online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

A DNS mutaciói. Kémiai mutagének. Ames teszt.

biológia

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Klasszikus (mendeli) genetika
Fejlődéstan
Az RNS fajtai és szerkezete
Az RNS és a DNS felépítésében résztvevö nukleotidok szerkezete, nevezéktana. Nukleotid analógok, ritka bazisok.
A DNS mutaciói. Kémiai mutagének. Ames teszt.
 
 

A DNS mutációi. Kémiai mutagének. Ames teszt.

Ø        A DNS mutációi

§           Akkor beszélünk a DNS mutációjáról, ha annak károsodását a repair enzimek nem javítják ki a replikáció előtt, vagy ha a hiba a replikáció 313b16d közben történik. Ilyenkor megváltozik a DNS mindkét láncának bázisszekvenciála.§           Pontmutációnak nevezzük egyetlen bázispár változását. Ha az eredeti bp helyére másik bp kerül, szubsztitúcióról van szó.

§           Ha az egyik pirimidinbázis helyéz másik pirimidinbázis, vagy egyik purinbázis helyét másik purinbázis foglalja el, akkor a szubsztitúció tranzíció. A bázisok dezaminálása tranzíciót idéz elő, de kialakulhat spontán, károsító tényező nélkül is.

§           A spontán tranzíció nagyon ritka, 109 bázispárból álló DNS-ben 10 replikációra jut egy tranzíció.

§           A spontán tranzíció oka a bázisok enol-oxo tautomériája. A DNS-ben az oxo-forma van jelen, aminek az oxo-csoportja H-akceptorként működik a komplementer bázissal történő H-kötés kialakításában. Az enolos OH-csoport hidrogéndonorként működik, így az enol-formában lévő bázisnak más a komplementaritása.

§           Az enolforma megjelenésének valószínűségét az ionizációs sugárzások fokozzák.

§           A transzverziós szubsztitúció, amikor pirimidinbázis helyére purinbázis (vagy fordítva) épül be, a DNS-polimeráz hibás működéséből ered.

§           A szubsztitúciós mutációk mellett léteznek olyan pontmutációk is, melyeket egy-egy nukleotid kiesése (deléció) vagy többlete (inzerció) okoz. Ha a változás a DNS fehérjéket kódoló szakaszain történik, kereteltolódással járó (frame-shift) mutációkról beszélünk.

§           Mivel a fehérjét kódoló szakaszokban a bázisok egymásután hármasával (kodon) kódolnak egy-egy aminosavat, és a kodonok sora vesszőmentes, ezért deléció vagy inzerció eredményeként a mutációtól disztálisan az összes kodon-határ eltolódik, így az összes aminosav-kód sérül.

§           Deléciót idézhet elő a depurinizáció, mert az ilyen sérülést tartalmazó mintáról történő szintéziskor a depurinizáció helyén a DNS-polimeráz egy nulkeotidot nem épít be az új szálba.

§           Inzerciót okozhatnak bizonyos aromás gyűrűs molekulák, (pl. akridin festékek). Ezek beékelődnek a DNS szomszédos bázispárjai közé (interkaláció) és megzavarják a DNS-polimeráz működését, amely ezeken a helyeken egy számfeletti nukleotidot épít be az új láncba.

Ø        Kémiai mutagének


Ø        Amest teszt

§           A mutagén hatás kimutatásának az egyik legegyszerűbb módja. A próba az ún. szupresszor mutáció jelenségén alapul.

§           Szupresszor mutációnak nevezzük azt a második mutációt, amelyik az első mutáció által okozott genetikai változás megnyilvánulását megszünteti.

§           Ennek mechanizmusa sokféle lehet, történhet az első mutációval érintett génben, vagy azon kívül.

§           Az Ames-tesztben használt laboratóriumi baktériumtörzs (Salmonellák közé tartozók) egy genetikailag pontosan feltérképezett mutáció következtében elveszítette azt a képességét, hogy hisztidint tudjon előállítani. Ez a baktérium csak akkor növekszik, ha táptalajában hisztidin van.

§           A baktériumok repair-rendszere szándékosan tönkre van téve, hogy ne javítódjék a hiba spontán, ezenkívül a baktérium felszínéről hiányzik a lipopoliszacharid réteg, hogy a vizsgált anyag könnyebben bejusson a baktériumba.

§           Mutagén anyag hatására igen sok, és sokféle mutáció alakul ki, ezek között lehet olyan szupresszor mutáció is, aminek eredményeként a baktérium újra tud hisztidint előállítani.

§           Az Ames-próba lényege annak vizsgálata, hogy 109 hisztidinhiányos baktériumból hány alakul át hisztidint termelni képes baktériummá, azaz hány lesz képes szaporodni kívülről bevitt hisztidin nélkül.

§           Mivel a szervezetünkbe bejutott anyagok közül sok nem mutagén önmagában, hanem a máj biotranszformációs enzimeinek hatására alakul át mutagénné, ezért a negatív Ames próbát ilyen jellegű teszt követi.

Találat: 4218