online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Mozgasszervek, Csont-, Ízület-, és Izomtan

gyógyszerFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
Penicillin
Börcsomósodaskór
Party drogok
A has
A kéz
Cannabisz szarmazékok
Homoktövis Hippophae rhamnoides
Akiket még/mar az egészségügy védőszentjeiként tisztelhetünk
Daganat
 
 

Mozgásszervek, Csont-, Ízület-, és Izomtan


Készítsen rajzot egy növekedő hosszú csöves csont hosszmetszetéről és jelölje a képleteket!

a)         Epiphysis,

b)        diaphysis,

c)         cavum medullare,
d)        epiphysis porckorong.

Melyek a csontok járulékos alkotórészei?

Periosteum

Endosteum

Cartilago articularis

Medulla ossium

Készítsen rajzot a valódi ízületről és jelölje a képleteket!

Cartilago articularis,

capsula articularis (ligamenta articularia),

membrana synovialis,

cavum articulare, (discus, meniscus).

Sorolja fel a csontok folytonos összeköttetésének fajtáit és írjon egy-egy példát!

kötőszövetes- articulationes fibrosae:

sutura- sutura sagittalis

gomphoses- fog és fogmedernyúlvány között

syndesmosis - ligamentum longitudinale anterius

porcos -articulationes cartilagineae

synchondrosis: synchondrosis sphenoocipitalis

symphysis: symphysis pubica

Synostosis (csontos) - sacrum

Sorolja fel a) az egytengelyű, b) a kéttengelyű ízületek típusait, s írjon példát mindegyikre!

a)         ginglymus vagy csuklóízület (pl: articulatio interphalangea), articulatio trochoidea vagy forgóízület (pl: articulatio radioulnaris prox.)

b)        articulatio ellipsoidea vagy tojásízület (pl: articulatio radiocarpea), articulatio sellaris vagy nyeregízület (pl. articulatio carpometacarpea pollicis).

Mi a synoviális folyadék szerepe, mi termeli?

Az ízületi felszínek súrlódásának csökkentése, az ízületi porc táplálása.

A membrana synovialis termeli.

Mit jelent: a) endomysium, b) perimysium c) epimysium?

a)         Finom kötőszövet, amely mi 919c29j nden izomrostot körbevesz.

b)        Kötőszövet, amely az izomrostok kötegeit veszi körül.

c)         Kötőszövet, amely egy izmot vesz körül.

Definiálja a következő kifejezéseket: a) inak b) bursák; írja le a funkciójukat!

a)         Rostkötegek, amelyek párhuzamosan rendezett collagénrostokból állnak (tömött rostos kötőszövet). Az izmokat kötik a csontokhoz.

b)        Synoviális folyadékkal telt kötőszövetes zsák. Ott vannak, ahol inak vagy bőr mozog csontos felszín felett. Csökkentik a súrlódást. Némelyikük összeköttetésbe kerül ízületi üreggel.

Sorolja fel azokat a csontokat, amelyek egészséges felnőttben vörös csontvelőt tartalmaznak!

Costae, vertebrae, sternum, os coxae, hosszú csöves csontok proximalis epiphysise.

Sorolja fel azokat az idegeket, amelyek közvetlen összeköttetésbe kerülnek a humerusszal! Adja meg az érintkezés pontos helyét!

nervus axillaris (collum chirurgicum humeri),

nervus radialis (facies posterolateralis, körülbelül a diaphysis közepénél, sulcus nervi radialis)

nervus ulnaris ( az epicondylus medialis mögött, sulcus nervi ulnaris).

Sorolja fel a a) a proximális b) és a distalis kéztőcsontokat radio-ulnaris irányban!

a)         os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, os pisiforme,

b)        os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os hamatum.

Mik alkotják az izfejet az articulatio radiocarpeaban?

Az ossa carpi proximalia közül: az os scaphoideum, az os lunatum, az os triquetrum       

Melyek a válöv izületei?

Articulatio sternoclavicularis

Articulatio acromioclavicularis

Melyek a könyök izületei?

Articulatio humero-ulnaris,

Articulatio humero-radialis,

Articulatio radio-ulnaris proximalis.

Melyek a) a felső végtag, b) az alsó végtag fő felszínes vénái és mely vénákba ömlenek?

a)         vena cephalica (vena axillaris), vena basilica (vena brachialis)

b)        vena saphena magna (vena femoralis), vena saphena parva (vena poplitea).

A felső végtag melyik vénájából vesznek leggyakrabban vért; hol helyezkedik el ez a véna?

Vena mediana cubiti. A regio cubiti ant. területén, a vena basilica és vena cephalica között.

A test mely részéről szedődik össze a nyirok a nodi lymphatici axillaresba?

Felső végtagból, a törzs felszínes részének a köldök feletti régióiból (pl: emlő).

Sorolja fel a felső végtag fő artériáit proximo-distalis irányban.

arteria subclavia,

arteria axillaris,

arteria brachialis,

arteria radialis,

arteria ulnaris,

arcus palmaris superficialis et profundus.

Mely izmok abducalják a felkart és mi idegzi be őket ?

musculus deltoideus (nervus axillaris),

musculus supraspinatus (nervus suprascapularis).

