online kép - Fájl tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

KOMMUNIKÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

humán erőforrásfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A HUMÁNPOLITIKA ESZKÖZRENDSZERE
A HUMÁNPOLITIKA MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETE
Elörehozott és csökkentett összegü elörehozott nyugdíj; Korengedményes nyugdíj
Óvodapedagógusok munkaköri leírasa
A HUMÁNPOLITIKA ESZKÖZEI
Árulkodó lehet a testbeszéd allasinterjún
A HUMÁNPOLITIKA ESZKÖZEI . V. AZ ÜDÜLÉS
A HUMANPOLITIKA FOGALMA, SZEMLÉLETE
KOMMUNIKÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
 
bal also sarok   jobb also sarok

KOMMUNIKÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI


I.

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK1. A szakképesítés azonosító száma:                               55 213 01 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Kommunikátor

3. Szakképesítések köre:


Rész-szakképesítés

Nincs
Elágazások

Azonosítószám:
Megnevezés:

Intézményi kommunikátorRáépülés

Nincs4. Hozzárendelt FEOR szám:       3622

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Kommunikátor
II.

Egyéb adatok


Elágazás megnevezése: Intézményi kommunikátor


 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
  Bemeneti kompetenciák:  -
  Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
  Szakmai előképzettség: -
  Előírt gyakorlat: -
  Elérhető kreditek mennyisége: 120
  Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
  Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 2. Elmélet aránya:                 40%
 3. Gyakorlat aránya:             60%
 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):          -
  Időtartama (évben vagy félévben): -
 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):                        -
  Ha szervezhető, mikor: -
 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:                    nem szükséges

III.

Munkaterület


1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése


Kiállítási és kereskedelmi propaganda-ügyintéző


2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kommunikátor önkormányzatok, vállalkozások, alapítványok, államigazgatási, érdekvédelmi és civil szervezetek alkalmazottjaként a belső és a külső kommunikációs kapcsolatok felelőse

A kommunikátor egyik első számú munkatársa a legfelsőbb szintű vezetőnek

Tanácsaival segíti döntéseinek kialakításában, elemzéseket és háttér-információkat ad az egyes döntések különböző szintű fogadtatásához, mind a politikai, kulturális és társadalmi szférában, mind a konkurencia köreiben

Felelős a szervezet, intézmény egységes arculatáért

Összességében tehát a kommunikátor az a személy, aki egy személyben - átfogó koncepció jegyében - gondoskodik az adott intézmény, szervezet különböző szintű kommunikációs kapcsolatairól

Az idegen nyelvű PR asszisztens cégek, vállalatok, stb. alkalmazottjaként a külső idegen nyelvű kommunikációs kapcsolatokért felelős

Gondozza az adott szervezet idegen nyelv megjelenését, beleértve annak idegen nyelvű leírását, bemutatását


3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

Azonosító száma

megnevezése


IV.Az 55 213 01 0010 55 02 azonosító számú, Intézményi kommunikátor megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezés


Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek


Szóvivői, vezetői feladatok ellátása


Médiaanyagok előkészítése


1. A szakmai követelménymodulok kompetencialapú tantárgyi felosztása

azonosítója

megnevezés


Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek


A feladatprofilok csoportosítása:

Kommunikációs és azzal kapcsolatos feladatok

Kommunikál

Személyközi kommunikációs technikákat használ

Az alkalomhoz illő magatartási és viselkedési formákat használ Az alkalomhoz illően használja az illem, az etikett és a protokoll szabályait

A feladatához és az alkalomhoz illően öltözködik, megjelenésével is üzenetet közvetít

Céltudatosan alkalmazza a tárgyalástechnikai és metakommunikációs eszközöket, a fellépési technikákat, a személyiségfejlesztés módszereit

Konfliktusokat kezel

Társalog, levelet ír és olvas

Telefonál, konferencián vesz részt

Tárgyal, prezentációt tart, szakirodalmat olvas

Tudatosan használja a szónoki, az üzleti, a társalgási és a publicisztikai stílus jegyeit írásban és szóban egyaránt

Nyelvhasználatában a hitelességre, a pontosságra, a közérthetőségre törekszik

Gyakorlatban alkalmazza a beszédtechnikai ismereteket: légzéstechnika, hanglejtés, hangszín, hangsúlyozás, tagolás, dallam és ritmus


