online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 
 
 

Ismertesse a siklócsapagyak méretezésének sorrendjét a hidrodinamikai hasonlósagi tv

gépészet

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Kereskedési technikak és módszerek
KÖTŐ GÉPELEMEK
Mérési Jegyzőkönyv
A CNC gépek fő részei
A mechanikai munka atvitele valtozó sebességü üzem mellett
Személyügyi szervező szakirany Tréningmódszerek II. Tréning tanacsadas felmérés és terv
Gaz-folyadék, gőz-folyadék eljarasok
Egyszerű LED-es villogó
A megrendelö a motor gyengeségére hivatkozva keresi fel a javítómühelyt, de nem szeretné, hogy a diagnózis megallapítasahoz szétszereljék a motort
Energia atadas módszerei
 
 

Ismertesse a siklócsapágyak méretezésének sorrendjét a hidrodinamikai hasonlósági tv. alapján. 4

Sorolja fel a gördülőcsapágyak beépítésének módjait. Rajzoljon különböző belsőgyűrű megfogási módokat. 5

Ismertesse a tengelykapcsolók felosztását, tipizálását, rajzoljon különböző rugalmas tengelykapcsolókat 6Méretezze az ábrán látható hajtóműtengelyt (d=?), ha ismertek az alábbi adatok: 7

Egy ℓ = 2500 mm hosszúságú, d = 35 mm átmérőjű féktengelyt az ábrán látható karral működtetünk. Mekkora a tengely szögelcsavarodása fokban? Milyen nagyságú a tengelyen mért elmozdulás? Ellenőrizze a tengelyt szilárdságra! (τébr = ?) 8

Két darab lemezt X varrattal kötünk össze. A lemez szélessége 0,15 m, vastagsága 0,009 m. Megfelel-e a hegesztés, ha a húzóerő 90000 N, a varrat jóságtényezője 0,7, az anyag σmeg = 950×105 Pa?. 9

… miért előnyös a gyöngített szárkeresztmetszetű csavarok alkalmazása váltakozó igénybevételű csavarkötésnél. /Rajz, képletek, rövid szöveges magyarázat!/ 10

Milyen magátmérőjű csavarok szükségesek az alábbi adatokkal megadott védőperemes, merev tárcsás kapcsolóhoz, ha nyomatékot csak súrlódás viheti át?. 11

Milyen átmérőjű csavarok szükségesek az alábbi adatokkal megadott védőperemes, merev tárcsás kapcsolóhoz. A kapcsolóról készítsen vázlatrajzot! 12

Az alanti ábrán feltüntetett bordástengelyre csatlakozó bordás agyon keresztül P = 22 kW teljesítményt viszünk át n = 1000 min-1 fordulatszám mellett. Mekkora az agy hossza, ha ismertek az alábbi adatok: 13

Az ábrán feltüntetett bordástengelyre csatlakozó bordás agyon keresztül P = 30 kW teljesítményt viszünk át n = 1140 min-1 fordulatszám mellett. Ellenőrizze a tengelyt felületi nyomásra! (pé=?) 14

M56×5,5 csavar (kötő) 15

Csavarorsós emelő hajtókarhossz meghatározása. 16

Egy M56×5,5 méretű F = 8×104 [N] húzóerővel terhelünk. (Magátmérője: 48,855 [mm]) Mekkora az anya magassága, ha pmeg = 200×105 [Pa]? Ellenőrizze a menetet önzárásra, ha a súrlódási tényező 0,08. 17

Mennyi lesz az üzemórákban mért élettartama annak az egysoros mélyhornyú golyóscsapágynak, melynél az n = 600 min-1, Fr = 3000 N, C = 32000 N. 18

Mennyi lesz a percenkénti fordulatszáma annak a 6308 jelű egysoros mélyhornyú golyóscsapágynak, melynél az LH=32000 óra, Fr=3000 N, C = 32000 N. 19

