online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

LECKETERV Nyelv és kommunikació

oktatás

Fájl küldése e-mail Esszé Projektegyéb tételek

 
Szakmai összegzés a Környezetvédelmi Szakírók és Szakfordítók Tanacskozasaról
Multimédia az oktatasban
Az ezredforduló idegennyelv-oktatasi iranyzatai és a szaknyelvoktatas
Interdiszciplinaris hallgatói projektek az angol üzleti szaknyelv oktatasaban
Szakmaival bővített-e a szaknyelvi vizsga?
BME műszaki kommunikaciós szaknyelvi vizsga
Üzleti kommunikació oroszul 2002
Developing Distance Learning Modules for Film Studies Courses
Reklammal a reklamról: reklameszközök a gazdasagi szakmai nyelv oktatasaban
Tavasz –természet - időjaras valtozas, színek, Illatok
 
 

LECKETERV
ISKOLA: Ákosi I-VIII Osztályos Iskola

IDŐPONT: 2010. január 14

TANĚTÓ:

OSZTÁLY: III. B

MŰVELTSÉGI TERÜLET: Nyelv és kommunikáció
TANTÁRGY: Anyanyelv

AZ ÓRA TÉMÁJA: Az ige

AZ ÓRA TĚPUSA: ismeretközlö

AZ ÓRA CÉLJA: az ige, mint új szófaj elsajátítása

MŰVELETESĚTETT FELADATOK:

Kognitív téren

- sorolják fel a fönévröl tanultakat;

- keressék meg a kakukktojást; 747d37h

- mutassák be a kijelölt cselekvéseket;;

- olvassák fel helyesen a táblán található szöveget;

- sorolják táblázatba az igéket jelentésük szerint;

- adjanak példát cselekvést, történést és létezést jelentö igékre;

- írják le szótagolva a megfelelö történést jelölö igéket;

- alkossanak mondatokat a megadott cselekvést és létezést kifejezö igékkel

és írják le;

- végezzék el helyesen a feladatlapon található feladatokat;

- keressék meg a helyesen írt igéket.

Pszihomotorikus téren

használják megfelelöen a tanszereiket;

- írjanak szépen, helyesen­.

Affektív téren:

- legyenek aktívak és motiváltak az elvégzett tevékenység során;

- legyenek közremüködöek a csoportos munka során;

- tanusítsanak pozitív hozzáállást.

MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK: magyarázat, utasítás,heurisztikus  

beszélgetés, gyakorlás, problematizálás, didaktikai játék

OKTATÁSI ESZKÖZÖK: flipchart, filctoll,szókártyák, feladatlap.

SZERVEZÉSI FORMÁK: frontális, csoportos
Mozzanatok

Tanulási

tevékenységek

Eszköz

Munka-

forma

Elökészítés
CélkitüzésAz ismeretek

feldolgozása

Összegzés

Értékelés

Házi feladat

kijelölése


A tanulók csoportokat alkotnakA mai órán több vetélkedön vesztek majd részt Igaz-hamis játékot játszunk elöször.Mondatokat mondok különbözö leckékböl.Ha igaz mondatot hallottok a jelzö zöld oldalát mutatjátok,ha hamisat,akkor a piros oldalát.Amelyik csoportban mindenki helyesen válaszol,az a csoport megszerzi elsö pontját.

Markal,Mátyás király udvari bolondja volt.

A kopasz ember hallgatózott.

A mesélö nemcsak mondta,élte a mesét.

A süket ember látott valamit.

Nézett erre is ,arra is Kákamatyi,de nem látott senkit.

A vak ember a látásával kérkedett.

Egyszer volt egy király és annak volt egy fia.

Zsenge legényka koromban már én is hallottam álomüzö meséket.

Mi volt a közös az idézetekben?(Mind meséböl vett idézetek voltak)

A mai órán olyan meséket ismételünk és gyakorolunk amelyeket az utóbbi hetekben tanultunk vagy olvastatok otthon.

Bevezetésként nézzünk meg egy kisfilmet. A tavaly ismerkedtünk meg ezzel a mesehössel.Emlékeztek még rá?Elhozta barátait is.Figyeljétek meg öket jól,mert egy rejtvény megoldásában szükségetek lesz a nevükre.Mellékelt PPT.

REJTVÉNY

A mesehösök hoztak nektek egy rejtvényt.Ha megoldjátok ,megtudjátok mit üzennek nektek.Minden csoport kap egy rejtvényt.Közösen oldjátok meg.(1.melléklet)

Megtaláltátok az üzenetet?Mit kivánnak a mesehösök?

JÓ TANULÁST!

Kati baba zsebeben van valami.Jöjjön ide minden csoport bátoritója és huzzon egy lapot.Mit találtok rajta egy mesecimet)Döntsétek el ki lesz az aki elmeséli ezt a mesét.

Minden csoport elöadja a kihúzott mesét.

1.csoport-A telhetetlen asszony(román tankönyv)

2.csoport-A két favágó(román tankönyv)

3.csoport-A kegyetlen róka

4.csoport-A szerecsen

Minden mesét elmesél egy tanuló.

FÜRT

Páros munka következik.Jellemezzük a szereplöket.Az elbeszélt mese szereplöit jellemezik a csoport tagjai.

Minden mese 3 föszereplöjét jellemzik a csoport tagjai.(2 számú melléklet)


DRAMATIZÁLÁS

A kapott mesét eljátszátok.Osszárok be a szerepeket és ha elkészitettétek a játékot jelentkezzetek.A bemutató után megtapsoljuk a csapatokat és aki a legerösebb tapsot kapja az kapja a legtöbb pontot.


VETÉLKEDŐ

Most két versenyben szerezhettek pontokat.

Az elsö verseny a ‘’Szines hernyó’’

Mondatokat mondok a tanult mesékböl és meghatározom milyen szinüre fessétek a hernyó megfelelö részét ha igaz milyenre ha hamis.A végén ,ha minden válaszotok jó a hernyótok olyan szinü lesz mint az enyém.(3 számú melléklet)


Minden csoport egyik tanulója, rajzol egy jelenetet a kapott meséböl.A rajzokat kiállitjuk és értékeljük.

Minden csoport kap egy diplomat a szereplésért.


Az óra értékelése-a gyöztesek kitüntetése

Hangulatértékelés

Házi feladatként olvasni egy  mesét .


jelzötábla
Laptopon

mesehösöket

bemutató

képek


feladatlap

feladatlapokcsoportmunkafeladatlapokFrontális
frontálisCsoportos

Csoportos és

egyéni

Páros
Csoportos


csoportos
Találat: 4871