online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Szamvitel Mérleg-tételek

gazdaság

Fájl küldése e-mailegyéb tételek

 
A munkapiac. Egyensúly a munkapiacon.
A makrogazdasag egyensúlya
Értékelméletek a közgazdasagelmélet történetében. (A merkantilistaktól a szubjektív közgazdasagtanig).
A MAGÁNSZEMÉLYEK JÖVEDELEMADÓJA
AZ EURÓPAI TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG ÁTALAKULÁSA
A makrogazdasag
Etikai kódex a jatékautomata iparban
Az egészségügy és a gazdasag kapcsolata. A rendszervaltas előtti jellemzők Magyarorszagon. A gazdasagi rendszervaltas hatasa az egészségügyre.
Keynestől a mai modern közgazdasagtanig. A keynesizmus. Marx neokeynesi 'rehabilitaciója' az l960-as években. A monetarizmus (Galbraith, Samuelson, Fr
Mikroökonómia - makroökonómia. A gazdasagszervezés problémai: mit?, hogyan?, kinek?. Célok és eszközök a makroökonómiaban. A makroökonómia alapfogalma
 
 

Számvitel Mérleg-tételek


Immateriális Javak:


Állomány növekedések:


1. Vásárlás:                T 11 Immateriális javak -K 454 Szállítók bekerülési érték T 466 Előzetesen fizetett áfa -K 454 Szállítók áfa


2. Apport átvét: T 11 Immateriális javak -K 358 Jegyzett, de be nem fizetett tőke
T 358 Jegyzett, de b.n.f.t. -K 411 Jegyzett tőke


3. Térítés nélküli átvétel:
T 11 Immat. Javak -K 98 Rendkívüli bevételek
T 98 Rendkívüli bevételek -K 48 Passzív időbeli elhatárolások
…..
T 57 Écs leírás -K 119 Immatj. tsz écséje
T 48 PIE -K 98 Rendkívüli bevételek
Áfa T 466 Előzetesen fizetett áfa -K 479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség


Állomány csökkenések:

Értékesítés: T 311 Vevők -K 961 Értékesített immat.jav. bevétele
T 311 Vevők -K 467 Fizetendő áfa
T 861 Ért.Immat.j.könyvsz.é -K 11 Immateriális javak Bo ért kiv
T 119 Immat.j. tsz écs -K 861 Ért immatj könyvsz é. Écs kiv


5. Apport átadás: T 17 Részesedések -K 98 Rendkívüli bevételek apportért

áfa – átterhelt T 368 Egyéb követelések -K 467 Fizetendő áfa

- át nem hárított T 88 Rendkívüli ráfordítás -K 467 Fizetendő áfa
T 88 Rendkívüli ráfordítás -K 11 Immateriális javak Bo ért kiv
T 119 Immj tsz écs -K 88 Rendkívüli ráfordítás halm écs kiv


6. Térítés nélküli átadás:

áfa – áthárított T 368 Egyéb követelések -K 467 Fizetendő áfa

- át nem hárított T 88 RR -K 467 Fizetendő áfa
T 88 RR -K 11 Immatj Bo ért kiv
T 119 Immj tsz écs -K 88 RR écs kivezetés


7. Terv szerinti értékcsökkenés:
T 57 Tsz écs leírás                   -K119 Immatjav tervsz écs állomány


8. Terven felüli értékcsökkenés:                     vált nem
T 86 Egyéb ráfordítás -K 118 Immatj terv fel écsje de értcsök


9. Értékhelyesbítés: T 117 Immatj ÉH -K 417 Értékesítési tartalék


10. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása: áll. nem,
T 118 Immatj tf écs -K 96 Egyéb bevétel értcsök ja

Tárgyi eszközök:


Állomány növekedések:


1. Vásárlás:                T 16 Beruházás -K 455 Beruházási szállítók
T 466 Előzetesen felsz áfa -K 455 Beruházási szállítók áfa
T 12-13-14 Tárgyi eszközök -K 16 Beruházás aktiválás


2. Apportként történő vétel:
T 16 Beruházás -K 358 Jegyzett, de be nem fiz tőke
T 12-13-14 Tárgyi eszközök -K 16 Beruházások
T 358 Jegyzett dbnft -K 411 Jegyzett tőke cégbírósági végzés
T 466 Előzetesen felsz áfa -K 479 Egyéb kötelezettségek áfa