Mely izmok adducalják a felkart és mi idegzi be őket?

Musculus subscapularis - nervus subscapularis

Musculus pectoralis major - nervi pectorales

Musculus latissimus dorsi - nervus thoracodorsalis

Musculus teres major         - nervus subscapularis

Musculus coracobrachialis - nervus musculocutaneus

Mely izmok teszik lehetővé a felső végtag vízszintes fölé való emelését és mi idegzi be őket?

Musculus serratus anterior - nervus thoracicus longus

Musculus trapezius              - nervus accessorius

Mely izmok rotáljak befelé a felkart és mi idegzi be őket?

Musculus teres major              - nervus subscapularis

Musculus deltoideus (elülső rész) - nervus axillaris

Musculus latissimus dorsi         - nervus thoracodorsalis

Musculus subscapularis            - nervus subscapularis

Mely izmok a) supinalják b) pronalják az alkart és mi idegzi be őket?

a)         supinálják:

i)           Musculus supinator - nervus radialis

ii)           Musculus biceps brachii - nervus musculocutaneus

iii)         Musculus brachioradialis - nervus radialis

b)        pronálják:

i) Musculus pronator teres - nervus medianus

ii)           Musculus pronator quadratus - nervus medianus

iii)         Musculus brachioradialis - nervus radialis

Mely izmok a) abducálják ulnar felé és b) abducálják radiál felé a kéztőt és mi idegzi be őket?

a)         ulnar felé

i) Musculus extensor carpi ulnaris - nervus radialis

ii)           Musculus flexor carpi ulnaris - nervus ulnaris

b)        radiál felé

i) Musculus flexor carpi radialis - nervus medianus

ii)           Musculus extensor carpi radialis longus et brevis         - nervus radialis

Mely izmok rotálják kifelé a felkart és mi idegzi be őket?

musculus infraspinatus (nervus suprascapularis),

musculus teres minor (nervus axillaris),

musculus deltoideus (nervus axillaris).

Mely izmok hajlítják a könyökízületet és mi idegzi be őket!

musculus biceps brachii (nervus musculocutaneus),

musculus brachialis (nervus musculocutaneus),

musculus brachioradialis (nervus radialis).

musculus pronator teres (nervus medianus)

Mit jelent az alkar supinatioja, mely izmok vesznek részt a kivitelezésében? Írja le az izmok beidegzését is!

Az alkar és a kéz forgatása úgy, hogy a tenyér előrefelé nézzen.

musculus biceps brachii (nervus musculocutaneus),

musculus supinator (nervus radialis ),

musculus brachioradialis (nervus radialis)

Határozza meg a következő ízületek típusait: a) articulatio humeri, b) articulatio cubiti, c) articulatio radiocarpea!

articulatio spheroidea,

trochoginglymus,

art ellipsoidea.

Mely izmok a) volárflectálják és b.) dorsálflectálják a kéztőt és mi idegzi be őket?

a)         musculus flexor carpi radialis (nervus medianus), musculus flexor carpi ulnaris (nervus ulnaris), musculus palmaris longus (nervus medianus), musculi flexores digitorum (nervus medianus, nervus ulnaris)

b)        musculus extensor carpi ulnaris (nervus radialis), musculus extensor carpi radialis longus et brevis (nervus radialis), musculi extensor digitorum (nervus radialis)

Készítsen egyszerű rajzot a canalis carpi és a tenyér synoviális hüvelyeiről, jelőlje a képleteket!

flexor digitorum közös hüvelye,

flexor pollicis longus hüvelye,

különálló hüvely az ujjakon,

musculus flexor carpi radialis hüvelye.

Mit jelent a hüvelykujj oppozíciója?

A hüvelykujj azon mozgása, melynek eredményeképpen a hüvelykujj szembehelyezkedik, ugyanazon a kézen, egy másik ujjnak a palmáris felszínével.

Mik alkotják a canalis carpit és milyen képletek haladnak benne?

Alját a kéztőcsontok proximalis és distalis sora, valamint az azokat összkető szalagok,

tetejét a retinaculum flexorum (ligamentum carpi transversum) alkotják.

Oldalfalát: laterálisan az eminentia carpi radialis (tuberculum ossis trapezii et ossis scaphoidei), medialisan az eminentia carpi ulnaris (hamulus ossis hamati et os pisiforme).

Benne haladnak: tendo m.flexoris digitorum superficialis et profundus, tendo m.flexoris pollicis longus, nervus medianus, tendo m. flexoris carpi radialis.

Mi a carpalis alagút syndroma (Carpal tunnel syndrome) és mi a következménye?

A nervus medianus kompressziója a canalis carpiban. Következménye: a thenarizmok gyengesége, ujjak érzéskiesése.

Sorolja fel a thenarizmokat és beidegzésüket!

Musculus abductor pollicis brevis (nervus medianus),Musculus flexor pollicis brevis (nervus medianus és nervus ulnaris),

Musculus opponens pollicis (nervus medianus),

Musculus adductor pollicis (nervus ulnaris).

A medencecsont mely részei vannak ugyanabban a frontalis síkban anatómiai pozíció esetén?

