online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Követelések

Pénzügyfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Az allamhaztartasi rendszer központi alrendszerei
Az allamhaztartas rendszere, funkciói és alapelvei
Bankközvetítö szolgalat
Mérleg, eredménykimutatas
Követelések
 
bal also sarok   jobb also sarok

Követelések


Követelés: - teljesített, másik fél által elfogadott, elismert áruszállítás, szolgáltatás nyújtás

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Kölcsönnyújtás

ElőlegfizetésKövetelések csoportosítása:

Követelések áruszállításból és szolgáltatás nyújtásból

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

Váltókövetelések

Egyéb követelések
Váltókövtelés: olyan fizetési ígéret, amely egy későbbi, a lejárat időpontjában esedékes fizetést testesít meg.

Értékelése: csak a kiváltott követelés összegében.Egyéb követelések: - a munkavállalókkal szembeni követelések

- egyéb jogviszony alapján folyósított előlegek

- az állami költségvetéssel szembeni követelések (adóvisszatérítés)

más gazdálkodónak kölcsönadott összegekAdott előlegek: Az adott előlegek között kell kimutatni az immateriális javakra, a beruházásokra, a készletekre és az egyéb címen adott előlegeket. A mérlegben nem a követelések között, hanem: - A. I. 6. Immateriális javakra adott előlegek

- A.II. 6. Beruházásokra adott előlegek

- B. I. 6. Készletekre adott előlegek


Készpénzfizetési engedmény: (skontó) pénzügyi műveletek ráfordításaként könyveljük.Bartel ügylet: Két szolgáltatás vagy két teljesítés áll egymással szemben, pénzügyi mozgás nem jelenik meg. A két ügyletet a teljesítéskori árfolyamon kell értékelni.


Követelések értékeléseÁltalános szabály a számviteli törvény előírása értelmében, hogy a követeléseket a mérlegben bekerülési, azaz könyv szerinti értékben kell értékelni.


Évközi értékelési szabályok:


Belföldi vevőkövetelések: a kiszámlázott, a másik fél által elismert, elfogadott, felárakkal növelt, engedményekkel csökkenetett, az ÁFA-t is tartalmazó összegben kell nyilvántartásba venni, és mindaddig ezen az értéken nyilvántartani, amíg

ki nem egyenlítették

behajthatatlan követelésként az egyéb ráfordítások között el nem számolták,

elengedett követelésként le nem írták a rendkívüli ráfordítások között.


A devizában fennálló vevőkövetelések forintértékének meghatározása

A számviteli törvény szerint a gazdálkodónak a számviteli politikájában kell rögzíteni, hogy milyen árfolyamot választ az alábbiak közül:

a)          választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyam átlaga

b)         a MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyam

c)          a választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi árfolyam

d)         a választott hitelintézet által meghirdetett devizaeladási árfolyam

A devizában fennálló vevőköveteléseket a gazdálkodó által a devizás tételek értékelésére választott, a teljesítés napján érvényes árfolyam alpján történik.


A belföldi váltóköveteléseket a váltóelfogadás időpontjában a kiváltott követelés összegének megfelelően kell állományba venni.


A devizára szóló váltókövetelések esetében annak nyilvántartásba vétele a kiváltott követelés könyv szerinti értékén történik, azaz a váltókövetelést átértékelni a nyilvántartásba vételkor nem lehet. Az eredeti követelés könyv szerinti árfolyama vagy a bekerülési árfolyam, vagy a mérlegforduló-napi árfolyam.


A adott előlegeket, valamint az adott kölcsönöket, amennyiben azok forintban kerültek folyósításra, a ténylegesen fizetett összegben kell nyilvántartásba venni (előlegek esetében ÁFA nélküli összegben). Devizában adott előlegek, kölcsönök forintértékének meghatározása a teljesítés napján érvényes, a gazdálkodó által a devizás tételek értékelésére választott árfolyam szerint történik.


A pénzügyi rendezés során a követelések számlán keletkezett árfolyamnyereséget a pénzügyi műveletek egyéb bevételei, az árfolyamveszteséget pedig a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni, mint realizált árfolyam-különbözetet.
A követelésekkel kapcsolatos év végi értékelési szabályokÉv végi értékelés során a követeléseket minősíteni kell:

a követelés várhatóan realizálható összege hogyan viszonyul annak könyv szerinti forintértékéhez

megfelel-e a követelés a szám.tv.behajthatatlan követelés kritériumának,

megtörtént-e a követelés elengedése.


Hitelezési veszteségek elszámolása (behajthatatlan és elengedett követelések leírása)

A behajthatatlannak minősített követelést az egyéb ráfordítások között kell elszámolni hitelezési veszteségként

Az elengedett követelések összegét a rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni, mint hitelezési veszteséget.


Értékvesztés és visszaírt értékvesztések elszámolása

Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig  pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni a követelés könyv szerinti értéke és a várhatóan megtérülő összeg közötti különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.

Ha a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell.


Devizás követelések mérlegforduló-napi átértékelése

a)      Egyedi könyv szerinti érték megállapítása

b)      Egyedi követelésenként meg kell határozni azok mérlegforduló-napi választott árfolyammal átszámított forintértékét.

c)      Egyedi követelésenként meg kell határozni a nem realizált árfolyam-különbözet összegét.

d)      Devizás tételek összevont nem realizált árfolyam-különbözetét meg kell határozni

e)      Minősíteni kell a jelentős érték szempontjából a devizás tételek összevont nem realizált árfolyam-különbözetét.

f)        Amennyiben az összevont nem realizált árfolyam-különbözet árfolyamveszteség, akkor az a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell az eredmény terhére elszámolni.

Amennyiben az összevont nem realizált árfolyam-különbözet árfolyamnyereség, akkor azt a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell az eredmény javára elszámolni.


Találat: 3221


Felhasználási feltételek