online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Analóg elektronika

gépészet

Fájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Csapagyszerelő prés
Autóvasarlaskor a vevö nem tudja eldönteni, szívó vagy feltöltös motort vasaroljon.
Az autókereskedésben, ahol Ön dolgozik, egy vevö hagyomanyos dízelrendszerü (forgóelosztós adagolószivattyúval) szerelt jarmüvet szeretne vasarolni. E
Csörlök
Kereskedési technikak és módszerek
Analóg elektronika
 
 

Analóg elektronikaKérdések


Adja meg az ideális dióda definícióját rajzban, képletben, szövegben!

Rajzolja fel a bipoláris tranzisztor áramköri jelét (npn és pnp esetben is) és nevezze meg kapcsait!Írja fel az NPN típusú bipoláris 232h71c tranzisztorra a tranzisztor törvényt kifejezö egyenleteket! Rajzban, szövegben értelmezze az egyenleteket!

Rajzolja fel a bipoláris tranzisztor egyetlen ­kollektor ellenállást ­ tartalmazó erösítö kapcsolását, a bemenö és a kimenö karakterisztikáit, jelölje be ezekbe a munkapontokat ill. a munkaegyenest!

Adja meg, hogy a tranzisztoros lineáris erösítö munkapontját a kimenö karakterisztika seregben hova kell beállítani és miért?

Rajzolja fel a müveleti erösítö rajzjelét! Adja meg a ki- és bemenö feszültségek kapcsolatát!

Sorolja fel az ideális müveleti erösítö jellemzöit!

Definiálja a virtuális földpont fogalmát!

Rajzolja fel a müveleti erösítövel megvalósított összegzö kapcsolási rajzát és vezesse le a be-­ és a kimeneti feszültség kapcsolatát!

Rajzolja fel a müveleti erösítövel megvalósított integrátor kapcsolási rajzát és  vezesse le a be-­ és kimeneti feszültség kapcsolatát!

Rajzolja fel a másodrendü, lineáris, állandó együtthatós, inhomogén differenciálegyenlet megoldását szolgáltató analóg számítógép kapcsolási rajzát és ismertesse a megoldás menetét!

Ismertesse a feszültségillesztés eljárását!

Mi a kondenzátoros csatolás szerepe két erösítö fokozat között?

Rajzolja fel az általános (pozitívan vagy negatívan) visszacsatolt rendszer hatásvázlatát és vezesse le a rendszer eredö frekvenciafüggvényét!

Sorolja fel a negatív visszacsatolás elönyeit és hátrányait!

Mutassa be, hogy a negatív visszacsatolás miként linearizál, csökkenti az átviteli tényezöt és a paraméter változás hatását! Tételezze fel, hogy rendszer viselkedése a frekvenciától független!

Rajzolja fel a négy szürötípus frekvencia-jelleggörbéjét ideális esetben és adja meg mindegyik megnevezését is!

Egyetlen szinuszos moduláló jel esetére írja fel az amplitúdó modulált jel kifejezését és annak három diszkrét frekvenciára bontott alakját!

Az ideális dióda egy olyan nemlineáris áramköri elem, mely nyitó irányban zérus feszültségesés mellett vezet áramot, vagyis ellenállása R=0, záró irányban pedig végtelen nagy ellenállást fejt ki az elektromos áram áthaladásával szemben, vagyis az ellenállása R= . A dióda jelképi jelölése az 1. ábrán, az ideális dióda feszültség-áram jelleggörbéje a

2. ábrán látható:

1. ábra

2. ábra


A pnp ill. az npn bipoláris tranzisztor áramköri jele és a szokásos pozitív irányai a 3a, ill. 3b ábrán láthatóak. A kivezetések elnevezése: B – bázis, C – kollektor, E – emitter.3a. ábra: PNP tranzisztor


3b. ábra: NPN tranzisztorA tranzisztortörvények npn típusú bipoláris tranzisztorra:


Az (1) egyenlet a bipoláris tranzisztorra felírt  csomóponti törvény.

A (2) egyenlet azt fejezi ki, hogy az IE emitteráram túlnyomó része az IC kollektoráramból származik (A=0.95 0.99). Szakadt emitter kör esetében (IE = 0), a záró irányban igénybevett kollektor oldali diódán ICB0 szivárgási áram folyik. A (3). egyenlet az (1) és (2) egyenletekböl vezethetö le. A kollektoráram egy , a bázisáram által vezérelhetö részböl, és az állandó, nem vezérelhetö részböl áll.