A tuberculum pubicum és a spina iliaca anterior superior.

Mi a supracristalis sík és hol metszi a gerincoszlopot?

A crista iliacák legmagasabb pontjain átmenő horizontális sík, a lumbális 4. csigolya (L4) szintjében metszi a gerincoszlopot.

Határozza meg a femurnyak inclinatioját!

A collum femoris és a corpus femoris hossztengelyei által bezárt szög (kb. 125o felnőttben).

Hogyan mérik az alsó végtag hosszát a klinikumban?

A spina iliaca anterior superiortól a malleolus medialis csúcsáig.

Sorolja fel azokat a csont képleteket, amelyek részt vesznek a medence­­-bemenet kiala­kításában! Határozza meg a medencebemenet leghosszabb átmérőjét!

A medence bemenetet a linea terminalis határolja.

A linea terminalist alkotják:

i)promontorium,

ii)           pars lateralis ossis sacri,

iii)         linea arcuata,

iv)         eminentia iliopubica,

v)          pecten ossis pubis,

vi)         tuberculum pubicum,

vii)       symphysis.

Leghosszabb átmérője a diameter transversa (13-13,5 cm).

Melyek a leghosszabb átmérők a a) medence bemenetében, b) a medence üregében, c) a medence kimenetében (jelölje méretüket)?

a.       diameter transversa       13,5cm

b.      diameter obliqua           13,5cm,

c.       diameter mediana          10-12cm

Határozza meg a conjugata obstetrica fogalmát! Mi a klinikai jelentősége?

A symphysis pubica hátsó felszinének legjobban kiugró pontja és a promontorium közepe közti távolság. Ez a legrövidebb átmérő, amin a magzat fejének születés közben át kell haladnia (kb. 11cm).

Mi a conjugata diagonalis (interna) és hogyan mérik a klinikumban?

A symphysis pubica alsó széle és a promontorium közt levő távolság (kb. 12,5 cm). Hüvelyi úton lehet mérni.

Mely csontok képezik a) a medialis és b) a lateralis hosszanti lábboltozatot?

a)         Tuber calcanei, calcaneus, talus, os naviculare, ossa cuneiforma, I. metatarsus feje

b)        Tuber calcanei, calcaneus, os cuboideum, V. metatarsus feje

Hová esik a haránt lábboltozat legmagasabb pontja és kb. hány cm-re van a földtől?

Az os cuneiforme intermedium szintjében, távolsága a földtől: 5-7 cm.

Mely vénák létesítenek összeköttetést a vena axillaris és a vena femoralis között és mi a klinikai jelentősége ennek az anasztomózisnak?

A vena thoracoepigastrica és a vena epigastrica superficialis közti anasztomózis. Ez egy anasztomózis a vena cava superior és vena cava inferior között; s ha bármelyik elzáródik, az anasztomózisban résztvevő erek kitágulnak.

46.Mi a musculus gluteus medius és a musculus gluteus minimus szerepe járás közben?

Stabilizálják a csípőt az álló oldalon (a teherviselő végtagon). A csípőt elfordítják úgy, hogy a mozgó végtag felemelkedhessen a földről.

Határozza meg a gluteális régióban az intramuscularis injekció helyét!

A far superolateralis negyede, egy háromszög, amelyet a spina iliaca anterior superior, a trochanter major és a crista iliaca tuberculuma határol. Ez a musculus gluteus medius fölött van.

Sorolja fel a hiatus supra- ill. infrapiriformison áthaladó képleteket!

Hiatus suprapiriformis: arteria és vena glutea superior; nervus gluteus superior,

Hiatus infrapiriformis: arteria és vena glutea inferior, nervus gluteus inferior, nervus ischiadicus, nervus cutaneus femoris posterior, nervus pudendus, arteria és vena pudenda interna.

Definiálja, hogy mi a) a fascia lata, b) a tractus iliotibialis, c) a hiatus saphenus!

a)      A comb fasciája.

b)      A fascia lata musculus vastus lateralis felett fekvő megerősödött része. A crista iliacahoz tapad.

c)      A fascia lata nyílása, amely a tuberculum pubicumtól lefelé és lateral felé található, a vena saphena magna, nyirokerek, a. epigastrica spf. és r. femoralis n. genitofemoralis haladnak át rajta.


50. Sorolja fel a hiatus subinguinalis részeit lateráltól mediál felé! Sorolja fel a rajtuk keresztülhaladó

képleteket!

Lacuna musculonervosa: musculus iliopsoas, nervus femoralis, nervus cutaneus femoris lateralis,

Lacuna vasorum: arteria et vena femoralis, ramus femoralis n. genitofemoralis,

Lacuna lymphatica seu herniosa: nyirokerek az inguinalis nyirokcsomókból, Rosenmüller-féle nyirokcsomó.


51. Határozza meg a femoralis sérv helyét!

Canalis femoralis, az anulus femoralistól a hiatus saphenusig.

Írja le a trigonum femorale a) határait, b) tartalmát!

a)         musculus sartorius, musculus adductor longus, ligamentum inguinale.

b)        arteria, vena et nervus femoralis, nervus saphenus, felszínes és mély inguinalis nyirokcsomók, arteria circumflexa femoris medialis et lateralis, zsír.

