online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Aritmetikai, relaciós és logikai operatorok, illetve hasznalatuk a C programnyelvben

számítógépes

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
VoIP technológia
Automatika Segédlet Elektronikus eszközök szak II: évfolyam Nappali Müszaki Manager szak II: évfolyam Nappali
Holtpontok
A Windows NT 4.0 SERVER telepítése és üzemeltetése
Szöveges adatbazisok
Az adatkezelés hagyomanyos módjai
Az oracle sql
Vonalak rajzolasa
Adatszervezési alapfogalmak
Az adatbaziskezelö rendszerek üzemeltetése
 
 

Aritmetikai, relációs és logikai operátorok, illetve használatuk a C programnyelvben

Aritmetikai operátorok

Öt fajta létezik a C nyelvben :  + ,  - ,  * ,  / ,  %.
Ha két egész számot osztunk, akkor az eredmény a hányados egész rész 121d32b e lesz. A % operátor két egész osztása esetén a maradékot adja eredményül, float ill. double típusra nem al­kalmazható !
            Pld.:   5/3 = 1 és 5%3 = 2.
Ezen operátorok közül az elôjel (-) precedenciája a legmagasabb, utána következik a  / ,  * ,  %  majd a + , - . Az aritmetikai operátorok balról jobbra kötnek. Ennek a tény­nek fôleg azonos precedenciájú műveleteknél van jelentôsége. Pl.: 4/2*2 = 4 és nem 1. A művele­tek végrehajtási sorrendjét  zárójelezéssel befolyásolhatjuk : '(' ill. ')'. Ebben az esetben : 4/(2*2) = 1. A zárójelezés precedenciája ugyanis meg-elô­zi a többi operátorét !

Fontos : Ha valamely összetett művelet eredménye int típusú és a műveletben részt­vevô vál­tozók is int típusúak, ettôl függetlenül valamely rész­-művelet ered­ménye túllépheti az int ábrá­z­olási tar­tományát ( túlcsor­du­lás ! ). Ebben az esetben célszerű típusmódosítást elôírni.

            #include <stdio.h>
            main()
           

Relációs  operátorok

Azonos precedenciájúak :      > ,      >= ,       < ,      <=.        
Eggyel alacsonyabb szinten azonos prece­denciájúak :      
,          !=  .
Az
operátor két operandus egyenlôségét vizsgálja és ezzel a jelölésmóddal különböz­tetjük meg az értékadástól. A != operátor a "nem egyenlô"  reláció jelö­lésé­re szol­gál. A  relációs operátorok precedenciája alacsonyabb mint az aritmetikai operátoro­ké. Bármely relációs kifejezés igaz vagy hamis értéke integerré (1 vagy 0)  konver­tálódik.

 

Logikai  operátorok

            && : Logikai ÉS,       ¦ ¦ : Logikai VAGY,        ! : Logikai NEM .

A && és a ¦¦ szimbólumokkal összekapcsolt kifejezések kiértékelése balról jobbra történik, és a kiértékelés azonnal megáll, amint az eredmény igaz vagy hamis volta kiderül ! A && prece­den­ciája magasabb mint az ¦¦ -é, de mindkettôé alacsonyabb mint az elôbbieké ! A NEM precedenciája a () után következik.

Találat: 816