online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A TÖRZSI HÁBORÚ KERESZTMETSZETE

történelem

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A Horthy-féle konszolidació jellemzése
Az újabban talalt kútfők adatai
KÖZÉP-KELET-EURÓPA NAGY ÁTALAKULÁSA - SIKEREK ÉS CSALÓDÁSOK
Új rend (935-1258) - iszlam
Karoly Róbert uralkodasa és reformjai
UKRAJNA FELSZABADÍTÁSÁNAK BEFEJEZÉSE
A Szafavida Birodalom - iszlam
A KÖZELKELETI ŐSHAZA
MAGYAR-HUN TESTVÉRÜLÉS A NILUS VÖLGYBEN
A magyar nép eredete és vandorlasa, a kalandozasok, és az allamalapítas. tételcím: A feudalis magyar allam megalapítasa, szent istvan allamalapítasi t
 
bal also sarok   jobb also sarok

A törzsi háború keresztmetszete


A kölcsönösség tényeA Törzsi trilógia (A törzsi háború természetrajza.), s ennek Elsö könyve bövebben, helyenként részletesen foglalkozik a hadviselés különféle elemeivel, alkalmazásuk törzsi jellegzetességeivel, vonásaival. Az alábbi táblázat a magyarországi törzsi háború "Mengyelejev-táblázata". Hovatovább teljes összefoglalása, rendszerezése a törzsi hadviselés legföbb elemeinek, ezáltal jól áttekinthetö keresztmetszetét nyújtja az egész háborúzásnak. A táblázat nagy elönye, hogy tárgyilagosságra, elfogulatlanságra kényszerít: akárcsak Mengyelejevé, elöre kijelöli az esetleg még nem (köz)ismert, de szükségképpen létezö elemek helyét. Kutatómunkám elörehaladtáva 313b11d l egyre szilárdabbá vált a meggyözödésem:  a törzsi háborúzásért nem tehetjük feltétlenül azonos mértékben felelössé a két törzset, de annyi bizonyos, hogy a harc teljes mértékben kölcsönös. Vagyis hamis mindenféle olyan illúzió, amely csupán az egyik oldal "elítélendö" magatartásával magyarázza (magyarázná) a hadiállapot kialakulását és fennmaradását. A hadviselés bármely elemét tekintve igaz, hogy ha az valamiféleképpen létezik az egyik törzsnél, akkor bizonyosra vehetjük, hogy a megfelelöjét a másik törzsnél is felleljük, ha nem elöbb, akkor utóbb. Egy, a jobboldalhoz inkább kötödö újságíró (mint történetesen én) azonnal felfigyel például arra a jelenségre, hogy a "túloldalon" nagy kedvvel "antiszemitáznak", s elfogadja Schmidt Mária történész megállapítását, mely szerint a baloldal az antiszemitizmust mint a politikai harc fegyverét használja vetélytársa ellenében. Az "antiszemitázás" (rövidítésemben az A-fegyver) így gyorsan bekerült a háború keresztmetszetét bemutató táblázatba, ezáltal azonban rögtön keletkezett egy üres, kitöltendö hely: Mi lehet az a nagyhatású nyelvi fegyver, amelyet viszont a "nemzeti" oldal vet be szívesen a másik törzs, illetve ennek harcosai (jelképei) ellenében? A hosszan tartó háború szükségszerü velejárója, hogy a felek a csapásokra ellencsapásokkal válaszoljanak; a hadviselésnek a másiknál bevált elemeit ugyancsak hasznosítsák. A hadviselési elemek (törzsre jellemzö) változatai ilyen értelemben megfelelnek egymásnak. Az "A-fegyver" abban különbözik más (szokásos) politikai fegyverektöl, hogy "atomtöltete" miatt nem csupán az ellenfél érvét, de magát az ellenfelet semmisíti meg, amennyiben a közvélemény "politikailag korrekt" részének szemében maradéktalanul szalonképtelenné, azaz erkölcsi és politikai hullává teszi. Hasonlóan romboló erejü fegyverként a másik oldal kezében csak olyan jöhet szóba, amely az ellenfelet ugyancsak a maga egészében (tehát nem csupán érvelésében) lehetetleníti el a közvélemény erre fogékony köreiben. Nos, pontosan erre képes az "N-fegyver", vagyis az ellenfél "nemzetellenes"-nek minösítése (s a nagyobb hatás - biztosabb találat - kedvéért idegenszívünek, hazaárulónak stb. bélyegzése).


A hadviselés

elemei

Törzsi vonások

Balliberális

Nemzeti

A törzs által az önmeghatározásra használt leggyakoribb fogalmak

Baloldali, liberális, balliberális, egyetemes, modern

Jobboldali, nemzeti, nemzeti-liberális, konzervatív, keresztény, polgári, magyar

A másik törzs által a törzsre használt bélyegek, skatulyák

Idegenszívü, hazaáruló, nemzetáruló, nemzetietlen, nem nemzeti, nemzetellenes, kommunista, kozmopolita, labanc, zsidó

Nacionalista, magyarkodó, antiszemita, fasiszta, náci, nyilas, rohamosztagos, különítményes, rasszista, horthysta, szélsöjobboldali, kirekesztö, miépes, csurkista

A másik törzs ellen a törzs által bevetett legföbb nyelvhasználati fegyver

A-fegyver

("antiszemita")

N-fegyver

("nemzetellenes")

A másik törzs által a törzs lejáratására használt, fölényérzetet  kifejezö becsületsértések


"Galíciai jöttmentek"


"Mucsai"


A törzs által használt meg-jelölés a másik törzshöz pártolt   "áruló"-ra


DíszzsidóDíszgoj


A törzs által a saját és a másik törzs "helyének" kijelölésére használt jelmondatok

Demokráciát!

Elnök = Demokrácia

Tégy a gyülölet ellen!

Te is más vagy, te sem vagy más

Aki magyar, velünk tart!

Magyarország a magyaroké!A törzs által demonstratív célból tisztelt/viselt jelképek

Kék szalag,

Károlyi Mihály,

holokauszt

Nemzeti kokárda,

Szent Korona,


A törzs által a közvélemény megdolgozására használt szólamok

Megbékélés a múlttal;

baráti viszony a szomszéd országokkal;

a múlt sérelmeinek az elfelejtése;

árkok betemetése

Keresztény Magyarországot; polgári Magyarországot;

múlt nélkül nincs jövö;

Európának nemzeti identitásukat megörzö államokra van szüksége

A két törzs közötti törésvonal ideológiai szubsztanciája

Antinacionalizmus

(elsösorban kifelé fordulás, egyetemesség, internacionalizmus, globalizmus, multikultúra)

Nacionalizmus

(elsösorban befelé fordulás, nemzeti kötödés, nemzeti hagyományok, nemzeti kultúra)


A törzsi háború keresztmetszete


Találat: 1315Felhasználási feltételek