online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

KERESKEDELMI ÉS TURISZTIKAI EGYSÉGEK ALAPITÁSAfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

KERESKEDELMI ÉS TURISZTIKAI EGYSÉGEK ALAPITÁSA


1. SZERVEZÉSI FORMÁK


A gazdaságban a javak termelése, körforgása, eladása, fogyasztása, vagy a szolgáltatások nyújtása egymástól jogilag és gazdaságilag is elkülönült gazdasági résztvevök (kereskedelmi táraságok) által valósul meg.

A kereskedelmi társaság 828j93i ok természetes és/vagy jogi személyek társulásával jönnek létre, kereskedelmi tranzakciók lebonyolítása céljából. A 31/1990-es kereskedelmi társaság 828j93i okról szóló törvény alapján a következö kereskedelmi társaság 828j93i - formák léteznek:


1. Táblázat. Kereskedelmi társaság-fomák


Társasági forma


Jellemzök

Közkereseti társaság

Kkt

Egyszerü

Bt

Részvény

BRt

Részvény

társaság

Rt

Korlátolt felelösségü társaság

Kft

A törzstöke minimális összege

Törvény által nem szabályozott

Törvény által nem szabályozott

25.000 Euró

25.000 Euró

200 lej

A törzstöke eloszlása

Társasági üzletrészek

Társasági részek

Részvények

Részvények

Társasági részek

Egy részvény/rész minimális névértéke

Törvény által nem szabályozott

Törvény által nem szabályozott

0,1 lej

0,1 lej

10 lej

A tulajdonosok száma

Törvény által nem szabályozott

Törvény által nem szabályozott

Min. 5

Min. 5

Ma. 50

A tulajdonosok felelössége

Korlátlan és egyetemleges

Beltagok: korlátlan  és egyetemleges

Kültagok: a bevitt vagyon értékéig

Beltagok: korlátlan  és egyetemleges

Kültagok: a bevitt vagyon értékéig

Korlátolt a befektetett töke összegéig

Korlátolt a befektetett töke összegéig

Vezetöszerv

Részesek Közgyülése

Részesek Közgyülése

Részvényesek Közgyülése

Részvényesek Közgyülése

Részesek Közgyülése

2. Lépések és szükséges dokumentáció


1. Fizibilitás-tanulmány/Üzleti terv elkészitése

2. A társasági forma kiválasztása

3. A szükséges dokumentáció

1. A. FIZIBILITÁS-TANULMÁNY ELKÉSZITÉSE

A fizibilitás-tanulmány a gazdálkodó szervezet gazdasági potenciáljának a reális helyzetét, a tevékenység minöségét tükrözi, amelyek a piacgazdaság távlatában biztositják ennek életképességét.

Mikor szükséges fizibilitás-tanulmányt késziteni?

lÚj vállalkozás inditásakor,

lMár létezö vállakozás bövitésekor,

lKorszerüsitéskor.

Fontosabb információk:

lA beruházás nagysága,

lAz elörelátható pénzügyi-gazdasági eredmények,

lSzükséges gépek, felszerelések,

lFontosabb ügyfelek (beszállitók, vevök, stb.)

lA fejlesztés idötartama (beütemezése),

lFinanszirozási források (saját, idegen),

lBelátható termék és szolgáltatás értékesités.

A fizibilitás-tanulmány struktúrája:


I. A gazdálkodó szervezet bemutatása

A vállalat rövid története (megalakulás, fejlödés)

Megnevezés, tevékenységi terület

Szervezés, alkalmazott vezetési rendszer.

II. Müszaki, gazdasági-pénzügyi helyzet

A müszaki, gazdasági-pénzügyi helyzet vizsgálata egy mutatói rendszer alapján történik, melynek csoportositása:

Müszaki-gazdasági potenciál felhasználásának hatékonysága (termelési-értékesitési potenciál, alapeszközök, beruházások, forgóeszközök, emberi potenciál)

Pénzügyi-gazdasági eredmények (vagyoni helyzet, társasági töke, önfinanszirozási képesség, fizetöképesség, árbevétel, nyereség).

