online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

A szakmai vizsga szóbeli tantargyai: Gazdasagi, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek Gépipari technológia Gyartasi folyamat tervezése

gépészet

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Targoncak
Csapagyszerelő prés
Autóvasarlaskor a vevö nem tudja eldönteni, szívó vagy feltöltös motort vasaroljon.
A szakmai vizsga szóbeli tantargyai: Gazdasagi, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek Gépipari technológia Gyartasi folyamat tervezése
 
 

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

52 5442 03 Gépgyártás-technológus technikusA szakmai vizsga szóbeli tantárgyai:

Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek

Gépipari technológia

Gyártási folyamat tervezése

A 26/2001. (VII.27.) OM rendelet alapján a szóbeli tételeket 412/2002. számon kiadom.

2002

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET

Érvényes: 2002. március 13-tól


Szóbeli vizsgatantárgyak

1.      Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek

2.      Gépipari technológia

3.     Gyártási folyamat tervezése


Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek vizsgatantárgy szóbeli tételei

A) Munkajogi, vállalkozói, gazdasági és vezetési ismeretek

1.  Jogi ismeretek

        Definiálja a jogi személy fogalmát!

        Csoportosítsa a legfontosabb munkajogi fogalmakat!

   Ismertesse a munkaviszony létesítésének, módosításának és megszüntetésének lehetöségeit!

        Ismertesse a Kollektív Szerzödés jellemzöit, fö fejezeteit!

2.  A jogi szabályozás eszközei

        Sorolja fel a közjog ismérveit!

        Sorolja fel a magánjog ismérveit!

        Ismertesse a polgárjog alapfogalmai!

        Mi a különbség a törvények, a rendeletek és a jogszabályok között?

3.  A vállalkozás fogalma, fajtái

   Értelmezze az életforma cég, megalapozó vállalkozás, nagyreményü cég fogalmakat!

        Ismertesse az egyéni vállalkozás fogalmát!

        Ismertesse a társas vállalkozások fogalmát, jogi szabályozásukat!

4.  A felelösség

        Ismertesse az anyagi és a jogi felelösség fogalmát! 929c26j

   Ismertesse a korlátlan, a korlátolt, az egyetemleges és a személyes felelösség fogalmát! 929c26j

        Ismertesse a jogi személyiség és a jogi személyiség nélküliség fogalmát!

5.  Tárgyalóképesség és kommunikáció

        Ismertesse az együttmüködö és a versengö tárgyalás jellemzöit!

        Ismertesse a beszéd-, a meta- és az íráskommunikáció jellemzöit!

6.  A konfliktus és a stressz

        Ismertesse a konfliktusmegoldó stratégiákat és ábrázolásukat!

        Jellemezze a stressz és a különbözö élmények összefüggését, ábrázolásukat!

7.  A vállalkozások indítása

        Ismertesse a társasági formákat!

        Ismertesse a vállalkozások indításának feltételeit, a cégbírósági ügyintézést!

   Ismertesse a gazdasági környezet felmérésének módszereit (piackutatás, marketingtevékenység)!

8.  A vállalkozások gazdasági környezetének jellemzése

        Mit ért alatta: infláció, privatizáció, konvertibilitás, export, import?

        Ismertesse a nemzetközi gazdasági szervezeteket és jellemzöiket!

        Ismertesse Magyarország gazdasági célkitüzéseit!

9.  A pénzügyi terv

        Ismertesse a pénzügyi számviteli- és az adatszolgáltatási kötelezettséget!

        Jellemezze a pénzügyi terv elemeit

=  jövedelemterv;

=  nyitómérleg;

=  nyereség-veszteség;

=  készpénzforgalom;

=  zárómérleg!

        Jellemezze a fedezeti pontot, ismertesse számítási és ábrázolási módját!

10.  A vállalkozások adózása

          Ismertesse az adózás alapfogalmait, az adó- és járulékfizetési kötelezettséget!

          Ismertesse az egyes adóformák (társasági adó, ÁFA, SZJA) föbb jellemzöit!

11.  Vállalkozások irányítása

          Ismertesse a tervezés lépéseit!

          Jellemezze a gazdasági növekedés tényezöit!

          Ismertesse a társaságok irányító szerveit!

12.  A vállalkozások müködtetése

          Ismertesse a nyilvántartási, számlaadási kötelezettséget!

          Ismertesse a pénztárkönyv vezetésének elöírásait!

          Ismertesse a megszünés és átalakulás szabályait!

13.  A költségek elemzése

          Csoportosítsa és ismertesse a költségeket szerkezetük, eredetük szerint!

          Ismertesse a költségcsökkentés módszereit!

14.  A vállalati gazdálkodás eszközei

          Csoportosítsa és jellemezze a vállalati gazdálkodás eszközeit:

          Tárgyi eszközök.

          Forgóeszközök.

          Ismertesse az anyaggazdálkodás feladatait!

          Jellemezze a beruházást!

15.  Üzemszervezési ismertetek

          Jellemezze az anyagi folyamatokat!

          Ismertesse a minöségellenörzés szerepét!

          Ismertesse az ergonómia fogalmát, alkalmazását!

16.  A munkaértékelés

          Sorolja fel a vállalkozások szervezeti egységei!

          Ismertesse a létszámelemzés célját!

          Ismertesse a munkabér-felhasználás elemzését!

          Ismertesse a munkaerö hatását a vállalati eredményességre!

          Ismertesse az idökiesések elemzésének célját, módszereit!

17.  A szervezés folyamatai

          Ismertesse a zavartalan müködés biztosításának lehetöségeit!

          Ismertesse az irányítási folyamatok szerepét!

          Ismertesse a munkaszervezési módokat!

18.  Vezetési elvek

          Ismertesse a lineáris vezetési elv jellemzöit, elönyeit, hátrányait!