Milyen típusú ízület a csípőízület? Sorolja fel a szalagjait!

Articulatio spheroidea (gömbízület).

Ligamentum transversum acetabuli, ligamentum capitis femoris, ligamentum pubofemorale, ligamentum iliofemorale, ligamentum ischiofemorale.

Melyek a térdízület a) ízületen kívüli, b) intraarticularis szalagjai?

a)         ligamentum collaterale mediale, ligamentum collaterale laterale, ligamentum popliteum,

b)        ligamentum cruciatum ant. et post., ligamentum transversum genus.

Milyen berendezés egyenliti ki az ízfelszinek egyenetlenségét a térdizületben?

Meniscus medialis et Meniscus lateralis.

Jellemezze a) a medialis, b) a lateralis meniscus alakját és nevezze meg azokat a képleteket, amelyekhez rögzülnek!

a)         C alakú, a ligamentum collaterale med.-hez rögzített;

b)        majdnem kör alakú, a musculus popliteus inához rögzített.

Soroljon fel legalább 3 térdízület körüli nyálkatömlőt!

Bursa suprapatellaris,

Bursa musculi semimembranosi,

Bursa subtendinea musculi gastrocnemii medialis,     

Bursa infrapatellaris profunda,

Bursa praepatellaris, etc..

Sorolja fel azokat az izmokat (beidegzéssel együtt), amelyek pronálják a lábat!

Musculus peroneus longus et brevis (nervus peroneus spf.), musculus peroneus tertius (nervus peroneus prof.)

Mely izmok abducalják a csípőizületet és mi idegzi be őket?

Musculus piriformis           - közvetlen ágak a plexus ischiadicusból

Musculus gluteus medius - nervus gluteus superior

Musculus gluteus minimus - nervus gluteus superior

Mely izmok rotálják kifelé a combot és mi idegzi be őket?

Musculus gluteus medius (hátsó rész) - nervus gluteus sup.

Musculus pectineus - nervus femoralis

Musculus quadratus femoris - nervus ischiadicus

Musculus obturator externus - nervus obturatorius

Musculus sartorius - nervus femoralis

Musculus iliopsoas - plexus lumbalis

Musculus obturator internus - plexus ischiadicus

Musculi gemelli - n. ischiadicus

Musculus adductor longus - nervus obturatorius

Musculus adductor brevis - nervus obturatorius

Musculus piriformis - plexus ischiadicus

Mely izmok adducalják a combot és mi idegzi be őket?

Musculus adductor magnus - nervus obturatorius

Musculus gracilis - nervus obturatorius

Musculus adductor longus - nervus obturatorius

Musculus adductor brevis - nervus obturatorius

Musculus pectineus - nervus femoralis

Mely izmok hajlítják a térdizületet és mi idegzi be őket?

Musculus semitendinosus - nervus ischiadicus

Musculus semimembranosus - nervus ischiadicus

Musculus biceps femoris - nervus ischiadicus

Musculus triceps surae - nervus tibialis

Bizonyos fázisokban részt vesznek a hajlításban:

Musculus sartorius - nervus femoralis,

musculus popliteus - nervus tibialis

Mely izmok plantarflectálják a lábat és mi idegzi be őket?

Musculus triceps surae          - nervus tibialis

Musculus peroneus longus - nervus peroneus superficialis

Musculus peroneus brevis - nervus peroneus superficialis

Musculus plantaris                - nervus tibialis

Musculus tibialis posterior - nervus tibialis

Mely izmok dorsalflectálják a lábat és mi idegzi be őket?

Musculus tibialis anterior                  - nervus peroneus profundus.

Musculus extensor hallucis longus - nervus peroneus profundus

Musculus extensor digitorum longus - nervus peroneus profundus

Mely izmok a) közelítik b) távolítják a kéz ujjait és mi idegzi be őket ?

közelítik

Musculi interossei volares    - nervus ulnaris ramus profundusa.

Musculus adductor pollicis - nervus ulnaris ramus profundusa.

távolítják

Musculi interossei dorsales - nervus ulnaris ramus profundusa.

Musculus abductor pollicis longus - nervus radialis

Musculus abductor poll. brevis - nervus medianus

Musculus abductor digiti minimi - nervus ulnaris

Musculus extensor pollicis long.et brevis - nervus radialis.

Melyik csatorna vezet a combról a térdárokba és milyen képletek futnak benne?

A canalis adductorius.

Benne futnak:

arteria femoralis, vena femoralis.

Egy szakaszon benne halad, majd elülső falát átfurva kilépnek belőle - nervus saphenus, arteria et vena genus descendens

67. Írja le a hiatus adductorius kimeneti nyílásának határait!

A hiatus adductoriust lateralisan és alul a femur distalis része (condylus medialis), medialisan és felül a musculus adductor magnus ina és izmos, szabad széle határolja.

Sorolja fel azokat az izmokat (beidegzéssel együtt), amelyek supinálják a lábat!Musculus tibialis ant. (nervus peroneus prof.),

Musculus tibialis post. (nervus tibialis).

Musculus soleus – n. tibialis

Musculus flexor digitorum longus- n. tibialis

Mi az Achilles-ín, hol található és mi a szerepe az izmainak?

