online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

A matematikai didaktikai jaték

oktatásFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
A dan üzleti targyalasok jellemző vonasai
Bakos Andras - A sikeres tanulas titkai
KÜLLEMI BÍRÁLAT
Developing Distance Learning Modules for Film Studies Courses
Szaknyelvi tankönyvek, jegyzetek az egészségügyi felsőoktatasban
LECKETERV Nyelv és kommunikació
Differencialas pedagógiaja
Comenius 2000 közoktatasi minöségfejlesztési intézményi modell hatasvizsgalata
 
 

A matematikai didaktikai játék

A matematikai didaktikai játék életre kelti a kíváncsiságot, a gyerek képes lesz a lehetöségeit és teljesítményeit értékelni, többet akar megismerni, nagyobb teljesítményeket szeretne. A gyerek m 111h79b inden rendelekezésére álló eröforrását mozgosítja ilyen értelemben, hogy a többiekkel való versenyben sikere legyen. (Ramona Radut Taciu, 2004, 142. o.)

A játék, az életkortól függetlenül, öröm, jókedv forrása, minden egyén számára aktív belesodrás. De az óvodás vagy kisiskolás gyerek számára a személyisége kibontakoztatásának fö formája. „A játék a munka, a jó, a feladat, az élet eszménye. A játék az egyetlen hangulat, amelyben a pszichológiai lény lélegzhet, tehát cselekedhet.” (Edouard Claparede, 1920, 143.o.)

A gyerek eröfeszítése, hogy sikere legyen a játékban, hogy az álmait valóra váltsa, sokszor a tudatalattiban rejtett kitüzött céljait elérje, mobilizálják, hogy tökéletesítse és túlszárnyalja önmagát, a játék ily módon „az egyén fejlödésében funkcionális gyakorlatozás pólusa” (Jean Piaget, 1982, 104. o.) lesz.

A szakirodalom több didaktikai játék osztályozás változatát mutatja be, a kiválasztott osztályozási kritériumok alapján. Ioan Cerghit szerint (1976, 217. o.) a következö taxonómiai változatot vélhetjük:1) Elsödleges célkitüzések szerint:

a) szenzoriális játékok (auditív, vizuális, motrikus, daktilikus)

b) megfigyelési gyakorlatok (a természeti, szociális, stb. környezet)

c) nyelvfejlesztési játékok

d) interaktív megismerés ösztönzéséses játékok

2) Az utasítás tartalma szerint:

a) matematikai játékok (számolás és számítás)

b) zenei játékok

c) technológiai játékok (aplikációk, technikai építkezése, stb.)

d) sportjátékok

e) irodalmi/nyelvi játékok

3) A kifejezési forma szerint:

a) jelképes játékok

b) irányítási játékok

c) szenszibilizálási játékok

d) konceptuális játékok

e) találós- játékok

f) keresztrejtvény játékok

4) A használt eröforrások szerint:

a) anyagi játékok

b) szóbeli játékok

c) kérdéseken alapuló játékok

d) egyéni feladatlapokon alapuló játékok

e) számítógépes játékok

5) A megadott szabályok szerint:

a) hagyomány által közvetített szabályos játékok

b) kitatált szabályos játékok

c) spontán játékok

d) protokoláris játékok

6) Az ösztönzött lélektani összetevök szerint:

a) mozgási játékok

b) megfigyelési játékok

c) figyelem játékok

d) memória játékok

e) gondolkodásfejlesztö játékok

f) képzeletfejlesztö játékok

g) nyelvi játékok

h) kreativítás játékok

Formatív szemszögböl nézve, a megvalósítható teljesítmények listája tartalmas és mély, a tevékenységek és leckék ludikus szakaszainak megfontolt promoválása feletételei között: „... a személyközti viszonyok spektrumának bövítése, a magaviselet fegyelmezése, egyes intellektuális képességek fejlesztése (megfigyelöképesség, ügyesség, stb.), térbeni orientáció folyamatainak megerösítése, az akarat edzése (a határozatok gyors hozatala), az érzelmi folyamatok és emocionális kifejezések fejlesztése és gyakorlása, stb. (Emil Verza, 1994, 93.o.).