Sajtó- és médiafigyelési feladatok

Kapcsolatot tart a sajtóval és a médiával

Kapcsolatot tart a média munkatársaival

Sajtótájékoztatót szervez

Figyelemmel kíséri a legfontosabb hazai és külföldi médiumokat

Sajtószemlét készít

Archív sajtóanyagokban és közhasznú információs forrásokban kutatást végez


Média, marketig és PR feladatok

Részt vesz reklámtevékenységben

Részt vesz a reklámstratégia kidolgozásában

Sajtó- és médiahirdetéseket szervez, bonyolít

Részt vesz arculattervezésben

Részt vesz a média-megjelenések kialakításában

Részt vesz az elektronikus megjelenések és a nyomtatott kiadványok kialakításában

Részt vesz kiadványok nyomdai előkészítésében


Műfaji és íráskészségbei feladatok

Szakcikket publikál

Írásokat készít a különféle sajtóműfajokban

Alkalmazza a magyar helyesírás és stilisztika szabályait

Tudatosan használja a szónoki, az üzleti, a társalgási és a publicisztikai stílus jegyeit írásban és szóban egyaránt

Nyelvhasználatában a hitelességre, a pontosságra, a közérthetőségre törekszik


Idegennyelvi feladatok

Idegen nyelven kommunikál

Társalog, levelet ír és olvas

Telefonál, konferencián vesz részt

Tárgyal, prezentációt tart, szakirodalmat olvas


Gazdasági, pénzügyi feladatok

Gazdasági és marketing ügyeket intéz

Üzleti tervet készít, figyelemmel kíséri a költségek alakulását

Piackutatást és marketingtevékenységet végez

Betartja a pénzügyi, számviteli és adóelőírásokat

Vállalkozást hoz létre, illetve részt vesz társas vállalkozás kialakításában

Kiválasztja a vállalkozás megfelelő működési formáját

Kapcsolatot tart a könyvelővel és egyéb pénzügyi szakemberekkel

Szerződést köt

Eligazodik az adózással kapcsolatos előírásokban és lehetőségekben


Jogi feladatok

Figyelemmel kíséri a munkájához kapcsolódó jogszabályok változásait

Figyelembe veszi és védi a személyiséghez fűződő jogokat munkája során

Szerződést köt


Informatikai feladatok

Kiválasztja és használja a munkájához szükséges szoftver-eszközöket (operációs rendszer, fájlkezelő, szövegszerkesztő, táblázatkezelő, víruskereső, tördelő, grafikus, képszerkesztő, adatmásoló és tömörítő stb. programok)

Kiválasztja és használja a munkájához szükséges hardver-eszközöket és perifériákat (számítógépes konfiguráció, nyomtató, szkenner, webkamera stb.)

Korszerű adathordozókat használ Internetes eszközöket (e-mail, www, FTP, keresők, chat, internetes telefon stb.) használ

Intranetet használ

Számítógépes prezentációt készít

Adatbázisokat, szövegfájlokat készít és használ

Dokumentumokat archivál, nyomtat

Elvégzi az informatikai eszközök alapvető karbantartási feladatait

Korszerű HTMLszerkesztőt használ, honlapot készít

Tervet készít az aktuális céloknak megfelelő website kialakítására

Ismeri a tárhely- és domainregisztrációval kapcsolatos tudnivalókat

Önálló weblapot készít


Médiatechnológiai, -informatikai feladatok

Bemutató és kommunikációs eszközöket alkalmaz

Multimédiás eszközöket (projektor, videokamera, digitális fényképezőgép, aktív tábla stb.) használ

Hangosító berendezést használ, kezel

Kapcsolatot tart a technikai munkatársakkal

Munkája során szem előtt tartja a környezettudatosság szempontjaitA szakmai követelménymodulhoz rendelt tantárgyak

Ember és társadalom

Nyelvhasználatában a hitelességre, a pontosságra, a közérthetőségre törekszik

Kommunikál


Kommunikációs készségfejlesztés I.

Tudatosan használja a szónoki, az üzleti, a társalgási és a publicisztikai stílus jegyeit írásban és szóban egyaránt

Kommunikál

Személyközi kommunikációs technikákat használ

Az alkalomhoz illő magatartási és viselkedési formákat használ Az alkalomhoz illően használja az illem, az etikett és a protokoll szabályait

Gyakorlatban alkalmazza a beszédtechnikai ismereteket: légzéstechnika, hanglejtés, hangszín, hangsúlyozás, tagolás, dallam és ritmus


Gazdálkodási ismeretek

Gazdasági és marketing ügyeket intéz

Betartja a pénzügyi, számviteli és adóelőírásokat

Kapcsolatot tart a könyvelővel és egyéb pénzügyi szakemberekkel

Szerződést köt

Eligazodik az adózással kapcsolatos előírásokban és lehetőségekben


Informatika I.