Csapágy üzemóra meghatározás 6406, Fa = 2730 N, Fr = 6680 N, 20

Válasszon mélyhornyú golyós csapágyat, ha Fa = 1000 N, Fr = 3000 N, 20

Tengelykapcsoló méretezés (Milyen magátmérőjű csavarok szükségesek?) 21

Hány lemezt alkalmazunk az alábbi teljesítmény átvitelére egy többlemezes olajozott acéltárcsás tengelykapcsolónál?. 22

Hány lemezt alkalmazunk az alábbi teljesítmény átvitelére egy többlemezes olajozott acéltárcsás tengelykapcsolónál?. 23

Mekkora a kinyomó erő az önzárás határértékére felvett félkúpszögű kúpos tengelykapcsolónak?. 24

Mekkora a kinyomó erő az α = 12º-os félkúpszögű kúpos tengelykapcsolónál? Rajzolja meg az erőhatás ábrát! Ellenőrizze önzárásra! 25

Bőrdugós tengelykapcsoló dugó méretezése nyomásra. 26

Szegecselés: 27

Számítsa ki az alábbi adatok alapján egy nyitott, lapos bőrszíjhajtásnál a következőket: áthúzási fok (φ), tengelyhúzás (H), slip (s), hatásfok (η), frekvencia (f)! 28

Rajzban ismertesse a kúpfogaskerekek kapcsolódását, az erők ábrázolását, számítását. 29

Számítsa ki a kapcsolódó egyenes fogazású homlokfogaskerék-pár összes jellemző méretét, ha ismeretesek a következő adatok: m=6; i=2; a0=126mm. 30

Számítsa ki az alábbi adatok alapján egy nyitott végtelenített hajtás szalagjának frekvenciáját! 31

Számítsa ki az egyező osztókör átmérőjű csavarkerék hajtás geometriai méreteit, ha ismeretesek az alábbi adatok: 32

Ismertesse a fogaskerekek igénybevételét, a méretezésnél használt fogalmakat, képleteket! 33

Ismertesse az evolvenst, mint foggörbét (származtatás, tulajdonság, kapcsolószög, értelmezés, invα számítás stb.) 35

A fogaskerék kapcsolat, kényszerkapcsolat 36

Ismertesse a kapcsoló fogak egy pontjának (K pont) sebességviszonyait, csúszási sebesség, relatív csúszás, csúszási hiperbolák. 38

Rajzoljon határkereket fogasléchez! Ismertesse a határ-fogszám számítását! 40

Ismertesse a rugók általános jellemzőit (fogalmak, jelölések, képletek, stb.). Rajzon jelölje a hengeres nyomó csavarrugó különböző hosszait, ismertesse azok számítását! 41

Rajzban értelmezze a fogferdeséget, főbb jellemző méretek számítását, az erők számítását, a nyílfogazást stb.! 42

Ismertesse a láncok felosztását, rajzoljon különböző lánctípusokat! 45

Mennyi annak az öntöttvas csőnek a belső átmérője, amelyben q=15m3/h vizet szállítunk v=1,3m/s áramlási sebességgel? Mennyi a cső falvastagsága, ha a belső túlnyomás p=45bar=4,5N/m2, σmeg=25N/mm2? Rajzolja le a szimplex és a gibbaur csőkötést! 47

Ismertesse az ékszíjak számának meghatározását adott teljesítmény átviteléhez. Rajzoljon ékszíjhajtásos fokozatnélküli sebességváltót! (variátort) 48

Csőkötések, szelepek. 49

Alámetszés elkerülése korrigáló eljárással. 50

Fogaskerék méretezés (ellenőrzés) melegedésre. 51

Csigahajtás: 52

Rajzoljon csigahajtást, ismertesse főbb geometriai méreteket, számítást, jelképes ábrát. 53

Csavarkötés. 55

Hegesztett kötések: 58


Ismertesse a siklócsapágyak méretezésének sorrendjét a hidrodinamikai hasonlósági tv. alapján

1. Meg kell választani a persely anyagát, b/d viszonyt (ha nincs előírás, akkor b/d = 1), és a pmeg értékét.

2. Kiszámítjuk d-t és b-t

3. A jó kenés miatt törekedni kell minél kisebb h0 résméretre, azaz minél nagyobb relatív excentricitással működjön a csapágy. Ehhez meg kell választani az üzemi relatív játékot: Yü

