online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

MOLEKULÁK ORIENTÁCIÓJA A HATÁRFELÜLETEN

kémia

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
MOLEKULÁK ORIENTÁCIÓJA A HATÁRFELÜLETEN
 
 

MOLEKULÁK ORIENTÁCIÓJA A HATÁRFELÜLETEN

                                        szénlánc           - OH

Amfipatikus molekula                                     - COOH                                                                        - NH2

                                                apoláris     +  poláris

                                                  

HARDY-HARKINS - elv:


APOLÁRIS FÁZIS (levegö)


                                                                  POLÁRIS FÁZIS    (víz)

LANGMUIR :  "Principle of independent surface action"

        OH                  H                   

     H    ç    H        H   ç   H                                  

          C                   C                                      

ç                        ç

    H - C -  H        H - C - H        g(a) - g(b) ~170  mJ/m2

ę                        ę                                     Ż

  H                 OH                        3.10-20  J/molekula

 a                b                       

          3.10-20 J                       

g(a) ~190 mJ/m2      g(b) ~20 mJ/m2           1,38.10-23 JK-1 300 K     

 getanol = 22 mJ/m2  ® gCH20 C                p(a)/p(b) =   7.10-4

TENZIDEK

· 1 %-os koncentrációban is hatásosak

1.    ANIONOS ( a hidrofób csoport az anionhoz tartozik)

Mosószerek, detergensek

Na-sztearát                     CH3- (CH2)16 - COO-     Na+

Na-dodecil-szulfát         CH3- (CH2)11 - SO42-       Na+ , Na+

Na-dodecil-benzol-szulfonát CH3- (CH2)11-C6H4-SO3- Na+

2.KATIONOS

Fertötlenítöszerek, fungicidok

Dodecil-amin-klorid               CH3- (CH2)11-NH3+           Cl-

Hexadecil-trimetil-ammónium-bromid

 CH3- (CH2)15-N+(CH3)3     Br-

3.NEM IONOS

Gyógyászat

Polietilén-oxid származékok

   CH3- (CH2)7-C6H4-(OCH2-CH2)-OH

4.AMFOTER

(savas közegben kation aktív, lúgosban anion aktív, izoelektromos ponton semleges)

Kozmetikai ipar

Doecil-betain         C12H25N+ = (CH3)2

                                           ç

                                                  CH2COO-

HLB

A NEMIONOS TENZID POLARITÁSÁNAK, HIDROFILITÁSÁNAK ill.

LIPOFILITÁSÁNAK MÉRTÉKE a HLB - érték (hydrophile-lipophile

balance), ami 0 és 20 között változik és nö a polaritással.

HLB ş 7 + SnH ri - SnL ri

nH   a hidrofil csoportok száma

nL    a lipofil csoportok száma

ri     csoport inkrementum

Csoport inkrementumok:

csoport

- COO-  Na+

- C - O - C -

    çç

   O     

 - CH2 -

-(CH2-CH2-O-)-

ri

19,4

2,4

0,475

0,33

A  HŐMÉRSÉKLET  HATÁSA

1.VIZES OLDATOKBAN

1.1 A TENZIDEK OLDHATÓSÁGÁRA

 

-        ionos tenzidek

§  a Kraft-pontig lassan nö  (szilárd-oldat egyensúly)

§ fölötte ugrásszerüen nö   (szilárd-micella egyensúly)

- nem ionos tenzidek

(a poláris csoport hidratációja biztosítja)

 

§ nö a HLB-értékkel

§ csökken a hömérséklettel    (H-kötések felszakadnak)

§ a zavarosodási-pont (cloud-point) fölött

 hirtelen lecsökken     ®  két fázis keletkezik

        

1. 2. CM ÉRTÉKÉRE

- ionos tenzid

§    An csökken (ekin )

§§ An -nek minimuma van (a hidratáció is csökken)

 - nem ionos tenzid

§  An mindig csökken

2.NEM VIZES RENDSZEREK

 