          Ismertesse a funkcionális vezetési elv jellemzöit, elönyeit, hátrányait!

          Ismertesse a törzskari vezetési elv jellemzöit, elönyeit, hátrányait!

19.  Vezetöi stílusok

          Ismertesse az autokrata vezetöi stílus jellemzöit, elönyeit, hátrányait!

          Ismertesse a demokratikus vezetöi stílus jellemzöit, elönyeit, hátrányait!

          Ismertesse a liberális vezetöi stílus jellemzöit, elönyeit, hátrányait!

20.  A vezetö személyisége

          Ismertesse az eredményes vezetés általános stílusjegyeit!

          Ismertesse a vezetö személyiségével szemben támasztott követelményeket!

          Ismertesse a hatékony vezetés megszervezésének feltételeit!

          Sorolja fel és ismertesse a vezetöi magatartás leggyakoribb hibáit!

B)   Munka- és környezetvédelmi ismeretek

1.    A munkavédelem alapkérdései

          Ismertesse a munkavédelem feladatát, területeit!

          Ismertesse a munkavédelmi törvény hatályát!

          Ismertesse a munkavédelem magyarországi irányítási rendszerét!

2.    A munkavédelem alapkérdései

          Ismertesse a munkavédelmi oktatás és vizsgáztatási rendszere.

          Ismertesse a Munka Törvénykönyve munkavédelemmel kapcsolatos rendelkezéseit!

          Ismertesse a Munkavédelmi Törvény fö részeit!

          Ismertesse a Kollektív Szerzödés munkavédelemmel foglakozó részeit!

          Ismertesse a vállalati munkavédelmi szabályzatok tartalmi követelményeit!

3.    A baleset

          Definiálja a baleset, a foglalkozási ártalom és a munkabaleset fogalmát!

          Ismertesse a baleset bejelentésének formáit!

          Ismertesse a kártérítési lehetöségeket!

          Sorolja fel a baleseti dokumentációkat és tartalmi követelményeiket!

4.    A foglalkozási ártalom

          Ismertesse a foglalkozási ártalom lényegét!

          Mit ért egyoldalú igénybevétel alatt?

          Mi jellemzi a monotonitást, és milyen következményekkel járhat?

          Ismertesse a foglalkozási ártalmak megelözésének ergonómiai lehetöségeit!

5.    A zajártalom

          Ismertesse az audiometriás mérések fajtáit!

          Ismertesse a halláskárosodást, a halláskárosodás megelözési módjait!

6.    Különbözö technológiák során keletkezö sugárzások

          Ismertesse a különféle sugárzások káros hatását az emberi szervezetre!

          Sorolja fel és jellemezze az egyéni és a kollektív védöeszközöket!

          Ismertesse a meghozandó müszaki, szervezési és egészségügyi intézkedéseket!

7.    Különbözö technológiák során keletkezö rezgések

          Csoportosítsa a rezgések fajtáit!

          Ismertesse a rezgések hatását az emberi szervezetre!

          Ismertesse a meghozandó müszaki, szervezési és egészségügyi intézkedéseket!

8.    A klimatikus munkahelyek

          Ismertesse a klímatényezök hatását az emberi szervezet só-víz háztartására!

          Ismertesse az effektív hömérséklet meghatározási módjait!

          Ismertesse a müszaki megelözés lehetöségeit!

          Ismertesse a védöital jelentöségét!

          Ismertesse a munkahely szellöztetésének lehetöségeit.

9.    Világítás-színdinamika

          Sorolja fel a természetes és a mesterséges megvilágítás követelményeit!

          Mutassa be a világítótestekre jellemzö fényeloszlási görbéket!

          Ismertesse a színkép fogalmát, a színek emberre gyakorolt hatását!

          Ismertesse a használatos alak- és színjeleket!

10.  A nyomástartó edények biztonságtechnikája

          Ismertesse a nyomástartó edények jellemzö nyomásértékeit!

          Sorolja fel a nyomásszabályozók és nyomáshatárolók jellemzöi!

11.  Az anyagmozgatás biztonságtechnikája

   Ismertesse a kézi anyagmozgatás szabályait, az emelhetö teher nagyságának tényezöit!

          Ismertesse a gépi anyagmozgatás szabályait!

          Ismertesse az anyagtárolás szabályait!

12.  Érintésvédelem

          Ismertesse az érintésvédelem feladatait!

   Ismertesse az érintésvédelmi megoldásokat az ide vonatkozó szabványok szerint!

   Ismertesse a villamos berendezések telepítésének szabályait az ide vonatkozó szabványok szerint!

13.  Elsö-segélynyújtási alapfogalmak

          Ismertesse az elsösegélynyújtás feladatát, lényegét!

          Ismertesse az elsösegélynyújtás szabályait!

14.  Elsö-segélynyújtási eljárások

          Ismertesse az ájulások, rosszullétek ellátási lehetöségeit!

          Ismertesse az újraélesztés alapszabályait!

          Sorolja fel a mérgezések, fagyások, égések tüneteit, ismertesse ellátásukat!

          Ismertesse a sebek, vérzések ellátását!

          Ismertesse a törések tüneteit és ellátásuk módját!

          Ismertesse az elektromos áram élettani hatásait és az áramütéses sérült ellátását!

15.  A tüzvédelem szervezése

          Ismertesse a tüzvédelmi oktatás és vizsgáztatás rendszerét!

          Mi a tüzvédelmi utasítás, ismertesse tartalmát!

          Mi a tüzriadóterv, mit tartalmaz, hogyan kell nyilvánosságra hozni?

16.  Égéselméleti alapismeretek

          Ismertesse az égések fajtáit, az oltási módokat!

          Ismertesse a tüzoltási megoldásokat!

          Ismertesse a tüzjelzés feladatát, lehetöségeit!

