online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

jogszabályokfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítasi tevékenységről
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabalyairól
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdalkodasról, valamint a vadaszatról, egységes szerkezetben a végrehajtasaról szóló 79/2004. (V. 4.) FV
A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK
 
bal also sarok   jobb also sarok

A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

Törvények
1. 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya
2. 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás szabályairól
3. 1989. évi 20. törvényerejű rendelet a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények I. és II. kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
4. 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
5. 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről
6. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
7. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
8. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
9. 1993. évi CX.törvény a honvédelemről
10. 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről
11. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
12. 1995. évi LIII.törvény a környezet védelmének általános szabályairól
13. 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
14. 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védele 333b16d mről
15. 1996 .évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
16. 1998. évi XXX. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. évi törvény módosításáról
17. 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
18. 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
19.  2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
20. 2001. évi LV. törvény az egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs  módosításáról
21. 2002. évi LXI. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.     törvény módosításáról

Országgyűlési határozatok
21. 108/1995. (XI.9.) OGY határozat a környezet védelmének általános szabályairól szóló  törvények egyes rendelkezéseinek érvényesítése érdekében szükséges jogalkotási feladatokról
22.    83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról
23.  94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság-és    védelempolitikájának alapelveiről

Kormányrendeletek
24. 1973.évi 13. törvényerejű rendelet a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról
25. 133/1994. (X. 21.) Korm.rendelet váratlan légitámadás esetén az ország légiriasztásáról
26. 59/1995. (V. 30.) Korm.rendelet a hivatásos tűzoltóságok tárgyi és költségvetési átadás-  átvételének rendjéről
27. 232/1996. (XII. 26.) Korm.rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
28. 196/1996. (XII. 22.) Korm.rendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári-védelmi szakhatósági jogkörről, és a miniszterek polgári védelmi feladatairól
29. 134/1996. (VIII. 28.) Korm.rendelet a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX.27.) Korm.rendelet módosításáról
30. 115/1996. (VII. 24.) Korm.rendelet a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről
31. 116/1996. (VII. 24.) Korm.rendelet a tűzvédelmi bírságról
32. 118/1996. (VII. 24.) Korm.rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról
33. 119/1996. (VII. 24.) Korm.rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról
34. 60/1997. (IV. 18.) Korm.rendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól
35. 248/1997. (XII. 20.) Korm.rendelet az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről
36. 180/1998. (XI. 6.) Korm.rendelet a tűzvédelmi bírságnak, valamint biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint a felhasználásának és ellenőrzésének módjáról
37. 177/1999. (XII.8.) Korm.rendelet a tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII.24.) Korm.rendelet módosításáról