A tantervekben a matematika és tudomány kurrikuláris területnek jelentös részarány jut, megkezdve a óvodai, de föleg az elemi oktatással. A heti 4 óra, amelyhez hozzá lehet adni az opcionálisokat vagy extrakurrikuláris tevékenységeket (például „Feladatmegoldó Kör, „A kis kenguruk”, stb.) bö idöbeosztást biztosít, amelyet, ha hozzáértéssel osztunk be, hozzájárul a kurrikulás célkitüzések gyakorlatba ültetéséhez.


A tanítás-tanulás általános célkitüzéseinek készlete I-IV osztályban a hivatalos tantervben eléggé jól meg van fogalmazva, hogy lehetöséget nyújtsanak a tanítónak játékos szakaszokkal ellátott tanulási helyzetek jó minöségü kiválasztására és tervezésére: „... a jellegzetes tartalmak és a matematikai konvenciók megismerése, a szám, a müveletek és ezek sajátosságai fogalmának megértése, a nyelvi formák jelképpé alakítása, munka- és számítási készségek kialakítása, hogy a tanulók számára eszközök legyenek a tanulásban, a tanult ismeretek alkalmazásában, a logikus-matematikai belátás és kreatívitás fejlesztése, a hibák tudatosítása általi értékelés” (Nemzeti Kurrikulum).

A kurrikulum okirataiban javasolt tartalmak listái, melyeket különbözö módon építettek be és dolgoztak fel az alternatív tankönyvek, a matematikai didaktikai játékok beépítési módjainak több lehetöségét biztosítják, bármely osztályban és az elemi osztályos matematika bármely fejezetében.„Egy matematika gyakorlat vagy feladat didaktikai játékká válhat, ha:

megvalósít egy célkitüzést és egy didaktikai feladatot matematikai szempontból,

játékelemeket használ a javasolt cél elérése érdekében,

hozzáférhetö és vonzó matematikai tartalmat alkalmaz

gyerekek által elözöleg ismert és betartott játékszabályokat használ (Ioan Neacsu, 1988. 273. o.)

A matematikai didaktikai játék példájára felhozom az „Űrhajós szeretnék lenni”-t

Didaktikai eszközként a következö feladatlapot kell használni:

A  tanuló neve:

- ürhajós pilóta

- szuperszonikus pilóta

- próbaidös pilóta

- küljárati pilóta

- beljárati pilóta

- segédpilóta

Feadat: Egészítsd ki 5 perc alatt a kis négyzeteket a helyes értékekkel.

Meoldások:

Helyes mgoldások száma:

 


Cél: az ismeretek és a számítási készségek, a törtek rendezésének ellenörzése, a gyorsaság és pontosság fejlesztése, a kutatási szellem ösztönzése.

Feladat: az üres kis négyzetek kiegészítése

Szabályok

A tanuló:

a) az együttmüködési szakaszban:

- az alábbi helyen megoldja azokat a feladatokat, amelyeknek nem tudja meghatározni szóban a helyes eredményét,

- a megnevezett helyen kiegészíti a helyesnek vélt értékeket,

- leragasztja a jobb felsö sarobka írt nevét,

- az adott idö lejártával beadja a feladatlapot,

- ha hamarabb fejezi be, kéri a tanítótól, jegyezze rá a lapjára a munkaidöt.

b) az értékelési szakaszban

- helyesen fogja értékelni a kapott feladatlapot, a tanító által bemutatott helyes válaszok listája alapján (vagy a gyerekkel együtt megoldottak alapján),

- pirossal kifesti az ürhajó azon szintjeit, ahol a megoldások helyesek voltak,

- bemutatja és megmagyarázza a táblánál a tanító által kért itemek megoldását (ha például az elsö 6 között lesz).

Játékelemek: egyéni verseny, a társak munkájának értékelése, a ranglétra kialakítása, a nyertes megállapítása.

Jutalom: az elsö hat számára oklevelek, a legelegánsabb meoldások táblán való bemutatása, „Kitünö” minösítés beírása a naplóba azon tanulóknak, akik legalább 18 helyes választ adtak, vagy az ürhajó legalább 5 szintjét pirosra festették.

Ez a játék ismert a „Többszintes ürhajó” néven is, mert lehet változtatni a szintek számát és itemjeit az osztály jellegének függvényében.


Találat: 5965