online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
bal sarok kategória jobb sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   bal jobb sarok
bal sarok   jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Fejlődéstan

biológia

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
Klasszikus (mendeli) genetika
Fejlődéstan
 
bal also sarok   bal jobb sarok

FejlődéstanSorolja fel a petesejt érési alakjait a meiotikus osztódás fázisainak megfelelően, a kialakulás sorrendjében!

oogonium

az I. meiotikus oszlás profázisa: primer oocyta

az I. meiotikus oszlás befejeződése: secunder oocyta és első sarki test vagy polocytaa II. meiotikus oszlás befejeződése: második sarki test és érett oocyta.

Nevezze meg a kialakulás sorrendjében az ovariális tüsző fejlődési alakjait! Rajzolja le az érett (Graaf) tüszőt, jelölje fő részeit!

Primordiális, primer, secunder, tertier tüszők.

Theca externa

Theca interna

Cavum folliculi és liquor folliculi

Cumulus oophorus

Corona radiata

Membrana granulosa

Oocyta

Zona pellucida

Mit nevezünk spermiogenezisnek? Sorolja fel a spermatogenezis során kialakult sejttípusokat megjelenésük sorrendjében! Rajzoljon le egy érett spermiumot és jelölje részeit!

Spermiogenezis: spermatidából spermiumok kialakulása

Spermatogenezis sejttípusai: spermatogonium, primer sprematocyta, secunder spermat­ocyta, spermatida.

Fej

Nyak

középdarab

Farok fődarab

Farok végdarab

A spermatogenesis mely alakjait izolálja el a haemato-testicularis barrier a vérben keringő antigénektől?

Késői primer spermatocytákat

secunder spermatocytákat

spermatidákat

spermiumokat

Mit nevezünk ovariális ciklusnak?

A tüszőérést, ovulációt, a sárgatest képződését, ezt követően a sárgatest visszafejlődését.

Határozza meg az ovuláció időpontját és ismertesse az ovulációt kiváltó hormonális hatásokat!

A menstruációs ciklus félidejében (14. nap), FSH és LH hatására, az LH termelés nagymértékű fokozódása indítja el.

Mi a sorsa az érett ovariális tüszőnek?

Tüszőrepedéskor az oocyta kiszabadul: ovuláció

Az összeesett tüsző fala az üregébe kerülő vérből visszamaradt véralvadékot és liquor folliculi maradványt határolja. Ezt nevezzük corpus haemorrhagicumnak. A granulosa sejtekből granulosa luiteinsejtek, a theca internából pedig theca luteinsejtek alakulnak ki, közben létrehozva a corpus luteum-ot.

Terhesség esetén a sárgatest továbbfejlődik és a corpus luteum graviditatis jön létre belőle. Ha terhesség nem következik be, akkor visszafejlődik és corpus albicans-szá alakul.

Az érett, de meg nem repedt tüszők degenerálódnak és atréziás tüszővé alakulnak.

Miből fejlődik a corpus luteum és mit termel?

A corpus haemorrhagicumból, a theca interna és a granulosasejtek szaporodásával,

progesteront és oestrogent termel.

Ismertesse azokat a folyamatokat, melyek során a spermium elnyeri megtermékenyítő képességét!

Mellékherén belüli érés: anyagcsereváltozások, mozgásképesség elnyerése.

Kapacitáció: glikoprotein burok és ondófehérjék válnak le a spermiumok akroszómális részét borító sejthártyáról.

Akroszómális reakció: az alábbi enzimek szabadulnak fel az akroszómából: a) hyaluronidase; b) proteolitikus enzimek.

Nevezze meg a megtermékenyítés fázisait és ismertesse a megtermékenyített petesejtben lezajló reakciókat!

a)    a corona radiatán való áthatolás,

b)    a zona pellucidán keresztül történő áthatolás,

c)    az oocyta-spermium membránok fúziója,

d)    a spermium (a sejtmembrán kivételével) behatol a petesejt cytoplasmájába,

a megtermékenyített petesejt reakciói: corticalis és zonalis reakciók, II. meiotikus oszlás befejeződése, a petesejt anyagcseréjének aktiválódása.

Mit értünk barázdálódáson és a blastocysta kialakulásán?

Barázdálódás: a megtermékenyített petesejt mitózisai révén a morula (szedercsíra) állapot, majd a blastocysta (hólyagcsíra) állapot létrejötte.

A blastocysta kialakulása: folyadék áramlik be az embriócsomó sejtjei közötti intercelluláris térbe. Az intercelluláris terek összenyílnak, egységes blastocel üreg alakul ki: blastocysta stádium.

Rajzolja le a korai blastocystát és jelölje fő részeit!

a blastocysta ürege

trophoblast

embryocsomó (embryoblast)

Írja le, hogyan változik az endometrium a menstruációs ciklus alatt?