Kiválasztja és használja a munkájához szükséges szoftver-eszközöket (operációs rendszer, fájlkezelő, szövegszerkesztő, táblázatkezelő, víruskereső, tördelő, grafikus, képszerkesztő, adatmásoló és tömörítő stb. programok)

Kiválasztja és használja a munkájához szükséges hardver-eszközöket és perifériákat (számítógépes konfiguráció, nyomtató, szkenner, webkamera stb.)

Korszerű adathordozókat használ Internetes eszközöket (e-mail, www, FTP, keresők, chat, internetes telefon stb.) használ

Intranetet használ

Adatbázisokat, szövegfájlokat készít és használ

Dokumentumokat archivál, nyomtat

Elvégzi az informatikai eszközök alapvető karbantartási feladatait

Korszerű HTML-szerkesztőt használ, honlapot készít

Ismeri a tárhely- és domainregisztrációval kapcsolatos tudnivalókat

Önálló weblapot készít


Vállalkozástan

Vállalkozást hoz létre, illetve részt vesz társas vállalkozás kialakításában

Kiválasztja a vállalkozás megfelelő működési formáját

Piackutatást és marketingtevékenységet végez

Üzleti tervet készít, figyelemmel kíséri a költségek alakulását

Szerződést köt


Kommunikáció fontosabb színterei és eszközei

Kommunikál

Személyközi kommunikációs technikákat használ

Az alkalomhoz illő magatartási és viselkedési formákat használ Az alkalomhoz illően használja az illem, az etikett és a protokoll szabályait

A feladatához és az alkalomhoz illően öltözködik, megjelenésével is üzenetet közvetít

Konfliktusokat kezel


Üzleti tárgyalás és prezentáció

Céltudatosan alkalmazza a tárgyalástechnikai és metakommunikációs eszközöket, a fellépési technikákat, a személyiségfejlesztés módszereit

Számítógépes prezentációt készít

Társalog, levelet ír és olvas

Telefonál, konferencián vesz részt

Tárgyal, prezentációt tart, szakirodalmat olvas

Konfliktusokat kezel

Válaszol a közben felmerülő kérdésekre


Médiaismeretek

Kapcsolatot tart a sajtóval és a médiával

Kapcsolatot tart a média munkatársaival

Sajtótájékoztatót szervez

Figyelemmel kíséri a legfontosabb hazai és külföldi médiumokat

Sajtószemlét készít

Archív sajtóanyagokban és közhasznú információs forrásokban kutatást végez

Sajtó- és médiahirdetéseket szervez, bonyolít

Részt vesz a média-megjelenések kialakításában

Részt vesz az elektronikus megjelenések és a nyomtatott kiadványok kialakításában

Tervet készít az aktuális céloknak megfelelő website kialakítására

Részt vesz kiadványok nyomdai előkészítésében


Médiatechnológia

Bemutató és kommunikációs eszközöket alkalmaz

Multimédiás eszközöket (projektor, videokamera, digitális fényképezőgép, aktív tábla stb.) használ

Hangosító berendezést használ, kezel

Kapcsolatot tart a technikai munkatársakkal

Munkája során szem előtt tartja a környezettudatosság szempontjait


Reklámismeretek, reklámpszichológia

Részt vesz reklámtevékenységben

Részt vesz a reklámstratégia kidolgozásában

Sajtó- és médiahirdetéseket szervez, bonyolít


Arculattervezés

Részt vesz arculattervezésben


Írásgyakorlat I.

Tudatosan használja a szónoki, az üzleti, a társalgási és a publicisztikai stílus jegyeit írásban és szóban egyaránt

Alkalmazza a magyar helyesírás és stilisztika szabályait

Nyelvhasználatában a hitelességre, a pontosságra, a közérthetőségre törekszik


Írásgyakorlat II.