17.  Tüzveszélyes anyagok

          Csoportosítsa és jellemezze a tüzveszélyes anyagokat!

          Ismertesse a tüzveszélyes tevékenységek végzésének szabályait!

18.  Tüzoltás

          Jellemezze a tüzoltó anyagokat!

          Ismertesse az oltóberendezések fajtáit!

19.  A környezetvédelem alapkérdései

          Ismertesse a környezetvédelem kialakulását, feladatait!

          Sorolja fel és jellemezze a környezetvédelem területeit!

20.  Ökológiai alapfogalmak

          Mit értünk energia-körforgalom alatt?

          Ismertesse az optimum törvényt!          Sorolja fel és jellemezze az életközösségek színtereit!

21.  Környezetvédelmi módszerek, eszközök, területek

          Ismertesse a vízvédelem módszereit, eszközeit!

          Ismertesse a levegövédelem módszereit, eszközeit!

          Ismertesse az élövilág védelmének módszereit, eszközeit!

          Ismertesse a talaj védelmének módszereit, eszközeit!

22.  Környezetvédelmi módszerek, eszközök, területek

          Mi a hulladékkezelés feladata?

          Mit értünk hulladékgazdálkodáson?

23.  A környezetvédelem természettudományos alapjai

          Ismertesse az eutrofizációs elv lényegét!

          Ismertesse a génbank elv lényegét!

          Ismertesse az indikátor elv lényegét!

          Ismertesse a múzeum elv lényegét!

24.  A környezetvédelem

          Sorolja fel a nemzeti parkok és a természetvédelmi területek feladatait!

   Ismertesse a magyar környezetvédelem és a Környezetvédelmi Világszervezet célkitüzéseit!

          Sorolja fel és jellemezze Magyarország nemzeti parkjait!


Gépipari technológia vizsgatantárgy szóbeli tételei

A)   Gyártási eljárások, anyagismeret

1.    Öntészet

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

    Öntészeti alapfogalmak. Forma, minta, mag. Az öntéstechnikailag helyes konstrukció.

   Önthetöség. Az öntéssel alakított anyagok jellemzöi.

   Az egyes öntési eljárások (alkalmazási terület, elérhetö pontosság).

   Az öntvénytisztítás feladatai, eljárásai.

   Öntvényhibák. Az öntvények ellenörzése.

2.    Müanyagok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A müanyagok legjellemzöbb tulajdonságai, csoportosítási módjaik. Vázanyagok.

   A müanyagok jellemzö alkalmazási területei.

   Müanyagsajtoló eljárások. A sajtolószerszám felépítése, adagolási módok. A sajto-lópor és a pasztilla elöállítása.

   Fröccsöntés. A fröccsöntö szerszám felépítése.

   Egyéb müanyagalakító eljárások (extrudálás, vákuumformázás).

3.    Porkohászat

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A porkohászati termékek alkalmazási területei.

   A porkohászatban felhasznált anyagok és tulajdonságaik.

   A porkohászat gyártási folyamata.

4.    A képlékenyalakítás elméleti alapjai

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A fémek kristályos szerkezete, rácshibák.

   A fémek képlékenysége.

   Az alakítási szilárdság és az alakítási ellenállás.

   Az alakváltozás mértéke.

   Az alakváltozás sebessége.

   Az alakváltozás hatása a fémek tulajdonságaira.

   Képlékenyen alakítható anyagok.

5.    Kovácsolás és hengerlés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A melegalakítás hatása a fémekre, a melegalakítás hömérséklete.

   A szemcseszerkezet változása, a nyomókúp fogalma, a szálelrendezödés.

   A szabadalakító kovácsolás szerszámai és müveletei.

   Egy és többüreges süllyesztékes kovácsolás.

   Hengerlés, hengerjáratok.

6.    Csö- és rúdgyártás, dróthúzás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Varrat nélküli csögyártó eljárások lényege, müveletei (hengerlés, redukálás, húzás).

   Rúdgyártó eljárások.

   Dróthúzás.

7.    Hidegfolyatás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A hidegfolyatás elvi alapjai, hidegfolyatásra alkalmas anyagok.

   A hidegfolyatás alapmüveletei.

   A hidegfolyató szerszám fö részei.

8.    Hajlítás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Az anyag feszültségi és alakváltozási állapota.

   A semleges réteg, a minimális hajlítási sugár.

   A kiindulási méret meghatározása.

   A visszarugózás, a hajlítószerszámok kialakítása.

   A hajlítás eröszükséglete

9.    Mélyhúzás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A mélyhúzás folyamata, fajtái, a lemez igénybevétele.

   A ráncképzödés és megakadályozása, terítékmeghatározás.

   A lemez alakváltozásának mértéke, húzómüveletek közötti hökezelés.

   A húzási fokozat, a húzások száma, a húzóerö, a munka és a teljesítmény meghatározása.

   Mélyhúzószerszámok fajtái.

   Mélyhúzható anyagok, a lemezek elökészítése, kenése.

   Mélyhúzáskor fellépö hibák és elhárításuk.

10.  Lemezalkatrészek tömeggyártása vágással

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A vágómüveletek csoportosítása.

   A vágás folyamata, az anyag igénybevétele.

   A vágóerö, munka és teljesítmény meghatározása, az eröszükséglet csökkentésének lehetösége.

   Kivágó és lyukasztó szerszámok aktív elemei, a vágórés.

   Kivágó és lyukasztószerszámok osztályozási módjai, felépítésük.

   A gazdaságos anyagfelhasználás.

11.  A forgácsolás alapfogalmai

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A forgácsolás elemei, a forgácsképzödés folyamata, forgácsfajták.

   A forgácsolószerszámok élgeometriája.

   Forgácsoló mozgások.

   A fellépö erö felbontása, a fajlagos forgácsolási ellenállás.

   A forgácsolószerszámok anyagai.