A mestruációs ciklus fázisai:

a)    Menstruáció: az erek megrepednek, az endometrium stratum functionaleja lelökődik.

b)    Regenerációs fázis: a stratum functionale regenerálódik.

c)    Proliferációs fázis (follicularis vagy ösztrogén fázis): az endometrium fokozatos növekedése.

d)    Szekréciós (luteális ) fázis: a stratum functionalén belül a stratum compactum és stratum spongiosum kialakulása A mirigyek szekretálnak, a stroma sejtjei deciduális reakciót mutatnak, az endometriumon belül a spirális artériák növekedve egyre kanyargósabbá valnak, oedema jelentkezik a stromában.

e)    Regressziós fázis: a spirális artériák átmeneti kontrakciója következtében ischaemia alakul ki az endometriumban, melyet vasodilatatio és hyperaemia követ.

Hol van az implantáció leggyakoribb helye? Soroljon fel néhány lehetséges rendellenes beágyazódási helyet!

Fiziológiás körülmények között: az uterus elülső és hátulsó fala mentén, mirigyek benyílása közötti területen.

Rendellenesen: az ostium uteri internum közelében, az uteruson kívül ( méhen kívüli vagy ectopiás terhesség): bárhol a hasüregben, az ovariumban , a petevezetékben.

Nevezze meg az ábra nyíllal jelölt részeit!

Syncytiotrophoblast lacunákkal

Cytotrophoblast

Amnion üreg

Epiblast

Hypoblast

Exocoel (extraembryonális coeloma, primitív szikhólyag)

Exocoel (Heuser) membrán.

Mi a különbség a syncytiotrophoblast és a cytotrophoblast között?

A cytotrophoblast: egymagvú sejt, mely a trophoblast belső rétegét alkotja (Langhans sejtek rétege).

Syncytiotrophoblast: a trophoblast külső, többmagvú rétege, melyben sejthatárok nem ismerhetők fel.

Mi a syncytiotrophoblast szerepe beágyazódáskor?

Olyan proteolyticus enzimeket termel, melyek erodálják az endometrium hámját és stromáját, és ezáltal lehetővé válik, hogy a blastocysta behatoljon és beágyazódjon az endometriumba.

Mi a különbség az extraembryonalis és az intraembryonalis mesoderma között? Miből származnak?

Extraembryonalis mesoderma: a trophoblast származéka, finom, laza szerkezetű kötőszövet.

Intraembryonalis mesoderma: az epiblast és hypoblast rétegek közötti harmadik csíralemez, epiblast eredetű.

Sorolja fel az extraembryonalis mesoderma részeit!

somatopleura

splanchnopleura

hasnyél (tapadónyél)

a chorionmesoderma.

Mi a tapadónyél és mivé alakul a későbbiekben?

Az extraembryonalis mesoderma része, mely a ductus vitellointestinalist, az allantoist és azok ereit tartalmazza.

A későbbiekben az amnion befedi a tapadónyelet (hasnyelet) és a szikhólyagnyelet azok ereivel együtt és létrehozza a primitív köldökzsinórt.

Melyik csíralemezből származnak: a) vér, b) szemlencse, c) vesecsatornák hámja, d) thymus?

a)    mesoderma

b)    ectoderma

c)    mesoderma

d)    endoderma

Melyik csíralemezből származnak: a) csont, b) hypophysis, c) glandula parathyroidea főseitjei, d) glandula thyroidea?

a)    mesoderma

b)    ectoderma

c)    placod lemez

d)    endoderma

Rajzolja le egy 16-napos embryo felülnézeti képét! Jelölje a képleteket!

Prechordális lemez

Chordanyúlvány vagy fejnyúlvány

Primitív csík

Primitív csomó

Későbbi cloacamembrán

Ectoderma

Rajzolja le egy 18 napos embryo háromlemezes embryopajzsának harántmetszetét a feji részben! Jelölje a képleteket!

mesoderma

chorda dorsalis

ectoderma

entoderma

szikhólyagMi a fejnyúlvány és a primitív gödör? Rajzolja le 16-napos embrió mediansagittalis metszetét! Jelölje a képleteket!

A primitív csík feji végénél fejlődik ki a primitív cso­mó. A primitív csomó­ból sejt-invagi­náció­val kialakul a primitív gödör. A sejtek a feji vég felé vándorolnak és egy csőszerű nyúlványt hoznak létre: a chordanyúlványt vagy más néven fejnyúlványt. A benne található csatorna a primitív gödör cranialis folytatásába esik. A fejnyúlvány dorsalis sejtjei proliferálnak és létrehozzák a végleges chorda dorsalist.

Amnion üreg

Ectoderma

Primitív gödör

Prechordalis lemez

Chordanyúlvány (fejnyúlvány)

Primitív csík

Allantois

Szikhólyag

Mit nevezünk velőlemeznek? Mit értünk neurális indukción?

Az ectoderm megvastagodása, az idegrendszer kezdeménye.

A chorda dorsalis ectodermára gyakorolt induktív hatása, aminek nyomán elkezdődik a velőlemez kialakulása.

Mit nevezünk placodnak és mik a származékai?