4. Szakirodalomból felvehető a siklófelületek felületi érdessége és ezek után rögzíthető h0 értéke: h0 > d1 + d2

5. h0 és Yü ismeretében , 0,5 < e < 0,95

6. Az e, b/d ismeretében ábráról leolvasható a f terhelési szám

7. f-ből kiszámítható hü dinamikai viszkozitás

8. A hőegyensúlyi egyenletből kiszámítható a siklócsapágy üzemi hőmérséklete m×Fr×r×ω=a×p×b×d(J-J0)

9. J és Yü ismeretében megválasztható a kenőolaj


Sorolja fel a gördülőcsapágyak beépítésének módjait. Rajzoljon különböző belsőgyűrű megfogási módokat.

- osztott csapágyházba; - öntvényházba; - tengelyre.

Gyűrűfogás: - belsőgyűrűs; - külsőgyűrűs; - határozatlan.

Illesztések: - sugárirányú: szilárd és átmeneti, - rúdirányú: külsőgyűrű.


Ismertesse a tengelykapcsolók felosztását, tipizálását, rajzoljon különböző rugalmas tengelykapcsolókat

1. Állandó kapcsolatú: Merev: - Tokos; - Tárcsás; - Homlokfogazatú; - Egyéb. Kiegyenlítő: - Radiális; - Axiális; - Szög; - Általános. Rugalmas: - Gumibetétes; - Acéllemezes; - Egyéb.

2. Kapcsolható: Oldható: - Fogazott; - Körmös; - Forgóékes; - Egyéb. Súrlódó: - Kúpos; - Tárcsás; - Lemezes; - Hengeres. Elektromos: - Indukciós; - Mágnesporos.

3. Önműködő: Nyomaték: - Nyomaték kapcsolású; - Fordulatszám kapcsolású; - Forgásirány kapcsolású.


Méretezze az ábrán látható hajtóműtengelyt (d=?), ha ismertek az alábbi adatok:

P = 25 kW; F = 3000 N; ℓ1 = ℓ2 = 0,2 m; n = 400 min-1; σmeg = 5×107 N/m2; τmeg = 0,7 σmeg


Egy ℓ = 2500 mm hosszúságú, d = 35 mm átmérőjű féktengelyt az ábrán látható karral működtetünk. Mekkora a tengely szögelcsavarodása fokban? Milyen nagyságú a tengelyen mért elmozdulás? Ellenőrizze a tengelyt szilárdságra! (τébr = ?)

G = 8×1010 MPa; Fk = 300 N; k m00 300 N;  a tengelyt szilárdságra!ozdulás?geremesgolyóscsapágynak, melynéljesítményt viszünk át n = 1000 min-1 fordulatszám m= 1000 mm = 1 m;

n = 400 min-1; σmeg = 5×107 N/m2; τmeg = 0,7 σmeg

MCS = Fk×k = 300×1 = 300 NmKp = 0,2×d3 = 0,2×0,0353 = 8,57×10-6 m3

 elcsavarodása van a tengelynek.


Két darab lemezt X varrattal kötünk össze. A lemez szélessége 0,15 m, vastagsága 0,009 m. Megfelel-e a hegesztés, ha a húzóerő 90000 N, a varrat jóságtényezője 0,7, az anyag σmeg = 950×105 Pa?

adott = 0,15 m

v = 0,009 m

F = 90000 N

φ = 0,7

σmeg a = 950×105 Pa

Mivel 0,1683 m > 0,15 m ezért a hegesztés nem megfelelő!


… miért előnyös a gyöngített szárkeresztmetszetű csavarok alkalmazása váltakozó igénybevételű csavarkötésnél. /Rajz, képletek, rövid szöveges magyarázat!/

8.97. ábra

αcs csökkentésével (nagy szilárdságú csavart teszünk nyúlásképessé) lecsökkentjük.

8.98. a) ábra


Milyen magátmérőjű csavarok szükségesek az alábbi adatokkal megadott védőperemes, merev tárcsás kapcsolóhoz, ha nyomatékot csak súrlódás viheti át?

