online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom Gyermekek Játék Könyvek Mesék Nyelvtan Oktatás óvoda Személyiségek Történelem Versek
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

A helység kalapacsa (1844)

irodalom

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Petöfi Sandor forradalmi latomas költészete
JÓKAI MÓR: A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI
Ady Endre
Jules Verne: A dunai hajós
AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS
ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK
Katona József és a korabeli színjatszas
Áprily Lajos 1887-1967
 
 

A helység kalapácsa (1844)

A helység kalapácsa komikus eposz. A magyar romantika kedvenc müfaját, az eposzt parodizálja, ugyanakkor „bejáratott” müfaji hagyományt követ: az érzékenység költöinek kedve 939f55j lt müfaját (nálunk Csokonai Vitéz Mihály Dorottyája számít elözménynek). Voltak értelmezök, akik A helység kalapácsa és Vörösmarty Zalán futása, illetve Cserhalom címü eposza egyes fordulatai között találva egyezéseket, arra a következtetésre jutottak, hogy Petöfi Vörösmarty stílusát csúfolja ki. Mások úgy gondolták, hogy általában az élettagadó irodalmiságot teszi gúny tárgyává. Valójában A helység kalapácsa nemcsak a klasszicista eszményt, a túlzásba vitt pátoszt, a fennkölt hangnemet és a jellegzetes eposzi kellékeket teszi nevetségessé (a vígeposz müfaji kellékei éppúgy adottak, mint a hösi eposzé), hanem a költészetnek romantikus (és nem kevésbé) ünnepélyes, „vasárnapi” értelmezését is. Kedvelt fogása a megfordítás; pl. az elsö énekben a színhely: templom, eposzhoz méltó, tehát középület, hogy azután a második énekben az újabb színhely (a kocsma) mint középület eposzhoz méltónak nyilváníttassék.

Petöfi müve nemcsak szándékoltan alantas nyelvi fordulataival („a pokolbeli kínok bicskája”, „a kétségbeesés bunkósbotja” vagy a szemérmetes Erzsók szeméböl Fejenagy által kiolvasott „ártatlan vagyok én, / Mint az izé” stb.) hívta ki a kritikusok megbotránkozását, hanem tárgyválasztásával is: a hatalmasra növesztett falusi életképpel, amely végsö soron a dolgos falusi nép vasárnapi foglalatosságait emeli fel és fokozza le a „költészet” segítségével. Petöfi költöi álláspontja itt még a természetesség-mesterkéltség ellentétében mozog. Ha az utóbbit a romantika stílusának feleltetjük meg, akkor a parodizáló nézöpontot egy korábbi müvészi korszak normáiból kell származtatni. Csakhogy éppen a szentimentális ellenében szolgálta Petöfi népköltészeti tájékozódása is a természetesség követelményét. A helység kalapácsát mégsem lenne helyes a népies versei közé sorolni (még ha a falusi népélet ábrázolása sokat köszönhet is korábbi életképeinek): nemcsak világlátása, de nyelvszemlélete is szemben áll a népiesség naivitásával.

Találat: 1319