online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Fűrészgép vezérlése

gépészetFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Architektúra-független leíras
Csörlök
Aszinkron motor modellek
A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA
Modul neve: Hidraulikus elem és rendszertechnika alkalmazasa, elemzése II
A mechanikai munka atvitele valtozó sebességü üzem mellett
Hidraulika
Modul neve: Hidraulikus elem és rendszertechnika alkalmazasa, elemzése I.
Adaptív innovaciós modell
Vakuumenergia
 
 

Fűrészgép vezérléseA fűrészgép raklapok gyártásához vág méretre deszkákat. A gép fűrésztárcsájának forgatását hidromotor, az előtolását munkahenger biztosítja.


7.1. áb 919e44j ra: Fűrészgép vezérlése

 A fűrésztárcsa forgó mozgásának és az előtolásnak egyszerre kell indulni.

A vágási művelet végén a szerszámok térjenek vissza alaphelyzetükbe, de akkor a fűrésztárcsa nem végezhet forgó mozgást.

Az előtolást megvalósító munkahenger dugattyújának pozitív irányú mozgása (munkalöket) legyen lassú, míg negatív irányú mozgása (visszatérés alaphelyzetbe) gyors!


A fűrészgép vezérlésének kapcsolása 

B

 

A

 

T

 

P

 

p2

 

p1

 

7.2. ábra: Fűrészgép hidraulikus kapcsolása

 


Hozza létre a kapcsolást a gyakorlókészlet segítségével!


Működtesse a körfolyamot és tapasztalatait rögzítse a következő táblázatba!


Útmeghatározó elem

Dugattyú mozgása

(irány és sebesség)

Motor mozgás

p1 (bar)

p2 (bar)

Biztos helyzet

Bizonytalan helyzetA létrehozott kapcsolás megfelelt a követelményeknek. A munkahenger dugattyújának és a hidromotornak mozgásviszonyai teljesítették az elvárásokat.


Mit gondol? A munkahenger dugattyúja - az útmeghatározó elem bizonytalan állásában - mely két ok miatt végezte negatív irányú mozgását lényegesen gyorsabban, mint a pozitív irányút?

Írja le!


ok:.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........................

ok:.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........................Valósítsuk meg a fűrészgép működését úgy, hogy a fűrésztárcsát meghajtó hidromotor az előtoló munkahenger dugattyújának bármilyen irányú mozgásakor vágó irányú mozgást végezzen! (Visszafutásnál ne álljon meg!)


Mivel a gép folyamatosan munkát végez, így a dugattyú visszafutásának rövid idejére a fűrésztárcsát nem célszerű leállítani. Másrészt a forgó tárcsa visszafelé is forgácsolást végez, így nem szorul be az előzőleg kimunkált vágási résbe.


Több lehetséges megoldás is létezik.


Próbálja a feladatot megoldani először kapcsolási vázlat szinten, majd a valóságban!


A feladat megoldása 4 db. visszacsapó szelep felhasználásával4

  3

 

 

 

T
 

P

 

B

 

A

 

7.3. ábra: Fűrésztárcsa egyirányú forgásának megvalósítása 4 db. visszacsapó szeleppel

 


Építse meg a kapcsolást!


Elemezze a kapcsolási vázlatot és természetesen a valóságos körfolyam működését!


Mikor, melyik szelepeken jön létre áramlás? Miért változnak a sebességek?


Véleményét jegyezze le!
A feladat megoldása közvetlen nyomóvezetékre kötésselB

 

A

 

T

 

P

 

7.4. ábra: Fűrésztárcsa egyirányú forgásának megvalósítása, közvetlen nyomóvezetékre kötéssel

 Valósítsa meg a kapcsolást!


Elemezze működését és írja le tapasztalatait!

Hová építene be fojtószelepet, hogy a működés megbízhatóvá váljon?
Visszacsapó szelep


A visszacsapó szelep feladata - mint azt már előzőekből ismerjük - az, hogy a nyomóközeg számára csupán egy áramlási irányt tegyen lehetővé.


Alkalmazását néhány példán keresztül nézzük meg!7.5. ábra: Visszacsapó szelep alkalmazása

A szivattyút követően beépített visszacsapó szelep megakadályozza, hogy a szivattyú leállása esetén a teher sűllyedjen és a folyadék a szivattyúra visszafolyva azt hidro-motorként működtesse.