Írásokat készít a különféle sajtóműfajokban

Szakcikket publikál

Nyelvhasználatában a hitelességre, a pontosságra, a közérthetőségre törekszik


Kommunikáció és média szabályozása, kommunikációs zavarok

Figyelemmel kíséri a munkájához kapcsolódó jogszabályok változásait

Figyelembe veszi és védi a személyiséghez fűződő jogokat munkája során

Szerződést köt


Általános angol nyelv1.

Idegen nyelven kommunikál


Általános angol nyelv 2.

Tárgyal, prezentációt tart, szakirodalmat olvas


Üzleti levelezés angol nyelven

Társalog, levelet ír és olvas


Üzleti tárgyalás telefonon, angol nyelven

Telefonál, konferencián vesz részt


Általános német nyelv 1.

Idegen nyelven kommunikál


Általános német nyelv 2.

Tárgyal, prezentációt tart, szakirodalmat olvas


Üzleti levelezés német nyelven

Társalog, levelet ír és olvas


Üzleti tárgyalás telefonon, német nyelven

Telefonál, konferencián vesz részt


Szakdolgozati szeminárium


2. A szakmai követelménymodulok kompetencialapú tantárgyi felosztása

azonosítója

megnevezés


Szóvivői, vezetői feladatok ellátása


A feladatprofilok csoportosítása:


Rendezvényszervezési feladatok

Részt vesz sajtótájékoztatók és hasonló rendezvények szervezésében

Segítséget nyújt és szaktanácsot ad a rendezvény témája iránt érdeklődőknek


Prezentáció és nyilvános szereplés feladatai

Prezentációt készít

Kutatást végez a prezentáció témájához kapcsolódó szakirodalomban

Felhasználja a közhasznú információs forrásokat a prezentációhoz

Képanyagot gyűjt a prezentációhoz

Hanganyagot gyűjt a prezentációhoz

Prezentációkészítő-szoftvert használ

Kiválasztja a prezentációhoz szükséges technikai eszközöket

Kiválasztja a prezentáció témájához illő öltözetet

A technikai eszközök segítségével megtartja a prezentációt

Válaszol a közben felmerülő kérdésekre

Folyamatosan figyelemmel kíséri közönsége reakcióit


Vezetői feladatok

Csoportot vezet

Elemzi a csoport helyzetét az intézményen belül

Képességfejlesztő tréningeket tart

Közösségfejlesztést végez

Programokat szervez

Alkalmazza a vezetéselmélet megállapításait

Részt vesz a döntések előkészítésében

Háttérinformációkat szolgáltat a felső vezetők számára

Döntéstámogató és szakértői rendszereket használ

Elemzést végez a döntések várható hatásáról

Összegyűjti az intézményi csoportok igényeit


Változásmenedzsment feladatok

Részt vesz problémák megoldásában

Folyamatos elemzéssel feltárja a lehetséges problémák forrását

Felismeri a konfliktustüneteket

Javaslatokat tesz a problémák elkerülési módjára

Kiválasztja a változtatási stratégiákat

Személyek közti konfliktusokat kezel

Részt vesz az emberierőforrás-menedzsmentben

Érdekegyeztetést végez

Válságmenedzselést végez

Részt vesz az intézmény külső konfliktusainak kezelésében


Szervezeti kommunikációs feladatok

Kommunikációt szervez

Kiválasztja a belső kommunikáció adekvát formáit

Megszervezi az intézmény belső kommunikációját

Kapcsolatot tart az intézmény valamennyi részegységével

Gondoskodik róla, hogy az információk valamennyi részegységhez eljussanak

Részt vesz az ügyviteli folyamatokban

Részt vesz az iratkezelésben és az iktatásban

Számítógépes vállalati információs rendszereket használ

Részt vesz az intézmény gazdasági ügykezelésében

Részt vesz az adó-, TB- és vámügyintézésbenA szakmai követelménymodulhoz rendelt tantárgyak


Elemzési technikák I.