Egyetlen kollektorellenállást tartalmazó, bipoláris tranzisztoros erösítö kapcsolási rajza:


Bemenö karakterisztikaKimenö karakterisztika és a munkaegyenes:A bipoláris tranzisztor kimenö munkapontját úgy állítjuk be, hogy a munkaegyenes normál erösítö tartományba esö részének a közepére kerüljön. Ez azt jelenti, hogy a munkaponthoz tartozó UCE feszültség közelítöleg UT/2:

Ebben az esetben az erösítö a lineáris erösítési tartomány határát egyszerre éri el a pozitív és a negatív kivezérléskor.A müveleti erösítö rajzjele és a kimeneti feszültség kifejezése:


un, up a bemenö feszültséget,

ip, in a bemenö áramok,

uk a kimenö feszültség,

Au a feszültségerösítési tényezö

Auk a közös módusú feszültségerösítési tényezö.

. Az ideális müveleti erösítö jellemzöi:

a differenciális feszültségerösítése Au végtelen nagy, bemeneti közös módusú erösítése Auk zérus,

bemeneti áramai zérusok (bemeneti impedanciája végtelen nagy),

kimeneti impedanciája zérus,

frekvenciaátviteli sávszélessége végtelen,

kimenö feszültsége elérheti a tápfeszültséget.


Ha a müveleti erösítö pozitív bemenö kapcsát leföldeljük, és feltételezzük, hogy az uk kimenö feszültség nem érte el a telítési értéket, akkor , ahol un a negatív bemenö kapocs feszültsége és A a feszültségerösítés. Ha A nagy érték, vagy másképpen A , akkor un 0. Ilyenkor a negatív bemenö kapocs „virtuális földpont”.
A müveleti erösítövel megvalósított összegezö erösítö kapcsolási rajza:

Csomóponti törvény P-re: , mivel az ideális müveleti erösítö in bemenö árama zérus. Minthogy P virtuális földpont: ill.

Az áramokat a csomóponti törvénybe helyettesítve, következik:

A müveleti erösítövel megvalósított integrátor kapcsolási rajza:

Csomóponti törvény P-re: . Mivel P virtuális földpont: ill. . Az elözö három egyenletböl: . Ahol az áramkör ún. idöállandója.


A másodrendü, lineáris, állandó együtthatós, inhomogén differenciálegyenlet:

A másodrendü deriváltat tehát három tag elöjeles összegeként kapjuk, amelyet idö szerint kétszer integrálva jutunk az uk megoldáshoz. A megoldását szolgáltató analóg számítógépes kapcsolási rajza:


Feszültségillesztésnél arra törekszünk, hogy a jelforrás által létrehozott ug feszültség  minél nagyobb hányada jusson a terhelésre.

A generátor és a terhelés belsö ellenállásai egy feszültségosztót alkotnak, melyböl kifejezhetö a terhelésre jutó feszültség:

Ebböl következik, hogy a viszony fennállása esetén: , ami az optimális eset.


Többfokozatú, váltakozó feszültségü erösítök esetén, a kondenzátoros csatolás a fokozatok közötti egyenáramú leválasztását valósítja meg. Ezzel a fokozatok munkapontja egymástól függetlenül állítható be. A kondenzátor értéke úgy választandó meg, hogy annak értékü reaktanciája elhanyagolható legyen az átviteli sávban.


Az általános visszacsatolt rendszer hatásvázlata:

ahol és a rendszer ki- ill. bemenö jele, az elöre- ill. visszavezetö ág eredö frekvenciafüggvényei. Felhasználva még az

összefüggéseket és kiküszöbölve és jeleket az eredö frekvenciafüggvény:

ahol a – ill. a + jelek a pozitív ill. a negatív visszacsatolásra vonatkoznak.

A negatív visszacsatolás elönyei:

linearizáló hatású,

csökkenti a paraméterváltozások hatását,

csökkenti a külsö zavaró jelek hatását,

az átviteli frekvenciasávot növeli,

bemenö és kimenö impedanciákat módosítja,

labilis rendszert stabilizálhat.

A negatív visszacsatolás hátrányai:

csökken az erösítés,

stabilitási problémákat okozhat.


Egy negatívan visszacsatolt rendszer átviteli függvénye:

vagy frekvenciától független esetben:

(1)

ahol A ill. Av az elöre ill. visszacsatolt ág átviteli tényezöje. Általában A Av >> 1.  Míg A nemlineáris, változó és nagy érték, Av lineáris és

Az utóbbi egyenlötlenség miatt

Visszacsatolt esetben tehát A* értékét jó közelítéssel nem befolyásolja A nemlinearitása és változása. Ugyanekkor az átviteli tényezö (1) miatt visszacsatolt esetben csökken a visszacsatolatlan esetben érvényes értékhez képest.

A szürö hatásvázlata:

Ahol a szürö frekvenciafüggvénye.

A négy szürö alaptípus ideális amplitúdó – körfrekvencia diagramja:


a., Aluláteresztö szürö

c., Sáváteresztö szürö

b., Felüláteresztö szürö

d., Sávszürö


Vivö jel: . Moduláló jel:

A modulált jel a blokkvázlat szerint:

ahol a modulációs mélységfaktor.

Az amplitúdómoduláció eredményeképpen megjelenik az umv jelben az , az és az három körfrekvenciájú szinuszos jel mindegyike.

Találat: 2951