P= 37 kW; n = 100 min-1; z = 6; μ = 0,1; dℓy = 0,24 m; σmeg = 2000×105 Pa;

Tehát a csavar Ø 18 mm, ezért M22-es csavart választok.

Védőperemes merev tárcsás kapcsoló.

Rajz!


Milyen átmérőjű csavarok szükségesek az alábbi adatokkal megadott védőperemes, merev tárcsás kapcsolóhoz. A kapcsolóról készítsen vázlatrajzot!

P = 30 kW; n = 120 min-1; z = 6; Dℓy = 0,22 m; τmeg = 5×107 N/m2;

Rajz!


Az alanti ábrán feltüntetett bordástengelyre csatlakozó bordás agyon keresztül P = 22 kW teljesítményt viszünk át n = 1000 min-1 fordulatszám mellett. Mekkora az agy hossza, ha ismertek az alábbi adatok:

d1 = 28 mm; d2 = 35 mm; pmeg = 2×107 N/m2

φ = 0,9; z = 6;


Az ábrán feltüntetett bordástengelyre csatlakozó bordás agyon keresztül P = 30 kW teljesítményt viszünk át n = 1140 min-1 fordulatszám mellett. Ellenőrizze a tengelyt felületi nyomásra! (pé=?)

d1 = 28 mm; d2 = 35 mm; ℓ = 40 mm; φ = 0,9;

z = 6;


M56×5,5 csavar (kötő)

m = z×p [mm]

Ellenőrzés önzárásra:

 

         r’ > a Þ önzáró

Metrikus: b = 60°   Trapéz: b = 30°


Csavarorsós emelő hajtókarhossz meghatározása

m = 850 kg; μ = 0,1; rk = 24 cm; Ø 36×3; d1 = 33 mm

Fk = 200 N; Ft = m×g = 850×10 = 8500 N

d = 36; d1 = dk = 33; d2 = 33;  p= 6; b = 30°

Mivel ρ’ > α ezért önzáró.

Szilárdsági méretezés:


Egy M56×5,5 méretű F = 8×104 [N] húzóerővel terhelünk. (Magátmérője: 48,855 [mm]) Mekkora az anya magassága, ha pmeg = 200×105 [Pa]? Ellenőrizze a menetet önzárásra, ha a súrlódási tényező 0,08.

Számolja ki az orsóban ébredő feszültséget.

d = 56 mm; d1 = 48,855 m; p = 5,5; pmeg = 200×105 Pa; μ = 0,08;

β = 60º

m = z×p = 7×5,5 =38,5 mm

Mivel ρ’ > α ezért önzáró.


Mennyi lesz az üzemórákban mért élettartama annak az egysoros mélyhornyú golyóscsapágynak, melynél az n = 600 min-1, Fr = 3000 N, C = 32000 N.

Fe = Fr = 3000 N

[millió fordulat]

golyós: p = 3;  görgős: p = 1/3


Mennyi lesz a percenkénti fordulatszáma annak a 6308 jelű egysoros mélyhornyú golyóscsapágynak, melynél az LH=32000 óra, Fr=3000 N, C = 32000 N.

[millió fordulat]

golyós: p = 3;  görgős: p = 1/3


Csapágy üzemóra meghatározás 6406, Fa = 2730 N, Fr = 6680 N,

n = 400 min-1.

C = 33500 N

[millió fordulat]

golyós: p = 3;  görgős: p = 1/3

Válasszon mélyhornyú golyós csapágyat, ha Fa = 1000 N, Fr = 3000 N,

n = 400 min-1, LH = 10000 h → f1 = 6,2 (SKF katal.)

C = f1 × Fe = 6,2×3000 = 18600 N

pl.: 6011, 6207, 6303, 6404


Tengelykapcsoló méretezés (Milyen magátmérőjű csavarok szükségesek?)

Tehát M22-es csavar.

Erőzárásra méretezve:

Alakzárásra méretezve:


Hány lemezt alkalmazunk az alábbi teljesítmény átvitelére egy többlemezes olajozott acéltárcsás tengelykapcsolónál?