Placod: a felszíni ectoderma megvastagodása az embryo feji végén.

a)    Hypophysisplacod a): Rathke tasak (adenohypophysis)

b)    Orrplacod (2): szaglóhám

c)    Lencseplacod (2): szemlencse

d)    Trigeminusplacod (2): ggl. trigeminale

e)    Acusticusplacod (2): a vestibularis és cochlearis készülék érzékhámsejtjei és ganglionjai

f)     Epibranchialis placod (2): az ízlelőbimbók érzékhámsejtjei

g)    Branchialis placod (2): a VII. , IX. és X. agyidegek érződúcai.

Melyek a paraxialis és intermedier mesoderma, valamint az oldallemez származékai?

Paraxialis mesoderma: somitákká és somitomérekké ( a feji régióban) darabolódik fel. A somiták sclerotommá, dermatommá és myotommá differenciálódnak.

Intermedier mesoderma: a cervicalis és felső thoracalis régiókban a nephrotomok alakulnak ki belőle, caudalisan a nephrogen köteg.

Oldallemez: somaticus vagy parietalis mesoderma réteg, splanchnicus vagy visceralis mesoderma réteg, intraembryonális coeloma üreg.

Mit értünk az embryo cephalo-caudalis és lateralis görbületein?

A lapos, 3 rétegű embryopajzs többé-kevésbé hengeres idomú embryová való görbülését.

a)    cephalo-caudalis görbület: Cranialisan a fejlődő előagy (prosencephalon) a membrana buccopharyngeán túlnő és a fejlődő szív elé hajlik. Caudalisan a farokrégió a membrana cloacaen túlnyúlik.

b)    lateralis-(haránt) görbület: Mindkét oldali lateralis testfal a középsík felé görbül ventralis irányban.

Készítsen egyszerű rajzot egy 4-hetes embryo primitív bélcsövéről! Jelőlje a részeit!

Kopoltyúbél,

laryngotrachealis vályú,

oesophagus,

gyomor,

pancreas,

máj,

epehólyag,

ductus vitellointestinalis,

allantois,

cloaca,

primitív bélhurok,

utóbél,

membrana cloacae,

membrana buccopharyngea.

Melyek a magzatburkok?

Amnion, chorion, decidua parietalis és decidua capsularis.

Sorolja fel és jelemezze chorionbolyhok fejlődési stádiumait!

Primer boholy : cyto- és syncytiotrophoblast

Secunder boholy: cyto- és syncytiotrophoblast + a bolyhok tengelyében extraembryonalis mesoderma

Korai tertier boholy: a mesoderma rétegben erek+ a secunder boholy rétegei

Késői tertier boholy: a cytotrophoblast részlegesen eltűnik és a syncytium valamint az érfal endothelje közvetlenül érintkezhet. A bolyhok gazdagon elágazó, faágszerű szerkezetet hoznak létre.

Sorolja fel azokat a rétegeket, melyek elválasztják az anyai és a magzati vért a korai és az érett placentában!

Korai: syncytiotrophoblast, cytotrophoblast, trophoblast membrana basalisa, kötőszövet, capillaris membrana basalisa, endothel.

Érett: syncytiotrophoblast, trophoblast membrana basalisa, (kötőszövet), capillaris membrana basalisa, endothel.

Határozza meg a decidua fogalmát! Nevezze meg részeit a beágyazódott embryohoz való viszony alapján!

A decidua a terhes méh endometriumának functionalis rétege.

a)    Decidua basalis: a chorion frondosum és a myometrium között. A placenta materna kezdeménye.

b)    Decidua capsularis: az abembryonalis pólus feletti rész

c)    Parietalis: a deciduának egyéb, a decidua capsularison és basalison kívüli része.

Ismertesse az érett placenta részeit!

Placenta fetalis: chorionlemez, chorionbolyhok

Placenta materna: decidua basalis

Nevezze meg a chorionlemez rétegeit!

amnionhám, centralis mesoderma, chorion mesoderma, trophoblast (syncytio- és cyto-)

Határozza meg a cotyledo fogalmát!

A cotyledok a placenta azon szerkezeti egységei, melyeket deciduális septumok választanak el részlegesen egymástól. Minden cotyledo tartalmaz egy, vagy több boholytörzset, melyet anyai vér vesz körül.

Sorolja fel a placenta funkcióit!

a)    anyagtranszport (tápanyagok, salakanyagok, oxigén, széndioxid és ionok cseréje az anyai és magzati vér között)

b)    immunoglobulinok átjuttatása a magzatba

c)    endocrin funkció

d)    mechanikai védő funkció

e)    barrier funkció egyes kórokozókkal és gyógyszerekkel szemben

Sorolja fel a placenta által termelt hormonokat!

Progesteron, oestrogen, human chorion gonadotropin (hCG), human chorionic somatomammotropin (hCS), human chorionic thyreotropin (hCT), relaxin, human chorionic adreno-corticotropin (hCACTH).

Mi a különbség a primitív és az érett köldökzsinór szerkezete között?

