online kép - Fájl tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 
 
 

Forgalomtechnika és közlekedésbiztonsag összefüggései

auto

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Opel Astra 1.8 Sport
A vezetéstechnika és fejlesztésének szerepe a közlekedésbiztonsag javítasaban
A baleset-megelőzési tevékenység célja, feladata, szerepe, jelentősége és szervezése
Autosiskola
A fiatal és/vagy kezdő személygépjarmű vezetők magatartasa. A jarművezetés folyamata. A jarművezetés folyamataban elkövetett hibak, és azok elkerülésé
 
 

Forgalomtechnika és közlekedésbiztonság összefüggései

A közúti pálya és a forgalombiztonság összefüggései

Az utak kialakítása nagymértékben befolyásolja a járművezetők viselkedését, ennek következtében a forgalombiztonságot is. Statisztikai vizsgálatokkal megállapítható, hogy bizonyos útkialakítások esetén kevesebb, másféle kialakítás esetén pedig több baleset következik be.

A közutak jellemzői közül néhány fontosabbat, amelyek a forgalombiztonságot döntően befolyásolják.

ˇ          Útkategória, útosztály (pl. autópálya 414h74e , autóút, főútvonal, külterület stb.)

 • Az egyes útkategóriák forgalombiztonságát tükrözik a 10 millió járműkilométer forgalmi teljesítményre jutó fajlagos baleseti mutatók a balesetek kimeneteli kategóriái szerint.

ˇ          Tervezési sebességˇ          Keresztszelvény

 • Útkorona elemei
 • Útkoronán kívüli rész (KRESZ fogalmi meghatározása szerint, úttest és úttesten kívüli terület.)
 • Az utak keresztszelvénye útkoronából és az útkoronán kívüli részből áll.

ˇ          Vonalvezetés

 • Az út vonalvezetését, azaz térbeli elhelyezését úgy kell megtervezni, hogy a tervezési sebességgel haladó jármű biztonságosan és gazdaságosan haladhasson.
 • A vízszintes vonalvezetés elemei az egyenes, a körív és az átmeneti ív. Az egyenes szakaszok hosszát az egyhangúság elkerülése érdekében korlátozzák (1,2-6 km).
 • A magassági vonalvezetés tekintetében az utak legnagyobb emelkedőit azért korlátozzák, hogy a járművek sebessége ne csökkenjen le túlzott mértékben.
 • A magassági vonalvezetésben alkalmazott függőleges ívek sugarát a megfelelő látótávolság figyelembevételével kell kialakítani.

ˇ          Az útpálya burkolata

 • A magyar országos közúthálózat mintegy fele (majdnem 15000 km) aszfaltbeton burkolatú.
 • Az országos hálózaton mintegy 13 000 km-es összhosszúságban utántömörödő aszfaltmakadám burkolat alkotja a kopóréteget. Ez a burkolattípus már építési technológiájánál fogva viszonylag egyenetlen, a nehéz forgalom hatására a felületi hibák, a kátyúsodás viszonylag hamar kialakulnak.

Az eddig említett aszfaltburkolatok közös jellemzője a fekete szín, amely - főleg tűző napsütésben - a gépkocsivezető káprázásához vezethet, és így balesetek forrásává válhat.

Az úttest részei:

-         forgalmi sávok

-         autóbuszsávok

-         kerékpársáv

-         buszöböl

-         gyorsítósáv

-         kapaszkodósáv

Az úttesten kívüli részek:

-         járda

-         parkoló

-         kerékpárút

-         útpadka

-         gyalogút

Az útkialakítás további biztonsági szempontjai

Az útkialakítás számos jellemzőjét a járművezető nem érzékeli közvetlenül. Például a tervezési sebesség, az ívsugár, a forgalmi sáv szélessége.

A tapasztalat mégis azt mutatja, hogy az útkialakítás jellemzői közvetett módon sokkal erősebben befolyásolják a járművezetők viselkedését, mint a tételes szabályok vagy egy-egy jelzőtábla.