Háttérinformációkat szolgáltat a felső vezetők számára

Elemzést végez a döntések várható hatásáról

Folyamatos elemzéssel feltárja a lehetséges problémák forrását


Társadalmi kommunikáció

Részt vesz sajtótájékoztatók és hasonló rendezvények szervezésében

Segítséget nyújt és szaktanácsot ad a rendezvény témája iránt érdeklődőknek


Változásmenedzsment kommunikációja

Konfliktusokat kezel

Felismeri a konfliktustüneteket

Javaslatokat tesz a problémák elkerülési módjára

Kiválasztja a változtatási stratégiákat

Személyek közti konfliktusokat kezel

Érdekegyeztetést végez

Válságmenedzselést végez

Részt vesz az intézmény külső konfliktusainak kezelésében

Részt vesz problémák megoldásában

Folyamatos elemzéssel feltárja a lehetséges problémák forrását

Konfliktus- és feszültségoldási technikákat használ


Szervezeti kommunikáció

Részt vesz az emberierőforrás-menedzsmentben

Összegyűjti az intézményi csoportok igényeit

Döntéstámogató és szakértői rendszereket használ

Háttérinformációkat szolgáltat a felső vezetők számára

Kommunikációt szervez

Kiválasztja a belső kommunikáció adekvát formáit

Megszervezi az intézmény belső kommunikációját

Kapcsolatot tart az intézmény valamennyi részegységével

Gondoskodik róla, hogy az információk valamennyi részegységhez eljussanak

Részt vesz az ügyviteli folyamatokban

Részt vesz az iratkezelésben és az iktatásban

Számítógépes vállalati információs rendszereket használ


Prezentációs technikák

Prezentációt készít

Kutatást végez a prezentáció témájához kapcsolódó szakirodalomban

Felhasználja a közhasznú információs forrásokat a prezentációhoz

Képanyagot gyűjt a prezentációhoz

Hanganyagot gyűjt a prezentációhoz

Prezentációkészítő-szoftvert használ

Kiválasztja a prezentációhoz szükséges technikai eszközöket

Kiválasztja a prezentáció témájához illő öltözetet

A technikai eszközök segítségével megtartja a prezentációtCsoportot vezet

Elemzi a csoport helyzetét az intézményen belül

Képességfejlesztő tréningeket tart

Közösségfejlesztést végez

Programokat szervez

Alkalmazza a vezetéselmélet megállapításait

Részt vesz a döntések előkészítésében

Háttérinformációkat szolgáltat a felső vezetők számára

Döntéstámogató és szakértői rendszereket használ

Elemzést végez a döntések várható hatásárólRészt vesz az intézmény gazdasági ügykezelésében

Részt vesz az adó-, TB- és vámügyintézésben


Szakmai gyakorlat I.
3. A szakmai követelménymodulok kompetencialapú tantárgyi felosztása

azonosítója

megnevezés


Médiaanyagok előkészítése


A feladatprofilok csoportosítása:


Médiamenedzsment feladatok

Kapcsolatot tart a szerkesztőséghez kapcsolódó intézményekkel

Nyomon követi az adott szerkesztőséggel kapcsolatban álló intézmények (nyomda, lapkiadó, kormányzati szervek, gazdasági társaságok, civil szervezetek) tevékenységét

Kapcsolatot tart a nyomdával, a kiadóval, a terjesztővel, a reklámirodával és a potenciális hirdetőkkel

Elkészíti a dokumentációt

Elektronikus sajtóműfajokkal kapcsolatos produkciók szervezése

Részt vesz a produkció technikai hátterének biztosításában

Moderátorként, riporterként irányítja a produkciót


Web-es megjelenéssel kapcsolatos feladatok

Web tervezéssel kapcsolatos feladatokat végez

Részt vesz a site megtervezésében, kivitelezésében, karbantartásában és frissítésében

Internetes rovatvezetői, cikkírói feladatokat végez
A szakmai követelménymodulhoz rendelt tantárgyak


Médiamenedzsment

Kapcsolatot tart a szerkesztőséghez kapcsolódó intézményekkel

Nyomon követi az adott szerkesztőséggel kapcsolatban álló intézmények (nyomda, lapkiadó, kormányzati szervek, gazdasági társaságok, civil szervezetek) tevékenységét

Kapcsolatot tart a nyomdával, a kiadóval, a terjesztővel, a reklámirodával és a potenciális hirdetőkkel

Elektronikus sajtóműfajokkal kapcsolatos produkciók szervezése

Részt vesz a produkció technikai hátterének biztosításában

Moderátorként, riporterként irányítja a produkciót

Internetes rovatvezetői, cikkírói feladatokat végez


Webdesign és animáció

Web tervezéssel kapcsolatos feladatokat végez

Részt vesz a site megtervezésében, kivitelezésében, karbantartásában és frissítésében


Kiadványszerkesztés

Elkészíti a dokumentációt


Szakmai gyakorlat III.
Találat: 1500


Felhasználási feltételek