P = 20 kW; n = 1440 min-1; μ = 0,05; d1 = 0,08 m; d0/d1 = 0,4;

pmeg = 25×105 N/m2; β = 2.

Ms = Mcs×β = 132,63×2 = 265,26 Nm

zö = z + (z+1) = 9 + (9+1) = 19


Hány lemezt alkalmazunk az alábbi teljesítmény átvitelére egy többlemezes olajozott acéltárcsás tengelykapcsolónál?

P = 22 kW; n = 1800 min-1; μ = 0,06; d1 = 0,09 m; d0/d1 = 0,6;

pmeg = 20×105 Pa; β = 2.

Ms = Mcs×β = 116,71×2 = 233,42 Nm

13 db lemezre van szükség, ebből 6 db hajtó, 7 db hajtott.


Mekkora a kinyomó erő az önzárás határértékére felvett félkúpszögű kúpos tengelykapcsolónak?

P = 10 kW; n = 380 min-1; μ = 0,3; Dk = 0,24 m; β = 2


Mekkora a kinyomó erő az α = 12º-os félkúpszögű kúpos tengelykapcsolónál? Rajzolja meg az erőhatás ábrát! Ellenőrizze önzárásra!

P = 8 kW; n = 400 min-1; μ = 0,25; Dk = 0,24 m; β = 2Bőrdugós tengelykapcsoló dugó méretezése nyomásra

P = 7 kW, ℓ = 30 mm, z = 6, σmeg = 500×105 N/mm2, n = 800 min-1,

pmeg = 50×105 Pa, v = 50 mm


Szegecselés:

P = 10 LE = 7,5 kW; S = 6 cm; n = 400 min-1; dk = 90 mm;

τmeg = 40 N/m2; pm = 100 N/mm2; a = 4 m; d = 5 cm.


Számítsa ki az alábbi adatok alapján egy nyitott, lapos bőrszíjhajtásnál a következőket: áthúzási fok (φ), tengelyhúzás (H), slip (s), hatásfok (η), frekvencia (f)!

P=37kW; n1=600min-1; i=3; D1=0,2m; a=2m; n2mért=193min-1.

;    η=100-3,5=96,5%

v=Dπn=0,2π10=6,28 m/s

μ=0,008v+0,2=0,008×6,28+0,2=0,25024

;  

β=2×arccos0,1=2×84,26=168,5°;   

ε=eμ×β=e0,25024×2,94=2,086


Rajzban ismertesse a kúpfogaskerekek kapcsolódását, az erők ábrázolását, számítását.

Osztókör Ø: do1=dk+b×sinδo1; dk=z×mk;

: közepes modul.

; ; FA=Fk×tgα0;

Fax1=Fa×sinδ1=F×tgα×sinδ1=Fr2;       Fax2=Fa×sinδ2=F×tgα×sinδ2=Fr1; δ12=90°

;                   


Számítsa ki a kapcsolódó egyenes fogazású homlokfogaskerék-pár összes jellemző méretét, ha ismeretesek a következő adatok: m=6; i=2; a0=126mm.

α=20°

;

z1+2z1=42→3z1=42→z1=14; z2=2×14=28

z1<z0=17 (α=20°)

z1+z2≥2z0        ± kompenzált fogazás

Profil eltolási tényező:

Geometriai méretek:

d1=m×z1=6×14=84mm;              d2=m×z2=6×28=168mm

da1=m(z1+2)+2(x1m)=6(14+2)+2×1,058=96+2,116=98,116mm

da2=m(z2+2)-2(x1m)=6(28+2)-2×1,058=180-2,116=177,884mm

df1=m(z1-2,4)+2(x1m)=6(14-2,4)+2×1,058=69,6+2,116=71,716mm

df2=m(z2-2,4)-2(x1m)=6(28-2,4)-2×1,058=153,6-2,116=151,484mm

h=2,2×m=2,2×6=13,2mm;       h=ha+hf;        c=hf2-ha1=hf1-ha2=1,2

p=m×π=6π=18,84mm

;    p=s1+s2


Számítsa ki az alábbi adatok alapján egy nyitott végtelenített hajtás szalagjának frekvenciáját!

