online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Adaptív innovaciós modell

gépészet

Fájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Targoncak
Architektúra-független leíras
A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA
Modul neve: Hidraulikus elem és rendszertechnika alkalmazasa, elemzése II
Fékszerkezetek
Személyügyi szervező szakirany Tréningmódszerek II. Tréning tanacsadas felmérés és terv
Daruk
Valtakozó aramú szabalyozott hajtasok
Modul neve: Hidraulikus elem és rendszertechnika alkalmazasa, elemzése I.
 
 

Adaptív innovációs modell:

Kinematikus láncmodell:

F-KGY; T; M-É; K

K: kutatási eredmény, de jelentheti általában az új ötletet, a nóvium létrejöttét is

F: Fejlesztés, KGY: kísérleti gyártás

T-termelés, É-értékesítés, M-marketing

Rendszerként fogja fel az innováci 444d39e ós folyamatot. A folyamat elemei alrendszereket alkotnak, azok állandó kapcsolatban, kölcsönhatásban vannak egymással, s a rendszer többszöri visszacsatolással rendelkezik.

Kettö összehasonlítása

Innováció célja, nyereségforrásai

Az innováció sikere a piacon döl el, azt a piac minösíti.

A müszaki inn. irányulhat:

- radikálisan új termék kifejlesztésére; -innovatív vállalatok utánzására; -máshol kifejlesztett technológiák adaptálására; -a meglévö technológiák, -gyártási módszerek fejlesztésére.

Az inn. gazdasági céljai:

1. termékinn. esetén: -a termelésböl kivont termékek helyettesítése;- a termékszerkezet bövítése: -a fö gyártási profilon belül, a fö gyártási profilon kívül; -a piaci részesedés megtartása, növelése; -új piacok megnyitása belföldön és külföldön.

2. eljárásinn. esetén: - a termelés rugalmasságának javítása; - term. ktg csökkentése a köv területeken: bérhányad, anyagfelhasználás energiafelhaszn, selejt-arány, tervezési ktgek csökkentése; a munkafeltételek javítása; környezetkárosítás csökk.

Az inn nyereség forrásai 1. termék: termékszerkezet korszerüsítése profiltisztítással, új termék bevezetésével; volumen-átsúlyozás a fedezeti sorrend szerint. 2. fajlagos felhasználási együttható: anyagtakarékosság, energiatakarékosság, termelékenység fokozás 3. eröforrás fajta: szük-keresztmetszet feloldása, termelési tényezök új kombinációja, beruházás illesztés 4. egységár: a konstrukciós minöség javítása, a gyártási minöség javítása, a termékdifferenciálás 5. lineárisan változó egységköltség: a konstrukciós önköltséget csökkentö gyártmányfejlesztés, müveleti önköltséget csökkentö gyártásfejlesztés, a kihasználást fokozó termelés-szervezés 6. rezsiköltség: rezsiköltség csökkentése 0-bázisról való költség-normalizálással, változó bázisról induló költségtervezéssel, szervezetfejlesztés, az érdekeltségi rendszer fejlesztése. 7. értékesítési korlát: a piacképességet közvetlenül javító gyártmány- és gyártásfejlesztés, a piacszegmentáláshoz kapcsolódó termékdiverzifikáció.


Terméktervezés innovációja: ????

A termékinnováció két alapváltozata különböztethetö meg:

- Jelentös vagy radikális innováció: amelynek eredménye olyan újonnan piacra vitt termék, mely felhasználási köre, konstrukciója, belsö tulajdonságai és külsö megjelenése teljesen új vagy jelentösen módosított. Az effajta innováció alapulhat radikálisan új technológián, de létrejöhet már meglévö technológiák újszerü kombinációja révén is.

- Módosított innováció: egy már meglévö termék néhány paraméterének javítása.

A módosítások két formája képzelhetö el. Egy egyszerü terméknek javíthatók, tökéletesíthetök bizonyos tulajdonságai vagy csökkenthetö az önköltsége új anyagok, eljárások alkalmazásával. Egy összetett „integrált” termék, amely több egymással összefüggö részegységböl (alrendszerböl) áll, úgy is javítható, hogy egy (vagy több) alrendszerébe kerül sor változásokra.


Innovációs marketing:

Az innováció szisztematikus logika szerint egymáshoz kapcsolódó tevékenységek halmaza. Az innovációmenedzsment az innovációs folyamat vagy innovációs lánc tervezésében, elemzésében és megvalósításában jut kifejezésre. Az innovációmenedzsment fontos eleme az innovációs marketing, amely több funkciót is betölt.

Ilyenek IVÁNYI-HOFFER (1999) felosztása szerint:

Elömarketing: a kifejlesztendö újdonságtartalommal bíró produktum piaci stratégiájának kialakítása. Ide tartozik a kereslet mennyiségi, minöségi megismerése és a konkurencia-elemtés is. Az e fázisban nyerhetö információk szolgálnak korrekt lapul a termékpolitika fejlesztéséhez, illetve a fejlesztett termék funkció- összetételének kialakításához.

Innovációs marketing: a piacra-lépés idözítéséhez és a javasolható szerep kiválasztásához (úttörö, korai vagy kése követö) nyújt megfelelö alapot.

Kísérleti vagy pilot marketing: az újdonságra fogékony vevök bekapcsolása a fejlesztésbe ( az újszerü igények termékfunkcióvá transzformálása).

A problémamegoldó ötletelés: a vevök újszerü igényeit újdonságtartalmú, egyúttal eladható megoldásokkal igyekszünk kielégíteni

Diffúziós marketing: az új vagy továbbfejlesztett termék/szolgáltatás piaci bevezetése és elterjesztése

Termékstratégia: termék közép-hosszútávú fejlesztési, termelési, értékesítési koncepciója; meghat. a vállalat célját, törekvését.


Találat: 2058