Ezért az útkialakításnak a forgalombiztonságra is döntő befolyása van.

Új utak és meglévő utak

A meglévő útállomány legnagyobb része korábbi utak nyomvonalán alakult ki, nem várható el az, hogy mindenütt megfeleljenek az új utakra vonatkozó előírásoknak.

A különböző paraméterek összhangja

A forgalom biztonsága szempontjából nem kívánatos, amikor az út egyes jellemzői nagy sebesség kifejtésére csábítják a járművezetőket, más paraméterei viszont nem teszik lehetővé ezt a sebességet.

Az előírtnál jobb jellemzők

Látszólag kívánatosnak tűnhet, hogy a forgalombiztonság érdekében az előírtnál jobb jellemzőket alkalmazzunk. Az ilyen eltérések várható következményeit mindig gondosan mérlegelni kell, mert lehet, hogy az intézkedés a szándékkal ellentétes eredményre vezet.

A közutak forgalomtechnikai kialakításának két, egymástól eltérő alapvető elve alakult ki:

ˇ          elválasztás elve.

ˇ          "közös úthasználat" elve.

A közös úthasználat elve megvalósul:

-         lakó- és pihenő övezet

-         gyalogos és kerékpárút

-         egyenrangú kereszteződés esetében.

Az elválasztás elvét valósítják meg:

-         autópálya-         gyalogos aluljáró

-         kerékpárút

-         jelzőlámpás csomópont.

Mindkét elv - helyesen alkalmazva - hozzájárulhat a forgalombiztonság növeléséhez. A forgalomtechnikai tervezés legveszélyesebb hibája, ha hamis biztonságérzetet ad a forgalom résztvevőinek. Ilyen helyzet áll elő, ha pl.:

ˇ          gyalogos-átkelőhelyet jelölnek ki olyan helyen, amely nem belátható a járművezetők számára,

ˇ          egy jó keresztmetszeti kialakítású út nagyobb sebességre ösztönzi a járművezetőket, de vonalvezetése erre nem alkalmas,

ˇ          hosszabb szakaszon elsőbbséggel rendelkező, jó vonalvezetésű úton egy csomópontban elsőbbséget kell adni.

Forgalomtechnika és közlekedésbiztonság

Folyópálya forgalomtechnikai kialakítása

Optikai vezetés:

 • Útburkolati jelek
 • Vezetőoszlopok.
 • A nyíl alakban sávozott forgalomterelő tábla
 • Optikai és akusztikai vezetést valósit meg a bordázott festés
 • Fényvisszaverő útburkolati szögek (prizmák)

Vezető- és védőberendezések

Kialakításuk olyan legyen, hogy

ˇ          a jármű ne juthasson az elzárt veszélyes helyre,

ˇ          ne dobja vissza a járművet az útra,

ˇ          az ütközés felfogása közben a lehető legkisebb károsodás keletkezzék a járműben.

Megvalósítási lehetőségek:

ˇ          acél vezetőkorlát

ˇ          beton vezetőelemeket

ˇ          gyalogoskorlátok

ˇ          vadállatoknak az úttól való távol tartására különféle típusú kerítéseket alkalmaznak.

Sebességszabályozás

A helyi sebesség szabályozás közvetlen eszközei:

ˇ          sebességkorlátozást előíró jelzőtábla,

ˇ          kötelező legkisebb sebességet előíró jelzőtábla.

A sebességet közvetett módon is szabályozhatják:

ˇ          a forgalmi sáv szűkítésével,

ˇ          mesterséges bukkanók kialakításával,

ˇ          veszélyt jelző tábla elhelyezésévei,

ˇ          egyes járműfajták forgalmának megtiltásával,

ˇ          összehangolt jelzőlámparendszerrel.

