online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 
 
 

Födém tervezése

építészet építőipari

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Falas épületek, falak
Épületek csatornahalózatanak kialakítasa
A vízhalózat méretezése
ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐRI I
Épületgépészet Felkészülési kérdéssor
Födém tervezése
 
 

Födém tervezése

A Porotherm födém 727g69h gerenda gyártástechnológiája

A 120 m hosszú gyártópadokon elhelyezik a kerámia papucsidomokat. A gyártott gerendahossz függvényében megfelelő távolságonként a kerámia elemekbe teszik a kengyeleket. Befűzik a Ø 2,5 mm-es nagyszilárdságú feszítőhuzalokat. A feszítőhuzalok száma 5 és 19 db között változik a gerendahossz függvényében. A feszítőszálakat a teljes 120 m-es hosszon megfeszítik. A gerendát kibetonozzák, a kerámia elemek hornyaiba különleges minőségű betont öntenek.

A beton gyorsabb kötése érdekében az utókezelés hőérleléssel történik, a feszítőhuzalokat felfűtik. A horonybeton megszilárdulása után a feszítést feloldják, a gerendára ráterhelik a feszítőerőt. A gerendákat speciális vágógéppel a kívánt méretre vágják.

A födémkialakítás alapvető szempontjai

A gerendák alátámasztás nélkül egyáltalán nem terhelhetők. A gerendákat építés közben alá kell támasztani és túl kell emelni. Csak az alátámasztás elkészülte után lehet elhelyezni a gerendákat, a gerendákra a béléstesteket, majd ezt követően betonozni. A gerendák tengelyével párhuzamosan futó válaszfalak alá kettőzött gerendát kell elhelyezni.

A gerendákat a koszorúba be kell kötni az erre a célra szolgáló pótvasakkal, melyeket a gerenda felső övében, a kengyelekbe fűzve kell vezetni.Egyedi méretezést igénylő födémszakaszok

Egyedi méretezést igénylő födémszakaszok tervezésénél figyelembe kell venni a kengyelkiosztási tervet. (2. ábra)


2. ábra

A gerenda - csak a gyártás során beépített acélbetétekkel felhasználva - nem alkalmas konzolos szerkezet kialakítására. Konzolként történő betervezése és beépítése esetén a gerendát negatív nyomatékra méretezett vasalással kell ellátni.

Egyedi tervezést igénylő födémszakaszokon gerendakettőzés, monolit vasbeton kiváltó és lemez, teherelosztó szerkezet alkalmazása válhat szükségessé. Koncentrált terheket (pl. tetőszerkezet terheit) a födémre ráterhelni csak külön ellenőrző számítás után, statikus terv szerint szabad.

A födém geometriai és mennyiségi adatai

A geometriai és mennyiségi adatok az 2-5. sz. táblázatokban találhatók meg különböző födémkialakítások esetére.
A födém alaptípusa egyenként beépített gerendákkal készül, 45 vagy 60 cm tengelytávolsággal, 4 cm felbetonnal. A további típusok a felbeton vastagításával és/vagy a gerendák kettőzésével alakíthatók ki.
A táblázatokban található adatok a terv szerinti méretekből, az önsúlyok alapértékeivel számított értékek, melyek a födém általános szakaszára vonatkoznak, a koszorúk, gerendafelfekvések, egyedi födémszakaszok figyelembevétele nélkül.
Kettőzve beépített gerendáknál a tengelytáv a kettős gerendák középvonalai között értendő, a gerendaszükségletbe mindkét gerendaszál beleszámít.

A Porotherm födém 727g69h általános szakaszának geometriai és mennyiségi adatai I.

Egyenként beépített gerendák, födémvastagság:
17 cm béléstest + 4 cm felbeton = 21 cm


Porotherm
45-ös béléstesttel

Porotherm
60-as béléstesttel

Tengelytáv

45 cm

60 cm

Gerendaszükséglet

2,22 folyóméter/m2

1,67 folyóméter/m2

Béléstest-szükséglet

8,89 db/m2

6,67 db/m2

Betonszükséglet

63 liter/m2

57 liter/m2

Nyersfödém önsúlya

2,8 kN/m2

2,6 kN/m2

2. táblázat

A Porotherm födém 727g69h általános szakaszának geometriai és mennyiségi adatai II.

Egyenként beépített gerendák, födémvastagság:
17 cm béléstest + 6 cm felbeton = 23 cm


Porotherm
45-ös béléstesttel

Porotherm
60-as béléstesttel

Tengelytáv

45 cm

60 cm

Gerendaszükséglet

2,22 folyóméter/m2

1,67 folyóméter/m2

Béléstest-szükséglet

8,89 db/m2

6,67 db/m2

Betonszükséglet

83 liter/m2

77 liter/m2

Nyersfödém önsúlya

3,3 kN/m2

3,1 kN/m2

3. táblázat

A Porotherm födém 727g69h általános szakaszának geometriai és mennyiségi adatai III.

