online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A helység kalapacsa (1844)

irodalombal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
Petöfi Sandor forradalmi latomas költészete
JÓKAI MÓR: A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI
Ady Endre
Jules Verne: A dunai hajós
AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS
ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK
Katona József és a korabeli színjatszas
Áprily Lajos 1887-1967
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A helység kalapácsa (1844)


A helység kalapácsa komikus eposz. A magyar romantika kedvenc müfaját, az eposzt parodizálja, ugyanakkor "bejáratott" müfaji hagyományt követ: az érzékenység költöinek kedve 939f55j lt müfaját (nálunk Csokonai Vitéz Mihály Dorottyája számít elözménynek). Voltak értelmezök, akik A helység kalapácsa és Vörösmarty Zalán futása, illetve Cserhalom címü eposza egyes fordulatai között találva egyezéseket, arra a következtetésre jutottak, hogy Petöfi Vörösmarty stílusát csúfolja ki. Mások úgy gondolták, hogy általában az élettagadó irodalmiságot teszi gúny tárgyává. Valójában A helység kalapácsa nemcsak a klasszicista eszményt, a túlzásba vitt pátoszt, a fennkölt hangnemet és a jellegzetes eposzi kellékeket teszi nevetségessé (a vígeposz müfaji kellékei éppúgy adottak, mint a hösi eposzé), hanem a költészetnek romantikus (és nem kevésbé) ünnepélyes, "vasárnapi" értelmezését is. Kedvelt fogása a megfordítás; pl. az elsö énekben a színhely: templom, eposzhoz méltó, tehát középület, hogy azután a második énekben az újabb színhely (a kocsma) mint középület eposzhoz méltónak nyilváníttassék.


Petöfi müve nemcsak szándékoltan alantas nyelvi fordulataival ("a pokolbeli kínok bicskája", "a kétségbeesés bunkósbotja" vagy a szemérmetes Erzsók szeméböl Fejenagy által kiolvasott "ártatlan vagyok én, / Mint az izé" stb.) hívta ki a kritikusok megbotránkozását, hanem tárgyválasztásával is: a hatalmasra növesztett falusi életképpel, amely végsö soron a dolgos falusi nép vasárnapi foglalatosságait emeli fel és fokozza le a "költészet" segítségével. Petöfi költöi álláspontja itt még a természetesség-mesterkéltség ellentétében mozog. Ha az utóbbit a romantika stílusának feleltetjük meg, akkor a parodizáló nézöpontot egy korábbi müvészi korszak normáiból kell származtatni. Csakhogy éppen a szentimentális ellenében szolgálta Petöfi népköltészeti tájékozódása is a természetesség követelményét. A helység kalapácsát mégsem lenne helyes a népies versei közé sorolni (még ha a falusi népélet ábrázolása sokat köszönhet is korábbi életképeinek): nemcsak világlátása, de nyelvszemlélete is szemben áll a népiesség naivitásával.

Találat: 2113


Felhasználási feltételek