3. Térítés nélküli átvétel:
T 16 Beruházás -K 98 Rendkívüli bevételek állba vétel
T 98 Rendkívüli bevételek -K 48 PIE elhatárolás
T 12,13,14 Tárgyi eszk -K 16 Beruházások aktiválás
T 57 Tsz éc leírás -K 129,139,149 T.e.écs-je tsz écs
T 48 PIE -K 98 Rendkívüli bevétel visszavez


2.-3. eseményhez: T 466 Elözetesen f. áfa -K 479 Egyéb rövidlej köt


Állomány csökkenések:


4. Értékesítés: T 311 Vevők -K 96(1) Egyéb bevételek eladási ár
T 311 Vevők -K 467 Fiz. Áfa áfa
T 86 Egyéb ráfordítás -K 12-13-14 Tárgyi eszközök B
o ért kiv
T 129,139,149 Tár.e tsz écs -K 86 Egyéb ráfordítás tsz écs kiv


5. Apport átadás: T 17 Részesedések -K 98 Rendkívüli bevételek
T 88 Rendkívüli ráfordítás -K 12,13,14 Tárgyi eszköz B
o ért kiv
T 129,139,149 Tár.e tsz écs -K 88 Rendkívüli ráfordítás tsz. écs kiv


6. Térítés nélküli átadás:
T 88 Rendkívüli ráfordítás -K 12,13,14 Tárgyi eszk.
T 129,139,149 Tárgyie tszécs-K 88 Rendkívüli ráfordítás


5-6 esemény áfa: ugyanaz mint az Immateriális javaknál.


7. Terv szerinti értékcsökkenés:
T 57 Terv szerinti écs -K 129,139,149 Tárgyi eszk. tsz écs


8. Terven felüli értékcsökkenés:
T 86 Egyéb ráfordítás -K 128,138,148 Tárgyi eszk terv fel écs


9. Értékhelyesbítés:  T 127,137,147 Te. ÉH -K 417 Értékelési tartalék


10. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása:
T 128,138,148 Te t f écs -K 96 Egyéb bevételek

Import beszerzés esetén:
-keletkező árfolyam-különbözet: ha veszteség: 87 Pénzügyi müv ráf
ha nyereség: 97 Pénzügyi müv bev
- importhoz kapcsolódó áfa összeg:
T 368 Import áfa technikai szla –K 465 VPOP kivetéskor
T 465 VPOP -K 384 Elsz betét tartozás kifiz
T 466 Előz felszámított áfa -K 368 Imp áfa tech. Áfa átvezet

Készletek

Készletnövekedések:


Anyagok, nagyker áruk: nyilvántartásuk beszerzési vagy elszámoló áron történik.

Beszerzési ár: T 211 v261 Anyagok/Nagyker á -K 455 Szállítók
Elszámoló ár: T 211 v 261 -K 228 Anyagok árkülönbözete
T 228 Anyagok árkülönbözete -K 454 Szállítók

Itt az első az elszámoló áras bevitelt takarja, a második a beszerzési árasat.


Kiskereskedelmi áruk: nyilvántartásuk fogyasztói áron történik.

Fogy.ár= beszerzési ár + árrés

Fogyasztói ár: T 264 Kisker áruk -K 265 Kisker áru árrés
T 265 Kisker áru árrés -K 454 Szállítók


Valamint a beszerzéshez kapcsolódó áfa: T 466 – K 454.


Készletcsökkenések:

Anyagok, nagyker áruk:

Anyagfelhasználás: T 228 Anyagok árkül -K 51 Anyagköltség, ha K
T 51 Anyagköltség -K 228 Anyagok árkül, ha T

Értékesítés: T 228 Any. Árkül. -K 814 Elábé, ha K az árkül
T 814 Elábé -K 228 AÁ, ha T az árkül

Káresemény: T 228 AÁ -K 86 Egyéb ráf, ha K az árkül
T 86 Egyéb ráfordítások -K 228 AÁ, ha T az árkül
Apportként átadás: T 228 AÁ -K 88 Rend. ráf, ha K az árkül
T 88 RR -K 28 AÁ, ha T az árkül
Térítés nélküli átadás:T 228 AÁ -K 88 RR, ha K az árkül
T 88 RR -K 228 AÁ, ha T az árkül
Értékvesztés: T 86 Egyéb ráfordítások -K 229 Anyagok értékvesztése

Ha értékesítés vagy egyéb áfás esemény van, akkor azt is el kell számolni.


Kiskereskedelmi áruk:
Hasonló az előzőhöz.