Kettőzve beépített gerendák, födémvastagság:
17 cm béléstest + 4 cm felbeton = 21 cm


Porotherm
45-ös béléstesttel

Porotherm
60-as béléstesttel

Tengelytáv

57 cm

72 cm

Gerendaszükséglet

3,51 folyóméter/m2

2,78 folyóméter/m2

Béléstest-szükséglet

7,02 db/m2

5,56 db/m2

Betonszükséglet

81 liter/m2

73 liter/m2

Nyersfödém önsúlya

3,3 kN/m2

3,0 kN/m2

4. táblázat

A Porotherm födém 727g69h általános szakaszának geometriai és mennyiségi adatai IV.

Kettőzve beépített gerendák, födémvastagság:
17 cm béléstest + 6 cm felbeton = 23 cm


Porotherm
45-ös béléstesttel

Porotherm
60-as béléstesttel

Tengelytáv

57 cm

72 cm

Gerendaszükséglet

3,51 folyóméter/m2

2,78 folyóméter/m2

Béléstest-szükséglet

7,02 db/m2

5,56 db/m2

Betonszükséglet

101 liter/m2

93 liter/m2

Nyersfödém önsúlya

3,8 kN/m2

3,5 kN/m2

5. táblázat

A födém teherbírási adatai

Az egyenként beépített gerendákkal készített födémek teherbírási adatait, a kettőzött gerendákkal készített födémek teherbírási adatait és a javasolt gerendakettőzésről az 6. sz. táblázat ad felvilágosítást.

A táblázatokban közölt qH értékek egyenletesen megoszló terhelés esetén érvényesek.

A táblázatban megadott határértékek figyelembevételével tervezett Porotherm födémek egyúttal kielégítik a szabványban előírt alakváltozási követelményeket is.

A helyszíni beton minősége minden esetben: C 16-16/kk MSZ 4719.
Kissé képlékeny konzisztenciájú, max. 16 mm szemcseátmérővel.

σbH = 11,5 N/mm2
σhH = 1,1 N/mm2

A közvetlenül koszorú mellé kerülő szélső gerenda, ill. egy esetleges nyílás mellé kerülő gerenda teherbírása nem azonos az általános födémszakaszon egyenként beépített gerendáéval, hanem a kettőzött gerendáénak a fele. A különbség csekély és oka, hogy az általános födémszakaszon a nyomott betonövbe beledolgozik mindkét oldalon a béléstest feletti felbeton sáv is, a koszorú, ill. nyílás mellett azonban ez a felbeton sáv csak az egyik oldalon van meg. A koszorú melletti gerenda terhe egyébként szokásos esetben lényegesen kevesebb a közbensőénél.

A Porotherm födém 727g69h teherbírási adatai, javasolt gerendakettőzés

Hosz-
szúság

Falköz

Tömeg

Javasolt gerendakettőzés

Egyenként beépített gerendák

Kettőzve beépített gerendák

60-as

45-ös

4 cm felbetonnal

6 cm felbetonnal

4 cm felbetonnal

6 cm felbetonnal

Tengelytávolság

Helyszíni beton: C 16-16/kk MSZ 4719

4 cm

6 cm

4 cm

6 cm

felbetonnal

MH

qH

MH

qH

MH

qH

MH

qH

cm

cm

kg/db

(kNm)(kN/m)

(kNm)

(kN/m)

(kNm)

(kN/m)

(kNm)

(kN/m)

A világos szürke mezőkben javasolt a gerenda kettőzés!

6. táblázat

Födém tűzállósági adatai

A Porotherm födémszerkezetek tűzállósági határértéke: TH=0,55 óra.
A megadott érték vakolatlan szerkezetekre vonatkozik.

Vakolat alkalmazása esetén a tűzállósági határérték a következő értékekkel növekszik:

A födém tűzállósági határértékének növekedése különböző vakolatok alkalmazása esetén:

(Lásd még MSZ 595-3:86 13. táblázat)


Sorszám

Tűzvédő bevonat
megnevezése

Testsűrűség
kg/m2

A szerkezet tűzállósági
határértékének növekedése
órában kifejezve,
ha a bevonat vastagsága

10 mm

15 mm

20 mm


mészhabarcs


javított mészhabarcs


cementhabarcs


gipszhabarcs


perlithabarcs

7. táblázat

A Porotherm födém 727g69h szerkezetek a fent említett vakolatok alkalmazása esetén: emeletközi, tetőtér alatti és tetőfödémként korlátozás nélkül, pince, alagsorfeletti és tűzgátlófödémként a II-V. tűzállósági fokozatú, legfeljebb ötszintes épületek esetében építhetők be.

A födém hő és páratechnikai tulajdonságai:

Tengelytávolság

60 cm

45 cm

Gerendák

Egyenként beépített gerendák

Kettőzve beépített gerendák

Egyenként beépített gerendák

Kettőzve beépített gerendák

Felbeton vastagsága
cm

Hővezetési ellenálás

Rf

m2K/W

Páradiffúziós tényező


10-9
kg/msPa

Páradiffúziós ellenállási szám8. táblázat

A födém akusztikai tulajdonságai:

Akusztikai jellemzők

Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám alulról vakolt nyers födémre tengelytávolságtól és elrendezéstől függően *

Rw


dB

Súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint alulról vakolt nyers födémre tengelytávolságtól és elrendezéstől függően *

Lnw


dB

* A nyers födém léghanggátlása és lépéshangszigetelése a födémszerkezet rétegrendjétől függően tovább javítható. A laboratóriumi mérések alapján a léghanggátlás 3,5 - 4,5 cm úsztató réteg és 6 cm esztrich beépítésével legalább 57 dB-re növelhető. A lépéshangnyomásszint ebben az esetben 50 - 55 dB-re csökkenthető, ami szőnyegpadló, habalátétes PVC, filcalátétes parketta elhelyezésével további 10 dB-lel csökkenthető.