A primitív köldökzsinór képletei: tapadónyél, mely tartalmazza az allantoist és az azt kísérő köldökereket: 2 artéria és 2 véna, szikhólyagnyelet és a szikhólyag ereit.

Érett köldökzsinór képletei: 2 arteria umbilicalis, 1 vena umbilicalis, Wharton féle kocsonya.

Mi az érett köldökzsinór ereinek a neve, melyik szállít oxigenizált vért?

két arteria umbilicalis, egy vena umbilicalis.

a vena szállít oxigenizált vért.

Írja le a magzati érettség jeleit!

testsúly: 2500 g felett

emlőbimbók előemelkednek

körmök túlérnek az ujjbegyeken

a herék leszálltak a scrotumba

a nagyajkak fedik a kisajkakat

a homlok haj határ éles.

Sorolja fel az ikerterhesség létrejöttének leggyakoribb típusait és jellemezze az ikrek placentáinak és magzatburkainak viszonyát!

a)    Monozygota vagy egypetéjű ikrek:

külön placentával, amnionnal és chorionnal

közös placentával és chorionnal, külön amnionüreggel

közös placentával, chorionnal és amnionnal

b)    Dizygota vagy kétpetéjű ikrek:

külön placenta, chorion és amnion

külön placenta és amnion, összetapadt chorion

Nevezze meg a az újszülött koponyájának kutacsait! Ismertesse a koponya csontjaihoz viszonyított helyzetüket!

Fonticulus anterior (major ), fonticulus posterior (minor), fonticulus anterolateralis vagy sphenoidalis, fonticulus posterolateralis vagy mastoideus.

a)    Fonticulus anterior (major) : a 2 os parietale és a 2 os frontale találkozási helyén

b)    Fonticulus posterior (minor): az os occipitale és a 2 os parietale találkozási helyén

c)    Fonticulus sphenoidalis (anterolateralis): az os parietale, frontale, temporale és sphenoidale találkozási helyén

d)    Fonticulus mastoideus (posterolateralis): az os occipitale, parietale és temporale találkozási helyén

Rajzolja le az újszülött calvariájának felülnézeti képét! Jelölje a csontokat, a kutacsokat és a varratokat!

os frontale,

os occipitale,

os parietale,

fonticulus major,

fonticulus minor,

sutura coronalis,

sutura sagittalis,

sutura lambdoidea

Mely csontok fejlődnek a chondrocraniumból?

Os occipitale, (kivéve a pars squamosa felső részét), pars petrosa és pars mastoidea ossis temporalis, os sphenoidale ( kivéve a processus pterygoideus medialis lemezét), os ethmoidale.

Mely csontok fejlődnek a viscerocraniumból ?Maxilla, mandibula, os zygomaticum, pars squamosa és pars tympanica ossis temporalis, processus styloideus ossis temporalis, os nasale, os lacrimale, vomer, os hyoideum, concha nasalis inferior, os sphenoidale processus pterygoideusanak lamina medialisa, os palatinum.

Mit nevezünk a gerincoszlop fejlődése kapcsán a sclerotom átrendeződésének?

Minden egyes cranialis sclerotom caudalis fele proliferálni kezd, beterjed a közvetlenül alatta fekvő szövetbe és kapcsolódik az alatta levő sclerotom cephalicus részéhez. A szomszédos sclerotomok összeolvadt felei az incorporált intersegmentalis szövettel létrehozzák a porcos csigolyatestet.

Ismertesse a spina bifida fejlődési rendellenességet!

A csigolyaívek nem, vagy nem tökéletesen egyesülnek.

Milyen részekre osztható az intraembryonalis celoma a 4. embryonalis héten?

Cavum pericardii, ductus pleuroperitonealis, cavum pleuroperitoneale.

Mely képletek választják el egymástól a pericardium üregét és a pleuraűrt?

A kétoldali septum pleuropericardiacum.

Mely képletekből fejlődik a diaphragma?

Septum transversum,

2 septum pleuroperitoneale,

az esophagus mesenterium dorsaleja,

az oldalsó és hátsó testfal muscularis elemei.

Nevezze meg és jellemezze a diaphragma leggyakoribb fejlődési rendellenességeit! Írja le kialakulásuk mechanizmusát!

Hernia diaphragmatica: egyik vagy mindkét septum pleuroperitoneale fejlődési rendellenessége miatt egyik vagy mindkét ductus pleuroperitonealis nem záródik el. A hasüreg és a pleura ürege a hátsó hasfal mentén összeköttetésben marad egymással.

Hernia parasternalis: a diphragma pars sternalisa részben vagy egészében nem fejlődik ki.

Esophagus-hernia: az esophagus veleszületett rövidsége miatt jön létre.

Melyek a mesenterium ventrale származékai?

Mesenterium ventraleból származnak: omentum minus, ligamentum falciforme hepatis.

Határozza meg a mesenterium dorsale fogalmát és ismertesse kiterjedését!