   A forgácsoláskor keletkezö hö hatásai.

   A forgácsolószerszám éltartama.

   A megmunkált felület minösége.

12.  Esztergálás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Az esztergakések csoportosítása, élgeometria, alkalmazott szerszámanyagok.

   Számjegyvezérlésü gépeken alkalmazott szerszámokkal szemben támasztott követelmények.

   Az esztergálás forgácsolási jellemzöi, a forgácsolási adatok megválasztásának szempontjai.

   Az elérhetö pontosság és felületi érdesség.

   Az erök, a teljesítmény és a gépi idö meghatározása.

13.  Fúrás és furatbövítés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A fúró és furatbövítö szerszámok csoportosítása, élgeometria, alkalmazott szerszámanyagok.

   A forgácsolás jellemzöi, a forgácsolási adatok megválasztásának szempontjai.

   Az elérhetö pontosság és felületi érdesség.

   Az erök, a teljesítmény és a gépi idö meghatározása.

14.  Marás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A marási eljárások csoportosítása, forgácsoló mozgások.

   Marószerszámok csoportosítása, élgeometria, a marófogak alakja, alkalmazott szerszámanyagok.

   Számjegyvezérlésü gépeken alkalmazott marószerszámokkal szemben támasztott követelmények.

   A forgácsolás jellemzöi, a forgácsolási adatok megválasztásának szempontjai.

   Az elérhetö pontosság és felületi érdesség.

   Az erök, a teljesítmény és a gépi idö meghatározása.

15.  Üregelés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Az üregelö eljárások csoportosítása, alkalmazási területe.

   A forgácsleválasztás módja.

   Az üregelöszerszámok felépítése, anyaga.

   A forgácsolás jellemzöi, a forgácsolási adatok megválasztásának szempontjai.

   Az elérhetö pontosság és felületi érdesség.

   Az erök, a teljesítmény és a gépi idö meghatározása.

16.  Gyalulás, vésés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A gyalu és vésökések csoportosítása, élgeometria, alkalmazott szerszámanyagok.

   A gyalulás és vésés forgácsolási jellemzöi, a forgácsolási adatok megválasztásá-nak szempontjai.

   Az elérhetö pontosság és felületi érdesség.

   Az erök, a teljesítmény és a gépi idö meghatározása.

17.  Köszörülés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A köszörüszerszám jellemzöi, jelölése, megválasztásának szempontjai, felfogása.

   A köszörülési eljárások csoportosítása, jellemzöik. A forgácsolási adatok megválasztási szempontjai.

   Az elérhetö pontosság és felületi érdesség.

   Az erök, a teljesítmény és a gépi idö meghatározása.

18.  Szikraforgácsolás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A szikraforgácsolás lényege, az anyagleválasztás elve.

   A tömb és a huzalelektródás szikraforgácsolás alkalmazási területe.

   A forgácsolási adatok megválasztásának szempontjai.

   Az elérhetö pontosság és felületi érdesség.

19.  Különleges megmunkálások

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Az anyagleválasztás módja, felhasználási területük.

   Elektrokémiai megmunkálások;

   Anódmechanikai megmunkálás;

   Ultrahangos megmunkálás;

   Megmunkálás lézerrel, elektronsugárral és plazmasugárral.

20.  Finomfelületi megmunkálások

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A finomfelületi megmunkálások elve, szerszámai, technológiája.

   A finomesztergálás, finomfúrás és a finommarás.

   Dörzsköszörülés.

   Tükrösítés.

21.  Forrasztás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Fogalma, a kötés jellemzése, fajtái, alkalmazási területük.

   Forraszanyagok, forrasztópákák.

   Kézi forrasztás, hullámforrasztás.

   Keményforrasztási technológiák.

22.  Lánghegesztés, lángvágás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Fogalma, a kötés jellemzése, fajtái.

   Különféle anyagok hegeszthetösége.

   A lánghegesztés szerelvényei, gázok, lángfajták, hegesztöpálcák.

   Elökészítö müveletek, a hegesztés technikája, utólagos munkák.

   Hegesztési hibák.

   A lángvágás feltételei, elve, eszközei.

23.  Ívhegesztés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A hegesztö ívben lejátszódó folyamatok.

   Különféle anyagok hegeszthetösége, a varratfém kristályosodása.

   Hegesztö elektródák, az elektróda kiválasztási szempontjai.

   Varratfajták.

   Elökészítés, elektródavezetési módok, utómunkálatok. Hegesztési hibák.

   A poralatti fedettívü automatikus hegesztés.

24.  Védögázas ívhegesztés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Védögázok szerepe, tulajdonságai, alkalmazási területük a különbözö anyagok hegesztésénél.

   Az AWI hegesztésnél az ívben lejátszódó folyamatok, a polaritás szerepe, technológiája.

   Az AFI hegesztö eljárás berendezései, technológiája.

   A CO2 védögázas hegesztö eljárás alkalmazási területe, technológiája.

25.  Villamos ellenálláshegesztés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Az ellenálláshegesztés fizikai alapjai, az egyes acélfajtáknál fellépö hatások.

   A sajtolóhegesztési eljárások csoportosítása.

   A pont és a vonalhegesztés technológiája, berendezései.

   A varrathibák.

26.  Korrózióvédelem

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A korrózió fajtái, okaik, lefolyásuk.

   Felületek elökészítési eljárásai.

   Fémes bevonatok készítésének anyagai, technológiája.

   Nem fémes bevonatok készítésének anyagai, technológiája.

27.  Az acélok hökezelések elvi alapjai

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Az acélok hömérsékletváltozásakor lejátszódó folyamatok, az Fe-Fe3C és az Fe-C állapotábra jellegzetes szövetelemei.

   A hütési sebesség hatása a szövetszerkezetre, a diffúziós, a bainites és a martenzites átalakulás során lejátszódó folyamatok. Kritikus hütési sebesség.