D1=0,25m; n1=720min-1; i=4; a=2,5m

β=2×arccos0,15=162,7°


Számítsa ki az egyező osztókör átmérőjű csavarkerék hajtás geometriai méreteit, ha ismeretesek az alábbi adatok:

n1= 1100 min-1; n2=740min-1; z1=20; mn=5

;         ;

β12=90°→β2=90°-β1=90°-56,3°=33,7°

; 

d1=mh1×z1=9,01×20=180,2 mm;     d2=mh2×z2=6,009×30=180,27 mm

p=m×π =5×π =15,7 mm

ph1=mh1×π =9,01×π =28,3 mm;            ph2=mh1×π=6,009×π=18,87 mm

da=d+2m=180,2+2×5=190,2 mm;      df=d-2,4m=180,2-2,4×5=168,2 mm

da1=mh1(z1+2)=9,01(20+2)=198,22;   da2=mh2(z2+2)=6,009(30+2)=192,28

df1=mh1(z1−2,4)=158,57;                     df2=mh2(z2−2,4)=165,84

Csavarkerékhajtás


Ismertesse a fogaskerekek igénybevételét, a méretezésnél használt fogalmakat, képleteket!

Mechanikai viszonyok:

;        FA=F×tgα;

FN: fognyomó erő a „C” pontban irányt vált. FA: axiális erő.

Igénybevételek:

1. hajlítás; 2. váltakozó nyomás → kifáradás → fogpattogás (pittingelés);

3. csúszás → súrlódás → hőfejlődés → kilágyulás

1. Mh=F×h0; Mhmeg×k

;;;; h=2,2×m; s=1,7×m;

; ;

Méretezés fogalak tényező figyelembe vételével:

Hajlító feszültség:

2. Nyomásból eredő feszültség:

. Nyírás: ; ; μ=2,5;

Fk=FN×cosα0; ; gt: fogalak tényező, táblázatból.

p=: vonalterhelés, pmeg=200÷500[N/mm];

Fogoldal felszíni szilárdság:

σH: Hertz feszültség, kigödrösödést okoz, pitting.

3. Melegedés (empirikus): súrlódás okozza,

: tapasztalati összefüggés. Ha a kerületi sebesség nagy (100m/s):


Ismertesse az evolvenst, mint foggörbét (származtatás, tulajdonság, kapcsolószög, értelmezés, invα számítás stb.)Ha egy körön egy egyenes csúszásmentesen gördül, az egyenes bármely pontja „evolvens-görbét” ír le. υ = invα; α: lefejtő szög. CN=AN; CN = ρ; N = talppont;

ρ = gördülő sugár; CN = rb × tgα;

invα → táblázatból.

AN = rb(invα + α);

rb×tgα = rb(invα+α); invα = tgα–α

Párhuzamosság:

Gördülő egyenes merőleges az evolvensre, fogmerőleges a gördülő egyenes, alapköri érintője. Profilnormális a többi evolvensnek is profilnormálisa. ρ=evolvens görbületi sugara, =N és az evolvens pontja közötti távolság.

Evolvens törvényszerűségei: foggörbe profilszöge:


AN=ra(invα+α); AN=CN; CN=ratgα

ra×tgα=ra(invα+α); invα=tgα–α

Két alapkör közös érintője N1N2 a kapcsoló vonal, amely evolvens profil esetén egyenes. Kapcsoló szög α=áll. szabványosított 20°, ritkán 15° is lehet.


A fogaskerék kapcsolat, kényszerkapcsolat

A hajtó fogaskerék teljes szélességben egy mező mentén kapcsolódik, a hajtott fogaskerekekkel. A fogalak lehet kör, ciklois, evolvens. A leggyakoribb az evolvens. A kapcsolódási pontok (ACE) kapcsolóvonal. Adott foggörbéhez és gördülőkörhöz csak egy kapcsolóvonal rendelhető, mely mentén az erőátadás történik.