38. 47/1999. (III.18.) Korm.rendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szóló 196/1996.(XII.22.) Korm.rendelet módosításáról
39. 163/1999. (XI.19.) Korm.rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 119/1996. (VII.24.) Korm.rendelet módosításáról
40. 150/1999. (X.15.) Korm.rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII.24.) Korm.rendelet módosításáról
41. 99/1999. (VI.28.) Korm.rendelet a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 115/1996. (VII.24.) Korm.rendelet módosításáról
42. 87/1999. (VI.11.)Korm.rendelet a tűzvédelmi bírságnak, valamint biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint a felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998.(XI.6.) Korm.rendelet módosításáról
43. 39/1999. (II.26.) Korm.rendelet a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 115/1996. (VII.24.) Korm.rendelet módosításáról
44. 158/1999. (XI.19.) Korm.rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról
45. 179/1999. (XII.10.) Korm.rendeleta katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról
46. 67/2000. (V.19.) Korm.rendelet a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 115/1996. (VII.24.) Korm.rendelet módosításáról
47. 40/2000. (III.24.) Korm.rendelet az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló 248/1997. (XII.20.) Korm.rendelet módosításáról
48. 18/2006. (I.16.) Korm.rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
49. 78/2001. (V.9.) Korm.rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telep engedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI.11.) Korm.rendelet módosításáról
50. 95/2001. (VI.15.) Korm.rendelet az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII.5.) MT rendelet módosításáról
51. 98/2001. (VI.15.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
52. 193/2001. (X.19.) Korm.rendelet az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól
53. 210/2001. (X.31.) Korm.rendelet a bírósági ügyintéző által a polgári, gazdasági és munkaügyi ügyszakban ellátható feladatokról
54. 275/2001. (XII.21.) Korm.rendelet a honvédelemről szóló 1993. évi CX törvény végrehajtásáról szóló 178/1993. (XII.27.) Korm.rendelet módosításáról
55. 313/2001. (XII.28.) Korm.rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I.17.) Korm.rendelet módosításáról és hatályba léptetéséről, valamint a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX.27.) Korm.rendelet módosításáról
56. 1/2002. (I.11.) Korm.rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról
57. 2/2002. (I.11.) Korm.rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről
58. 7/2002. (I.26.) Korm.rendelet a rendvédelmi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 55/19999. (III.31.) Korm.rendelet módosításáról
59. 104/2002. (V.10.) Korm.rendelet a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 115/1996. (VII.24.) Korm.rendelet módosításáról
60. 126/2002. (V.21.) Korm.rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII.24.) Korm.rendelet módosításáról
61. 208/2002. (IX.26.) Korm.rendelet a tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII.24.) Korm.rendelet módosításáról
62. 211/2002. (X.1.) Korm.rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001 (I.17.) Korm.rendelet és az ENSZ EGB keretében létrejött az  Ipari balesetek országhatáron túli hatásairól, Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 128/2001. (VII.13.) Korm.rendelet módosításáról
63. 274/2002. (XII.21.) Korm.rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm.rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X.26.) Korm.rendelet módosításáról
64. 275/2002. (XII.21.) Korm.rendelet az országos sugárzási helyzet  és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről
65. 282/2002. (XII.21.) Korm.rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 179/1999. (XII.10.) Korm.rendelet módosításáról