7.6. ábra: Visszacsapó szelep további alkalmazásaiHidraulikus motor


Egyenesvonalú mozgást már számtalan esetben megvalósítottunk. Erre a célra a már jól ismert munkahengereket alkalmaztuk. Ebben a kapcsolási példában a fűrésztárcsát forgatnunk kellett, melyhez egy új szerkezeti egységet, a hidraulikus motort építettük be.


A hidraulikus motorok - vagy röviden hidromotorok - a folyadék által szállított energiát forgó mozgássá, forgató nyomatékká alakítják.


Kialakítás és szerkezeti felépítés szempontjából igen sok fajta hidromotorral találkozhatunk. Most csupán egy típusával, a külső fogazású fogaskerekes hidromotorral ismerkedjünk meg.


7.7. ábra: Külső fogazatú fogaskerekes hidromotor

 

A szerkezeti felépítés szinte tökéletesen azonos a külső fogazású fogaskerekes szivattyúval.

Az (1.) motor házába illeszkedő kerekek (2. 3.), melyek közül a 2. sz. tengelye a házból ki van vezetve, adja le a forgató nyomatékot.


A folyadék - nyomás alatt - a 4. csatornán lép be, s maga előtt tolva a fogakat a ház által meghatározott félköríves pályán haladva leadja energiáját, majd az 5. csatornán keresztül távozik.
Az ábrán látható hidromotor jelölését tüntettük fel. A két vonal helyettesíti a nyomó és a visszafolyó vezetéket, míg a kör arra utal, hogy a szerkezet teljes - és több - körülfordulást képes létrehozni. A szimbólumban lévő fekete egyenlő oldalú háromszög jelzi a nyomófolyadék áramlási irányát. Ez befelé mutat, tehát nem szivattyúról hanem - folyadéknyelőről - hidromotorról van szó


A hidraulikus motorok természetesen nem csupán egyik forgási iránnyal rendelkeznek, hiszen ez alkalmazásukat nagy mértékben gátolná. (Egy tehermozgató csörlő csak emelni tudna, süllyeszteni nem, a hidraulikus járókerékhajtású gépek csak előre tudnának menni hátra nem.)


A kétirányú folyadéknyeléssel - két forgási iránnyal - rendelkező hidromotor jelölése:
Gyakran alkalmazzuk a csővezetékbe építhető visszacsapó szelepet, melynek vázlatos rajzát a következő ábrán látjuk.
ábra: Csővezetékbe épített visszacsapó szelep


A csővezetékbe épített visszacsapó szelep működését nézve tökéletesen azonos az előző visszacsapó szelepekkel. Az 1. záróelem a 2. nyomórugó és az esetleg balról ható folyadéknyomás a záróelemet a 3. ülésre nyomja. Ezen irányból áramlás nem jöhet létre.


Ellentétes áramirány esetén - amennyiben a nyomás képes a rugóerő legyőzésére - a szelep záróeleme nyit.


A visszacsapó szelepeket a következő nyitási nyomásokkal gyártják:


0,5; 1; 1,5; 3 bar


Ezek természetesen gyári beállítási értékek, melyek a záróelem felületének nagyságához állított rugóerőtől függenek. Utólagos állításuk nem lehetséges.


 


 
Önellenőrzés 7.Ez az önellenőrzés eltér az előzőekben megszokottól.

Az ábrán 4 db. visszacsapó szelepet lát egy bizonyos kapcsolásban.


2

1 3


4


A csatornákat számokkal jelöltük. Hogy mit hová kötünk azt Önnek kell eldöntenie!


Könnyítésül ugyanezen szelep metszeti ábráját is bemutatjuk:
(10 pont)Ezen nem jelöltük a csatornákat számokkal. Tegye ezt meg Ön!

Mi lehet a feladata a vázolt szelepkombinációnak? Jegyezze le!


A 7. Fejezet gyakorlatai között találhat egy olyat, ahol szintén 4 db. visszacsapó szelepet alkalmaztunk.


Rajzolja át a kapcsolást úgy, hogy az előző egyenirányító egység legyen beépítve! (Felső kapcsolási vázlat)Körfolyam vázlatrajza
(10 pont)Elérhető pontszám:       20 pont

19-20 pont Kiválóan megfelelt

14-18 pont Megfelelt

0-13 pont Javaslom, figyelmesen ismételje át!

: 3220