Tendo calcanei,

a musculus gastrocnemius és musculus soleus (musculus triceps surae) közös ina.

A lábszár alsó harmadán, a hátsó oldalon található, a tuber calcanein tapad. Izmai plantárflektálják a lábat.

Mely inaknak van synoviális borításuk a) a boka előtt, b) a medialis boka mögött, c) a lateralis boka mögött?

a)         musculus tibialis anterior, musculus extensor hallucis longus, musculus extensor digitorum longus,

b)        musculus tibialis posterior, musculus flexor digitorum longus, musculus flexor hallucis longus,

c)         musculus peroneus longus et brevis.

Sorolja fel azokat az izmokat (beidegzéssel együtt), amelyek az öregujj plantarflexiojában részt vesznek!

Musculus flexor hallucis longus (nervus tibialis),

Musculus flexor hallucis brevis (nervus plantaris medialis).

Mely ereken tapintjuk a pulzust a) a bokánál, b) a lábon és hol tapinthatók ezek az erek?

a)         arteria tibialis posterior; a medialis boka mögött,

b)        arteria dorsalis pedis; a láb dorsalis felszínén (a musculus extensor hallucis longus és a musculus extensor digitorum longus inai között az I spatium interosseum irányában).

Sorolja fel a bokaízület (articulatio talocruralis) szalagait!

Ligamentum deltoideum (medialis oldalszalag),

Ligamentum talofibulare anterius, ligamentum calcaneofibulare, ligamentum talofibulare posterius (lateralis oldalszalagok).

Mit nevezünk “rugó-szalagnak” (spring ligament), hol található, mely ízülethez tartozik?

Ligamentum calcaneonaviculare plantare.

A sustentaculum talit köti össze az os naviculareval.

Az articulatio talocalcaneonavicularis része.

Nevezze meg a legfontosabb lábtőízületeket és sorolja fel főbb mozgásaikat!

Articulatio subtalaris és articulatio tarsi transversa (Chopart), (articulatio calcaneocuboidea és talocalcaneonavicularis).

Trochoid ízület; supinatio, adductio és plantarflexió valamint pronáció, abductió és dorsalflexió.

A lábfej mely három pontja viseli a terhet elsődlegesen?

Az 1-es és 5-ös metetarsusok fejei, valamint a tuber calcanei (tripod részei).

Milyen típusai vannak a bordáknak és melyik típusból hány van?

costae verae - 7 pár

costae spuriae - 5 pár

(-costae fluctuantes - 2 pár )

Ismertesse a costovertebralis ízületben végbemenő mozgástípusokat, határozza meg a mozgástengelyeket és a mozgások következményeit!

A tengely a bordanyak tengelyével esik egybe: a bordák sternális vége emelkedik-süllyed (II-VI borda), ("pumpanyél mozgás"). Csökkenti ill. növeli a mellkas anteroposterior átmérőjét.

Anteroposterior tengely: a bordák középső része emelkedik-süllyed (VII-X borda), ("vödörfül mozgás"). Csökkenti ill. növeli a mellkas harántátmérőjét.

Mely izmok vesznek részt a nyugalmi légzés belégzési fázisában?

Diaphragma, musculi intercostales externi.

Mely hasizmok együttes működése eredményezi a törzs jobb oldalra való forgását?

A jobb musculus obliquus internus és a bal musculus obliquus externus.

Ismertesse az anulus inguinalis a) superficialis et b) profundus elhelyezkedését!

a)         A canalis inguinalis kijárata, a musculus obliquus externus bőnyéjének nyílása, mely a ligamentum inguinale és a tuberculum pubicum közelében található, vetülete a plica umbilicalis lateralistól medialisan van,

b)        A canalis inguinalis bemenete a hasüreg felől, a fascia transversalis hasadékszerű nyílása a ligamentum inguinale felett, a plica umbilicalis lateralistól kifelé.

Mit nevezünk a) indirekt és b) direkt lágyéksérvnek?

a)         A hasüreg tartalmának rendellenes előboltosulása az anulus inguinalis profunduson át, a canalis inguinalison keresztül.

b)        A hasüreg tartalmának rendellenes előboltosulása az anulus inguinalis superficialison keresztül, a sérvtartalom nincs benne a canalis inguinalisban.

Melyek a) a radius és b) az ulna ízfelszínei?

a)         fovea capitis radii, circumferentia articularis, incisura ulnaris, facies articularis carpea,

b)        incisura trochlearis, incisura radalis, circumferentia articularis.

Mely képletek alkotják az ízvápát a bokaízületben?

Facies articularis inferior tibiae és facies articularis malleoli fibulae.

Melyek a thoracalis csigolyákra speciálisan jellemző ízületi felszínek és hol találhatók?

Foveae costales a caput costae befogadására, a corpus vertebrae és az arcus vertebrae határán, a Th1-10 processus transversusának fovea costalisa, a tuberculum costae befogadására .

Melyek a fő részei a fiatal felnőtt egyénekben található discus intervertebralisnak? Mi választja el őket a szomszédos csontoktól?

Nucleus pulposus, anulus fibrosus.

