online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

AZ ÁLLATTARTÓ TELEP LÉTESÍTÉSÉNEK FOLYAMATA

állatok

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
KÉKES RÉTIHÉJA - Circus cyaneus
A BAROMFIFAJOK FONTOSABB ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAI ÉS AZOK KOMPONENSEI
AZ ÁLLATTARTÓ TELEP LÉTESÍTÉSÉNEK FOLYAMATA
 
 

Az állattartó telep létesítésének folyamata

I. Elhatározás

Mindannyian eljuthatnak abba a helyzetbe, hogy saját részükre, vagy megbízóik részére állattartó telepet létesítsenek.

II. ElőfeltételekEgy új állattartó telep létesítésének számos előfeltétele 848b12i van, melynek megléte, ismerete és vizsgálata elengedhetetlen.

Ezek a következők:

II./1.    Szaktudás

           

Ahhoz, hogy adott területre ki tudjuk választani azt az állatfajt, fajtát, mely tartásával lehetőségeink és a közgazdasági környezet figyelembevételével a legjövedelmezőbben termeljünk, sokrétű szaktudásra van szükség.

II./1./a. Állattenyésztői szaktudás

Ismerni kell a számba jöhető állatfajok, fajták környezettel szemben támasztott minden igényét, és a különböző tartási technológiákat.

b. Ismerni kell az állatok takarmányozással szemben támasztott igényét.

II./2.    Anyagi háttér:

a. Területtel kell rendelkeznünk, vagy vásárolnunk kell a létesítendő telep számára.

b. A takarmány ellátás biztosításához elegendő legelő és takarmánytermő területtel kell rendelkeznünk.

c. Tőke.

c./1. Saját tőke

Az építkezés, az előkészítő folyamatok, az engedélyeztetés (kb. 3 – 5 000 000 Ft) rendkívül tőkeigényesek. A saját tőke elengedhetetlen.


c./2. Hitel

 

A hitel megszerzése rendkívül nehézkes. Bankonként más és más feltételhez kötik, és komoly biztosítékot kérnek.

c./3. Pályázat

Pályázat útján is lehet pénzhez jutni. A pályázati lehetőségek évente és régiónként változnak, melyet feltétlenül ki kell használni. A pályázat megírása is szaktudást igényel.

d. Rendelkezhetünk már meglévő épülettel, melyet átalakítás után felhasználhatunk valamilyen célra.

e. Saját géppark számbavétele (a telepi munkától a szállításon át a takarmány-termesztéséhez szükséges gépek is). Ha nincs géppark, akkor vásárolnunk kell, vagy bérelnünk.

Pályázati lehetőségek.

II./3. Piaci ismeretek

Ismernünk kell a fő- és melléktermékek értékesítési lehetőségeit (lakossági, kereskedelmi egység, feldolgozóipar). El kell döntenünk, hogy ezeket feldolgozzuk-e (tej esetén: tejszín, csomagolt tej, túró, stb.).

Ha az értékesítés a kereskedelem vagy a feldolgozóipar irányába megy, felvásárlási szándék nyilatkozatokat kell kötnünk hosszú távra.

II./4. Takarmány-ellátás

A szükséges takarmányt megtermelhetjük vagy megvásárolhatjuk. Meg kell vizsgálnunk, hogy gazdaságos távolságon belül milyen ipari vagy mezőgazdasági melléktermékhez juthatunk (cukorgyár, konzervgyár, stb.), milyen mennyiségben és mennyi ideig. Érdemes ezekre is előszerződést kötni.

Saját takarmány előállításánál vizsgálnunk kell, hogy a tartandó állatfaj számára szükséges takarmányokból az adott termőterületen melyeket tudjuk a legnagyobb mennyiségben, a legjobb minőségben, biztonságosan és gazdaságosan előállítani. Figyelembe kell vennünk a szállítási távolságot is.

II./5. Tenyészállat

A tervezés beindítása előtt ismernünk kell, hogy honnan, milyen minőségű, értékű és mennyiségű állatot vásárolhatnak. Fontos ismernünk az egészségügyi hátteret is. Amennyiben lehetséges, az állatokat egy helyről vásároljuk meg, mert így könnyebb elkerülni valamilyen fertőzést, és nem kell karanténozni. Ebben az esetben is előszerződést érdemes kötnünk.


II./6. Munkaerő

Ismernünk kell, hogy a telep vonzáskörzetéhez tartozó településeken milyen munkaerőhöz juthatunk (minőség, mennyiség). A szükséges létszámot időben ki kell válogatnunk, melynek egy részét már a beruházásnál alkalmazhatjuk (segédmunka, szakmunka).

A dolgozók lehetőleg több munkaterületen alkalmazhatóak legyenek.

Fontos lenne, amit sajnos kevés helyen tartanak meg, hogy a telep dolgozói közül senki ne tartson otthon olyan állatot, ami esetleg állategészségügyi veszélyt jelenthet a telep állataira (fontos az egészségügyi könyv is).

Nagyon fontos az állatorvos személye. Értenie kell a telepi állatfajhoz, a gyógyítástól kezdve a császármetszésig.

Inszeminátor!

II./7.    Infrastruktúra megteremtése (út, telefon, stb.)

