online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

óvoda

óvodai nevelés, óvodák, magánóvoda, kétnyelvű óvoda

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
óvoda
 
bal also sarok jobb also sarok

RÓZSAKIRÁLYFI


RÓZSAKIRÁLYFI Rózsakirálynak hadat üzent egyszer egy másik király. Összeszedte az összes katonáját, de mielőtt elindult, leltározta az összes vagyonát. Amint ott töprenkedik, gondolkozik a katonái között, egyszer eleibe áll egy ősz öregember


A SZÜRKE LÓ


A SZÜRKE LÓ Egyszer volt egy szegény ember, akinek a világon semmi egyebe nem volt, csak egy szürke lova. Azzal kereste a mindennapi kenyerét, hogy eljárt a szürke lovával őrölni; éjjel-nappal mindig őrölt rajta. A szürke ló nagyon megunta ez


A RÓKA REPÜLÉSE


A RÓKA REPÜLÉSE Egyszer volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl, volt egy ravasz, büszke róka. Az a róka, ahogy ott járogatott künn a mezőn s az erdő mellett, meglátott egy sasmadarat, hogy az hogy repül. Elnézte untig, untig, amíg a s


KUTYA SZERETNE LENNI


KUTYA SZERETNE LENNI Egyszer volt egy gazdaember s annak egy nagy kamasz fia. Kimegy ez a gazdaember a mezőre, ment vele a fia is, mentek a cselédei, a napszámosok, gyűjtötték erősen a szénát, hogy csak úgy csurgott le róluk a verejték. M


A KUTYA BESZÉDE


A KUTYA BESZÉDE Két kutya ha összetalálkozik, az egyik elkezdi: - Sógorrr! Mért jöttél? A másik: - Csontért, csontért! - Hány fontért? - Hat fontért! Hat fontért! Erre összevesznek: - Terringette! Terringette!


A SZAMÁR MEG AZ OROSZLÁN


A SZAMÁR MEG AZ OROSZLÁN Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, de még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr - volt egyszer egy szamár. Ez a szamár elindult, hogy lásson országot-világot. Amint megy, mende


A SZEGÉNY EMBER SZŐLŐJE


A SZEGÉNY EMBER SZŐLŐJE Volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy szegény ember s annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. No, hanem őrizte is a szőlőjét, akár


A ZACSKÓBA ZÁRT ÉSZ


A ZACSKÓBA ZÁRT ÉSZ Péter báttya a szakállát fél vállra vetette, ami kicsiny esze volt, zacskóba kötötte, a zacskó zsíros volt, a kutya megette, szegény Péter báttyának oda lett az esze.


A HÁROM KISMALAC


A HÁROM KISMALAC Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt három malacka. Azok egy kicsi szénaboglyában éltek. Egy éjszaka rájuk talált a farkas, majd bekapta a legkisebb malacot, de mind a hárman elszaladtak. Mentek, m


A KISKUTYA MEG A SZAMÁR


A KISKUTYA MEG A SZAMÁR A szamár megirigyelte a kiskutya jómódját, hogy neki szabad a legszebb szobába is bemenni, a legszebb vánkosra is ráfeküdni, egész nap csak sétál, nem dolgozik semmit, mégis mindennek a lángját, a javát kapja, neki meg c


KÍGYÓS JANCSI


KÍGYÓS JANCSI Volt egyszer egy szegény asszony s annak egyetlen fia: Jancsi volt a neve. Azt mondja Jancsi egyszer az anyjának: - Édesanyám, én elmegyek szerencsét próbálni. Talán csak szerzek valamit, s kendnek is jobb lesz az élete. A


AZ ÉGIG ÉRŐ PASZULY


AZ ÉGIG ÉRŐ PASZULY Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia meg egy kis tehénkéje. Egyszer úgy elfogyott az ennivalójuk, hogy el kellett a kis tehénkét hajtsák a vásárra, hogy e


A BÉKÁK SZAVA


A BÉKÁK SZAVA I. változat: Az öreg béka így szól: - Mit varrsz? Mit varrsz? Mire a kis béka így felel: - Papucsot-csot-csot, pa-pu-cso-cso-csot. Az öreg megint kérdi: - Kinek? Kinek? A kis béka felel: - Az urak-nak-nak-nak,


A KIS GÖMBEC


A KIS GÖMBEC Volt egy szegény embernek egy kis malackája. Olyan kövér volt, hogy már repedt ki a kövérségtől. Levágták, s feltették a füstölőre a kis malackát. Tavaszra minden elfogyott belőle, csak a kis gömbec maradt meg. Egyszer a házigaz


KI A LEGELÉBBVALÓ


KI A LEGELÉBBVALÓ? Volt a világon egy öregember, az egyszer kinn járt a mezőn. Mikor jött hazafelé, fogott egy egeret. Mikor hazaért, látja, hogy kislány lett az egérből. Nőtt a kislány, nagylány lett belőle, azt mondta: - Én csak akkor m


A FÜRJEK PALATTYOLÁSA


A FÜRJEK PALATTYOLÁSA A fürjek így palattyolnak a vetésben tavasszal: A hím: Pitypalatty, pitypalatty, pitypalatty. A nőstény kérdi a hímet hívó szavára: Mit keressz? Mit keressz? Mit keressz? Feleli a hím reá: Hat lovat,


AZ MÁR NEM IGAZ


AZ MÁR NEM IGAZ! Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egy szegény ember; volt annak három fia. Egyszer a király kihirdetteti az egész országban, hogy annak adja a lányát, aki előtte olyant tud mondani, amit ő el


BOLOND MESE


BOLOND MESE Egyszer volt, hol nem volt, felnyergeltem a fakót, kimentem a kerek erdőbe. Ott volt jó tűz, jó víz, jót ittam, jót melegedtem. Lefeküdtem. Fejem alá tettem a fakót, kipányváztam a nyerget. Éjféltájban felébredtem. -


A KIS BUNDA


A KIS BUNDA Volt egyszer egy lány, azt a szomszéd Jancsi feleségül akarta venni. Elmentek megkéretni. Ahogy ott üldögélnek, azt mondja az apja a lánynak, hogy menjen le a pincébe, és hozzon fel a kérőknek egy korsó bort. Lemegy a leány a kor


NÉPMESÉK, ÁLLATHANGUTÁNZÓK, MESEMONDÓKÁK ÓVODÁSOK SZÁMÁRA


NÉPMESÉK, ÁLLATHANGUTÁNZÓK,  MESEMONDÓKÁK ÓVODÁSOK SZÁMÁRA Népmese- és gyermekjáték-gyűjteményeinkből válogattam össze a kötet anyagát, gyűjtői tapasz­talatok alapján, óvodás korú gyermekek részére, pontosabban azok számára, akik három-hat évesoldal:

1 ... 1 2 3 4 5 6 7