online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Fűrészgép vezérlése

gépészet

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Architektúra-független leíras
Csörlök
Aszinkron motor modellek
A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA
Modul neve: Hidraulikus elem és rendszertechnika alkalmazasa, elemzése II
A mechanikai munka atvitele valtozó sebességü üzem mellett
Hidraulika
Modul neve: Hidraulikus elem és rendszertechnika alkalmazasa, elemzése I.
Adaptív innovaciós modell
Vakuumenergia
 
 

Fűrészgép vezérlése

 

A fűrészgép raklapok gyártásához vág méretre deszkákat. A gép fűrésztárcsájának forgatását hidromotor, az előtolását munkahenger biztosítja.


7.1. áb 919e44j ra: Fűrészgép vezérlése

 A fűrésztárcsa forgó mozgásának és az előtolásnak egyszerre kell indulni.

A vágási művelet végén a szerszámok térjenek vissza alaphelyzetükbe, de akkor a fűrésztárcsa nem végezhet forgó mozgást.


Az előtolást megvalósító munkahenger dugattyújának pozitív irányú mozgása (munkalöket) legyen lassú, míg negatív irányú mozgása (visszatérés alaphelyzetbe) gyors!

A fűrészgép vezérlésének kapcsolása


86

 

B

 

A

 

T

 

P

 

p2

 

p1

 

7.2. ábra: Fűrészgép hidraulikus kapcsolása

 

Hozza létre a kapcsolást a gyakorlókészlet segítségével!

Működtesse a körfolyamot és tapasztalatait rögzítse a következő táblázatba!

Útmeghatározó elem

Dugattyú mozgása

(irány és sebesség)

Motor mozgás

p1 (bar)

p2 (bar)

Biztos helyzet

Bizonytalan helyzet

A létrehozott kapcsolás megfelelt a követelményeknek. A munkahenger dugattyújának és a hidromotornak mozgásviszonyai teljesítették az elvárásokat.

Mit gondol? A munkahenger dugattyúja - az útmeghatározó elem bizonytalan állásában - mely két ok miatt végezte negatív irányú mozgását lényegesen gyorsabban, mint a pozitív irányút?

Írja le!

1.   ok:...................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.   ok:...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Valósítsuk meg a fűrészgép működését úgy, hogy a fűrésztárcsát meghajtó hidromotor az előtoló munkahenger dugattyújának bármilyen irányú mozgásakor vágó irányú mozgást végezzen! (Visszafutásnál ne álljon meg!)

Mivel a gép folyamatosan munkát végez, így a dugattyú visszafutásának rövid idejére a fűrésztárcsát nem célszerű leállítani. Másrészt a forgó tárcsa visszafelé is forgácsolást végez, így nem szorul be az előzőleg kimunkált vágási résbe.

Több lehetséges megoldás is létezik.

Próbálja a feladatot megoldani először kapcsolási vázlat szinten, majd a valóságban!

87

A feladat megoldása 4 db. visszacsapó szelep felhasználásával


 4

 

 3

 

2

 

1

 

T 

P

 

B

 

A

 

7.3. ábra: Fűrésztárcsa egyirányú forgásának megvalósítása 4 db. visszacsapó szeleppel

 

Építse meg a kapcsolást!

Elemezze a kapcsolási vázlatot és természetesen a valóságos körfolyam működését!

Mikor, melyik szelepeken jön létre áramlás? Miért változnak a sebességek?

Véleményét jegyezze le!

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

88

A feladat megoldása közvetlen nyomóvezetékre kötéssel


B

 

A

 

T

 

P

 

7.4. ábra: Fűrésztárcsa egyirányú forgásának megvalósítása, közvetlen nyomóvezetékre kötéssel

 

Valósítsa meg a kapcsolást!

Elemezze működését és írja le tapasztalatait!

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Hová építene be fojtószelepet, hogy a működés megbízhatóvá váljon?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

89

Visszacsapó szelep

A visszacsapó szelep feladata - mint azt már előzőekből ismerjük - az, hogy a nyomóközeg számára csupán egy áramlási irányt tegyen lehetővé.

Alkalmazását néhány példán keresztül nézzük meg!


7.5. ábra: Visszacsapó szelep alkalmazása

A szivattyút követően beépített visszacsapó szelep megakadályozza, hogy a szivattyú leállása esetén a teher sűllyedjen és a folyadék a szivattyúra visszafolyva azt hidro-motorként működtesse.