A szomszédos csontoktól egy-egy, hyalinporcól álló növekedési porckorong választja el öket.

Melyek a gerinc a) mozgásai és b) legmozgékonyabb részei?

a)         előre/hátra és oldalfelé hajlás, rotáció,

b)        a cervicalis és lumbalis szakasz.

Mely ízületek vesznek részt a) a helyeslést kifejező mozgás, (a bólogatás) és b) a helytelenítést kifejező mozgás, (a fejrázás) kivitelezésében? Milyen tengely mentén végezzük ezeket a mozgásokat?

a)    articulatio atlanto-ooccipitalis (haránt tengely),

b)   articulatio atlanto-axialis (verticalis tengely).

Készítsen egyszerű rajzot a felnőtt calvaria varratairól! Jelölje a megfelelő képleteket!

Sutura coronalis,

sutura sagittalis,

sutura lambdoidea.

os parietale,

os frontale,

os occipitale.

Mi a nagykutacs klinikai jelentősége? Mikor csontosodik el?

Használható a magzati koponya helyzetének meghatározásához szülés során, az abnormalis intracranialis nyomás becsléséhez, a koponya abnormalis fejlődési állapotának meghatározására és arra, hogy vért vegyenek a sinus sagittalis superiorból.

Kétéves korra csontosodik el.

Sorolja fel a fossa temporalist határoló csontképleteket! Mi a fossában található fő képlet?

A linea temporalistól lefelé az arcus zygomaticusig terjed, itt találkozik az os parietale, temporale, sphenoidale és frontale a pterionnnak nevezett H-alakú varratrendszerben, ez az agykoponya legsérülékenyebb pontja.

A musculus temporalis.

Mit tartalmaz az os temporale pars mastoideája? Mely képlettel áll összeköttetésben?

Légtartalmú üregrendszert. Az antrum mastoideum révén a cavum tympanival.

Sorolja fel a fossa infratemporalist határoló csontképleteket!

Facies infratemporalis corporis maxillae, crista infratemporalis, lamina lateralis proc. pterygoidei, processus styloideus, processus condylaris mandibulae.

Nevezze meg a fossa pterygopalatina hátulsó és alsó nyílásait! Mely idegek haladnak át rajtuk?

Foramen rotundum a fossa cranii mediába (nervus maxillaris), canalis pterygoideus a foramen lacerum területére nyílik (nervus petrosus major, nervus petrosus profundus).

Canalis palatinus major a szájpad területére nyílik (nn. palatini).

Nevezze meg a foramen jugularét határoló csontokat! Sorolja fel az áthaladó képleteket!

Határolják: incisura jugularis pyramidis ossis temporalis és az incisura jugularis ossis occipitalis.

Képletei: nervus glossopharyngeus, nervus vagus, nervus accessorius, vena jugularis interna, arteria pharyngea ascendens.

Sorolja fel a fossa cranii media középső részében található csontképleteket!

Sulcus chiasmatis, canalis opticus, sulcus caroticus,

Sella turcica: tuberculum sellae, dorsum sellae, fossa hypophysealis, processus clinoideus ant., med., post.

A koponyaüreg mely részeit köti össze a canalis opticus és mely képletek haladnak át rajta?

A fossa cranii mediát az orbitával; nervus opticus és az arteria ophthalmica.

Sorolja fel a fissura orbitalis superiort határoló csontképleteket! Mely képletek haladnak át rajta?

Ala major et minor ossis sphenoidalis.

Áthaladnak: nervus oculomotorius, nervus trochlearis, nervus abducens, nervus ophthalmicus, vena ophthalmica superior.

Sorolja fel a csontos orrüregbe nyíló üregeket és járatokat.

sinus sphenoidalis

cellulae ethmoidales anteriores, mediales et posteriores

sinus maxillaris

sinus frontalis

canalis nasolacrimalis

foramen sphenopalatinum

canalis incisivus

lamina cribrosa

foramen ethmoidale ant. et post.

Milyen nyílások találhatók a fossa cranii media pars lateralisán és milyen képletek haladnak át raj­tuk?

Foramen rotundum      - n. maxillaris,

foramen ovale              - n. mandibularis,

foramen spinosum        - a. meningea media,

fissura orbitalis superior           - n. oculomotorius, nervus trochlearis, nervus ophthalmicus, nervus abducens, vena ophthalmica sup.,

foramen lacerum                      - n. petrosus major, nervus petrosus minor,

canalis caroticus                      - a. carotis int., plexus caroticus.

A koponya mely részeivel kerül szoros kapcsolatba az arteria carotis interna? Ismertesse őket a vér útját követve!

Canalis caroticus ( pars petrosa ossis temporalis), foramen lacerum, sulsus caroticus (corpus ossis sphenoidalis).

Mely képletek választják el a fossa cranii anteriort a) az orrüregtől, b) az orbitáktól?

a)         lamina cribrosa ossis ethmoidalis,

b)        partes orbitales ossis frontalis, alae minores ossis sphenoidalis.

Mely képletek választják el az orbitát a) a fossa temporalistól, b) az orrüregtől?

a)         Os zygomaticum, os sphenoidale (ala major), os frontale,

b)        Cellulae ethmoidales (lamina orbitalis), os lacrimale.

