feljegyzéseket nem tehet.

A bizonylatokon az elöre kitöltött adatokat és az OCR sáv adatait javítani, utólag a hiányzó vagy más adatokat pótolni nem szabad.


Kézi kitöltésnél betartandó elöírások:

Az adatokat kék vagy fekete golyóstollal, töltötollal vagy vékonyan író filctollal kell a rovatoknak megfelelöen latin betükkel és arab számokkal bejegyezni.

Az összeget a helyi értéknek megfelelöen kell feltüntetni, így annak utolsó számjegye az utolsó osztásközbe kerül. Valamennyi osztásközbe egy-egy számjegy írható be. Az összeg elött üresen maradt osztásközöket vízszintes vonallal ki kell húzni úgy, hogy az értékes számjegyet tartalmazó osztásköz ne sérüljön.

A számjegyeket jól olvashatóan kell feltüntetni, a betüvel történö kiírást nagybetüvel kell kezdeni, vagy teljesen nagy betüvel írandó, és a számmal és betüvel történö bejegyzés egyezö legyen. A szöveg elött és után maradt üres részeket egy vonallal kell kihúzni.

A befizetöazonosítót az elsö osztásközbe, balról kezdve kell feltüntetni, az üresen maradt osztásközöket kihúzni nem szabad.


Gépi kitöltésnél betartandó elöírások:

Gépi kitöltésnél csak fekete szín alkalmazható.

Az összeg géppel való feltüntetése esetén a kézi kitöltéshez kialakított osztásközöket nem kell figyelembe venni. Az összeg elött és után három "x" vagy "*" határoló jelet kell alkalmazni. A számmal feltüntetett összeget betüvel meg kell ismételni. Az összeget nagybetüvel kell kezdeni, vagy teljes egészében nagybetüvel kell írni.


A befizetöazonosító mezö kitöltését bal széltöl kezdödöen kell kezdeni úgy, hogy a nyomtatás a fehér sáv középvonalára essen.

A befizetés jogcíme mezöbe kerül feltüntetésre a befizetö részére az információ, hogy "mit fizet", vagy a befizetöazonosító is nyomtatható megfelelö tördelésekkel. A mezö méretét nem lehet nyomtatáskor túllépni.


A "Közlemény" rovat rövid üzenet feltüntetésére szolgál.

A Befizetö neve, címe mezö kitöltésével kézi és gépi kitöltésnél egyaránt a minél jobb olvashatóságra kell törekedni.


Az egyéb adatokat a rovatoknak megfelelöen, értelemszerüen kell kitölteni.


A pénzforgalmi bizonylatokat, nyomtatványokat összehajtani nem szabad, és ha kitöltésük az általános szabályoknak nem felel meg, a szolgáltatás igénybevételéhez új bizonylat kitöltésére és átadására van szükség.


Fontos a Készpénzátutalási megbízás elöírás szerint történö kitöltésének biztosítása, melyhez a postai kezelöknek megfelelö tájékoztatást és segítségnyújtást biztosítani kell az ügyfelek számára.

A Készpénzátutalási megbízással 1 Ft-tól - 999.999.999 Ft-ig teljesíthetö befizetés bankszámlák javára.


A bizonylatokat felvétel elött a következö szempontok szerint meg kell vizsgálni:

a feladóvevény és a töszelvényen az összeg adatok egyezöek-e,

a kitöltés a rovatoknak megfelelöen történt-e,

kézi kitöltés esetén az üres osztásközök ki vannak-e húzva, ha szükséges, a kezelö ezt pótolja,

a betüvel és a számmal kiírt összeg egyezik-e,

az OCR sáv kötelezö adattartalma megvan-e,

van-e az OCR sávon és a bizonylat mindkét oldalán olyan sérülés, gyürödés vagy szennyezödés, amely a gépi feldolgozhatóságot gátolja.

Nem fogadható el a Készpénzátutalási megbízás, ha:

az OCR sáv, valamint az összeg és a befizetö-azonosító adatai javítottak,

sérült, szakadt, vagy ha a felületén nagymértékü szennyezödések láthatók,

az OCR sávban nincs adat,

azt nem kék vagy fekete színü írással töltötték ki.

El kell fogadni a bizonylatot, ha:

a "Befizetöazonosító" kézi kitöltésénél az adat az osztásközök figyelembevételével, jól olvashatóan, de nem balról jobbra igazítva került bejegyzésre,

a bizonylaton kismértékü gyürödések láthatók, de azok nem sértik a gépi feldolgozhatóságot,az összeget betüvel a kézi kitöltés esetén nyomtatott nagybetüvel tüntette fel a befizetö, de az jól értelmezhetö és olvasható, elötte és/vagy utána az üresen maradt területet egy vízszintes vonallal ki kell húzni,

kézi kitöltés esetén a számmal feltüntetett összeget nem jobbra igazítva jegyezte fel a befizetö, a bizonylatot fokozott figyelemmel kell ellenörizni, az üresen maradt osztásközöket egyértelmüen ki kell húzni, és az ügyfél figyelmét fel kell hívni a helyes kitöltésre.