Peritoneumkettőzet, mely beborítja a gastrointestinalis tractust. Az oesophagus alsó részétől az utóbél cloacalis régiójáig terjed. A gastrointestinalis tractus ezen részének szerveit a hátsó hasfalhoz rögzíti.

Sorolja fel a mesenterium dorsale fő részeit!

Mesogastrium dorsale, mesoduodenum dorsale, radix mesenterii, mesocolon dorsale.

Melyek a mesogastrium dorsale származékai?

Ligamentum phrenicogastricum, ligamentum gastrolienale, ligamentum phrenicolienale, ligamentum lienorenale, omentum maius.

Mikor válik külön a jejunum- és ileumhurkok mesenteriuma a mesocolon transversumtól?

Kb. a 6. embryonalis héten, amikor az ansa umbilicalis alsó szára a hasüreg jobb oldala felé elmozdul és a mesenterium dorsale megcsavarodik (90o az óra járásával ellentétes irányban) az arteria mesenterica superior eredése körül.

Hol található a szívtelep a somiták kialkulása előtt az embryoban?

Az embryo mindkét oldalán, a velőlemez előtt, a splanchnicus mesodermában.

Sorolja fel az S alakú szívcső részeit!

Bulbus cordis, ventriculus, atrium, sinus venosus

Mely vénák nyílnak a sinus venosusba?

Vena omphalomesenterica (vitellointestinalis),

vena umbilicalis,

vena cardinalis communis (ductus Cuvieri)

Mi fejlődik ki a sinus venosus jobb és bal részéből?

Bal oldalon: vena obliqua atrii sinistri és a sinus coronarius

Jobb oldalon: a jobb pitvar sima falú része (sinus venarum cavarum)

Mi fejlődik ki az embryonalis szívben található septum spuriumból?

Limbus fossae ovalis, valvula sinus coronarii, valvula venae cavae inf.

A szív fejlődése során mely sövények választják ketté az atrium communet? Milyen nyílások találhatók rajtuk?

Septum primum: ostium primum és ostium secundum

Septum secundum: foramen ovale

A szív mely fejlődési rendellenességét nevezzük "foramen ovale apertumnak"?

Azt az állapotot, amikor a a septum primum és a septum secundum nem teljes fúziója miatt egy keskeny ferde hasadék marad fenn a két pitvar között.

Milyen septumok alakulnak ki a kamrákban és a truncus arteriosusban?

Pars muscularis septi interventricularis, pars membranacea septi intreventricularis,

Septum aorticopulmonale.

Hogyan válik szét a truncus arteriosus aortára és truncus pulmonalisra?

Egy pár egymással szemben elhelyezkedő intimaléc jelenik meg a truncus arteriosus rostralis részén. Az intimalécek összenőnek és egységes septumot hoznak létre, amely a truncust canalis aorticusra és canalis pulmonalisra osztja.

Mely képletekből fejlődnek ki a semilunaris billentyűk?

A canalis aorticus és a canalis pulmonalis mesenchymalis duzzanatából:

a)    jobb elsődleges intimaléc

b)    bal elsődleges intimaléc

c)    Hátulsó és elülső másodlagos intimalécek

Mit nevezünk kopoltyú arteriáknak az embryoban?

A truncus arteriosus rostralis folytatásába eső aorta ascendensek kopoltyúívi ágait.

Mely kopoltyúartériák maradnak meg és mi fejlődik ki belőlük ?

a)    3. kopolytúartéria

i)     az arteria carotis communis és a az arteria carotis interna kezdeti szakasza

b)    4. kopolytúartéria

i)     bal: az aortaív egy része

ii)     jobb: az arteria subclavia dextra proximalis részlete

c)    6. kopolytúartéria

i)     jobb: az arteria pulmonalis dextra proximalis része

ii)     bal: ductus arteriosus, az arteria pulmonalis sinistra proximalis részlete

Magyarázza meg az alábbi fejlődési rendellenességek lényegét: a) ductus arteriosus persistens, b) coarctatio aortae!

a)    A ductus arteriosus az aorta és a bal arteria pulmonalis között biztosít összeköttetést. Funkcionálisan nem sokkal a születést követően, anatómiailag az első 3 hónap alatt zárul. Amennyiben nem záródik : ductus arteriosus persistens.

b)    az aorta lumene beszűkül a bal arteria subclavia alatt

Az embryo mely vénái fejlődnek ki legkorábban?

fő vénapár: vena vitellinae vagy omphalomesentericae, vena umbilicales, vena cardinales

Mely vénákból fejlődik ki a vena portae és hogyan?

A vena vitellointestinalisból (omphalomesentericae). A sinus venosusba ömlés előtt a két vena vitellointestinalis (omphalomesenterica) plexust hoz létre a duodenum körül és áthalad a septum transversumon. A septumba benövő májtelep mintegy megszakítja a vénák útját és létrejön a májsinusoidok kiterjedt hálózatarteria A duodenum körüli vénás fonatból egyetlen véna fejlődik ki: a vena portae.