§ kis HLB-értékü tenzidek oldódnak

§ oldhatóságuk nö a szénlánc hosszával

§ invert micellák képzödnek

§ An kisebb

§ CM igen kis érték

HYDROPHIL-LIPOPHIL BALANCE

Csoport HLB-számok:    HLB = S (HLB)i + 7

csoport

(HLB)i


-SO4Na

38,7

-COOK

21,1

-COONa

19,1

-SO3Na

11

OC-O-  (anhidroszorbit gyürühöz kapcsolt)

6,8

OC-O-  (alkilláncok között)

2,4

-COOH

2,1

-OH

1,9

-O-

1,3

-OH (anhidroszorbit-gyürün)

0,5

-CH-, -CH2-, -CH3, =CH-

- 0,47

Néhány tenzid HLB-száma

tenzid

HLB

 anhidro-szorbit-trioleát

1,8

 sztearinsav-glicerid

3,8

 anhidro-szorbit-monopalmitát

6,7

 nátrium-dodecil-benzol-szulfonát

        12

 anhidro-szorbit-monooleát

        13,5

 nátrium-oleát

        20

 nátrium-dodecil-szulfát

        40

Különbözö tenzidek HLB száma

HLB-szám

alkalmazás

3 - 6

V/O típusú emulziók stabilizálása

7 - 9

nedvesítés

8 - 18

O/V típusú emulziók stabilizálása

13 - 15

mosás vizes oldattal

15 -18

szolubilizálás vízben

A  KRITIKUS  MICELLAKÉPZŐDÉSI KONCENTRÁCIÓT  BEFOLYÁSOLÓ  TÉNYEZŐK

Mennél nagyobb a molekula asszociációs hajlama, annál kisebb a  c.m.c

       H                                                  

       A           ANIONOS TENZIDEK      

       J                                                           C

       L           KATIONOS TENZIDEK           M

       A                                                          C

M          NEM IONOS TENZIDEK  

·  MOLÁRIS TÖMEG

Azonos poláris csoportot tartalmazó tenzid esetén a szénlánc hosszával fordítva arányos (Mc Bain)


lg(cmc) = A - BNC

 
Lg cmc 

          0 -      anionos

                             tenzid

          - 2 -               homológok


- 4 -   

 nem

               - 6 -  ionos

    tenzid

ç       ç      ç      ç      ç      ç      ç       ç 

8          10          12         14       NC 

                                                

·  SZERKEZET

Ha a hidrofil csoport a lánc vége helyett annak közepén van a c.m.c  nagyobb

· IDEGEN TENZID

A kisebb micella képzö hajlamú tenzid disszociácója csökkenti a c.m.c  értékét

·  IDEGEN IONOK

csökkentik:

a hidratációt        a tenzid oldhatóságát        c.m.c -t

                                                

lg (cmc) = - A - B lg c

 
                                        c  a micella töltésével ellentétes ionok                                         töltésü ionok koncentrációja

                                                        B ~ 0,5

·  HŐMÉRSÉKLET

Ionos tenzidek

 

A KRAFT-pont alatt ( T< TKRAFT ) a szilárd fázis valódi oldattal van egyensúlyban


CM               

mol/l

                                         Na-dodecil-szulfát

T Kraft

                      

                            decil-poliglikol-éter


                        10     20     30      40     50     60        oC

VIZES TENZID OLDATOK TULAJDONSÁGAI

·  30 - 100 atomos amfipatikus molekulákból

    kolloid méretü aggregátumok képzödnek.

·  A micellákat az oldatban fizikai erök tartják össze

kolligatív tulajdonságok

X                fényelnyelés   

kritikus micellaképzödési

koncentráció    c.m.c.

                         ozmózisnyomás

                                                                           Ha c > c.m.c.

l             megindul az asszociáció

és micellák képzödnek

                         felületi feszültség

                                                                           Ha c = c.m.c.

az oldat telítetté válik monomerekre, a tenzid hatékonysága nem nö !

 c.m.c.                C

     


      HOMOGÉN   KOLLOID OLDAT

       OLDAT

      monomerek                   micellák

                                              

                         

Találat: 1909