Kormányhatározatok
66. 1121/1996. (XII.17.) Korm.határozat a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai fejlesztéséről
67. 1010/1998. (I.30.) Korm.határozat a polgári védelmi szervezetek összlétszámának meghatározásáról
68. 2283/2001. (X.5.) Korm.határozat a nemzeti szabványok kötelező alkalmazásának megszüntetéséről
69. 2314/1999. (XII.6.) Korm.határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának 2000. évi Intézkedési Tervéről
70. 2266/2000. (IX.7.) Korm.határozat a Kormányzati Koordinációs Bizottság szervezeti és működési rendjének, valamint eljárási szabályainak elfogadásáról
71. 2175/2001. (VII.13.) Korm.határozat az ENSZ EGB Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló Egyezmény keretei között létrehozandó Ipari Balesetmegelőzési Regionális Koordinációs Központ és a Magyar Nemzeti Központ létesítéséről szóló 2408/1995. (XII.20.) Korm.határozat módosításáról
72. 2144/2002. (V.6.) Korm.határozat a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról

Miniszteri rendeletek
62. 18/1996. (VII.25.) BM rendelet a települések polgári védelmi besorolásáról
63. 23/1996. (IX.19.) BM rendelet a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok Riasztási és Segítségnyújtási Tervéről
64. 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
65. 34/1996. (XII.29.) BM rendelet a tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, tűzvédelmi berendezések, szakfelszerelések rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól
66. 35/1996. (XII.29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
67. 7/1997. (II.4.) BM rendelet a polgári védelem hivatásos állományának szolgálati szabályzatáról
68. 11/1997. (II.8.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról
69. 8/1997. (II.12.) BM rendelet Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér hivatásos tűzoltóságának működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről
70. 12/1997. (II.26.) BM rendelet az erdők tűz elleni védelméről
71. 13/1997. (II.26.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
72. 27/1997. (IV.10.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelősségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
73. 35/1997. (V.30.) BM rendelet a települések polgári védelmi  besorolásáról szóló 18/1996. (VII.25.) BM rendelet módosításáról
74. 36/1997. (VI.4.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői és igazságügyi szakértői tevékenység szabályairól
75. 37/1997. (VI.11.) BM rendelet a tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről és szabályairól
76. 49/1997. (IX.16.) BM rendelet a körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területének megállapításáról
77. 50/1997. (IX.19.) BM rendelet a tűzoltóság működési területen kívül elrendelt igénybevétele költségeinek megtérítéséről
78. 55/1997. (X.21.) BM rendelet a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól
79. 71/1997. (XII.29.) BM rendelet a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok Riasztási és Segítségnyújtási Tervéről szóló 23/1996. (IX.19.) BM, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról szóló 28/1996. (XI.26.) BM rendelet módosításáról
80. 13/1998. (III.6.) BM rendelet a polgári védelmi felkészítés követelményeiről
81. 20/1998. (IV.10.) BM rendelet a polgári védelmi tervezés rendszeréről és követelményeiről
82. 30/1998. (VI.24.) BM-HM-NM-PM együttes rendelet a bajba jutott légijárművek megsegítését ellátó kutató-mentő szolgálatokról
83. 1/1999. (I.1.) BM rendelet a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok Riasztási és Segítségnyújtási Tervéről szóló 23/1996. (IX. 19.) BM rendelet módosításáról
84. 13/1999.  (VI.28.) BM rendelet a körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló 49/1997. (IX. 16.) BM rendelet módosításáról
85. 20/1999. (VII.13.) BM rendelet a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok Riasztási és Segítségnyújtási Tervéről szóló 23/1996. (IX. 19.) BM rendelet módosításáról
86. 33/1999. (IX.24.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet módosításáról
87. 37/1999. (X.27.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 13/1997. (II. 26.) BM rendelet módosításáról
88. 48/1999. (XII.15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről
89. 49/1999. (XII.22.) BM rendelet a tűzoltók és tűzvédelmi szervezetek tagjainak képesítési követelményeiről, képzési rendszeréről szóló 57/1997. (X.21.) BM rendelet módosításáról
90. 50/1999. (XII. 2.) BM rendelet a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok Riasztási és Segítségnyújtási Tervéről szóló 23/1996. (IX.9.) BM rendelet módosításáról
91. 9/2000. (II.16.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról
92. 23/1997. (VII.18.) PM rendelet a pénzügyminiszter közvetlen felügyelete alatt álló intézmények, valamint a Vám-és Pénzügyőrség honvédelemmel és polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról és szervezetéről
93. 27/1997. (X.17.) IM rendelet az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó szervek polgári védelmi feladatairól
94. 50/1997. (IX.10.) IKIM rendelet a minisztérium, valamint a közvetlen felügyelete alatt álló szervek, továbbá a kijelölt szervezetek polgári védelmi feladatairól és a tevékenység irányításáról
95. 2/1998. (I.12.) FM rendelet a földművelésügyi ágazat polgári védelmi feladatairól
96. 21/1998. (XII.27.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól
97. 15/1998. (VI.3.) KTM rendelet a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló szervek polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról
98. 1/1999. (III.3.) KüM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés külügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól
99. 14/1999. (X.22.) IM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés különös  szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél
100. 29/1999. (X.6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről
101. 10/2000. (IV.28.) IM rendelet az igazságügy miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
106. 48/1999. (XII.15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről
107. 2/2000. (XII.21.) ISM rendelet az ifjúsági és sportminiszter felügyelete alá    tartozó intézmények katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
108. 25/2000. (IX.22.) HM rendelet a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének  irányításáról és feladatairól
109. 29/2000. (X.30.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények  katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről
110. 1/2001. (I.10.) TNM rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
111. 1/2001. (Kö.Vi. Ért. 19.) KöViM utasítás a közlekedési, hírközlési és vízügyi ágazat rendkívüli eseményeinek bejelentési rendjéről és ügyeleti szolgálatáról szóló 3/1994. (K.H.V.Ért.12.) KVHM utasítás módosításáról
112. 3/2001. (IK.6.) IM utasítás az igazságügy miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról, a tárcaszintű képviseletről és a védekezési szervezetek létrehozásáról
113. 5/2001. (III.30.) BM rendelet a települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII.25.) BM rendelet módosításáról
114. 7/2001. (IV.27.) BM rendelet az erdők tűz elleni védelméről szóló 12/1997.(II.26.) BM rendelet módosításáról
115. 12/2001. (V.4.) KöM-EüM együttes rendelet a vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a kockázat csökkentéséről
116. 31/2001. (XII.19.) BM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól
117. 32/2001. (XII.19.) BM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról szóló 28/1996. (XI.26.) BM rendelet módosításáról
118. 37/2001. (X.12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól
119. 39/2001. (X.31.) PM rendelet a pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó  szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
120. 39/2001. (XII.22.) BM rendelet a honvédelmi felkészülés és az országmozgósítás egyes feladatainak ellátásában résztvevő szervek részére szóló értesítési feladatokról
121. 41/2001. (XII.27.) BM rendelet a rendőrség a határőrség és a katasztrófavédelem közúti járműveinek forgalomban tartásáról
122. 42/2001. (VI.15.) FVM rendelet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
123. 42/2001. (XII.23.) GM rendelet a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet (MBBF) veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről
124. 2/2002. (I.23.) BM rendelet a tűzvédelem és  a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról
125. 8/2002. (I.30.) KÖVIM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól
126. 2/2002. (II.7.) SZCSM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és  megfelelősségének tanúsításáról
127. 2/2002. (II.13.) NKÖM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól
128. 8/2002. (III.12.) EÜM rendelet az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózatának felépítéséről és  működéséről
129. 23/2002. (IX.10.) BM rendelet a belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról, egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről
130. 24/2002. (IX.11.) BM-IM-MeHVM együttes rendelete a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaegészségügyi, pszichikai és  fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről szóló 21/2000. (VIII.23.) BM-IM-TNM együttes rendelet módosításáról
131. 25/2002. (IX.13.) BM rendelet a tűzoltók és a tűzvédelmi szervezetek tagjainak képesítési követelményeiről szóló 57/1997. (X.21.) BM rendelet módosításáról
132. 28/2002. (X.17.) BM-IM-MeHVM együttes rendelete a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaegészségügyi, pszichikai és  fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről szóló 21/2000. (VIII.23.) BM-IM-TNM együttes rendelet módosításáról
133. 29/2002. (X.29.) BM rendelet a települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII.25.) BM rendelet módosításáról
134. 30/2002. (XI.12.) BM rendelet a körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló 49/1997. (IX.16.) BM rendelet módosításáról
135. 32/2002. (XII.12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ezirányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről
136. 19/2002. (XII.28.) ESZCSM-KvVM együttes rendelete az egységes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20.) EÜM-KÖM együttes rendelet módosításáról
137. 30/2002. (BK 22.) BM utasítás a költségvetési szervek gazdálkodását bemutató adatszolgáltatási rendszerről
138. 31/2002. (BK 22.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló költségvetési szervek hivatásos állományú tagjai részére a rendszeresített egységes téli szolgálati egyenruházat bevezetéséről szóló 16/2002. BM utasítás módosításáról
139. 1/2003. (I.9.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól
140. 2/2003. (I.14.) BM rendelet a riasztási és segítségnyújtási tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről
141. 5/2003. (II.14.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III.19.) BM rendelet módosításáról

Találat: 7790


Felhasználási feltételek