Mit nevezünk ductus venosusnak és milyen szerepet játszik a magzati vérkeringésben ?

A korábbi bal vena umbilicalis és a vena cava inferior felső szakasza közti összeköttetés. A ductus venosus a máj sinusoid rendszerét megkerülve a placentából jövő vér egy részét közvetlenül a vena cava inferiorba juttatja.

A magzati vérkeringés mely képletei záródnak születéskor?

az aarteria umbilicales és vena umbilicalis

a ductus venosus

a ductus arteriosus

a foramen ovale

Milyen korban, hol és milyen formában jelentkezik először a légzőrendszer kezdeménye?

Kb. 4 -hetes embryoban mint az előbél ventralis falán jelentkező kiboltosulás (laryngotrachealis vályú).

Mely kopoltyúívekből fejlődik a gége?

A gége porcai és izomelemei a 4- 6. kopoltyúívekből fejlődnek.

Jellemezze a tüdő fejlődésének következő fázisait: a) pseudoglandularis, b) canalicularis, c) alveolaris fázis!

a)    Pseudoglandularis fázis: (5-17 hét) a fejlődő tüdő exocrin mirigyhez hasonlít a 7. hónapig.

b)    Canalicularis fázis: a bronchiolusok kis csatornákra osztódnak, a vérellátás folyamatosan növekszik.

c)    Alveolaris periódus: (a 7. prenatalis hónap kezdetétől) a bronchiolusok köbhámborítása laphámborítássá változik, ez a laphámborítás közeli kapcsolatba kerül a capillarisokkal.

Határozza meg a respiratios distress syndroma fogalmát!

Elégtelen mennyiségű surfactant termelődik. Ennek eredményeképpen a víz-levegő határfelület felületi feszültsége nő, s így annak a veszélye szintén nő, hogy az alveolusok, amelyek összeestek kilégzés alatt, nem nyílnak meg belégzés közben. Az alveolusok elzáródása esetén a tüdő nem képes lebonyolítani a gázcserét.

Mely struktúrák fejlődnek az előbélből?

Kopoltyúbél, laryngotrachealis vályú, esophagus, ventriculus, pars superior duodeni, hepar, vesica fellea, pancreas.

Írja le a tejfogak egy kvadránsának az összetételét!

Két dens incisivus, egy dens caninus, két dens molaris

Mikor és melyik tejfog jelenik meg először?

Az alsó medialis dens incisivus, 6-­7 hónapos korban.

Melyik az első maradandó fog, mikor jelenik meg?

Az első dens molaris, 6-7 éves korban.

Mely képletek származnak a középbélből?

Duodenum alsó része, jejunum, ileum, cecum, appendix vermiformis, colon ascendens, colon transversum proximalis 2/3-a.

Hogyan változik a gyomorkezdemény alakja és helyzete a fejlődés során?

Kezdetben az embryo hossztengelyével párhuzamosan helyezkedik el, mint az előbél orsószerű tágulatarteria Később az óramutató járásának megfelelően elfordul, s így a bal oldala előre, jobb oldala hátra kerül. Forgás közben az eredeti hátsó fal gyorsabban nő, mint az elülső, s így kialakul a curvatura major et minor. A cranialis és a caudalis végek kezdetben a középvonalban találhatók, de a későbbi növekedés során a caudalis rész jobbra és felfelé, a cranialis rész pedig balra és enyhén lefelé mozdul el.

Milyen struktúrákból fejlődik a máj a) parenchymája b) strómája? Mi a magzati máj fő funkciói?

a)    Az előbél distalis végének endodermalis hámjából.

b)    A septum transversumból.

Hemopoiesis, epe termelés.

A pancreas mely részei fejlődnek a ventralis és a dorsalis pancreas-telepből? Hogyan fejlődik a kivezetőcső-rendszer?

Ventralis: processus uncinatus és a caput pancreatis alsó része.Dorsalis: a mirigy többi része.

A ductus pancreaticus maior a ventralis pancreastelepből és a dorsalis pancreastelep distalis részéből fejlődik. A ductus pancreaticus accessorius pedig a dorsalis pancreastelep proximalis részéből fejlődik.

A bélcső mely részei fejlődnek az ansa umbilicalisból és melyik artéria látja el ezeket a részeket?

jejunum, ileum, cecum, appendix vermiformis, colon ascendens, colon transversum proximalis 2/3‑a, Meckel diverticulum.

mesenterica superior látja el.

Határozza meg, mi a Meckel diverticulum! Írja le a helyzetét és eredetét!

Az ileumból induló vak tasak az ileocecalis billentyűtől 40-60 cm-re, az antimesenterialis szélen. A ductus vitellointestinalis egyik lehetséges maradványa.

Hogyan alakul ki az embryonalis fejlődés 6. hete során a fiziológiás köldöksérv?

Az ansa umbilicalis és a máj gyors növekedése miatt a hasüregben átmenetileg nem fér el az összes bélhurok, s így azok időlegesen a köldökzsinórba türemkednek.

