online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

A szamok kódolasa

számítógépes

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Tablazatok szerkesztési műveletei
A programok felépítése, az utasítasok típusai
Rekurzió (particiószam, Hanoi tornyai, postfix konverzió)
SSADM Strukturalt rendszerelemzési és -tervezési módszer
Halózati operaciós rendszerek
Fajltípusok
FOLYAMATVIZUALIZÁLÓ ÉS SCADA PROGRAM-RENDSZEREK
Automatika Segédlet Elektronikus eszközök szak II: évfolyam Nappali Müszaki Manager szak II: évfolyam Nappali
Halózatok halózata: az internet
Az MS-DOS operaciós rendszer
 
 

A számok kódolása

Az adatokat a számítógépes környezetben digitális, ezen belül bináris kódokkal ábrázoljuk. A bináris kód két jelet használ. Ezek a jelek a gépen természetesen valamilyen fizikai mennyiség, pl. a feszült­ség 848e42i két, meghatározott értékeként jelennek meg, például 0 V és 5 V, de a továbbiakban a 0 és az 1 jeleket fogjuk használni a kódoláshoz. Néha kellemetlen lehet, hogy a bináris kódok hosszúak. Rö­vidítésükre a 16-os számrendszer jeleit használhatjuk

1.A logikai adatok kódolása:

A logikai adat két féle lehet igaz=true) és hamis=false). Bármilyen hosszú kódban ábrázoljuk a logikai adatot (8bit,16bit), ha valahol van a kódban 1-es jel akkor azt igaznak tekintjük, ha a kód csupa 0 jelből áll, akkor a hamis logikai konstanst kódolja.

2. A számok kódolása:A számkódokat két részre oszthatjuk, a fixpontos és a lebegőpontos kódokra.

a./ Fixpontos kódok:

·       rögzített hosszúságúak (1 byte, 2 byte, 4 byte, esetleg 8 byte)

·       csak egész számokat kódolhatunk így

·       a processzor ezekkel végez leggyorsabban műveleteket (az összes számkódok közül)

·       a számok helyértékes kódján alapulnak

Ezt a csoportot is tovább lehet bontani abszolútértékes és előjeles kódokra.

Abszolútértékes kódok:

·      Csak nem negatív számokat kódolhatunk így.

A kód a szám 2-es számrendszerbeli alakjával egyezik meg, ha szükséges vezető 0 bitekkel kiegé­szítve.

Ha egy 10-es számrendszerben kódolt szám 2-es számrendszerbeli alakját keressük, akkor a kódot úgy kapjuk meg, hogy a számot osztjuk maradékosan 2-vel, a maradékot leírjuk, és a kapott hánya­dost osztjuk tovább 2-vel addig amíg az 0 nem lesz. Ekkor a maradékok visszafelé történő összeol­vasásával kapjuk a kódot.

Előjeles fixpontos kódok:

 Az x  negatív szám n bites komplemens kódjának a 2n-|x| szám abszolútértékes kódját nevezzük.

Az n-bites előjeles kód értelmezési tartománya a [-2n-1;2n-1-1]  intervallum. A komplemens kódok be­vezetésével a négy alapművelet mindegyike visszavezethető összeadásra az egész számok köré­ben. A negatív számok kódjainak előállítása is megoldható az abszolútértékes bináris kódból úgy, hogy a negatív szám abszolútértékes kódjának minden bitjét invertáljuk és az eredményhez 1-gyet hozzáadunk. A legmagasabb helyértékű bit egyben a szám előjelét is mutatni fogja: ha 0, akkor a szám pozitív, 1 esetén pedig negatív lesz.

b./ Racionális számkódok (lebegőpontos kódok):

·       a kód a számok normálalakjából indul ki (±mantissza*alap±kitevő)

            pl.:10-es számrendszerben a 3,05*102-ban a 3,05 a mantissza ,10-es az alap (ez mindig a             használt számrendszer alapszáma), a 2 a kitevő

·      egész- és törtszámokat egyaránt kódolhatunk így

·      rögzített hosszúságú, általában 4, 5, 6, 8 vagy 10 byte hosszúak

·      A CPU közvetlenül nem tud műveleteket végezni a lebegőpontos kódú számokkal. Erre vagy küön fel kell készíteni, vagy segítőként ú.n. matematikai vagy másnéven co-processzort kell használni.


c./ BCD (Binary Coded Decimal) számkódok

·      A számok a 10-es számrendszerbeli helyiértékes kódjából származtathatók.

·      Változó hosszúságú kódok, de lehetnek fix hosszúságúak is.

·      Csak egész számok kódolhatók így.

·      Nem helytakarékos kódok.

·      Az alapműveletek elvégzésének ideje hosszabb, mint a fixpontos kódoknál.

·      Minden egyes decimális számjegyet egy-egy félbyte-on kódolunk:

|00|18|90|45|        

·       Az előjeles BCD kódokban az előjelet is egy-egy félbájt kódolja, pl. a legkisebb helyértékű félbájt D16 ha negatív, C16 ha pozitív a szám:

|01|89|04|5C|

·       A számok karakteres kódja, amit az INPUT/OUTPUT perifériákon általánosan használnak, a BCD kódokból könnyen származtatható

d./ Karakteres számkódok

·      A kód a számok 10-es számrendszerbeli alakjából származik, de ú.n. fixpontos, illetve lebegőpontos formája is létezhet.

·      Gépi műveletek nem végezhetők vele.

·      Változó hosszúságú kódok lehetnek.

·      1 byte-on egy számjegyet, egy + vagy - előjelet, tizedespontot, illetve a lebegőpontos formában a kitevő kezdetét jelző e vagy E betű bináris kódját ábrázolhatjuk.

·      A karakteres bináris számkódokat a perifériákon, képernyőn, billentyűzeten, nyomtatón, illetve szöveges állományokban használják.

Találat: 1821