Fog-merőlegességi tétel: kapcsolódási pontban a foggörbékhez húzott érintők egy egyenesbe kell hogy essenek.Ismertesse a kapcsoló fogak egy pontjának (K pont) sebességviszonyait, csúszási sebesség, relatív csúszás, csúszási hiperbolák.

Relatív csúszás: Két görbe K-ban pillanatnyi sebessége: v1=R1×ω1; v2=R2×ω2, melyek a sugarakra (R1; R2) merőlegesen helyezkednek el. Együtt haladásának feltétele: v1n=v2n. Az érintő irányú komponensek: v1t>v2t. A fogprofilok nincsenek tiszta gördülésben, a felületek csúszva gördülnek. A relatív csúszás sebessége: vs=v1t-v2t.

v1t=v2t+vs, a profilok v2t sebességgel egymáson legördülnek, 1-es kerék vs sebességgel előresietve csúszik. A csúszás és a gördülés hányadosa a relatív csúszás, dimenzió nélküli szám.

ηI: a kiskerék; ηII: nagykerék.

A csúszási hiperbola: AC kiskerék lábrésze csúszik a nagykerék fejrészén, az ηI érvényes. A főpont után: ηII görbéje a mérvadó. A csúszások a kapcsolódás szélső pontjaiban (A; E) a legnagyobbak, a főpontban 0. A kiskeréken a csúszások nagyobbak. Gyorsabb kopáshoz, melegedéshez, berágódáshoz vezet. Csúszásra kiegyenlített fogazatot kell kialakítani.


Rajzoljon határkereket fogasléchez! Ismertesse a határ-fogszám számítását!

Azt a kereket, amelyet alámetszés nélkül még éppen el lehet készíteni, határkeréknek, fogszámát pedig határ-fogszámnak nevezzük. N1 pont az Aω-val egybeesik.

Határkerék fogszáma: α0=20°→z0=17;

α0=15°→z0=30; Véges számú metszőkerékkel: Fogazandó kerék (z1), metszőkerék (z2)

α0=20°→z10=z2=12; α0=15°→z10=z2=21;

Ismertesse a rugók általános jellemzőit (fogalmak, jelölések, képletek, stb.). Rajzon jelölje a hengeres nyomó csavarrugó különböző hosszait, ismertesse azok számítását!

Rugómerevség:

[N/m]; [Nm/°]

Rugó állandó:

[m/N];[°/Nm]Elraktározott munka: [Nm]; Menet emelkedés: ; Elméleti rugóerő: ; Anyag kihasználás:  (Húzás);  (Csavarás)

A nyomórugó jelleggörbéje

Db=D–d   a ≥ h    átmérőviszony. Dk=D+d   a ≤ 10 mm

; ; Teljes összenyomás: Hv=nö×d; Működő hossz: Hn=Hv+z; ; Rugóhézag: z=y×d×nm; y: fajlagos rugóhézag tényező; nm: működő menetszám; Össz menetszám: nö=nh+nm; Holt menetszám: (1,5÷2) (ny÷z); H0=Hv+nm(p-d): tehetetlen rugó hossza. ;    fv=Hö–Hv


Rajzban értelmezze a fogferdeséget, főbb jellemző méretek számítását, az erők számítását, a nyílfogazást stb.!

A ferdefogazású kerekek fogoldalainak előállítása az alaphengeren legördített síkban tengellyel párhuzamos iránytól βa szöggel hajló ferde egyenest helyezünk el, legördítésekor előállítja a ferdefogazású kerék fogát. βa az alapkörön mért ferdeségi szögével legördített egyenes minden pontja evolvenst ír le.

                 

Fogferdeségi szög ábrázolása.        Kapcsolósík ferde fogazású keréknél.