Mit jelent a herniálódott bélhurkok forgása és visszahúzódása a fejlődés során?

Forgás: A hossznövekedéssel párhuzamosan az ansa umbilicalis az arteria mesenterica superior által alkotott tengely körül, az óramutató járásával ellentétes irányba forgást végez.

Visszahúzódás: A 3. hónap végén a herniálódott bélhurkok a hasüreg növekedése következtében visszahúzódnak a hasüregbe.

Milyen képletek fejlődnek az utóbélből?

A colon transversum distalis harmada, colon descendens, colon sigmoideum, rectum, canalis analis felső része, vesica urinaria, urethra, vagina alsó része, prostata.

Milyen képletek fejlődnek a cloacaból?

Vesica urinaria a trigonum vesicae kivételével, rectum, canalis analis felső része, urethra, vagina alsó része, prostata.

Határozza meg a proctodeum fogalmát!

Az ectoderma bemélyedése a membrana analis külső oldalán, melyet mesenchyma párnák szegélyeznek.

Nevezze meg az intrauterin vesetelepeket!

Pronephros, mesonephros, metanephros.

A mesonephros mely részei maradnak meg a fejlődés során? Sorolja fel a megmaradó részek származékait nőben és férfiban!

Tubuli mesonephrici és Wolff cső (ductus mesonephricus).

Férfi: ductuli efferentes testis, ductus epididymidis, ductus deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, trigonum vesicae, Kupffer cső.

Nő: epoophoron, paraoophoron, trigonum vesicae, Kupffer cső.

a) Mely struktúrákból fejlődik a maradandó vese? Sorolja fel a vese azon részeit, melyek ezekből fejlődnek! b) Miből fejlődik az ureter?

a)      

metanephrogen mesoderma: nephron

ureter bimbó : gyűjtőcsatornák

b)     

ureter: ureter bimbó

Mi az a fejlődési rendellenesség ami a polycystas vese kialakulásához vezet?

A metanephrogen szövetből és az ureter bimbóból fejlődő csatornák nem kapcsolódnak össze. A vizelet felhalmozódása a kanyarulatos csatornákban cysták kialakulásához vezet.

Hogyan fejlődik a trigonum vesicae?

A Wolff cső distalis része fokozatosan bevonódik a húgyhólyag falának a kialakításában. Később a trigonum területének mesodermalis epitheliumát entodermalis epithelium váltja fel.

Határozza meg a plica genitalis fogalmát és írja le kialakulását az embryoban!

A hátsó hasfali celomahám kétoldali kiemelkedése az ősveseredők medialis oldalán. A celomahám proliferációjából és az alatta fekvő mesenchyma tömörüléséből képződik.

Hol jelennek meg először az ősivarsejtek? Milyen úton jutnak el az ivarszervekbe?

Az ősivarsejtek először a szikhólyag falát alkotó entodermalis sejtek között, az allantois közvetlen közelében jelennek meg. Az utóbél mesenterium dorsalejában vándorolva érik el a plica genitalist a fejlődés 6. hetében.

Mit jelent az "indifferens gonádtelep" kifejezés az embryoban? Mit tartalmaz az indifferens gonád telep?

Az embryonalis fejlődés kezdetén nem lehet elkülöníteni egymástól a hím és női gonádtelepeket. Ezért azokat indifferens gonádtelepeknek nevezzük.

A primitív gonádtelep hámcsapokat és ősivarsejteket tartalmaz.

Mi az indifferens gonádtelep fejlődésének első lépése hím-, illetőleg nőnemben?

Hímnemben: a primitív csírakötegek az Y kromoszóma hatására folytatják a proliferációt és benyomulnak a plica genitalis mesenchymajába, here- vagy velőkötegeket képeznek.

Nőnemben: Y kromoszóma hiányában és XX kromoszóma jelenlétében a primitív csírakötegek szabálytalan sejtcsomókra töredeznek (petegolyók), ezek tartalmazzák az oogoniumokat.

Mi a descensus testis és mit nevezünk cryptorchismusnak?

A descensus testis a here leszállása fejlődésének helyéről, a hasüregből a scrotumba.

Cryptorchismus (rejtett heréjűség) akkor alakul ki, ha a here leszállás közben elakad, s nem jut le a scrotumba.

Jellemezze az egészséges spermát a következők szerint: a) a spermiumok száma, b) a mozgó spermiumok aránya, c) alakilag ép spermiumok aránya!

a)    20-120 millió/ml,

b)    70%,

c)    60%.

Nevezze meg a fejlődés során megjelenő genitális csatornákat! Sorolja fel származékaikat!

a)    Wolff cső ,

b)    Müller cső.

Hímnemben:

a: ductuli efferentes testis, ductus epididymidis; vesicula seminalis; ductus deferens; ductus ejaculatorius.

b: utriculus prostaticus.

Nőnemben:

a: paroophoron, epoophoron, Gartner cysta.

b: tuba uterina, uterus, vagina felső része.