Készpénzátutalási megbízás felvétele

A Készpénzátutalási megbízás befizetése a kezelési pénztárnál, nagy összeg esetén a föpénztárban történik. A felvétel biztonsága érdekében a postautalványnál már ismertetett felvételi teendök sorrendjét célszerü betartani:

a bizonylat és a készpénz átvétele,

bizonylat ellenörzése: megfelel-e az elfogadási feltételeknek,

pénz megszámolása és ellenörzése UV lámpával,

a bizonylat érvényesítése kézzel vagy géppel (UB géppel, BÉG-gel, számítógéppel),

kézzel történö érvényesítés esetén a feladóvevényen és a töszelvényen keletbélyegzö lenyomatot alkalmazása és azonosítható aláírás,

gépi érvényesítés esetén a gép látja el az érvényesítéshez szükséges adatokkal a bizonylatot,

kézi naplózás esetén a felvétellel egyidejüleg kell a jegyzékre az adatokat feltüntetni,

a feladóvevényt a töszelvénytöl a perforáció mentén minden esetben kézzel kell leválasztani, tépölemezt és egyéb vágóeszközt nem lehet alkalmazni,

a befizetö kérésére "Feladóvevény-másodpéldány"-t kell kiállítani,

a feladóvevény és az esetleges visszajáró készpénz kiadása az ügyfélnek,

a töszelvény és a pénzösszeg biztonságba helyezése.

A Készpénzátutalási megbízással befizetett összegröl, a postahelyröl való továbbítás után utólagos elismerést az eredeti feladóvevény alapján az okiratok örzési idején belül - díj ellenében - bármely postahelyen vagy a PEK Ügyfélszolgálati Irodánál személyesen történö kezdeményezésre, kizárólag csak a PEK ad ki.

A bizonylat érvényesítése után a befizetö a Készpénzátutalási megbízással feladott összegek visszafizetését nem kérheti.


Ha a befizetett összeg a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja, a "2003. évi XV. Törvény a pénzmosás megelözéséröl és megakadályozásáról" értelmében "Azonosítási adatlap" kiállítása kötelezö 1 példányban a befizetö adatairól, melyet a postahely irattárában kell megörizni. A kitöltött adatlapokról a postahelynek házi kimutatást kell vezetni.

Készpénzátutalási megbízás naplózása

A Készpénzátutalási megbízást a felvételt követöen naplózni kell. A naplózás kézzel, géppel és számítógéppel történhet, naponta és kezelönként.

A naplózás módjai:

Kézi naplózás "Jegyzék a bankszámlák javára történö befizetésekröl" címü nyomtatvány használatával,

N 41-es, illetve NX 42-es naplózó-géppel, gépi naplózásra rendszeresített gépszalag alkalmazásával,

IPH rendszerben.

Kézi naplózás:

A bizonylat érvényesítését követöen a felvevö feladata.

A naplózás "Jegyzék a bankszámlák javára történö befizetésekröl" (továbbiakban: Jegyzék) címü nyomtatványon történik az "Azonosító szám" és "Összeg" adatokkal.

Vezetése 1 példányban történik.

A jegyzék fejlécén kézírással fel kell tüntetni:

a posta azonosítóját és a posta nevét,

a befizetés/ elszámolás dátumát,

a munkahely és a kezelö kódját, nevét, illetve az általa használt keletbélyegzövel le kell bélyegezni.


Jegyzékenként 50 bizonylat naplózható, ez alkot egy csomagot, kevesebb darabszám esetén a naplózott tényleges darabszám. A Jegyzék a munkahely-leszámolás melléklete, azt nem szabad a számadással továbbítani.


A Jegyzéket a kezelö szolgálatának befejezésekor le kell zárni. A kezelö az utolsó tétel alatt aláhúzza, és baloldalon aláírja. A leszámoló ellenjegyzi a bizonylatokat, megállapítja a felvett bizonylatok darabszámát és végösszegét, majd a Jegyzék fejlécén a "Föpénztáros (Leszámoló)" rovaton aláírja.


A rögzített adatok helyességét ellenörizni kell. Ez az ellenörzés a bizonylat és a Jegyzék adatainak egyeztetése. Az ellenjegyzés megtörténtét csak a Jegyzéken az összegeknél lehet jelölni egyeztetés jellel.


A Jegyzékek végösszegéröl "Csomagfedölap" címü okiratot kell kiállítani.

A Csomagfedölap sorszámozott, nem szigorú számadást képezö nyomtatvány. Törekedni kell az emelkedö számsorrendben történö felhasználásra.Kitöltése a leszámolást készítö dolgozó feladata a rovatoknak megfelelöen, és a kitöltést követöen a "Föpénztáros aláírása" rovaton alá kell írnia. A Csomagfedölap "Azonosító szám"-át a Jegyzékre fel kell jegyezni. A kezelö ellenörzi, az egyeztetés megtörténtét egyeztetési jellel igazolja, és a Csomagfedölapot a "Felelös számadó aláírása" rovaton aláírja.