Árukészlet-vásárlás Bevételezése fogy. áron: T 264 KKáruk -K 265 KK árrés
Árukészlet-vásárlás bekerülési áron: T 265 KKárrés-K 454/38* Szállító/bankbetét
Áfa T 466 Elöz Áfa -K 454/38*
Árukészlet csökkenés (áruértékesítés) fogy ár: T 813 ELÁBÉ -K 264 KK áruk
Árukészlet csök.(áruért.)-re jutó árés elszámolás: T 265 KK árrés-K 813 ELÁBÉ


Követelések


Vevők: T 311 Vevők               -K 91-92 ÉNÁ készletértékesítés
T 311 Vevők -K 96 Egyéb bev. Tárgyi eszköz, immat jav.
T 311 Vevők -K 467 Fiz. Áfa áfa

Engedmény: T 91-92 ÉNÁ -K 311 Vevők

T 96 Egyéb bev. -K 311 Vevők számlában adott engedmény
T 467 Fiz áfa -K 311 Vevők
T 86 Egyéb ráf -K 311 Vevők egy összegben, a pü-i teljesítéskor
Fizetés: T 384 Elsz betét -K 311 Vevők
Értékvesztés: T 86 Egyéb ráf -K 319 Követelések értékvesztése
ÉV visszaírása: T 319 Év visszaírása -K 96 Egyéb bevételek
Hitelezési veszteség: T 86 Egyéb ráf -K 311 Vevők

Váltók: keletkezés: T 341 Váltókövetelések -K 311 Vevők
Rendezése:
-fizetés: T 384 Elsz betét -K 341 Váltókövetelések
T 384 Elsz betét -K 97 Pü-i műveletek bev járó kamat
-forgatás, átruházás:
T 454 Szállító -K 341 Vált. köv.
T 454 Szállító -K 97 Pü-i műveletek bev a hozzá tart. kamat
-leszámítolás:
T 384 Elsz betét -K 341 Váltó köv
T 384 Elsz betét -K 97 Pü-i műveletek bev kamat
T 53 Egyéb szolg. -K 384 Elsz betét banki díj
Elhatárolt kamat:
T 39 AIE -K 97 Pü-i műveletek bev

Járó kamat: T 384 Elsz betét -K 97 Pü-i műveletek bev

Egyéb követelések:
Munkavállalókkal szembeni követelések:
Fizetési előleg: T 361 Folyósított előlegek -K 381 Pénztár folyósítás

T 381 Pénztár -K 361 Foly.előlegk visszafizetés
T 471 Jövedelemelsz -K 361 Foly.előlegk bértartozás visszafiz

Elszámolásra kiadott összeg:

T 361 Egyéb elszámolások -K 381 Pénztár kiadott összeg
T 381 Pénztár -K 361 Egyéb elsz. Elszámolás
T 5 Költségek -K 381 Pénztár költségek elszám
T 466 Ef áfa -K 381 Pénztár áfaKöltségvetéssel szembeni elszámolások:

Árkiegészítés: T 362 Költségvet.kiut.igény -K 91-92 ÉNÁ árkieg igénylés
Dotáció: T 362 KKI -K 96 Egyéb bev dotáció igénylés
Pü-i rendezésük: T 384 Elsz bet -K 363 Kki teljesítése


Értékpapírok - Befektetett pénzügyi eszközök


Kötvény:

Vásárlás: T 374 Kötvények -K 384 Elsz betét bekerülési érték
T 97 Kamatbevétel -K 384 Elsz betét vételárban elism kamatÉrtékesítés: T 384 Elsz betét -K ÉPT kapott ellenérték
T ÉPT -K 374 Kötvények kivezetés(k.sz.értéken)
T ÉPT -K 97 Kamatbevétel eladárban érvény. Kamat
és
T 87 Kötvény ért.árfv-K ÉPT árfolyamveszteség
T ÉPT -K 97 Kötvény árfny árfolyamnyereség


Idegen részvények:

Vásárlás: T 172/372 Részesedések-K 384 Elsz betét
Értékesítés: T 384 Elsz betét -K ÉPT kapott ellenérték

T ÉPT -K 172/372 Részesedések kszé kivezetés
T 87 Ép eladás árfv -K ÉPT árfolyamveszteség
T ÉPT -K 97 Ép eladás árfny árfolyamnyereség

Kapott osztalék: T 384 Elsz betét -K 97 Kapott osztalék
Járó osztalék: T 39 AIE -K 97 Kapott (járó) osztalék


Saját részvények visszavásárlása, bevonása:

Vásárlás: T 373 Visszavás saj rész –K 384 Elsz betét
Bevonás: T 88 RR -K 373 VSR bevonás,megsemmisítés(FIFO)
T 411 Jegyzett tőke -K 98 Rendkiv bev CB-végzés alapján

Tartósan adott kölcsönök:

Folyósítás: T 19 Adott kölcsönök -K 384 Elsz betét
Törlesztés: T 384 Elsz bet ét -K 19 Adott kölcsönök

Kapott kamat:  T 384 Elsz bet ét -K 97 Kamatbevétel
Tárgyévi időarányos kamat: T 39 AIE -K 97 Kamatbevétel


Kötelezettségek:

Hitelek, kölcsönök:

Folyósítás: T 384 Elsz bet ét -K 44/45 Hitelek, kölcsönök
Hitelint. díja: T 53 Egyéb szolg -K 384 Elsz betét
Tartozás kiegyenlítés hitelből, kölcsönből:
T 454 Szállítók -K 44/45 Hitelek, kölcsönök
Törlesztés: T 44/45 Hit, kölcs -K 384 Elsz betét
+ Kamatfizetés: T 87 fizetett kamatok –K 384 Elsz betét
Tárgyévre jutó iaK: T 87 Fizetendő kamatok – K 48 PIEVáltótartozások (saját váltó, váltókötelezettség)

Váltókiállítás: T 454 Szállítók -K 457 Váltótartozások a kiváltott összegben

Futamidőre vonatkozó kamat: T 39 AIE -K 457 Váltótartozások
Lejáratkor: T 457 Váltótartozások -K 384 Elsz betét T 87 Fizetendő kamat -K 39 AIE

Dec. 31-én: T 87 Fizetendő kamat -K 39 AIE

Jan. 1-én: T 39 AIE -K 87 Fiz kamat visszavezetés


Jövedelem-elszámolás:

Tárgy hónap végén esedékes:

Bruttó jöv elszámolása: T 54 Bérköltség -K 471 Jöv. elszámolás

Betegszabi, táppénz, stb.: T 55 Egyéb szem. kif -K 471 Jöv. elszámolás

TB járulék(20+11%): T 56 Bérjárulékok -K 473 TB kötelezettség
Munka adói járulék (3%): T 56 Bérjárulékok -K 463 Költsvet befiz kötelezettség EHO (4200Ft/fő/hó): T 56 Bérjárulékok -K 463 KBK
Szakképzési hozzájárulás(1,5%):T 56 Bérjárulékok -K 463 KBK
Levonások a jövedelemből:

SZJA: T 471 Jöv. elszámolás-K 462 SZJA
MVJ (1,5%): T 471 Jöv. elszámolás-K 463 KBK
Egbizt jár.(3%): T 471 Jöv. elszámolás-K 473 TBK
Nyugdíjjár(6+2%): T 471 Jöv. elszámolás-K 473 TBK

Magánnyugdíj (6%): T 471 Jöv. elszámolás-K 479 Egyéb röv. köt
Következő hónap elején esedékes:
Nettó jövedelem kifizetése: T 471 Jöv. elszámolás-K 381/384
Előírt és levont kötelezettségek átutalása:

SZJA:    T 462 SZJA -K 384 Elsz betét
TBK (31%+3%+6%+2%): T 473 TBK -K 384 Elsz betét
KBK (3%+1,5%+EHO+szkj):T 479 Egyéb röv köt -K 384 Elsz betét

Magánnyugdíj T 479 Egyéb röv köt -K 384 Elsz betét


Kamatok:


Fizetendő/Fizetett kamatok:

1. Aktiválásig felmerülő hitel kamata:

T 161 Beruházás -K 384/479 Elszámolási betét/Egyéb rövidlej köt
2. Aktiválás utáni hitelkamat:

T 87 Fizetendő kamat -K 384 Elszámolási betét
3. Váltókamat (váltótartozás)

a váltó elfogadásakor a futamidőre járó kamat:
T 39 AIE -K 457 Váltótartozások

váltó lejáratakor:
T 87 Fizetendő kamatok -K 39 AIE

4. Értékpapír vételárban elismert kamata:

T 97 Kapott kamatok  -K 384 Elszámolási betét
5. Időarányos kamat (hitel, váltó, értékpapír)

T 87 Fizetendő kamatok -K 48 PIE


Kapott/Járó kamatok:

1. Kapott kamat: T 384 Elszámolási betét -K 97 Kapott kamatok
2. Időarányos járó kamat: T 39 AIE -K 97 Kapott kamatok


: 1894