   Az izotermikus és a folyamatos hütésre érvényes C-görbék, a keletkezö szövet-szerkezetek.

   A széntartalom és az ötvözöanyagok hatása az acélok hökezelhetöségére.

28.  Teljes keresztmetszetü hökezelések

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A hökezelés szakaszai általánosságban.

   A hökezelési eljárások fajtái és céljuk.

   A hevítés és a höntartás folyamán lejátszódó folyamatok, a káros hatások kiküszöbölési módjai.

   Hütöközegek, hütöközegek megválasztásának szempontjai. A hütés során lejátszódó folyamatok.

   Átedzhetöség.

29.  Hökezelési müveletek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A müveletek alkalmazási területe, célja, technológiája:

=  feszültségoldó izzítás;

=  lágyítás;

=  újrakristályosítás;

=  normalizálás;

=  diffúziós izzítás;

=  öregítés;

=  ausztenites lágyítás;

=  edzés;

=  megeresztés, nemesítés.

30.  Kérgesítö eljárások


A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A kérgesítö eljárások alkalmazási területe, csoportosítása.

   Az eljárások jellemzöi, alkalmazási területe, technológiája, elönyeik, hátrányaik:

=  indukciós edzés

=  lángedzés

=  betétedzés

=  nitridálás


B)   Megmunkálógépek

1.    Forgómozgású fokozatos föhajtómüvek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Fordulatszámsorok. A v-D diagram.

   Hajtómüegységek. Szíjhajtások, fogaskerekes hajtómüegységek.

   Hajtómüvek jellemzö ábrái.

   Szabályos, túlfedett és elötéttengelyes hajtómüvek.

   Fogaskerekek fogszámának meghatározása, hibagörbe.

2.    Forgómozgású föhajtómüvek vezérlése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A vezérlés feladata, fajtái.

   Mechanikus vezérlések fajtái, szerkezeti megoldásai.

   Hidraulikus vezérlöberendezések.

   Elektromos vezérlések.

   Elektro-hidraulikus vezérlések.

3.    Forgómozgású fokozat nélküli hajtómüvek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A fokozat nélküli hajtómüvek elönyei, fordulatszámábra.

   Mechanikus fokozatnélküli hajtómüvek, alkalmazási területük.

   Hidraulikus és villamos fokozatnélküli hajtómüvek, alkalmazási területük.

4.    Szíj- és fogaskerékhajtás terhelhetösége

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Szíjhajtások alkalmazási területe föhajtómüvekben.

   A szíjak terhelhetösége, szíjtárcsák.

   Fogaskerekek terhelhetöségi számítása, kritikus kerék kiválasztása.

   Fogtö ellenörzése hajlításra, fogak ellenörzése felületi igénybevételre.

   Fogaskerekek kialakítása.

5.    Tengelyek terhelhetösége, csapágyazásuk

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Hajtómütengelyek terhelése, a terhelö erök komponensei.

   A terhelési esetek meghatározása.

   A tengelyek terhelhetöségi diagramja.

   Hajtómütengelyek csapágyazása.

6.    Föorsók és csapágyazásuk

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A föorsók szokásos kialakítási módja.

   Eszterga föorsójának igénybevétele, a föorsó terhelhetöségi diagramja.

   A föorsók csapágyazásának kiválasztási szempontjai.

   Föorsócsapágyak terhelhetöségének ellenörzése, terhelhetöségi diagram.

7.    Tengelykapcsolók és fékek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Szerszámgépeken alkalmazott tengelykapcsolók.

   Súrlódó tengelykapcsolók terhelhetösége.

   A súrlódólemezes tengelykapcsolók müködtetési módjai, kialakításuk.

   Szerszámgépek fékberendezése, a fékezési idö meghatározása.

8.    Irányváltó hajtómüvek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A fogaskerék-fogasléc hajtás felhasználási területe, elönyei, hátrányai. A hajtás szilárdsági ellenörzése.

   A csiga-fogasléc hajtás elrendezési lehetöségei, felhasználási területe, elönyei, hátrányai. A hajtás szilárdsági ellenörzése.

   A csavarorsó-csavaranya hajtás jellemzö felhasználási területei, elönyei, hátrányai. A holtjáték kiküszöbölési lehetöségei. Alkalmazott menetfajták. A hajtás szilárdsági ellenörzése.

   Golyósorsó kialakítása, elönyei. Holtjáték kiküszöbölése.

   Hidraulikus hajtás felhasználási területei, elönyei, hátrányai. A hajtás szilárdsági ellenörzése.


9.    Irányváltó szerkezetek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Az irányváltó szerkezetek feladatai, az irányváltó szerkezetekkel szemben támasztott követelmények.

   Fogaskerekes irányváltók kialakítása.

   Tengelykapcsolós irányváltók.

   Hidraulikus irányváltó szerkezetek.

10.  Robotok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A robotok alkalmazási területe.

   A robotokban alkalmazott csuklók alaptípusai.

   A gyakorlatban használatos robotkarok felépítése, csuklókiosztása.

   Koordinátatranszformációk, robotprogramozás.

11.  Üregelö és darabológépek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Üregelögépek fajtái, jellemzöik.

   A darabolás gépei, jellemzöik, szerszámaik.

12.  Hidraulikus hajtómüvek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A hidraulikus energiaátalakítás. A hidraulikus hajtómüvek elönyei, hátrányai.

    A hidraulikus hajtómüvekben használt olajokkal szemben támasztott követelmények.

   A hidraulikus hajtómüvek szerkezeti elemei.

   Hidraulikus szivattyúk és motorok.

   A szivattyúk kiválasztási szempontjai, összehasonlításuk.

   A hidraulikus hajtómüvek alkalmazási területei a szerszámgépeken.

