online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Elörehozott és csökkentett összegü elörehozott nyugdíj; Korengedményes nyugdíj

humán erőforrásfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A HUMÁNPOLITIKA ESZKÖZRENDSZERE
A HUMÁNPOLITIKA MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETE
Elörehozott és csökkentett összegü elörehozott nyugdíj; Korengedményes nyugdíj
 
bal also sarok   jobb also sarok

Elörehozott és csökkentett összegü elörehozott nyugdíj; Korengedményes nyugdíj


1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról


Mit jelent az elörehozott öregsé 717d37h gi nyugdíj és a csökkentett összegü elörehozott öregsé 717d37h gi nyugdíj?

A hosszú szolgálati idöt szerzett személyek a reájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárnál korábban vehetik igénybe az elörehozott öregsé 717d37h gi nyugdíjat, illetve a csökkentett összegü elörehozott öregsé 717d37h gi nyugdíjat.

Ki kaphat elörehozott öregsé 717d37h gi nyugdíjat?

Elörehozott öregsé 717d37h gi nyugdíj jár a nöknek a felemelt korhatárt megelözö 5 évvel alacsonyabb életkorban, legfeljebb az 55. életév betöltésétöl, a férfiaknak legfeljebb a 60. életév betöltésétöl, amennyiben a születési éve szerint meghatározott szolgálati idövel rendelkeznek.

Ki kaphat csökkentett összegü elörehozott öregsé 717d37h gi nyugdíjat?

Csökkentett összegü elörehozott öregsé 717d37h gi nyugdíj jár annak a férfinak vagy nönek, akinek a születési éve szerint meghatározott szolgálati idejéböl legfeljebb öt év hiányzik.

Az elörehozott és a csökkentett összegü elörehozott öregsé 717d37h gi nyugdíj igénybevételénél milyen egyéb kedvezmények jöhetnek szóba?

Gyermekkedvezmény, rokkantsági-, baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításához igazodó kedvezmény, korkedvezmény figyelembe vétele.

Ki jogosult gyermek-kedvezményre?

Aki gyermeket szült, vagy saját háztartásában legalább tíz éven át nevelt. A kedvezmény külön-külön megilleti a gyermeket szülö nöt és a gyermeket felnevelö személyt, azonban ugyanazon gyermek után ugyanazon személy csak egy jogcímen veheti igénybe.
A gyermekkedvezményre 2008. december 31-éig szerezhetö jogosultság.

Milyen mértékü a gyermekkedvezmény?

A kedvezmény legfeljebb 3 gyermek után vehetö igénybe. Gyermekenként 1-1 év, legfeljebb 3 év szolgálati idö megszerzésétöl lehet eltekinteni. Tartósan beteg vagy fogyatékosnak minösülö gyermek után gyermekenként 1 év 183 napot kell számítani és nem érvényesül a 3 éves korlát.

Milyen kedvezmények érvényesíthetök még az elörehozott és csökkentett összegü elörehozott öregsé 717d37h gi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idö megállapításánál?

A jogosultság szempontjából szolgálati idöként kell figyelembe venni a rokkantsági, illetöleg a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának idötartamát.
A jogosultság és a nyugdíjcsökkenés mértékének meghatározásánál a megszerzett szolgálati idöt a korkedvezmény idötartamával növelve kell figyelembe venni.


Hogyan számítják ki a csökkentett összegü elörehozott öregsé 717d37h gi nyugdíj összegét?

Az öregségi nyugdíjnak a tényleges szolgálati idö és a figyelembe vehetö havi átlagkereset alapján megállapított összegét csökkentik annak megfelelöen, hogy az érintett szolgálati ideje hány nappal kevesebb az elöírtnál.


Az öregségi nyugdíj összegét annak, aki


nappal rövidebb szolgálati idövel rendelkezik, annyiszor


százalékkal kell csökkenteni, ahányszor 30 naptári nap hiányzik az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár betöltéséhez.Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után változik-e a csökkentett összegü elörehozott öregsé 717d37h gi nyugdíj összege?

A csökkentett összegü elörehozott öregsé 717d37h gi nyugdíj összegét a nyugdíjkorhatár betöltése nem érinti, a megállapításkori nyugdíjcsökkentés véglegesen alacsonyabb összegü induló nyugdíjat jelent.181/1996.(XII.6.) Kormányrendelet
a korengedményes nyugdíjazásról

 
Ki jogosult korengedményes nyugdíjra?

Aki erröl foglalkoztatójával megállapodott. Fö szabály szerint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt megelözöen legfeljebb öt évvel, abban az esetben, ha rendelkezik az elörehozott, illetve a csökkentett összegü elörehozott öregsé 717d37h gi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idövel.
Az az 1941. december 31. után és 1947. január 1. elött született személy, aki nem rendelkezik a fent említett szolgálati idövel, de rendelkezik legalább
a munkavállaló nö 25 évi,
a munkavállaló férfi 30 évi
szolgálati idövel, a korengedményes nyugdíjazásra a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt megelözöen legfeljebb 5 évvel jogosult.


Kivel nem lehet a munkáltatónak megállapodnia?

Azzal a munkavállalóval, aki elörehozott öregsé 717d37h gi nyugdíjra vagy csökkentett összegü elörehozott nyugdíjra jogosult.Találat: 2262


Felhasználási feltételek