Melyek a hajas fejbőr (skalp) rétegei? Sorolja fel őket a külső felszín felől indulva!

Bőr, bőralatti kötőszövet, galea aponeurotica, aponeurosis alatti laza kötőszövetes tér, pericranium (periosteum).

Mi a diploe?

A koponya lapos csontjainak két lemeze közötti szivacsos csontállomány.

Sorolja fel a főbb mimikai izmokat! Mi idegzi be őket?

a)         izmok:

i)           Musculus epicranius, musculi auriculares, musculus orbicularis oculi,

ii)         Musculus zygomaticus major, musculus levator labii superioris, musculus levator anguli oris, musculus risorius, musculus buccinator,

iii)        orbicularis oris,

iv)       depressor anguli oris, musculus depressor labii inferioris, musculus mentalis, platysma,

b)        nervus facialis.

Sorolja fel a rágóizmokat! Mi idegzi be őket?

Musculus masseter, musculus temporalis, musculus pyerygoideus medialis et lateralis.

nervus mandibularis.

Melyek az articulatio temporomandibuláris alkotásában résztvevő képletek?

Fossa mandibularis, tuberculum articulare, caput mandibulae, discus articularis.

Készítsen egy, a nyaki izomháromszögeket ábrázoló rajzot! Nevezze meg a háromszögeket és az azokat határoló képleteket!

trigonum submandibulare: - basis mandibulae, venter post. et venter ant. musculi digastrici.

trigonum caroticum: - venter post. musculi digastrici, venter sup. musculi omohyoidei, musculus sternocleidomastoideustrigonum submentale: - os hyoideum, venter ant. musculi digastrici dextri et sinistri

trigonum supraclaviculare: - clavicula, musculus sternocleidomastoideus, musculus trapezius.

4a. trigonum omocaviculare:-venter inf. musculi omohyoidei, clavicula, musculus sternoclei­do­mastoideus.

4b. trigonum omotrapezoideum:-venter inf. musculi omohyoidei, musculus sternoclei­do­mastoideus, musculus trapezius.

Mi idegzi be az alábbi izmokat: a) musculus trapezius, b) platysma, c) musculus sternocleidomastoideus?

a)         nervus accessorius,

b)        nervus facialis.

c)         nervus accessorius,

Melyek a fej és a nyak fő felszínes vénái?

Vena temporalis spf., vena facialis, vena jugularis anterior, vena jugularis externa

Melyek a nyelvcsont alatti izmok, mi idegzi be őket?

Musculus sternohyoideus, musculus omohyoideus, musculus sternothyroideus, musculus thyrohyoideus, ansa cervicalis.

Sorolja fel a fascia cervicalis lemezeit!

Lamina cervicalis superficialis, lamina pretrachealis, lamina prevertebralis.

Mik határolják a hiatus scalenit és milyen képletek haladnak át rajta?

A m.scalenus anterior és a musculus scalenus medius között található, alulról az első borda határolja.

Áthaladnak: - arteria subclavia,- truncus superior, medius et inferior, amelyek a plexus brachialis elsődleges kötegei.

Ismertesse az alábbi képleteknek a musculus scalenus anteriorhoz való viszonyát: a) arteria subclavia, b) vena subclavia, c) nervus phrenicus, d) plexus brachiális és e) a musculus sternocleidomastoideus!

a)         az izom mögött halad el,

b)        az izom előtt halad el,

c)         az elülső felszínén található,

d)        az izom mögött halad el,

e)         fedi a musculus scalenus anteriort.

Sorolja fel az orbita medialis falát alkotó csontképleteket!

Processus frontalis maxillae,

Os lacrimale,

Lamina orbitalis ossis ethmoidalis,     

Corpus ossis sphenoidalis.     

Soroljon fel 5 fontos csontképletet a középső koponyagödör lateralis részéből!

Foramen ovale,

Foramen spinosum,

Foramen rotundum,

Foramen lacerum,      

Fissura orbitalis superior, etc.

Mi alkotja a középső koponyagödör hátsó falát és milyen idegbarázdák találhatók rajta?

Facies anterior partis petrosae (seu pyramidis)

sulcus nervi petrosi majoris

sulcus nervi petrosi minoris

Sorolja fel az elülső koponyagödröt alkotó csontképleteket!

Pars orbitalis ossis frontalis,

Lamina cribrosa ossis ethmoidalis,

Ala minor ossis sphenoidalis,

Crista galli,

Squama ossis frontalis,

Jugum sphenoidale.

facies superior corporis ossis sphenoidalis a sulcus chiasmatisig.

Milyen nyílások kötik össze a középső koponyagödröt a basis cranii externaval, milyen ér- és idegképletek haladnak át rajtuk?

Foramen ovale: nervus mandibularis

Foramen spinosum: arteria meningea media

Foramen lacerum: nervus petrosus major, nervus petrosus minor

Canalis caroticus: arteria carotis interna, plexus caroticus

Sorolja fel a középső koponyagödör és az orbita összeköttetéseit és az ezekben haladó képleteket!