13.  Mellékhajtómüvek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A mellékhajtómüvek feladata, osztályozása.

   A jellemzö mellékhajtómüvek fordulatszámai, elötolássorok.

   Elötolások szabályozhatósága.

   Folyamatos mellékhajtómüvek.

14.  Cserekerekes hajtás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Felhasználási területe.

   A cserekerekek rögzítése. Cserekerék-készlet.

   Cserekerékszámítás menetvágáshoz.

15.  Szakaszos müködésü mellékhajtómüvek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Felhasználási területük.

   Lehetséges szerkezeti megoldások.

   A szakaszos elötolómüvek müködtetö, szabályzó és végrehajtó elemei.

16.  CNC szerszámgépek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A CNC gépek koordináta-rendszerei.

   A pontvezérlés jellemzöi, alkalmazási területe.

   A szakaszvezérlés jellemzöi, alkalmazási területe.

   A pályavezérlés jellemzöi, alkalmazási területe.

   Közvetlen és közvetett útmérö rendszerek.

17.  Csúcsesztergák

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Jellemzöik, csoportosításuk.

   Az egyetemes eszterga felépítése, szerkezeti részei, mozgásláncolata.

   Szerszámbefogó tartozékok, munkadarab-befogó tartozékok, esztergakészülékek.

   A gépágyra ható terhelések.

   Egyéb csúcsesztergák alkalmazási területe, jellemzöik, felépítésük (teljesítmény-eszterga, többkéses eszterga, másolóeszterga).

18.  Revolver esztergák

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A mellékidö csökkentésének lehetöségei.

   A torony és a dobrevolver eszterga felépítése, fö részei, mozgásláncolata.

   A torony és a dobrevolver eszterga összehasonlítása, munkaterületük meghatá-rozása.

   Munkadarab-megfogó és adagoló berendezések. Szerszámbefogók.

19.  Automata esztergák

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Az automaták általános jellemzése, vezérlöelemek, a vezérlés feladata.

   Az automaták csoportosítása.

   A hosszeszterga-automata felépítése, föbb technológiai jellemzöi.

   Az alakbeszúró-automata esztergák felépítése, föbb technológiai jellemzöi.

   A revolverautomata esztergák felépítése, föbb technológiai jellemzöi.

   Többorsós automata esztergák felépítése, föbb technológiai jellemzöi.

20.  CNC vezérlésü esztergák

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Általános jellemzés, felépítés.

   A koordinátatengelyek helyzete. A jellegzetes pontok (gépi nullapont, munkadarab nullapont, referenciapont) a gép munkaterében.

   Szerszámtároló, szerszámbefogó, szerszámkorrekció. Szerszámbeállító készülék.

   Szimuláció feladata, tesztfuttatás.

   A szerszámellenörzés feladata, lehetöségei.

21.  Gyalu és vésögépek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Alkalmazási területük.

   A harántgyalu szerkezeti felépítése.

   A lengöhimbás hajtómü mozgásviszonyai. Sebesség és gyorsulásábra,

   A lengöhimbás hajtómüben fellépö eröhatások.

   A hosszgyalu szerkezeti felépítése, mozgásviszonyok.

   A vésögép szerkezeti felépítése.

   Mozgásviszonyok a végtelen és a véges hajtórúddal rendelkezö forgattyús hajtómüben.

   Sebesség és gyorsulásábra. A forgattyús hajtómüben fellépö eröhatások.

   Különleges gyalugépek.


22.  Fúrógépek föbb csoportjai és alaptípusai

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A fúrógépek osztályozása.

   Az asztali, az oszlopos és az állványos fúrógépek alkalmazási területe, felépítése, mozgásviszonyaik.

   A sugárfúrógép alkalmazási területe, felépítése, mozgásviszonyok.

   A többorsós fúrógépek alkalmazási területe, felépítése, mozgásviszonyok.

   Vízszintes fúrómü jellemzöi, mozgásviszonyai, szerkezeti felépítése, alkalma-zási területe.

   A helyzetfúrómü jellemzöi, mozgásviszonyai, szerkezeti felépítése, alkalmazási területe.

   CNC fúrógépek koordináta-rendszere.

   Munkadarab és szerszámbefogók.

23.  A marógépek föbb csoportjai és alaptípusai

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A marógépek osztályozása.

   A vízszintes konzolos marógép szerkezete és kinematikai elemzése.

   A függöleges és az egyetemes marógép felépítése.

   Síkmarógépek általános jellemzése, föbb típusai.

   A marógépek föorsóvégzödései, a szerszámbefogás, szerszámbefogó tartozékok.

   Munkadarabbefogó tartozékok. Az egyetemes osztófej.

24.  A köszörügépek föbb csoportjai és alaptípusai

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A köszörügépek általános jellemzése, munkaterülete, osztályozása.

   A palástköszörülés módja, mozgásai. A palástköszörügép szerkezeti és mozgástani felépítése.

   Furatköszörülés, a furatköszörügép jellemzöi. Csúcsnélküli köszörük.

   Síkköszörülési módok, a gépek szerkezeti és mozgástani felépítése.

   Munkadarab befogási módok. Korongszabályozó szerkezetek.


25.  Menetgyártó gépek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Menetek származtatása, menetfajták.

   Menetvágás esztergán, vezérorsó-eszterga. Helyesbítöszerkezet.

   Menetmetszö gépek.

   Menetmarógépek fajtái, alkalmazási területük, mozgásviszonyok.

   Menetköszörülö eljárások, menetköszörük.

   Képlékeny menetgyártó eljárások.

26.  Fogazógépek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Fogazó eljárások csoportosítása.

   Hengeres kerekek fogazógépei.

   Kúpkerékfogazó gépek.

   Fogköszörük, foghántolók.

 

27.  Megmunkáló egységek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A megmunkáló egységek felépítése, csoportosítása.

   Aggregát egységek.

   Megmunkáló központok.

