online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes Filmek Halászati Művészet a kultúra Szórakozás Zene

 
 
 
 

 
 

Pszichológia története, fejlödése

vegyes

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Szövettan
A nyugat jelentösége
KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TANKÖNYV 2
Eplan - Első lépések
NAPI TEVÉKENYSÉGI TERV
Iby Duba 1994-es előadasanak részlete a Kozmikus Magyarsagról
Pszichológia története, fejlödése
 
 

1., Pszichológia története, fejlödése

 

Démokritosz / i.e. 460-370 /

Az érzékelés módjának felfedezöje!

Csak az atomok léteznek és az ür. Az érzékelést azok az atomok hozzák létre, melyek leválnak a tárgyról, és kapcsolatba lépnek érzékszerveinkkel.

Tudattartalmak, az érzékszervek által felfogott eidola eredményeként jönnek létre.

Az érzékszervek által nyújtott örömök csak rövid élet& 818c28i #369;ek, és semmilyen élvezet nem tudja felülmúlni a tudás hatalmát.

Mértéktelenség, jókedv, a lélek tisztasága a fö értékek.

Platón (Arisztoklész)   /i.e. 427 - 347/

Megalapítja  Athén mellett az Akadémiát, mely  900 évig müködött.Tudás világa – vélemények világa

Ideák – anyagi világ

A lélek magában hordozza az ideákat (eszmény), ismereteket.

Deduktív: A törvényböl próbál részre mutatni , tehát az egésztöl a részre mutatni.

Nöket is tanított. Egyenrangúnak  kezelte a férfiakkal.

A lélek 3 részböl áll

            - ész

            - szellem  (irracionális)

            - (ét)vágy (irracionális)

Az ész ismeri a tiszta formákat, ez a lélek racionális része, a másik kettö irracionális és lehúzza a földre, ezért öket korlátozni kell így alakulnak ki az erények (hasonló, mint az elöny), ha a lélek minden része betölti funkcióját ,kialakul a bölcsesség, az erkölcsiség, a harmónia.

Az emberi lélekben való gondolkodás már  régi.

Arisztotelész /i.e. 384 - 322/

Formális logika. Ő volt az, aki elöször megfogalmazta a logika fogalmát.

Minden élö dolog rendelkezik lélekkel, de ennek három fokozata van:

-         vegetatív (növényi)

-         szenzitív (érzékeny , fogékony)

-         racionális (ésszerü)

Müve: Nikomakhoszi Etika. Megalapította a Líceumot. Empirikus (tapasztalati, az érzékszerveken alapuló) és induktív (logikai módszer, következtetés egyes esetekböl az általánosra = ez az indukció, induktív = logikai indukción alapuló)

A logika megteremtöje. Platónnal együtt hitte, hogy létezik egy, az anyagi formáktól független Isten.

Eljutott az evolúció felismeréséig.

A józanész, a hatodik érzék a többi érzékszervböl származó információt asszimilálja.

(felvilágosodás idején jön vissza)

A psyche az a szubsztancia (minden létezö legáltalánosabb és legbensöbb lényege, amelynek oka önmagában van, és amely minden átalakulásnál megmarad), amely rendelkezik a tudás befogadásának képességével.

1. Képzet nélkül nem jöhet létre emlékezés.

    A külvilágból származó dolgok vannak a fejünkben

2. Kezdetben üres tábla a tudat.(Elö van készítve, hogy bizonyos információt befogadjunk)

3. 1 és 2 összefügg egymással.

Felfedezte a katarzis jelentöségét, amely megtisztítja az embert a negatív érzelmektöl.(Szerinte ezért jártak színházba az emberek, hogy átéljék ezt az élményt.)

Hippokratész /i.e. 460- 377/

Nagyszerü filozófia rendszert hoztak létre. Orvos volt.

Az élettani egyensúlyok felfedezése. Az egyensúlytan van vér, nyálka stb. (Az ember kényes az egyensúlyra)

Elvetette a démonokról szóló tant, és helyette az elmebetegségeket a testnedvek egyensúlyában beállt zavarnak tartotta. Az elmebetegek humánusabb kezeléséért szálltak síkra.