A Csomagfedölapon nem lehet adatokat javítani, rontottként kell kezelni, és a Jegyzékhez kell csatolni.


A felvett Készpénzátutalási megbízások összegéröl a kezelö Munkahely-leszámolás címü okiraton fog leszámolni.

Expressz készpénzátutalási megbízás (EKM) ismertetése, elfogadási feltételei, felvétele, naplózása

Expressz készpénzátutalási megbízás ismertetése

A szolgáltatás lényege:

a befizetések összegeit a Posta - a hitelintézetekkel kötött megállapodás alapján - az elszámolási napot követö munkanapon 09:00 óráig a számlavezetö hitelintézethez indítja, és a befizetések információit pedig ugyanezen a napon a hitelintézetek rendelkezése szerint átadja.


A szolgáltatást igénylö számlatulajdonosokkal a PEK szerzödést köt.

A PEK a szerzödéssel egyidejüleg engedélyt ad az EKM bizonylatok elöállíttatására és használatára.

Az EKM töszelvényének jobb felsö sarkában szerepelni kell az "E" megkülönböztetö jelzésnek és a PEK engedélyszámának. A feladóvevényen elegendö az "E" megkülönböztetö jelzés alkalmazása.

Az Expressz készpénzátutalási megbízás elfogadási feltételei


Az "E" jelzés és az engedélyszám szerepel a bizonylaton,

a befizetett összeg 10.000.-Ft, vagy ennél magasabb.


Amennyiben az elöírt feltételeknek nem felel meg a bizonylat, a Készpénzátutalási megbízásokra vonatkozó elöírások szerint kell kezelni. Az EKM-re utaló jelzést átlós irányban a töszelvényen és a feladóvevényen áthúzással érvényteleníteni kell.


A bizonylat érvényesítését követöen a befizetö az "Expressz készpénzátutalási megbízással" feladott összegek visszafizetését nem kérheti, a megbízást nem törölheti.


Az EKM-et valamennyi postahelynek, fiókpostának, postamesterségnek és postaügynökségnek el kell fogadnia.

Az EKM rendszerben az egyes postahelyek feladatai eltéröek lehetnek, ennek megfelelöen az alábbi fogalmak bevezetése szükséges:

EKM postahely

Azok a számítógépes naplózással üzemelö és kijelölt postahelyek, melyek a saját és a hozzájuk kapcsolt posták EKM bizonylatainak rögzítését és az adatok PEK-be történö továbbítását végzik. A saját felvételü bizonylatokon kívül fogadják és rögzítik a kapcsolt postahelyek által beküldött EKM bizonylatok adatait is.


Terítö postahely

Kijelölt EKM postahelyek, amelyek a PEK-töl érkezö adatállományokat fogadják, és elvégzik azok alapján a listák nyomtatását és postázását a számlavezetö hitelintézetek részére.


Helyettesítö postahelyek

Az EKM és a terítö-postahelyek müszaki zavarai esetén elvégzik az EKM és a terítö postahelyek feladatait.


EKM kapcsolt postahely

Azon postahelyek, melyek EKM bizonylatot elfogadnak, és azokat a kijelölt EKM postahelyre küldik.

Expressz készpénzátutalási megbízás felvétele

Az EKM felvétele megvizsgálására, ellenörzésére, érvényesítésére, felszerelésére és naplózására ugyanazon elöírások vonatkoznak, mint a Készpénzátutalási megbízásra.


Expressz készpénzátutalási megbízás naplózása

Az EKM bizonylatok naplózására szintén a "Jegyzék a bankszámlák javára történö befizetésekröl" címü nyomtatványt kell használni, de a fejrészén "E" megjelölést kell alkalmazni. A Jegyzékek végösszegéröl önálló Csomagfedölapokat kell kiállítani a rovatoknak megfelelöen, azzal a kiegészítéssel, hogy a keletbélyegzö lenyomat mellett "E" megjelölést is alkalmazni kell.


A kézzel naplózó postahelyeknek a bizonylatokat a kézi naplózás szabályai szerint, az "E" jelzéssel ellátott jegyzékbe kell rögzíteni.


A géppel naplózó postahelyek esetén a föpénztári ügyintézö a pénztárak leszámolására vonatkozó érvényes szabályozások szerint, az egyéb felvett bizonylatokkal együtt veszi át az EKM bizonylatokat a felvevötöl. Átvételkor a bizonylaton és az átadó okiraton szereplö sorszámok azonosságát a föpénztári ügyintézönek egyeztetnie kell, és a sorszámok folyamatos felhasználását is ellenörzi.

Átvétel után a bizonylatokat szétválogatja, és az EKM bizonylatokat külön önálló csoportba helyezi.


Ha a megvizsgáláskor azt állapítja meg, hogy az EKM-ként felvett bizonylat összeghatár alatti, azt továbbiakban is EKM-ként kell kezelni, és a felvevö figyelmét szóban fel kell hívni a szabálytalan kezelési gyakorlat megszüntetésére.Találat: 2370Felhasználási feltételek