   A megmunkáló egységek rendszerbe kapcsolása

 

28.  CNC marógép

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A CNC marógépek felépítése, mozgások, vezérlés.

   Koordinátatengelyek.

   CNC marógépek szerszámozása, munkadarabok felfogása.

   CNC marógépek programozása.

 


29.  Rugalmas gyártórendszerek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A rugalmas gyártórendszer alrendszerei.

   A szerszámszervezés feladatai, szerszámkódolási rendszerek.

   A munkadarab-szervezés feladatai, a munkadarab-befogó, munkadarab tároló, munkadarabváltó és munkadarab-szállító rendszerek.

   A rugalmas gyártórendszer alrendszereinek összekapcsolása.

   Adatfeldolgozó egységek.

 

30.  A képlékeny alakítás gépei

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Az alakító gépek megválasztásának szempontjai.

   Az alakító gépek csoportosítása, kialakításuk, beállítási lehetöségük.

   A sajtoló gépek terhelhetösége.


C)   Mechanikai mérések

1.    A mérések feladatai, alapfogalmak

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A mérés célja.

   Mérési alapfogalmak.

   Mérési módszerek csoportosítása.

   Mérési hibák.

2.    Méröeszközök jellemzöi, kiválasztásuk

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Méröszközök metrológiai jellemzöi.

   Kiválasztási szempontok.

3.    Méröhasábok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Méröhasábok alkalmazása.

   Pontossági osztályok, hibák.

   Méröhasábok anyaga, kezelésük.

   Méröhasábkészletek, tartozékok.

   Méröhasábok ellenörzése.

4.    Tolómérö

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A nóniusz elv.

   Tolómérök fajtái, kialakításuk.

5.    Mikrométer

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A mikrométerek elve.

   Típusai, alkalmazási területe.

   Mikrométer hibái, ellenörzése.

6.    Méröórák

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Felépítési elvük, kialakításuk.

   Fajtái.

   Méröóra tartozékok.

   Méröórák pontossága, ellenörzése.

7.    Optikai hosszméröeszközök

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Az Abbe-elv.

   Az optikai méröeszközöknél alkalmazott okulátorok.   A függöleges, a vízszintes és az egyetemes hosszmérögép felépítése.

8.    Mikroszkópok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Fajtái, fö részeik.

   A mühelymikroszkóp felépítése, kezelése.

9.    Mechanikus finomtapintók

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A miniméter, az orthotest és a mikrokátor felépítése, müködési elve, jellemzöi.

   Alkalmazási területük.

10.  Villamos finomtapintók

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A villamos finomtapintók müködési elve.

   Felépítésük, szerkezeti kialakításuk.

   Alkalmazási területük.

11.  Pneumatikus hosszmérés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A pneumatikus hosszmérés elve, alkalmazott rendszerek.

   A pneumatikus hosszmérök felépítése. Méröfejek.

   Mérési hibák.

12.  Idomszerek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Elve, alkalmazása, fajtái.

   Anyaguk, kialakításuk.

   Idomszerek gyártási türései.

   Idomszerek ellenörzése.

13.  Sorozatmérés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A sorozatmérés elve, eszközei.

   A mérés folyamata, módszerei.

   Mérési eredmények rögzítése, eloszlási görbe.

   A mérési eredmények értékelése.

14.  Automatikus méretellenörzés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A méröautomaták szerkezeti elemei és müködésük.

   Osztályozó berendezések.

15.  Megmunkálás közbeni méretellenörzés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Passzív mérés megmunkálás közben.

   Aktív mérés.

16.  Alakhelyesség ellenörzés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Az alaktürések megadási módjai.

   Alakellenörzési eljárások csoportosítása, fajtái.

   Alakellenörzés projektorral.

17.  Furatmérés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Furatok türése.

   Furatmérés elve, alakhibák.

   Furatmérési módszerek.

18.  Szögmérés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Szögek türése, megadásuk.

   Szögmérö eljárások.

19.  Kúpos felületek mérése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Kúposság megadása, türések.

   Külsö és belsö kúp mérési eljárásai.

20.  Menetmérés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Menetek jellemzöi.

   Menetek jellemzöinek mérése.

21.  Fogaskerekek ellenörzése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Fogaskerekek jellemzö méretei.

   A jellemzö méretek türései.

   Fogaskerekek jellemzö méreteinek ellenörzése.

22.  Helyzet és alakpontosság ellenörzése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A helyzet- és alaktürések megadási módja.

   Az egyenesség, a síklapúság, a párhuzamosság, a merölegesség és az egytengelyüség ellenörzése.

23.  Mozgó alkatrészek ellenörzése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A körfutás és a tengelyirányú ütés türésének megadása.

   Körfutás ellenörzése. A tengelyirányú ütés ellenörzésének elve.

24.  Felületi érdesség mérése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A felületi érdesség fogalma, méröszámai.

   Szubjektív vizsgálatok.

   Objektív érdességmérés.

25.  Szövetszerkezeti vizsgálatok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A szövetszerkezet fogalma.

   Mikroszkópi csiszolatok készítése.

   Szövetszerkezet fajtái, elemzése.

26.  Mechanikai anyagvizsgálatok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A statikai vizsgálatok célja.

   A szakító, a nyomó, a hajlító, a nyíró és a csavaróvizsgálat.

27.  Keménységvizsgálatok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Keménységvizsgáló eljárások.

   Az eljárások eszközei, elrendezésük.

   Keménységi méröszámok.

28.  Dinamikus vizsgálatok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Az ütö- és a fárasztóvizsgálat célja.

   A vizsgálat elrendezése, berendezései.

   A mérési eredmények értékelése.

29.  Technológiai vizsgálatok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A technológiai vizsgálatok célja.

   A vizsgálatok elrendezése, berendezései.

   A mérési eredmények értékelése.