Fissura orbitalis superior: nervus oculomotorius, nervus trochlearis, nervus abducens, nervus ophthalmicus, vena ophthalmica sup.

Canalis opticus: nervus opticus, arteria ophthalmica.

Hol van a porus acusticus internus és milyen képletek haladnak át rajta?

Facies posterior partis petrosae (seu pyramidis),

nervus facialis (a nervus intermediussal), nervus vestibulocochlearis, arteriae labyrinthi.

Milyen nyilások kötik össze a hátsó koponyagödröt a basis cranii externával és milyen ér- és idegképletek haladnak át rajtuk?

a)         Foramen jugulare:

i)            nervus glossopharyngeus

ii)           nervus vagus

iii)         nervus accessorius

iv)         vena jugularis interna

v)          arteria pharyngea ascendens

b)        Canalis nervi hypoglossi - nervus hypoglossus

c)         Canalis nervi facialis - nervus facialis

d)        Canalis condyloideus - emissarium condylare

e)         Foramen magnum

i)            medulla oblongata

ii)           radices spinales nervi accessorii

iii)         arteriae vertebrales

iv)         arteriae spinales anteriores et posteriores

v)          plexus venosus vertebralis internus.

Milyen csontképletek választják el az orrüreget a szájüregtől? Mi ezek közös neve?

Processus palatinus maxillae,

Lamina horizontalis ossis palatini.

Együtt: palatum durum seu palatum osseum.

Melyek a paranasalis üregek és az orrüreg melyik részébe nyílnak?

Sinus frontalis - meatus nasi medius     

Sinus maxillaris - meatus nasi medius

Sinus sphenoidalis - recessus sphenoethmoidalis

Cellulae ethmoidales posteriores - meatus nasi superior

Cellulae ethmoidales mediae et anteriores - meatus nasi medius

Sorolja fel a rekeszizmon áthaladó képleteket és azok áthaladási helyeit!

Hiatus aorticus: aorta, ductus thoracicus,

Hiatus esophageus: esophagus, nervi vagi,

Foramen venae cavae: vena cava inferior,

Pars lumbalis crus medialis és lateralis között: vena azygos, v, hemiazygos, trunci sympathici, nervus splanchnicus major et minor.

A pars sternalis és pars costalis között: arteriae et venae epigastricae superiores.

Melyek a légzési segédizmok és mi idegzi be őket?

Musculus scalenus anterior, medius et posterior - ágak a plexus brachialisból.

Musculus pectoralis major et minor - nervi pectorales,

Musculus serratus anterior - nervus thoracicus longus,

Musculus latissimus dorsi - nervus thoracodorsalis,

Musculus sternocleidomastoideus - nervus accessorius,

Musculi levatores costarum - nervi spinales dorsales.

Rajzolja le az elülső hasfal köldök feletti átmetszetét és írja mellé a képletek nevét!

cutis.

fascia abdominis spf.

m. obliquus abdominis ext.,

m. obliquus abdominis int.,

m. transversus abdominis,

fascia transversalis,

peritoneum,

linea alba,

a. et vv. epigastricae superiores

musculus rectus abdominis

Rajzolja le az elülső hasfal linea arcuata alatti átmetszetét és írja mellé a képletek nevét!

cutis.

fascia abdominis spf.

m.obliquus abdominis ext.,

m.obliquus abdominis int.,

m.transversus abdominis,

fascia transversalis,

peritoneum,

linea alba,

a. et vv. epigastricae inferiores

musculus rectus abdominis.

Sorolja fel a canalis inguinalis falait és a csatornában haladó képleteket férfiban és nőben!

Hátsó fal: musculus transversus abdominis és a fascia transversalis.

Elülső fal: musculus obliquus externus abdominis bőnyéje.

Felső fal: musculus obliquus int. abdominis alsó szabad széle.

Alsó fal: ligamentum inguinale (Pouparti)

Benne található:

Mindkét nemben:

i)            ramus genitalis nervi genitofemoralis

ii)           nervus ilioinguinalis

iii)         vasa lymphatica

nőben: ligamentum teres uteri

férfiban: funiculus spermaticus

Sorolja fel a gyakoribb hasfali sérvek predilectios helyeit!

umbilicus-hernia umbilicalis

fossa inguinalis medialis et lateralis - hernia inguinalis,

trigonum lumbale - hernia lumbalis,

linea alba.

Mi a canalis femoralis bőralatti nyílásának neve, mi zárja le és mi fúrja át a zárólemezt?

Hiatus saphenus

Fascia cribrosa (lamina cribrosa) zárja

Vena saphena magna et vasa lymphatica fúrják át.

Mely izmok nyitják a szájat? Mi idegzi be őket?

Musculus pterygoideus lateralis            - nervus mandibularis

Musculus digastricus                - nervus mylohyoideus(V/3) és nervus facialis

Musculus mylohyoideus           - nervus mylohyoideus(V/3)

Musculus geniohyoideus          - az első cervicalis gerincvelői ideg a nervus hypoglossuson keresztül

A nyelvcsont alatti izmok: (musculus sternothyroideus, musculus thyrohyoideus, musculus sternohyoideus, musculus omohyoideus)- ansa cervicalis nervi hypoglossi


Találat: 4614