9. táblázat

A koszorú hőtechnikai tulajdonságok

A Porotherm rendszer elemeiből készült koszorú csomópont esetén (2. ábra) a vonalmenti hőátbocsátási tényező az alábbi:

padló: KI1 = 0,026 W/mK
mennyezet: KI2 = 0,034 W/mK

A hőtechnikai méretezés során az épület átlagos hőátbocsátási tényezőjének meghatározásakor az ábra szerinti Porotherm rendszerű külső fal - belső födém csatlakozás esetében az MSZ-04-140-2:1991 szabvány tájékoztató adatánál kedvezőbb:

KI1=0,06 W/mK

vonalmenti hőátbocsátási tényező alkalmazható.
A legkedvezőtlenebb saját léptékben mért belső felületi hőmérséklet (MSZ-04-140-2:1991 2.1.5) az alábbi:

Ennek megfelelően te = -5 °C külső léghőmérséklet és ti = +20 °C belső hőmérséklet esetén a legalacsonyabb felületi hőmérséklet:

Ji,min = 16,7 °C


2. ábra: koszorú csomópont


Számpéldák

falköz: 4,75 m
1. terhelés:úsztatott melegpadló, válaszfal nincs
(födém: 17 cm + 4 cm felbeton, gerendatávolság 60 cm)

burkolatok súlya

1,75 x 1,2 =

2,10 kN/m2

födém súlya

2,60 x 1,2 =

3,12 kN/m2

hasznos teher (lakás)

1,50 x 1,4 =

2,10 kN/m2
7,32 kN/m2 x 0,60 = 4,39 kN/m

4,39 kN/m < qH = 6,5 kN/m
(táblázat)

megfelel

falköz: 4,75 m
2. terhelés: úsztatott hidegpadló, válaszfal nincs
(födém: 17 cm + 4 cm felbeton, gerendatávolság 60 cm)

burkolatok súlya

2,49 x 1,2 =

2,99 kN/m2

födém súlya

2,60 x 1,2 =

3,12 kN/m2

hasznos teher (lakás)

1,50 x 1,4 =

2,10 kN/m2
8,21 kN/m2 x 0,60 = 4,93 kN/m

4,93 kN/m < qH = 6,5 kN/m
(táblázat)

megfelel

falköz: 4,75 m
3. terhelés: úsztatott melegpadló, válaszfal 1,58 kN/m2 önsúllyal
(födém: 17 cm + 4 cm felbeton, gerendatávolság 60 cm, a válaszfal alatt gerendakettőzés)

burkolatok súlya

1,75 x 1,2 =

2,10 kN/m2


födém súlya

3,00 x 1,2 =

3,60 kN/m2


hasznos teher (lakás)

1,50 x 1,4 =

2,10 kN/m2

7,80 kN/m2 x 0,72 =

5,62 kN/m

válaszfal súlya


1,58 x 2,7 x 1,2 =

5,12 kN/m

10,74 kN/m

10,74 kN/m < qH = 12,5 kN/m
(táblázat)

megfelel

falköz: 6,00 m
4. terhelés: úsztatott melegpadló, válaszfal nincs
(födém: 17 cm + 4 cm felbeton, tengelytávolság 45 cm)

burkolatok súlya

1,75 x 1,2 =

2,10 kN/m2

födém súlya

2,80 x 1,2 =

3,36 kN/m2

hasznos teher (lakás)

1,50 x 1,4 =

2,10 kN/m2
7,56 kN/m2 x 0,45 = 3,4 kN/m

3,4 kN/m < qH = 4,9 kN/m
(táblázat)

megfelel

falköz: 6,00 m
5. terhelés: úsztatott melegpadló, válaszfal 1,58 kN/m2 súllyal
(födém: 17 cm + 6 cm felbeton, tengelytávolság 45 cm, a válaszfal alatt gerendakettőzés)

burkolatok súlya

1,75 x 1,2 =

2,10 kN/m2


födém súlya

3,80 x 1,2 =

4,56 kN/m2


hasznos teher (lakás)

1,50 x 1,4 =

2,10 kN/m2

8,76 kN/m2 x 0,57 =

4,99 kN/m

válaszfal súlya


1,58 x 2,7 x 1,2 =

5,12 kN/m

10,11 kN/m

10,11 kN/m < qH = 10,4 kN/m
(táblázat)

megfelel

A terheket az MSZ 15021-1:1986 szerint kell felvenni.*
* Módosította a Szabványügyi Közlöny 2000. 11. száma. (50.oldal)

Találat: 14014