30.  Hibakeresö vizsgálatok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A hibakeresö vizsgálatok célja, alkalmazási területe.

   Hibakeresö eljárások.


Gyártási folyamat tervezése vizsgatantárgy szóbeli tételei

1.    Gyártási pontosság

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A megmunkálási pontosság fogalma, a hibák fajtái.

   Szóródás, eloszlási görbe, türés fogalma.

   Szabványos mérettürések, illesztések.

2.    A gyártási pontosságot befolyásoló tényezök

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Rendszeres és véletlen makro- és mikrogeometriai hibák.

   A különbözö gyártási eljárásokkal elérhetö gyártási pontosság és felületi érdesség.

   A rendszeres és véletlen hibák összegzése.

3.    Méretláncok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A méretlánc fogalma, méretláncfajták.

   A méretláncok általános törvényei.

   A méretek és türések átszámításának oka, az átszámítás szabályai.

   Méretlánc-megoldás módszerei.

4.    Bázisok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A bázisok fogalma, fajtái.

   A bázisválasztás szempontjai, bázisválasztási hibák.

5.    Helyzetmeghatározás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A helyzetmeghatározás célja, szabályai, fokozatai.

   A helyzetmeghatározással kapcsolatos bázisok és hibák.

6.    A ráhagyás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A ráhagyás fogalma, fajtái, jelentösége.

   A ráhagyást befolyásoló tényezök.

   A munkadarab ráhagyásszámításának elve.

7.    A gyártási folyamat

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A gyártási folyamat elemei.

   A technológiai folyamat jellemzése.

   A technológiai folyamat szakaszai.

   A technológiai folyamat-rendszer kapcsolatai.

8.    A technológiai folyamat tervezésének szempontjai

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A gyártás technikai feltételei.

   A gyártás tömegessége és szervezési típusa.

   Az alkatrész funkcionális és technológiai helyessége.

   Az elögyártmány kiválasztása.

9.    A technológiai folyamat elvi vázlata

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Az alkatrészgyártás általános technológiai folyamatának szakaszai.

   A szükséges információk.

   A müveletek sorrendjének és tartalmának többvariációs meghatározása.

10.  Müvelettervek és müveleti utasítások

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A müvelettervezés okmányai, ügyvitele.

   A müveleti utasítások tartalma, rovatai, kidolgozása.


11.  A gazdaságos gyártási mód és sorozatnagyság

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A darabidö és az önköltség függése a darabszámtól.

   Kritikus darabszám.

   Gazdaságos sorozatnagyság.

12.  Az alkatrészmegmunkálás csoportmódszere

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Az alkatrészek osztályozása, csoportosítása.

   Komplex müvelettervek.

   Müszaki-gazdasági elemzés.

13.  Számítógépes technológiai tervezés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Elönyei, alkalmazási területe.

   A feladatmegoldás lépései, a technológiai tervezés folyamata.

   Alkalmazási jellemzök.

   Adatbázisok.

14.  Többszerszámos megmunkálás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A többszerszámos megmunkálás általános jellemzöi.

   A megmunkálási pontosság biztosítása.

   A technológiai adatok meghatározásának sajátosságai.

15.  Tengelyek megmunkálása

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Tengelyek jellemzöi, csoportosításuk a gyártás szempontjából.

   Elögyártmány kiválasztási szempontjai.

   Gépkiválasztás.

   Munkadarab befogása, a befogásból adódó hibák.

   A megmunkálás általános müveleti sorrendje.


16.  Esztergagépeken végezhetö munkák

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A kúpos felületek jellemzöi, csoportosításuk.

   Kúpesztergálási módok.

   Gömbfelület esztergálása.

   Menetkészítés esztergán.

17.  Müvelettervezés revolveresztergákra

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A revolvereszterga-típus kiválasztási szempontjai.

   Bázisválasztás.

   Müveletösszevonások, technológiai adatok meghatározása.

   Müveletterv.

18.  Müvelettervezés automata esztergákra

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Az automata esztergák jellemzése a jellegzetesen megmunkálható munkadarabok alapján.

   A technológiai folyamat tervezése.

   A müvelettervezés munkafázisai.

19.  Tárcsaszerü alkatrészek gyártásának müvelettervezése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Elögyártmány megválasztásának szempontjai, gépkiválasztás.

   Munkadarab befogása, a befogásból adódó hibák.

   A megmunkálás általános müveleti sorrendje.

20.  Lapos és szekrény alakú alkatrészek müvelettervezése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Lemezek, asztallapok müvelettervezése.

   Gépágyak, keretek, gépállványok müvelettervezése.


21.  Müvelettervezés NC (CNC) gépekre

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A programdokumentáció részei.

   A felfogási terv, a koordinátaterv, a megmunkálási terv és a szerszámterv.

   A geometriai információk meghatározása.

22.  CNC programozás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Programfelépítés, mondatfelépítés.

   Útfeltételek.

   Szerszámkorrekció.

   Ciklusok.

   Technológiai adatok, segédfunkciók.

23.  Fogaskerekek gyártása

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   Elögyártmány megválasztása, gépkiválasztás.

   Müveleti sorrend hornyos agyú fogaskerék gyártásához általános esetben.

24.  Bordástengely müvelettervezése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A bordás kötések jellemzöi.

   A külsö és a belsö vezetésü bordástengely és agy megmunkálási tervének összehasonlítása.

   Müveleti sorrendterv.

25.  A szerelés müvelettervezése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A szerelés dokumentációi és tartalma.

   Szerelési módok.

   A szerelési munkák eszközei.

 


26.  Minöségbiztosítás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatot! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

   A minöség, minöségellenörzési alapfogalmak.

   A minöségellenörzés fajtái.

   Minöségszabályozási alapfogalmak, a minöségszabályozás stratégiái.

   A teljeskörü minöségszabályozás.

Találat: 3580