online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Hidraulika

gépészet

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A szakmai vizsga szóbeli tantargyai: Gazdasagi, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek Gépipari technológia Gyartasi folyamat tervezése
Folyamatos szallítóberendezések
Modul neve: Hidraulikus elem és rendszertechnika alkalmazasa, elemzése II
Futókerekek, futómüvek, futómacskak
Fékszerkezetek
Mérési Jegyzőkönyv
Logikai tervezés Előadasvazlat
A mechanikai munka atvitele valtozó sebességü üzem mellett
 
 

Hidraulika

Eivydas Giedrys PVS-7 3var.8užd.

                                          Hidropavaros veikimas ir valdymas:

            Projektuojama pavara susideda iš siurblio, vienakočio jėgos cilindro, darbinio skirstytuvo, apsauginio vožtuvo, filtro, greičio reguliavimo droselio, bako,  atbulinio vožtuvo, siurbimo magistralės, slėgimo magistralės ir nupylimo magistralės.

1.      Hidraulinių pavarų skaičiavimas:

 


Hidraulinių cilindrų parinkimas:

Ka=1,5

Stūmoklio koto skersmens skaičiuojamoji reikšmė:

Kd=0,5

Parenku standartines cilindro skersmens reikšmes:

dK=36mm=0,036m

Stūmoklio plotas:

Stūmoklio ir koto plotų skirtumas:

 

Skysčio debitų ir hidraulinių variklių greičių skaičiavimas:

Pirmam cilindrui:

                darbinis-0,0425     atbulinis-0,054

     

Antram cilindrui :

       

      

darbinis:

        

     

atbulinis:

      

     

Hidraulines linijos

žymėjimas

schemoje

C1

C2

Darbo eiga

Atbuline eiga

Darbo eiga

Atbuline eiga

L1

0.000161

0.000205

--------------------

-------------------------

L2

-------------

--------------

0.000161

0.000205

L3

0.000161

0.000156

----------------------

---------------------------

L4

0.000156

0.000205

-------------------------

---------------------------

L5

----------------

--------------------

0.000156

0.000205

L6

----------------

-------------------

0.00161

0.000205

L7

0.000156

0.000156

---------------------

-------------------------

L8

-------------------

-----------------

0.000156

0.000205

L9

0.000156

0.000156

0.000156

0.000205

Slėgio hidrauliniuose varikliuose skaičiavimas

Vienkočiui hidrauliniam cilindrui darbo eigos metu:

Slėgis reikalingas trinties jėgoms hidrauliniame cilindre nugalėti :Darbo skysčio parinkimas

Schemoje numatyti pavaros elementai renkami pagal slėgį ir apskaičiuotš debitš iš lentelių. Užrašomos išrinktų elementų markės ir parametrai.

Klampa: 40-60  

Darbo skystis : Vitrea( Shell)

Skysčio tankis: – 910 kg/m3

Kinematinė klampa : 47-55 *

Užsidegimo temperatūra :  200°C

Sustingimo temperatūra :  -20°C

Koeficiento n reikšmė:   n=2,4

Apskaičiuojame skysčio parametrus: tankį ir kinematinę klampš

Dt=59-50=9°C

            Hidraulinių linijų parinkimas

Parenkami plieniniai preciziniai vamzdžiai

Vrek 2m/s – rekomenduotinas skysčio vidutinis greitis, nustatomas iš lentelės pagal pavaros darbo slėgį ir greitis 4m/s.

Vamzdžių sienelių storis s‘ parenkamas taip, kad įtempimai sienelėse neviršytų leistinųjų reikšmių:

   - leistinieji tempimo įtempimai vamzdžio sienelėse. mes pasirenkame plieninius vamzdžius GOST 8734, kurių leistinieji įtempimai  tamprumo modulis   Ka – atsargos koeficientas, kurio reikšmės parenkamos iš intervalo Ka=2-6.

Šis storis apvalinamas iki artimiausio didesnio standartinio storio s , kurio reikšmės randamos žinynuose.  S1=0,6; S2=0,5

Apskaičiuojame apytikslį vamzdžio išorinį skersmenį di

Pasirinkto standartinio vamzdžio tikrasis vidinis skersmuo apskaičiuojamas pagal formulę:

Vamzdžio vidinio skerspjūvio plotas:

Patikriname vamzdžių stiprumš hidraulinių smūgių atveju:

Skaičiuojame slėgio padidėjimš:

C-hidraulinio smūgio bangos plitimo greitis

Parinkus vamzdžius visoms pavaros hidraulinėms linijoms, patikrinamas jų stiprumas hidraulinio smūgio atveju. Tuo tikslu apskaičiuojamas maksimalus slėgis šio smūgio metu:

Vamzdžio sienelių stiprumas yra pakankamas, jei parinkto vamzdžio matmenys tenkina sšlygš:

Sšlyga tenkinama.

Kelio nuostolių skaičiavimas

Skaičiuojame faktinį skysčio tekėjimo kiekvienoje hidraulinėje linijoje vidutinį greitį V:

Reinoldso skaičius:

Kadangi tekmė yra laminarinė skaičiuojame trinties koeficientš:

(1,2,4,5)

(3,6)

(7,8,9)

Kelio nuostoliai apskaičiuojami pagal Darsi ir Veisbacho formulę:

            Vietinių slėgio nuostolių vamzdžiuose skaičiavimas

Nuostoliai vietinėse vamzdžių kliūtyse apskaičiuojami:  čia ξt – vietinės kliūties nuostolių koeficientas turbulentinėje tėkmėje; B – pataisos koeficientas laminarinei tėkmei.

                        

Hidraulinės aparatūros parinkimas:

10MPa – nominalus slėgis; 

Qmax→Q

Atsižvelgiant į nominalų slėgį ir į debitš, parenkami apsauginis vožtuvas, filtras, skirstytuvas.

Apsauginis vožtuvas: Markė – KВО 2HOAA/SV; pnom=15 MPa; Qnom=40 l/min; p=2,5 MPa.

Filtras: Markė– GOST 16026-80; pnom=20 MPa; Qnom=25 l/min; p=0,2 MPa.

Skirstytuvas: Markė– GPU П6; pnom=32 MPa; Qnom=12,5 l/min; p=0,2 MPa.

Qmax→Q

Atsižvelgiant į nominalų slėgį ir į debitš, parenkami apsauginis vožtuvas

Apsauginis vožtuvas: Markė – DBD H4 K1X/100V; pnom=35 MPa; Qnom=60 l/min; ∆p=2,5 MPa

Slėgio nuostolių hidrauliniuose aparatuose skaičiavimas:

 n=1, kai tėkmė laminarinė;

Apsauginis vožtuvas:

Apsauginis vožtuvas:

Filtras:

Skirstytuvas :

Skirstytuvas :

Pavaros sunaudojamo slėgio skaičiavimas

 pp – pavaroje sunaudotas slėgis.

 (slėgimo magistralė)

 (nupylimo magistralė)

kelio nuostoliai:

vietiniai nuostoliai:

vietiniai nuostoliai aparatuose:

0

Siurblio parinkimas

 markė ГБ12-22; ps=12,5MPa; ηs=0,66; QS=14,6l/min=2,4*10-4m/s

Pavaros naudingumo koeficiento nustatymas

Hidraulinio cilindro atiduodama varomajam įrenginiui galia:

Siurblio gaunama ir sunaudojama galia:

pavaros naudingumo koeficientas:

Találat: 2953