Párhuzamos tengelyű ferde fogú kerekek ellentétes fogiránnyal kapcsolódnak. βa < β0; Az emelkedési szög: γ0=90˚-β0; A mozgásra merőlegesen normál metszet, n jelöljük. Fogaskerék tengelyére merőleges homlokmetszet, h jelöljük. A normálosztás: ton=m·π; A homlokosztás: toh=mh·π; mh= homlokmodul. Elemi ferde fogazású kerék osztókör átmérői: . Fejkör átmérők: df=z·mh+2m=d0+2m. Lábkör átmérők: . Fog magasság: ; f0=m; h0=f0+ℓ0=;

Tengelytávolság:

Fogferdeség: β0=10˚÷30˚, β0max=45˚

A fogaknak egymástól tengelyirányban mért távolsága:

Kiegészített kapcsolószám:

;

Homlok kapcsolószám:

Axiális kapcsolószám: . Terhelést átadó foghossz: ; . Homlok-fognyomás: ; Fh=Fn·cosβa; A fogfelületre merőleges fognyomás: . ; Fax=Fk·tgβ0; Tengelyt terhelő, a fogakat eltávolítani igyekvő radiális irányú erő: Fr=Fk·tgαoh.

Nyílfogazású kerekek: A tengelyirányú erő két szimmetrikus ferdefogzású kerékkoszorú alkalmazásával ki lehet egyensúlyozni.


Ismertesse a láncok felosztását, rajzoljon különböző lánctípusokat!

I. Alkalmazás szerint: - Teheremelő: szemes, csuklós. – Hajtó: szemes, csuklós, egybeöntött (EWART). – Szállító: több tagból. II. Szerkezet szerint: - Hegesztett: szemes. – Hevederes: csapos, görgős, hüvelyes. – Temperöntésű: egy tag – egy darab.

Gall-lánc:                    Hüvelyes lánc:              Fogazott lánc:

                    

Gördülő, súrlódásos csuklókkal ellátott fogasláncok:

Ewart lánc:                      Rotary lánc:                          Szemes lánc:

           


Lánchajtás méretezése:

vmax=18m/s; hajtókerék: z1=17-25; hajtott kerék: z2=51-71

Láncot terhelő erő: F1=Fk+Fc+Fg+Fdin

; ; ; q: lánc folyóméter súlya, Fg: lánc súlya; Fdin: dinamikus erőhatás;

Szakítás: Fm=Fk+Fc; ;

v: lánc sebesség; ; FszFm·ν

ν: biz.tény. (8-30). : max. szakítóerő. Csapnyomás: pmpmeg; ; A: csukló felülete. pmeg=800-2000 N/cm2=

=ξd·pa·k; ξd: dinamikus tény. k=k1·k2·k3;

k1: hajtólánc minőségétől; k2: hajtás elrendezés; k3: kenési módtól függő.


Mennyi annak az öntöttvas csőnek a belső átmérője, amelyben q=15m3/h vizet szállítunk v=1,3m/s áramlási sebességgel? Mennyi a cső falvastagsága, ha a belső túlnyomás p=45bar=4,5N/m2, σmeg=25N/mm2? Rajzolja le a szimplex és a gibbaur csőkötést!

D=63,8 mm→ szabv. 65 mm

S=S0+C=5,85+5,36=11,21 mm

Dk=D+2×s=65+2×11,21=87,42 mm

                    Gibbaur                                                   Simplex

Ismertesse az ékszíjak számának meghatározását adott teljesítmény átviteléhez. Rajzoljon ékszíjhajtásos fokozatnélküli sebességváltót! (variátort)

P0: egy ékszíj névl. teljesítménye

K0: áttételtől függő

K1: átfogási szögtől függő

K2: szíjhossztól függő

K3: üzemi tényező

K4: szíjak számától függő

Mivel K4-et nem ismerjük, ezért előzetes számítás:

; ;                         ;


Csőkötések, szelepek

                    Gibbaur                                                   Simplex

Önműködő szelepek: csőben áramló folyadékok tulajdonsága, energiája működteti. – pillangó v. visszacsapó szelep; - nyomásszabályzó szelep más kiegyenlítő szelep. 1. Pillangó szelep. 2. Csőkötéskor záródó szelep.

3. Biztonsági → nyomáscsökkentő szelepek. a) súlyterhelésű; b) nyomó terhelésű.

                 

Találat: 3844