III. A vállalat piaci helyzete

1. Eladói piac:

- a kereslet nagysága,

- a kinálat nagysága,

- az eladás volumene,

- értékesitési részarány.

2. Beszerzöi piac:

- gépek, felszerelések,

- nyersanyagok, segédanyagok, üzemanyagok és energia beszerzése.

IV. Diagnózis

A diagnózis rögzitése céljából szükséges az eröforrások, a kapcsolatok, tevékenységek, eredmények és a gazdasági hatékonyság elemzéséböl fakadó következtetések szintézise.

Hasonlóképpen szükséges a gazdálkodó egység erös és gyenge pontjaikna kimutatása a környezet függvényében, amiböl kitünnek a következö idöszak stratégiai következményei.

V. A vállalat stratégiája

Az elözö pontokban meghatározást nyert a vállalat potenciálja, a továbbiakban meg kell állapitani ennek a potenciálnak a fejlödését a következö idöszakban:

A vállalat termékeinek, szolgáltatásainak kereslete az elkövetkezö 2-5  évben,

A kereslet kielégitésének lehetösége ebben az idöszakban.

A várható elöállitási költségeket, összhangban az eladás elöirányzott nagyságával,

A bruttó, nettó nyereség felbecslése a következö évekre,

A befektetések öneröböl történö finanszirozása,

1.B. AZ ÜZLETI TERV


Az üzleti terv lényeges követelmény akkor, ha a vállalkozás kockázati tökét kián beszerezni bankoktól vagy más befektetöktöl. Az üzleti terv lehetövé teszi, hogy elképzeléseinket, ötleteinket közöljük a bankokkal, lehetséges beruházókkal vagy partnerekkel, tehát hozzásegit finanszirozási források megszerzéséhez.

Az üzleti terv segiti a vállalkozót a kezdeti idöszak céljainak és tennivalóinak meghatározásában, valamint annak megtervezésében, hogy mit kell tennie céljai elérése érdekében.

Az üzleti terv elkészitése:

I.        Szakasz: a szükséges adatok, információk begyüjtése,

II. Szakasz: az adatok, információk rendszrezése, feldolgozása és irásbafoglalása.


I. Szakasz: a szükséges adatok, információk begyüjtése

Célok meghatározása

Marketing: a piac felvevöképessége a termékek v. szolgáltatások iránt

Finanszirozás

Üzemeltetési információk, a gyártási és szolgáltatás nyújtási müveletek mgvalósithatóságához szükséges információk

Értékelés a nyereségességröl

II. Szakasz: az adatok, információk rendszrezése,feldolgozása és irásbafoglalása

Bevezetö oldal - név, cim, tulajdonosok, penzigény jelzése,

Összefoglaló: a teljes üzleti terv 3-4 oldalas összefoglalása,

Iparágelemzés: trendek, kilátások, versenytárs-elemzés,

A vallalkozas leirása: termékek, szolgáltatások, a vallakozás mérete, személyzet,

A termelési/szolgaltatási terv: a folyamat megtervezése, a telephely, gépek, berendézesek, szallitók,

Marketing terv: ár, forgalmazás, eladás-ösztönzés, elörejelzés,

Szervezeti terv: tulajdonforma, tulajdonostársak, förészvényesek, vezetök, munkamegosztás,

Kockázatbecslés: SWOT analizis, váratlan eseményekre való felkészülés,

Pénzügyi terv: elözestes jövedelemterv, pénzforgalom, elözetes mérleg, pénzforrások,

Függelék (támogató nyagok) - levelek, piackutatási adatok, bérletek vagy szerzödések, szallitók ajánlatai.


Találat: 1194


Felhasználási feltételek