7.6. ábra: Visszacsapó szelep további alkalmazásai

90

ˇ      Hidraulikus motor

Egyenesvonalú mozgást már számtalan esetben megvalósítottunk. Erre a célra a már jól ismert munkahengereket alkalmaztuk. Ebben a kapcsolási példában a fűrésztárcsát forgatnunk kellett, melyhez egy új szerkezeti egységet, a hidraulikus motort építettük be.

A hidraulikus motorok - vagy röviden hidromotorok - a folyadék által szállított energiát forgó mozgássá, forgató nyomatékká alakítják.

Kialakítás és szerkezeti felépítés szempontjából igen sok fajta hidromotorral találkozhatunk. Most csupán egy típusával, a külső fogazású fogaskerekes hidromotorral ismerkedjünk meg.


7.7. ábra: Külső fogazatú fogaskerekes hidromotor

 

A szerkezeti felépítés szinte tökéletesen azonos a külső fogazású fogaskerekes szivattyúval.

Az (1.) motor házába illeszkedő kerekek (2. 3.), melyek közül a 2. sz. tengelye a házból ki van vezetve, adja le a forgató nyomatékot.

A folyadék - nyomás alatt - a 4. csatornán lép be, s maga előtt tolva a fogakat a ház által meghatározott félköríves pályán haladva leadja energiáját, majd az 5. csatornán keresztül távozik.
Az ábrán látható hidromotor jelölését tüntettük fel. A két vonal helyettesíti a nyomó és a visszafolyó vezetéket, míg a kör arra utal, hogy a szerkezet teljes - és több - körülfordulást képes létrehozni. A szimbólumban lévő fekete egyenlő oldalú háromszög jelzi a nyomófolyadék áramlási irányát. Ez befelé mutat, tehát nem szivattyúról hanem - folyadéknyelőről - hidromotorról van szó

A hidraulikus motorok természetesen nem csupán egyik forgási iránnyal rendelkeznek, hiszen ez alkalmazásukat nagy mértékben gátolná. (Egy tehermozgató csörlő csak emelni tudna, süllyeszteni nem, a hidraulikus járókerékhajtású gépek csak előre tudnának menni hátra nem.)

A kétirányú folyadéknyeléssel - két forgási iránnyal - rendelkező hidromotor jelölése:


91

Gyakran alkalmazzuk a csővezetékbe építhető visszacsapó szelepet, melynek vázlatos rajzát a következő ábrán látjuk.

7.8. ábra: Csővezetékbe épített visszacsapó szelep

A csővezetékbe épített visszacsapó szelep működését nézve tökéletesen azonos az előző visszacsapó szelepekkel. Az 1. záróelem a 2. nyomórugó és az esetleg balról ható folyadéknyomás a záróelemet a 3. ülésre nyomja. Ezen irányból áramlás nem jöhet létre.

Ellentétes áramirány esetén - amennyiben a nyomás képes a rugóerő legyőzésére - a szelep záróeleme nyit.

A visszacsapó szelepeket a következő nyitási nyomásokkal gyártják:

0,5; 1; 1,5; 3 bar

Ezek természetesen gyári beállítási értékek, melyek a záróelem felületének nagyságához állított rugóerőtől függenek. Utólagos állításuk nem lehetséges.

92

  
Önellenőrzés 7.

Ez az önellenőrzés eltér az előzőekben megszokottól.

Az ábrán 4 db. visszacsapó szelepet lát egy bizonyos kapcsolásban.


                                                                       2


                        1                                                                                            3


                                                                       4

A csatornákat számokkal jelöltük. Hogy mit hová kötünk azt Önnek kell eldöntenie!

Könnyítésül ugyanezen szelep metszeti ábráját is bemutatjuk:


(10 pont)

Ezen nem jelöltük a csatornákat számokkal. Tegye ezt meg Ön!

Mi lehet a feladata a vázolt szelepkombinációnak? Jegyezze le!

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


93

A 7. Fejezet gyakorlatai között találhat egy olyat, ahol szintén 4 db. visszacsapó szelepet alkalmaztunk.

Rajzolja át a kapcsolást úgy, hogy az előző egyenirányító egység legyen beépítve! (Felső kapcsolási vázlat)

Körfolyam vázlatrajza

(10 pont)


Elérhető pontszám:       20 pont


                       19-20 pont      Kiválóan megfelelt

                                                                       14-18 pont      Megfelelt

                                                                         0-13 pont      Javaslom, figyelmesen ismételje át!

94


: 3016