A forgalmi sávok használatának szabályozása

ˇ          Előzési tilalom bevezetése


ˇ          Azonos irányú sávok használatának szabályozása

ˇ          A behajtás szabályozása

ˇ          A megállás és a várakozás szabályozása

ˇ          Csomópontok forgalomtechnikai kialakítása

ˇ          Az áthaladási elsőbbség kijelölése

ˇ          A csomópontban megengedett mozgások

ˇ          Az útbaigazító táblák

ˇ          Útirányjelző táblák

Jelzőlámpás forgalomirányítás:

A berendezésbe épített biztonsági áramkörök gondoskodnak arról, hogy még üzemzavar esetén se állhasson elő hamis biztonságérzetet eredményező jelzéskép (pl. hogy az elsőbbséggel rendelkező főirányban kiég a vörös izzó és az alárendelt irány jelzője zöldet mutat).

Korszerű forgalom és foglaltság érzékelőkkel vezérelt jelzőlámpás forgalom irányítás

ˇ          Körforgalmú csomópontok

ˇ          Körgeometriájú többsávos csomópontok

ˇ          Gyalogosok, kerékpárosok, forgalomcsillapítás

Az útpályaburkolat minőségének hatása a közlekedésbiztonságra

A gépkocsi menetdinamikai állapota, kormányozhatósága és menetstabilitása a kerekek gumiabroncsainak tenyérnyi nagyságú felfekvő felületein lejátszódó folyamatoktól függ. A gumiabroncsuknak meghajtó-, fékező- és oldalvezető erők átvitelére kell alkalmasnak lenniük. Menet közben a kerék kerületén mérhető sebesség értéke eltér a jármű sebességének értékétől. A kétféle sebességérték közötti különbséget csúszásnak nevezik. Minél nagyobb a hajtó- vagy a fékezőnyomaték, annál nagyobb lesz a kerékcsúszás.

a) A gumiabroncs tapadási tényezőjének alakulása különböző útminőségek esetén

b) A csúszósúrlódási tényező alakulása, a sebesség és az útállapot közötti összefüggés

A gépkocsi menetirányába eső fékezőerő a kerékcsúszás fokozatos növekedése közben először eléri az útfelület minőségétől függő maximumát, majd fokozatosan csökken. A 100%-os csúszásnál a kerék "blokkol":

Kerékcsúszás menetirányban:  a jármű fékezésekor a nem teljesen blokkoló még forgó kerekek mellett az útburkolaton lévő gumifelület csúszik is az éppen ráható erő irányában.

A gumiabroncs esetében a tapadási tényezőt alapvetően meghatározza:

ˇ          a felületi nyomás,

ˇ          a csúszás sebessége,

ˇ          a felületek hőmérséklete.

Az útfelület minőségének befolyása a tapadási tényezőre

A gumiabroncs profilmélységének hatása a tapadási tényezőre

A tapadási tényező alakulása a profilmélység és a mintázat függvényében

A víz hatása a tapadási tényezőre

Vizes útfelületen a tapadási tényező a sebesség növekedéséveI erőteljesen csökken.

Nagyon veszélyes, amikor az eső egy hosszabb száraz időszak után éppen elkezd esni. Ekkor a tapadási tényező kezdetben és rövid időre jóval a nedves úttest tapadási tényezőjének értéke alá csökken.

Aquaplaning : a gumiabroncs futófelülete nem érintkezik közvetlenül az útfelülettel, mert a víz nem tud eltávozni a kerék és a talaj közül.

Az aquaplaninget befolyásoló tényezők:

ˇ          Út

ˇ          Gumiabroncs

ˇ          Gépkocsi sebessége

A hó és jég hatása a tapadási tényezőre

Hóesésben, jeges úton az úttest állapotát rendszeresen szükséges ellenőrizni.

A tapadási tényező értékét, a jég hőmérséklete jelentősen befolyásol.

A jég tapadási tényezője a hőmérséklet csökkenésével növekszik.


: 4404