II./8.    Öntözési lehetőségek vizsgálata

Ahhoz, hogy klimatikus viszonyaink között biztonságosan tudjunk legeltetni és takarmányt termeszteni, fontos az öntözés. Amennyiben nem rendelkezünk kiépített öntözőberendezéssel, a tervezésnél és a beruházásnál ezt is figyelembe kell vennünk.

II./9. Kvóta megszerzése

III. Tervezés

Az állattartó telep tervezésébe beletartozik az istállók, tejelő szarvasmarhánál a fejőház, tejház, esetleg feldolgozó tejüzem. Takarmánytárolók, -keverő, gépszín, műhely, trágyatároló, iroda és szociális helyiség megtervezése. Fontos szempont, hogy az állatok gazdaságos termeléséhez a lehető legolcsóbban kivitelezhető épületeket tervezzünk. A könnyű és gyors kivitelezhetőség mellett fontos, hogy időtálló legyen, és minden előírásnak megfeleljen.

Az iroda építésénél célszerű, hogy onnan a lehető legtöbb munkaművelet megfigyelhető lehessen. Növeli a munka hatékonyságát és javítja minőségét. Érdemes a különböző területeken ipari kamerát felszerelni!

A végleges építészeti terv elkészítése előtt meg kell kérni az elvi engedélyt a különböző szakhatóságoktól és intézményektől.

Az elvi engedély beadásához szükséges feltételek:

1.      Főépítész neve, adatai

2.      Építtető neve, adatai (cégbírósági bejegyzés hiteles másolata, adószám, KSH, bankszámlaszám)

3.      Tulajdonlap másolata


4.      Térkép

5.      Helyszínrajz

6.      A telep területén a termőföldet át kell minősíttetni (Földhivatal)

7.      Szomszédok beleegyező nyilatkozata

8.      A várhatóan szükséges elektromos energia mennyisége

9.      A várhatóan szükséges gáz mennyisége

10.  A várhatóan szükséges víz mennyisége

11.  Építhető-e a területen telep?

12.  Rendezési terv

13.  A terület beépíthetőségi %-a

14.  Műemlékvédelem

15.  Van-e területünkön régészeti feltárásra kijelölt hely?

16.  Tájvédelem (nemzeti parkok)

17.  Talajmechanikai vizsgálatok

IV. Elvi engedély kérelme

A kérelemhez a tervet 1:200 arányban kell beadni a műszaki leírással egyetemben. Tartalmaznia kell az előbb felsoroltakat.

Az elvi engedélyt a következő szakhatóságokhoz kell beadni:

1.      Állat- és Élelmiszerhigiénia

2.      ÁNTSZ

3.      Vízügy

4.      Környezetvédelem

5.      Tűzoltóság

6.      Elektromos Művek

7.      Víz- és Csatornázási művek

8.      Gázművek

9.      Az önkormányzat területileg illetékes műszaki osztálya

10.  Kéményseprő Vállalat

Az elvi engedély megadása után hozzáláthatunk a végleges terv elkészítéséhez, a módosító javaslatok figyelembe vételével.

V. Végleges terv

A végleges tervet a főépítész 1:100 arányban készíti el az előzőekben említett szempontok alapján. Amennyiben az épület fesztávolsága meghaladja a 6 métert, statikussal is tervet kell készíttetnünk. A terv mellékleteként az elvi engedély kérésénél előírt mellékleteket is be kell adni. Ha az építési engedélyt megadták, hozzáláthatunk az építkezés előkészítéséhez. (Ezt általában érdemes a tervezési időszakban elkezdeni.)

Az építkezés megkezdése előtt megállapodást kell kötnünk a kivitelezőkkel. A kivitelezők kiválasztásánál lényeges, hogy referenciákat tudjon felmutatni, hogy meggyőződhessünk munkájuk minőségéről. A megállapodásban mindent, az anyag beszerzéstől a fizetés ütemezéséig részletezni kell.

VI. Az építkezés megkezdésének bejelentése

Az építkezés kezdetét 8 nappal a munkálatok megkezdése előtt a felelős kivitelezővel közösen be kell jelenteni a műszaki osztályon. Nagyobb építkezés esetén a munkálatokat végző vállalatokat is be kell jelenteni.

VII. Építkezés

Az építkezés ütemezésekor figyelembe kell venni, hogy az engedély 2 évre szól, amit ha kérvényezünk, még 2 évvel meg tudjuk hosszabbítani. (Ha az építkezést nem kezdtük el.) Abban az esetben, ha az építkezés folyamatos, 10 évig is érvényes.

A munka megkezdésekor építési naplót kell nyitni, amit folyamatosan kell a felelős kivitelezőnek vezetni. Az építtetőnek műszaki ellenőrt kell kijelölnie, hogy szakaszonként a munkát átvegye. Ezek után szabad csak fizetni.

 

VIII. Az engedélyeztetéshez szükséges átvételi jegyzőkönyvek megszerzése

A kész épület átvételét jegyzőkönyvvel kell igazolnia az engedélyeztetésnél említett intézményeknek, hogy minden az előírásoknak megfelel.

IX. Használatba vételi engedély kérelme

Az előzőek birtokában a főépítész (felelős kivitelező) és az építtető beadja az illetékes önkormányzat műszaki osztályára az előzőekben megkért átvételi jegyzőkönyveket, mellékelve a használatba vételi engedély kérelmét.

X. A használatbavételi jegyzőkönyv átvétele után beindítható az üzem

Találat: 6087