Négy alapvetö, a testfolyadékkal kapcsolatban  álló személyiségtípusokról írt: a túl sok fekete epe melankolikus (depressziós), a túl sok sárga epe kolerikus (ingerlékeny), a vér szangvinikus (derülátó), végül a nyálka flegmatikus (nyugodt, közönyös)típust eredményez

Anatómiai ismeretek. (Platónnal kortárs)

Az agy a tudat szerve.(A tudati problémák az agy sérüléseiben vannak)


Galeuns /i.sz. 130 - 200/

A 12 pár agyidegböl hetet felfedez!

Az állatokat boncolta.

Felfedezi az agy kereszt lateralitást.(A bal agyfélteke a balrészt idegezi be, a jobb a jobbot és egymásnak küldik az információt)

Különbséget tett motoros és érzö idegek között.

 Monoteista (Egy isten hívö)

Szent Ágoston /354 - 430/

Az introspekció a fö módszer a lélek tanulmányozására. = önmagamba tekintés

Szabad akarat (nem teljesen Istentöl függünk), gondolkodás, emlékezet

A görögök után öt tekintik a modern pszichológia következö nagy elödjének, az introspekció iránti érdeklödése és a pszichológiai jelenségekre – beleértve az újszülöttek és a kocsiversenyek közönségének viselkedését – vonatkozó kíváncsisága miatt.

Aquinói Szent Tamás /1225 - 1274/

Megismertette a nyugatot Arisztotelész gondolataival keresztény értelmezésben.

Ész és a hit összeegyeztethetö. Minden igazi út ugyanahhoz az eredményhez vezet.  A világ egyféleképpen magyarázható.

Hit és ész egymástól függetlennek is tekinthetö Könyvet írt a test és lélek kapcsolatáról.

Descartes /1596 - 1650/ Cogito ergo sum. = Gondolkodok, tehát vagyok

Azzal az elméletével hagyta bélyegét a pszichológián, mely szerint az élölények gépek, melyek éppen úgy tanulmányozhatóak, ahogyan más gépek.

 Ugyancsak ö vezette be a reflexmüködés fogalmát, mely jelentös helyet foglalt el a pszichológiában.

Csak az ember rendelkezik tudattal.

A tudat (= lélek) a testtöl különállóan létezik, és minden bizonnyal túléli azt.

A tobozmirigyben vélte felfedezni a tudat lakhelyét.

Biológiai háttér /az emberi fejlödésnél/

Remark : 1883-ban felfedezte az agy sejtes felépítését. Az agysejtek kapcsolatban vannak egymással.

Cajal: 1889 a neuron felfedezése, azaz az idegsejtek közötti kapcsolatok változásával jár.

A pszichológia önálló tudománnyá válása

Wilhelm Wundot illeti az érdem a pszichológia akadémikus tudományágként való megalapozásáért.

Az alapítás idöpontjaként rendszerint 1879-et említik, azt az évet, amikor Wundt létrehozta az elsö formális pszichológiai laboratóriumot a Lipcsei Egyetemen, Németországban.

Wundt kutatásai elsösorban az érzékszervekkel foglalkoztak, különösen a látással; de ö és munkatársai a figyelmet, az érzelmet és az emlékezetet szintén tanulmányozták.

Wundt pszichológiája az introspekcióra mint a mentális folyamatok tanulmányozásának módszerére támaszkodott.

Kísérletei egy inger bizonyos fizikai dimenziót változtatták szisztematikusan, és az introspekciós módszert használták annak meghatározásához, hogy a fizikai változások hogyan módosítják a tudatot. Wundt megkülönböztetett (reflex kísérlet után) percepciót és appercepciót.(a felfogás és a tett reakcióideje közötti különbség)

1880-as évek végétöl II. világháborúig Magyarország a tudomány szempontjából a legjobb.

A tudomány feltétele, hogy a vizsgált jelenségek körében törvényszerüségeket állapítson meg. Igazolhatóak és megismételhetöek legyenek.

 

Találat: 1891