Mindkét nemben:

a: trigonum vesicae, Kupffer cső.

Mi a Wolff cső, milyen struktúrák fejlődnek belőle férfiben?

A vesék és a férfi ivarszervek közös kivezetőcsöve.

ductuli efferentis testis, epididymis, vesicula seminalis, ductus deferens, ductus ejaculatorius, Kupffer cső

Mi a Kuppfer cső eredete? Mi fejlődik belőle?

A Wolff cső hátsó falán kialakuló ureterbimbóból származik.

Származékai: ureter, pelvis renalis, calyces minores et maiores, ductus papillaris, ductuli collectivi

Milyen képletekből fejlődik ki a vagina?

Sinus urogenitalis: bulbus sinovaginalis ( a vagina alsó része)

Müller cső: a vagina felső része és a fornices vaginales

Sorolja fel azokat a külső nemi szerv telepeket, amelyek a 6 hetes embryoban találhatók!

ivargumó (phallus gumó), torus genitalis, plica genitalis, membrana urogenitalis

Magyarázza meg a hypospadiasis kialakulásának mechanizmusát!

Az ivarredők összenövése tökéletlen, az urethra abnormális nyílása a penis alsó felszínén található.

Mit jelent: hermaphroditismus? Soroljon fel néhány példát!

A külső és belső nemi szervek összetett fejlődési rendellenessége.

a)    Valódi hermaphroditismus: mindkét nembeli külső és belső nemi szervek megjelenése. A külső nemi szervek megjelenése változó.

b)    Pseudohermaphroditismus:. A chromosomalis nemet elfedi a phenotipusos megjelenés, ami nagyon hasonlít az ellenkező nemhez.

c)    Női pseudohermaphroditismus: 44+XX chromosomák, a külső nemi szervek férfi irányban fejlődnek, az egyénnek ováriuma van.

d)    Férfi pseudohermaphroditismus: 44+XY chromosomák, a külső és belső nemi szervek jelentősen változhatnak, a paciensnek testise van.

Határozza meg a kopoltyúív fogalmát!

Hátulról előre húzódó hídszerű kiemelkedések az embryo későbbi feji és nyaki régióinak megfelelően. Mindegyik tartalmaz egy-egy mesenchyma tömörülést, kopoltyúbarázdákkal vannak elválasztva egymástól.

Sorolja fel a stomodeumot 4-5 hetes embryóban körülvevő nyúlványokat!

processus frontalis, processus maxillaris (2), processus mandibularis (2)

Mik a származékai az 1. és a 2. kopoltyúívnek?

Processus mandibularis: n. mandibularis, rágóizmok, m. mylohyoideus, venter ant. m. digastrici, m. tensor veli palatini, m. tensor tympani. Incus, malleus, mandibula egy része, ligamentum pterygomandibulare.

Processus maxillaris: n. maxillaris, maxilla, os palatinum, vomer,

Stapes, processus styloideus, ligamentum stylohyoideum, os hyoideum testének felső része és kis szarva, n. facialis, mimikai izmok, venter post. m. digastrici, m. stylohyoideus, m. stapedius.

Határozza meg, mit jelent az oldalsó nyaki cysta, hogyan alakul ki ez a rendellenesség?

A cysta a sinus cervicalis maradványa. Amikor a második kopoltyúív nem nő caudalisan a 3. és 4. kopoltyúívek fölé, a 2. 3. és 4. külső kopoltyúbarázdák összeköttetésben maradnak a felszínnel a (branchial) fistula útján. Ez a fistula a m. sternocleidomastoideus elülső széle mentén található és a lateralis nyaki cystába nyílik.

Mely struktúrák járulnak hozzá a nyelv fejlődéséhez?

Lateralis nyelvtelep (2), tuberculum impar, copula, furcula elülső része.

Mely struktúrákból fejlődik a felső ajak?

A két processus nasalis medialisból és a két processus maxillarisból fejlődik.

Hol található a sulcus nasolacrimalis, és mely struktúrák fejlődnek belőle az embryoban?

A processus maxillaris és a processus nasalis lateralis között található. A ductus nasolacrimalis és a saccus lacrimalis fejlődik belőle.

Mely struktúrák választják el a cavum orist és a cavum nasit a fejlődés során?

Processus nasalis medialis (palatum primum)

a processus maxillaris processus palatinusa (palatum secundum)

Mi a nyúlajak és a farkastorok! Mi a rendellenességek fejlődéstani alapja?

Az ajak és a szájpad fejlődése közben az alkotó struktúrák nem teljes összenövése.

Medialis nyúlajak: a processus nasalis medialisok tökéletlen összenövése.

Lateralis nyúlajak: a processus nasalis medialis és a processus maxillaris tökéletlen összenövése.

Farkastorok: a két palatum secundum nem egyesül, vagy a palatum primum és secundum nem egyesülnek.

Miből fejlődik a női genitális csatorna?

A Müller-féle csőből és a sinus urogenitálisból.


Találat: 11609Felhasználási feltételek